cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu cấu trúc chức năng cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước

Phân tích cấu trúc và chức năng cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước khu vực phía tây thị xã Sơn Tây, Hà Nộ

Phân tích cấu trúc chức năng cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp tài nguyên đất nước khu vực phía tây thị xã Sơn Tây, Hà Nộ

Khoa học tự nhiên

... NĂNG CẢNH QUAN PHỤC VỤ SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC 1.2.1 luận cấu trúc chức cảnh quan a) Cấu trúc cảnh quan Tương tác tính hệ thống hợp phần cảnh quan tạo cấu trúc cảnh quan Hiện ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN ĐẤT NƯỚC 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1.1.1 Các công trình nghiên cứu cấu trúc ... cảnh quan 10 1.2.2 luận tài nguyên sử dụng hợp tài nguyên đất, nước 15 1.2.3 Định hướng sử dụng hợp tài nguyên đất nước dựa phân tích cấu trúc chức cảnh quan 19 1.3 QUAN...
 • 99
 • 1,341
 • 1
tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ LÃNH THỔ lưu vực sông lạng giang

tóm tắt luận án tiến sĩ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÃNH THỔ lưu vực sông lạng giang

Tiến sĩ

... xuất định hướng không gian cho khai thác, sử dụng hợp (SDHL) lãnh thổ 2.2 Nhiệm vụ - Tổng quan, hệ thống hóa chọn lọc sở luận phương pháp nghiên cứu đánh giá cảnh quan (ĐGCQ) theo hướng ... định hướng cụ thể cho việc SDHL tài nguyên lãnh thổ 1.4 sở luận phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu 1.4.1 Các quan niệm khái niệm: Luận án nghiên cứu quan niệm, khái niệm liên quan đến đề tài ... thái cảnh quan (STCQ), SDHL lãnh thổ; lưu vực sông; vùng đầu nguồn phân cấp PHĐN, loại hình sử dụng đất 1.4.2 sở luận chung nghiên cứu, ĐGCQ: Đã nghiên cứu sở luận về: Đối tượng, nguyên...
 • 28
 • 422
 • 0
Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông lại giang

Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lãnh thổ lưu vực sông lại giang

Kỹ thuật

... 12 CHƢƠNG SỞ LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1.1 Tổng quan nghiên cứu cảnh quan cho sử dụng hợp lãnh thổ Là đối tượng nghiên cứu đơn ... phân tích cấu trúc, chức cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lãnh thổ Cácđơn vị CQ Trái đất khác quy mô, cấu trúc hình thái biểu Do đó, phân tích cấu trúc, chức CQ nhiệm vụ quan trọng ... hình nghiên cứu trên, đề tài luận án Nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lãnh thổ lưu vực sông Lại Giang‖ xác định phương pháp luận, tiếp cận phân tích, ĐGCQ nhằm định...
 • 186
 • 816
 • 3
NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC vụ ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG hợp lý LÃNH THỔ lưu vực SÔNG lại GIANG

NGHIÊN cứu ĐÁNH GIÁ CẢNH QUAN PHỤC vụ ĐỊNH HƯỚNG sử DỤNG hợp LÃNH THỔ lưu vực SÔNG lại GIANG

Thạc sĩ - Cao học

... 24 1.1.3 Tổng quan nghiên cứu ởBình Định lưu vực sông Lại Giang 30 1.2 sở luận, phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ định hƣớng sử dụng hợp lãnh thổ lƣu vực ... 10 Luận điểm bảo vệ 11 sở tài liệu 11 Cấu trúc luận án 12 Chƣơng 1: SỞ LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu liên ... cảnh quan khả sử dụng đất phục vụ định hướng phátriển nông, lâm nghiệp lưu vực sông Lại Giang 127 3.2.2 Đánh giá cảnh quan phân hạng mức độ thích hợp loại trồng phục vụ định hướng sử...
 • 25
 • 270
 • 0
Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm và biến đổi một số yếu tố địa lý phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

Ứng dụng GIS xây dựng sở dữ liệu bản đồ về đặc điểm biến đổi một số yếu tố địa phục vụ đề xuất định hướng sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước thị xã quảng yên, tỉnh quảng ninh

