cơ sở khoa học môi trường

Co so khoa hoc moi truong

Co so khoa hoc moi truong

... lí môi trường 6.2. sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lí môi trường - sở triết học - sở khoa học, kĩ thuật, công nghệ - sở kinh tế- sở luật pháp- Các công cụ quản lí môi ... 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)A- NỘI DUNGChương 1CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ MÔI TRƯỜNGKHOA HỌC MÔI TRƯỜNG1.1. Khái niệm về môi trường 1.2. Phân loại môi trường (Tự nhiên & ... sinh sau đại học Môn thi sở: sở khoa học môi trường GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI- Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;-...
 • 6
 • 1,833
 • 38
Cơ sở khoa học môi trường

sở khoa học môi trường

Môi trường

... 116.Xã hội học môi trường / Vũ Cao Đàm chủ biên . - H. : Khoa học Kỹ thuật, 2002 264 tr. ; 21 cm . o Số định danh: 363.7 Xah o Đăng ký cá biệt: 04A010505,04A010506 117 .Cơ sở khoa học môi trường ... 99A002617,99A007069,99A007070,99A007072,99C004824 149 .Môi trường = Environment : Các công trình nghiên cứu . t. III . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 1997 123 tr.; 30 cm . 1216. Môi trường : Môi trường học bản / Lê Huy Bá ... ký cá biệt: 10C011103,10C011104 5TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠTTRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO• HỌC PHẦN: sở khoa học môi trường • MÃ HỌC PHẦN: SH1113I. TÀI LIỆU THAM...
 • 15
 • 1,735
 • 8
Tài liệu GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG pdf

Tài liệu GIÁO TRÌNH SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG pdf

Điện - Điện tử

... môi trường 12 I.1.4.1 Khủng hoảng môi trường 12 I.1.4.2 Suy thoái môi trường 13 I.1.4.3 Gia tăng dân số 13 I.2. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (KHMT) 14 I.2.1 Định nghĩa khoa học môi trường ... VIẾT TẮT 10 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU BẢN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 11 I.1. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG 11 I.1.1 Khái niệm về môi trường 11 I.1.2 Các yếu tố môi trường và yếu tố sinh thái 11 I.1.3. ... sông UNEP Chương trình môi trường Liên Hợp Quốc TSDN Tái sử dụng nước QLMTN Quản Lý môi trường nước MTNM Môi trường nước mặt TNMTĐ Tài nguyên môi trường đất MTĐ Môi trường đất CTR Chất thải...
 • 187
 • 1,697
 • 29
Tài liệu GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Biên soạn: Ts. Bùi Thị Nga 2008 ppt

Tài liệu GIÁO TRÌNH SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Biên soạn: Ts. Bùi Thị Nga 2008 ppt

Cao đẳng - Đại học

... (CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG) 1. THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ Họ và tên: BÙI THỊ NGA Sinh năm: 1963 Cơ quan công tác: Bộ môn: Khoa học Môi Trường Khoa: Môi Trường & TNTN Trường: Đại học ... nguồn tài nguyên và môi trường trên phạm vi toàn quốc. I.2. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (KHMT) I.2.1 Định nghĩa khoa học môi trường Khoa học môi trường là ngành khoa học nghiên cứu mối ... Khoa học môi trường, Công cụ quản lý môi trường, Kinh tế môi trường, Luật môi trường, Tầm nhìn chiến lược và Bảo vệ môi trường Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: - Sinh thái học cơ...
 • 187
 • 8,821
 • 12
GIÁO TRÌNH CƠ SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG doc

GIÁO TRÌNH SỞ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG doc

Ngư nghiệp

... Khoa học môi trường, Công cụ quản lý môi trường, Kinh tế môi trường, Luật môi trường, Tầm nhìn chiến lược và Bảo vệ môi trường Yêu cầu kiến thức trước khi học môn này: - Sinh thái học ... môi trường 12 I.1.4.1 Khủng hoảng môi trường 12 I.1.4.2 Suy thoái môi trường 13 I.1.4.3 Gia tăng dân số 13 I.2. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG (KHMT) 14 I.2.1 Định nghĩa khoa học môi trường ... VIẾT TẮT 10 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU BẢN VỀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG 11 I.1. TỔNG QUAN VỀ MÔI TRƯỜNG 11 I.1.1 Khái niệm về môi trường 11 I.1.2 Các yếu tố môi trường và yếu tố sinh thái 11 I.1.3....
 • 187
 • 6,016
 • 1
336 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

