cơ sở thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH ẢO TRONG ĐÀO TẠO NGHỀ

Lý luận chính trị

... vi ngi dựng v cú giao din thõn thin vi ngi dựng" [13, tr.20] nh ngha ny cha thc s khỏi quỏt, hn na c s lớ lun v thc tin cho vic xõy dng v s dng thớ nghim o cng cha c cp mt cỏch sõu sc - Trong ... THC HNH O TRONG O TO NGH C KH NG LC 81 2.2.1 Nguyờn tc s dng TNTH o o to ngh 82 2.2.2 Quy trỡnh s dng TNTH o o to ngh 84 2.3 XY DNG MT S BI TH NGHIM THC HNH O TRONG CHNG ... thc trng s dng mụ phng DH CHNG XY DNG V S DNG TH NGHIM THC HNH O TRONG O TO NGH NG DNG XY DNG V S DNG MT S TH NGHIM THC HNH O TRONG CHNG TRèNH DY NGH C KH NG LC Học viên: Nguyễn Long Khánh Luận...
 • 129
 • 1,067
 • 1
xây dụng và sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề. ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề cơ khí động lực

xây dụng sử dụng thí nghiệm thực hành ảo trong đào tạo nghề. ứng dụng xây dựng một số thí nghiệm thực hành ảo trong chương trình dạy nghề khí động lực

Kinh tế - Quản lý

... vi ngi dựng v cú giao din thõn thin vi ngi dựng" [13, tr.20] nh ngha ny cha thc s khỏi quỏt, hn na c s lớ lun v thc tin cho vic xõy dng v s dng thớ nghim o cng cha c cp mt cỏch sõu sc - Trong ... THC HNH O TRONG O TO NGH C KH NG LC 81 2.2.1 Nguyờn tc s dng TNTH o o to ngh 82 2.2.2 Quy trỡnh s dng TNTH o o to ngh 84 2.3 XY DNG MT S BI TH NGHIM THC HNH O TRONG CHNG ... thc trng s dng mụ phng DH CHNG XY DNG V S DNG TH NGHIM THC HNH O TRONG O TO NGH NG DNG XY DNG V S DNG MT S TH NGHIM THC HNH O TRONG CHNG TRèNH DY NGH C KH NG LC Học viên: Nguyễn Long Khánh Luận...
 • 128
 • 799
 • 0
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 1 SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... chế tạo: Là sản xuất, chế tạo theo mô hình Modul, từ phận cấu thành để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh hay thành phẩm cách linh hoạt Điều tạo tiện dụng trình sử dụng sản phẩm - Giá trị sử dụng ... sáng tạo đổi kết cấu hay hình dáng, áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào cải tiến nâng cao hiệu quả, tính sử dụng công dụng vv qua nâng cao chất lượng hay tình hữu dụng sản phẩm tạo - ... “Chiến lược trình xây dựng phát triển lợi cạnh tranh bền vững thông qua việc xác định vị tổ chức thương trường việc phát triển sử dụng nguồn lực chiến lược cách hiệu quả” (Ts Vũ Thành Hưng - Chủ...
 • 26
 • 722
 • 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ TÂY HỒ

SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Ở CÔNG TY DU LỊCH DỊCH VỤ TÂY HỒ

Quản trị kinh doanh

... trình thực chiến lợc, việc đảm bảo chủ yếu mặt số lợng tức việc phân bổ nguồn vốn tài nguyên nói chung cho việc thực chiến lợc Thứ ba: Xây dựng cấu tổ chức để thực chiến lợc kinh doanh Để thực ... tiêu, cố gắng vận động ngời cha sử dụng dịch vụ trở thành khách hàng khuyến khích sử dụng dịch vụ thờng xuyên hay sử dụng nhiều dịch vụ * Chiến lợc điều chỉnh sản phẩm Tạo sức sống cho sản phẩm dịch ... xây dựng ê kíp quản lý Hệ thống thông tin quan hệ đối tác Phẩm chất nhân viên, kinh nghiệm công tác phong cách quản lý Chính sách nhân (tuyển dụng, đào tạo, bồi dỡng) Tài kế toán Nguồn tài Cơ...
 • 25
 • 526
 • 0
Cơ sở khoa học của việc xây dựng và quản lý chương trình cấp nhãn môi trường( sinh thái ) cho một số mặt hàng xuất khẩu và hàng tiêu dùng nội đỉatong điều kiện hội nhập kinh tế

sở khoa học của việc xây dựng quản lý chương trình cấp nhãn môi trường( sinh thái ) cho một số mặt hàng xuất khẩu hàng tiêu dùng nội đỉatong điều kiện hội nhập kinh tế