Khoa học tự nhiên

... trạng tài nguyên đất ngập nước khu vực nghiên cứu - Phân tích nguyên nhân gây biến đổi số yếu tố địa ảnh hưởng tới tài nguyên đất ngập nước khu vực nghiên cứu - Đề xuất định hướng sử dụng bền ... dụng quản hợp đất ngập nước, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng khu vực nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn cấu trúc thành ... vững tài nguyên đất ngập nước ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng khu vực nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu phân tích tài liệu: sử dụng để thu thập tài liệu,...
 • 94
 • 393
 • 0
Phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp và du lịch tỉnh Yên Bái

Phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp du lịch tỉnh Yên Bái

Tiến sĩ

... trị chức giải trí cảnh quan v phƣơng hƣớng bảo tồn [158], [159], [160], [170], [171] Hướng nghiên cứu cấu trúc chức cảnh quan Nghiên cứu cấu trúc cảnh quan tất công trình nghiên cứu cảnh quan ... đề nghiên cứu cảnh quan luận án 1.2.1 Phân tích cấu trúc cảnh quan 1.2.1.1 luận chung nghiên cứu cấu trúc cảnh quan 14 Phân tích cấu trúc CQ bao gồm việc xác định vị trí khối vật chất tập hợp ... hóa c ng nhƣ tổ chức nội cảnh quan để phục vụ mục đích thực tiễn, TCLT sản xuất sở phân tích cấu trúc, chức cảnh quan 1.1.2 Tình hình nghiên cứu cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản...
 • 153
 • 256
 • 0
LATS Phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp và du lịch tỉnh Yên Bái

LATS Phân tích cấu trúc, chức năng cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp du lịch tỉnh Yên Bái

Báo cáo khoa học

... thể kết nghiên cứu Chương 1 .Cơ sở luận phương pháp nghiên cứu cấu trúc, chức cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp du l ch Chương Phân tích cấu trúc cảnh quan ... giá cảnh quan phục vụ mục đích tổ chức lãnh thổ sản xuất nông, lâm nghiệp du l ch tỉnh Yên Bái CHƢƠNG SỞ LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, CHỨC NĂNG CẢNH QUAN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC ... tr phục vụ cho chiến ược phát triển bền vững kinh tế ên Ngoài ra, uận án sử dụng àm tài iệu tham khảo nghiên cứu, giảng đ a tự nhiên đ a đ a phương sở tài liệu cấu trúc luận án 7.1 sở tài...
 • 24
 • 224
 • 2
Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Nghiên cứu tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phục vụ định hướng sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Khoa học tự nhiên

... dụng hợp tài nguyên theo h-ớng phát triển bền vững 85 4.2.2 sở thực tiễn khoa học định h-ớng sử dụng hợp tài nguyên huyện Nghĩa H-ng 87 4.3 Một số định h-ớng sử dụng hợp ... phù hợp sinh thái 77 4.1.2 Đánh giá riêng đánh giá tổng hợp mức độ phù hợp sinh thái cảnh quan 81 4.2 Định hớng sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trờng 85 4.2.1 Quan điểm định h-ớng sử dụng ... 3.2.1 cấu kinh tế 60 3.2.2 Thực trạng phát triển ngành 62 3.2.3 Thực trạng sở hạ tầng 67 3.3 Các vấn đề môi tr-ờng 68 Chương Định hướng sử dụng hợp Tài...
 • 115
 • 1,241
 • 1
Phân tích, đánh giá cảnh quan đảo phú quốc phục vụ mục đích sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường

Phân tích, đánh giá cảnh quan đảo phú quốc phục vụ mục đích sử dụng hợptài nguyên bảo vệ môi trường

Thạc sĩ - Cao học

... 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 1.1 luận chung nghiên cứu cảnh quan 1.1.1 Khái niệm chung cảnh quan Từ cảnh ... vững 1.2 sở luận nghiên cứu cảnh quan phục vụ sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trƣờng 1.2.1 Những vấn đề phân tích cảnh quan Trong cảnh quan học, phân tích cảnh quan vấn đề quan trọng ... sống dựa nguyên tắc sinh thái cảnh quan địa tạo nên hướng nghiên cứu cảnh quan chung - hướng sinh thái cảnh quan Sử dụng tiếp cận sinh thái nghiên cứu cảnh quan cho phép xác định mối quan hệ...
 • 120
 • 290
 • 1
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ THÔNG TIN QUẢN LÝ CÁC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET NUKEVIET CMS