Kinh tế

... Ơ N G MẠI BỘ GIÁO DỤC V À Đ À O TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NHIỆM VỤ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯÒNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ sở KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÃN ... Ề TÀI KHOA HỌC CẤP B Ộ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH CẤP NHÃN MÔI TRƯỜNG (SINH THÁI) CHO MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU HÀNG TIÊU DÙNG NỘI ĐỊA TRONG ĐIÊU KIỆN HÔI NHỉP ... xuyên tiến hành giám sát định kỳ tiến hành kiểm tra để đảm bảo người sử dụng nhãn sinh thái tuân thủ theo yêu cầu đềra Nếu người sử dụng nhãn v i phạm yêu cầu, chương trình buộc người sử dụng nhãn...
 • 199
 • 478
 • 0
Một số vấn đề về cơ sở khoa học của việc xây dựng chiến lược xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ việt nam

Một số vấn đề về sở khoa học của việc xây dựng chiến lược xuất khẩu hàng hóa dịch vụ việt nam

Kinh tế

... quản lý hành tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng thực chiến lược xuất khẩu; 111 k Tuân thủ bước xây dựng chiến lược đảm bảo tính khoa học 111 3.2.3 Những giải pháp V i mô 112 a Xây dựng m ... thực trạng vận dụng sở lý luận thực tiễn xây dựng chiến lưữc xuất hàng hoa dịch vụ V i ệ t N a m thời gian qua + Đ ề xuất giải pháp tổ chức xây dựng điều k i ệ n vận dụng xây dựng chiến lưữc ... MỤC LỤC L Ờ I NÓI Đ Ầ U •; • -; CHƯƠNG ì: SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỤNG CHIÊN Lược XUÂT KHẨU HÀNG HÓA DỊCH vụ " • -6 1.1 Khái niệm cần thiết phải xây dựng chiên lược xuất hàng hóa dịch vụ 1.1.1...
 • 136
 • 416
 • 0
CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO MẬT ONG BẠC HÀ MÈO VẠC – HÀ GIANG ppt

SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CHO MẬT ONG BẠC HÀ MÈO VẠC – HÀ GIANG ppt

Khoa học xã hội

... ngưỡng cho phép Cần biện pháp quản lý hộ muốn tham gia sử dụng “Chỉ dẫn địa lý Mèo Vạc” việc thực quy trình kỹ thuật xây dựng Khu vực bảo hộ tọa độ từ 20056’15’’- 23022’00’’ N 104058’14’’- ... 0,1g/100g mật) hoàn toàn cải thiện thực quy trình kỹ thuật đề tài chuẩn hóa Việc sử dụng thuốc kháng sinh phòng trị bệnh cho ong cần nghiên cứu áp dụng hợp lý sử dụng biện pháp truyền thống để hướng ... truyền thống để hướng tới sản phẩm hoàn toàn “hữu Đề tài hoàn thành hồ đăng bạ CDĐL cho sản phẩm, nghiên cứu sở khoa học thực tiễn để xây dựng CDĐL cho mật ong bạc hà Mèo Vạc theo nội dung,...
 • 10
 • 922
 • 6
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng các nguyên tắc và phương pháp công bố tài liệu lưu trữ ở Việt Nam

Nghiên cứu sở khoa học của việc xây dựng các nguyên tắc phương pháp công bố tài liệu lưu trữ ở Việt Nam