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ THÔNG TIN QUẢN CÁC CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRÊN INTERNET NUKEVIET CMS

Hệ thống thông tin

... thay đổi 24 Nguyên tắc sử dụng trung gian: − Sử dụng đối tượng trung gian, chuyển tiếp 25 Nguyên tắc tự phục vụ: − Đối tượng phải tự phục vụ cách thực thao tác phụ trợ, sửa chữa; − Sử dụng phế liệu, ... (nếu có) * Quản CSDL - NukeViet cho phép quản CSDL, người sử dụng tối ưu, lưu máy chủ tải liệu để phục vụ cho công tác phục hồi xảy cố [Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học] Trang ... đồng sang sử dụng vật liệu hợp thành (composite) Hay nói chung sử dụng vật liệu [Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học] Trang 20 Chương II GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG QUẢN CÁC CỔNG...
 • 27
 • 426
 • 0
Khóa luận tốt nghiệp địa lý: Thực trạng và những giải pháp sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở tỉnh Vĩnh Phúc

Khóa luận tốt nghiệp địa lý: Thực trạng những giải pháp sử dụng hợptài nguyên đất ở tỉnh Vĩnh Phúc

Địa lý - Địa chất

... việc sử dụng tài nguyên đất tỉnh Vĩnh Phúc - Đề xuất giải pháp để khai thác, sử dụng tài nguyên đất hợp hiệu cao 2.3 Giới hạn nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề sử dụng tài nguyên ... 2.1 Mục tiêu Đề tài tổng hợp vấn đề lí luận tài nguyên đất, việc sử dụng tài nguyên đất Trên sở đó, nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích đánh giá tài nguyên đất, thực trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc, ... giải pháp để sử dụng hợptài nguyên đất tỉnh Vĩnh Phúc 31 2.2.1 Giải pháp quản lí quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 31 2.2.2 Giải pháp công tác quảntài nguyên đất 33 2.2.3 Giải pháp...
 • 56
 • 1,231
 • 2
Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học mô hình toán học cải tiến đánh giá lợi ích hợp tác quốc tế trong việc giảm

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học mô hình toán học cải tiến đánh giá lợi ích hợp tác quốc tế trong việc giảm

Hệ thống thông tin

... vị điều phối quy định ứng với quyền sử dụng tài nguyên chung mô hình phân rã theo hướng chi phí, hay mức cung cấp tài nguyên quốc gia, mô hình phân rã theo tài nguyên Tại bước, quan điều phối tạo ... khác sử dụng biện pháp song song hóa Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1998, phần cứng phần mềm hỗ trợ cho giải pháp song song hóa chưa phổ biến 4.2 Tiếp cận gián tiếp Phương pháp chọn để sử dụng ... gia hợp tác • x∗r vector tối ưu • G thể số liên minh nước Lưu ý sử dụng công thức thời gian tính toán tăng lên nhanh chóng số lượng nước liên minh tăng Hai phương pháp cách tính khác nhau, tùy vào...
 • 15
 • 433
 • 0
Phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật chất

Phương pháp nghiên cứu cấu trúc vật chất

Vật lý

... pha B mt phõn chia pha cú th l lng rn, lngkhớ, khớ rn Cú hai dng hp ph l hp ph vt v hp ph húa hc Hp ph vt l quỏ trỡnh cỏc phõn t b hp ph liờn kt vi nhng tiu phõn (nguyờn t, phõn t, cỏc ... phỏt tia X + Detector + Bn o gúc + Ngun in õm mt chiu vi in th 20ữ60kV, 5ữ45mA + B vi x v phn mm x ph HV: Trn Th M Thm - Lp: 11BKTHH 13 Tiu lun Phng phỏp nghiờn cu cu trỳc vt cht Vi ngun ... ging cao hc, 2008 Nguyn ỡnh Triu Cỏc phng phỏp vt ng dng húa hc NXB i hc Quc gia H Ni, 1999 Phm Ngc Nguyờn Giỏo trỡnh k thut phõn tớch húa lý, 2006 Lờ Minh Thng The catalytic activity of bismuth...
 • 22
 • 2,348
 • 12
luận văn thực trạng đa dạng sinh học và giải pháp bảo tồn dựa trên tiếp cận sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước vườn quốc gia xuân thủy