Báo cáo khoa học

... quan trực tiếp 61 đến đề tài Các nghiên cứu dịch bổ sung cho để tài 63 Thư mục tài liệu tham khảo 64 ...
 • 2
 • 409
 • 5
Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng và hoàn thiện các yêu cầu về độ chính xác trong thành lập bản đồ địa chính theo lý thuyết vùng giá trị (TT)

Nghiên cứu sở khoa học của việc xây dựng hoàn thiện các yêu cầu về độ chính xác trong thành lập bản đồ địa chính theo lý thuyết vùng giá trị (TT)

Tiến sĩ

... Trong xây dựng tiêu độ xác đo đạc địa chính, người ta thường sử dụng cách tiếp cận sau: 1.4.1 Phương pháp tiếp cận từ thực tiễn 8 sở phương pháp dựa vào mặt công nghệ phổ biến, hạ tầng sở khống ... phải quy định việc đo vẽ địa theo loại ranh giới thay cho quy định đo theo tỷ lệ đồ 3.1.2 sở việc đề xuất sử dụng thống kinh tuyến trục múi chiếu 30 cho tỉnh, thành phố Khi sử dụng kinh tuyến ... Luận án lựa chọn phương pháp tiếp cận từ giá trị đất xây dựng hoàn thiện quy định độ xác vị trí điểm đồ địa Chương SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG QUY ĐỊNH ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ ĐIỂM TRÊN BẢN ĐỒ...
 • 28
 • 377
 • 0
Cơ sở lý luận của việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

sở lý luận của việc phát triển sử dụng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Kinh tế - Thương mại

... thống dạy nghề cho ngời lao động cấp trình độ: cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề liên thông trình độ, đồng thời chuyển sang đào tạo theo định hớng cầu lao động, đào tạo gắn với sử dụng, ... dạy nghề phù hợp với pháp luật - Thực quy hoạch, đầu t tập trung vào hệ thống dạy nghề kỹ thuật thực hành Quan tâm xây dựng hệ thống trờng dạy nghề trọng điểm quốc gia, trờng cao đẳng dạy nghề, ... -2,7) Chất lợng đào tạo nguồn nhân lực nhiều yếu kém, chơng trình học không phù hợp với thực tế thị trờng lao động Sinh viên học thụ động, thiếu tính sáng tạo Các trờng đào tạo nghề sử dụng máy móc...
 • 18
 • 1,264
 • 0
Đề tài

Đề tài " SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI "

Báo cáo khoa học

... đào tạo nguồn lực người chất lượng ngày cao Muốn thực điều đó, cần quan tâm trình đào tạo, trình sử dụng phân công lao động xã hội - Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội giai đoạn xây dựng sở ... thống dạy nghề cho người lao động cấp trình độ: cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề liên thông trình độ, đồng thời chuyển sang đào tạo theo định hướng cầu lao động, đào tạo gắn với sử dụng, ... dạy nghề phù hợp với pháp luật - Thực quy hoạch, đầu tư tập trung vào hệ thống dạy nghề kỹ thuật thực hành Quan tâm xây dựng hệ thống trường dạy nghề trọng điểm quốc gia, trường cao đẳng dạy nghề, ...
 • 21
 • 605
 • 0
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC potx

SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC potx

Báo cáo khoa học

... đào tạo nguồn lực người chất lượng ngày cao Muốn thực điều đó, cần quan tâm trình đào tạo, trình sử dụng phân công lao động xã hội - Thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội giai đoạn xây dựng sở ... dạy nghề cho người lao động cấp trình độ: cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề liên thông trình độ, đồng thời chuyển sang đào tạo theo định hướng cầu lao động, đào 18 tạo gắn với sử dụng, ... dạy nghề phù hợp với pháp luật - Thực quy hoạch, đầu tư tập trung vào hệ thống dạy nghề kỹ thuật thực hành Quan tâm xây dựng hệ thống trường dạy nghề trọng điểm quốc gia, trường cao đẳng dạy nghề, ...
 • 21
 • 430
 • 0
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật

sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng luật phổ biến giáo dục pháp luật

Báo cáo khoa học

... quan nhà nớc đoàn thể phải thờng xuyên phổ biến, giải thích pháp luật tầng lớp nhân dân, đa việc giáo dục pháp luật vào trờng học, cấp học, xây dựng ý thức sống pháp luật tôn trọng pháp luật Lut ... phải đợc thực thống nớc Tuân theo pháp luật chấp hành đờng lối, chủ trơng Đảng Quản lý pháp luật đòi hỏi phải quan tâm xây dựng pháp luật Coi trọng công tác giáo dục, tuyên truyền, giải thích pháp ... th V ó din ti H Ni i hi ch rừ: Nhà nớc ta phải sử dụng đầy đủ quyền lực trị quyền lực kinh tế để giữ vững kỷ cơng xã hội, đấu tranh hiệu chống hành vi phạm pháp tệ nạn xã hội, khắc phục cho...
 • 273
 • 953
 • 1
Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và phát triển Vietrans trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải

sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng phát triển Vietrans trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải

Kinh tế

... tranh cao, chất l-ợng dịch vụ ch-a thực hoàn hảo * Dịch vụ xây dựng: Xí nghiệp dịch vụ xây dựng ngoại th-ơng thuộc Công ty, chuyên phục vụ việc cải tạo xây dựng hệ thống cảng biển sân ga, kho ... tiờu v chin lc phỏt trin hot ng kinh doanh ca 20 VIETRANS Chng 2: sở lý luận thực tiễn việc 23 xây dựng phát triển VIETRANS thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ giao nhận vận tải 2.1 Khỏi quỏt ... Công ty tạo dựng phát triển đ-ợc hệ thống sở vật chất đồng đại Tuy nhiên, để so sánh với đối thủ n-ớc hệ thống sở vật chất VIETRANS nh- vừa yếu vừa thiếu, ch-a đáp ứng đ-ợc nhu cầu thực công việc, ...
 • 118
 • 626
 • 0
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ việt nam giai đoạn 2011 2020 khái niệm và cách tiếp cận

Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng chiến lược khoa học công nghệ việt nam giai đoạn 2011 2020 khái niệm cách tiếp cận

Báo cáo khoa học

... đến học kinh nghiệm xây dựng chiến lợc KH&CN Việt Nam trớc (giai đoạn 2000-2010); Thứ hai, tham khảo học kinh nghiệm quốc tế tiếp cận xây dựng chiến lợc KH&CN I- Kinh nghiệm xây dựng chiến lợc ... nh số nớc tổ chức quốc tế sử dụng) đâu sở cho lựa chọn đó? Thứ nhất, xuất phát từ học kinh nghiệm xây dựng chiến lợc KH&CN Việt Nam 2000-2010 Nhìn lại trình xây dựng thực chiến lợc KH&CN Việt ... hệ thống hoạt động đổi chế bảo đảm cho hoạt động đổi diễn phát huy tác dụng Hoạt động sáng chế sử dụng tài nguyên để tạo tri thức Innovation sử dụng tri thức để tạo cải (sản phẩm dịch vụ) Sáng...
 • 49
 • 697
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " sở lý luận thực tiễn của việc xây dựng chính sách phát triển văn hóa Trung Quốc từ cải cách mở cuẩ đến nay " pdf

Báo cáo khoa học

... Quốc số 7(86) - 2008 sở lý luận thực tiễn XHCN Hội nghị Trung ơng khoá XIV thông qua Nghị số vấn đề quan trọng việc tăng cờng xây dựng văn minh tinh thần XHCN rõ: Việc xây dựng văn minh tinh ... hớng tiến thắng lợi xây dựng toàn diện xã 68 Nghiên cứu Trung Quốc số 7(86) - 2008 sở lý luận thực tiễn hội giả, mở cục diện hài hoà Quá trình xây dựng toàn diện nghiệp xây dựng CNXH đặc sắc ... Trung Quốc, Hồ Cẩm Đào đề cốt yếu xây dựng văn hoá XHCN đặc sắc Trung Quốc là: luận thuyết xây dựng toàn diện xã hội - Xây dựng hệ thống giá trị cốt yếu giả Hệ thống mục tiêu xây XHCN, tăng cờng...
 • 8
 • 500
 • 1

Xem thêm