luận văn thực trạng đa dạng sinh học giải pháp bảo tồn dựa trên tiếp cận sử dụng khôn khéo tài nguyên đất ngập nước vườn quốc gia xuân thủy

Công nghệ - Môi trường

... PHƢƠNG PHÁP LUẬN PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.1 Địa điểm, thời gian đối tƣợng nghiên cứu 21 2.2 Các câu hỏi nghiên cứu đề tài luận văn 21 2.3 Mục tiêu nghiên cứu ... (Nguyễn Viết Cách, 2012) 1.2 Sử dụng khôn khéo 1.2.1 Khái niệm sử dụng khôn khéo Sử dụng khôn khéo ĐNN (wise use of wetlands) nghĩa sử dụng hợp tài nguyên ĐNN trì chức giá trị ĐNN (Hoàng Văn ... GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG NGUYỄN THỊ VIỆT THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC GIẢI PHÁP BẢO TỒN DỰA TRÊN TIẾP CẬN SỬ DỤNG KHÔN KHÉO TÀI NGUYÊN ĐẤT NGẬP NƢỚC VƢỜN QUỐC...
 • 162
 • 720
 • 1
Báo cáo phương pháp nghiên cứu khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế các công trình thủy công

Báo cáo phương pháp nghiên cứu khảo sát địa chất công trình phục vụ thiết kế các công trình thủy công

Kỹ thuật

... CỒNG ỦYNƯỚC CỒNG CÔNGTRÌNH TRÌNH HỒTH CHỨA Vấn đề thấm nước CÔNG TRÌNH HÔềCHỨA NƯỚC Khái niệm: Khi mực nước hồ dâng cao, tùy theo quan hệ mực nước hồ với mực nước đất mà hồ cung cấp cho nước đất, ... CHỨA CỒNG ỦYNƯỚC CỒNG CÔNG TRÌNH HÔềCHỨA NƯỚC Vấn đề thấm nước CÔNGTRÌNH TRÌNH HỒTH CHỨA CỒNG ỦYNƯỚC CỒNG Vấn đề thấm nước CÔNG TRÌNH HÔềCHỨA NƯỚC Hình vẽ: Quan hệ mực nước hồ chứa mực nước ngầm: ... CÔNG TRÌNH ĐẬP NGĂN NƯỚC Khảo sát ĐCCT phục vụ xầy dựng tuyêốn đập ngăn nước Khảo sát lược Lập đô sử dụng tổng hợp dòng sông Khảo sát Chọn tuyêốn đầỒu môối thủy lực (Lập luận chứng kinh...
 • 64
 • 491
 • 0
Đại cương về phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể bằng tia x

Đại cương về phương pháp nghiên cứu cấu trúc tinh thể bằng tia x

Cao đẳng - Đại học

... nhiễu xạ nguyên tử j theo hướng phản xạ hkl, tỉ lệ thuận với số hiệu nguyên tử hay nói cách khác phụ thuộc vào chất loại nguyên tử  φi pha sóng nhiễu xạ nguyên tử j, phụ thuộc vào vị trí nguyên ... dùng để xác định cấu trúc tinh thể 3.3 Phương trình Bragg vị trí tia phản xạ Từ phương trình nhiễu xạ Laue cho thấy: Nếu ta biết hướng tia tới , chu kì mạng tương ứng ta tính toán hướng tia nhiếu ... Hai yếu tố xác định thực nghiệm ảnh nhiễu xạ vị trí cường độ (được xác định độ sáng ảnh phim)  Trong phần sau, xem xét mối liên hệ hai yếu tố với cấu trúc của tinh thể 3.2.1 sở tượng nhiễu...
 • 19
 • 364
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25