336 Nghiên cứu sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... Công nghệ Thông tin Đại học Huế 5. Trờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế 6. Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia H Nội 7. Các Sở TN&MT, Sở KH&CN, Sở Thuỷ sản, Chi cục Bảo ... nguyên, Môi trờng v Công nghệ Sinh học Đại học Huế 2. Trung tâm Công nghệ Môi trờng tại Tp.HCM thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên v Môi trờng Việt Nam 3. Khoa Môi trờng, trờng ĐHKH, Đại học Huế ... 2006, 1 Học viên Cao học đà bảo vệ thnh công Luận văn Cao học, 1 Học viên Cao học đang thực hiện đề ti, 3 Sinh viên đà tốt nghiệp Cử nhân khoa học, 4 SVđang lm đề ti Khoá luận tốt nghiệp Đại học. ...
 • 401
 • 1,203
 • 3
NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HÒA

NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH HƯNG HÒA

Công nghệ - Môi trường

... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG & CÔNG NGHỆ SINH HỌC oOo ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPĐề tài:NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001: 2004 ... tục.Mục tiêu môi trường: Là mục đích tổng thể về môi trường, xuất phát từchính sách môi trường mà tổ chức tự đặt ra để đạt tới, và được lượng hóa khicó thể. Tổ chức xây dựng chính sách môi trường ... tục về môi trường, với các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường. -Các khía cạnh môi trường đáng kể và các tác động hiện tại hoặc tiềm ẩnliên quan với công việc của họ và các lợi ích môi trường...
 • 78
 • 1,187
 • 7
Cơ sở khoa học thiết kế mạng lưới giám sát môi trường nước

sở khoa học thiết kế mạng lưới giám sát môi trường nước

Môi trường

... giá tải lượng chất ô nhiễm. CompanyLOGOCƠ SỞ KHOA HỌC THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NƯỚCSOẠN: THÁI VŨ BÌNHCompany name8. Thông tin bản cho một trạm giám sát chất lượng nước ... THIẾT LẬP TRẠM GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NƯỚC1. Nguyên tắc chung thiết lập hệ thống mạng lưới trạm giám sát2. Các yêu cầu chung cho đặt vị trí điểm đo chất lượng môi trường nướcCompany nameBC ... kể.Xác định xu thế dài hạn của các chỉ thị bản về ô nhiễm môi trường nhất là đối với nguồn nước ngọt.Xác định thông lượng độc chất của các chất hóa học, dinh dưỡng, và chất lơ lửng từ thủy...
 • 55
 • 933
 • 4
Cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch sử dụng đất trong mối quan hệ với phát triển kinh tế  xã hội và bảo vệ môi trường khu kinh tế  thương mại lao bảo

sở khoa học cho định hướng quy hoạch sử dụng đất trong mối quan hệ với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường khu kinh tế thương mại lao bảo

Khoa học xã hội

... phát trin vi t tài sở khoa học cho định hướng quy hoạch sử dụng đất trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường khu kinh tế - thương mại Lao Bảo” ... Kinh. V c xây dm và thp tng. 2.5.4. Thực trạng môi trường a. Môi trường nước: c mt Sông Sepon, sông Qung Tr và mt s sui nh ti khu vc nghiên ... Tân Thành), 02 th trn (thị trấn Lao Bảo, Khe Sanh) vi din tích 16.195,99 ha. 1.2. sở lý luận khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai a. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đai Khái nim...
 • 22
 • 513
 • 0
Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mới xã trường thọ, huyện an lão, thành phố hải phòng

Nghiên cứu xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mớitrường thọ, huyện an lão, thành phố hải phòng

Thạc sĩ - Cao học

... CHƢƠNG 3. XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI XÃ TRƢỜNG THỌ 3.1. Quan điểm nghiên cứu xác lập sở khoa học Đề tài được thực hiện trong phạm vi lãnh thổ xã Trường Thọ, huyện ... của xã Trường Thọ trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đánh giá thực trạng phát triển nông thôn xã Trường Thọ Nghiên cứu xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch nông thôn mớiTrường ... SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIÊN CỨU XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI 1.1. Các vấn đề bản về quy hoạch và phát triển nông thôn 1.1.1. Các vấn đề bản về phát triển nông thôn Phát...
 • 11
 • 713
 • 3
nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo iso 140012004 cho công ty tnhh may thuận tiến tại kcn phan thiết, tỉnh bình thuận

nghiên cứu sở khoa học xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo iso 140012004 cho công ty tnhh may thuận tiến tại kcn phan thiết, tỉnh bình thuận

Kỹ thuật

... quả hoạt động môi trường của một tổ chức. Chú thích: Chính sách môi trường tạo ra khuôn khổ cho hành động và định ra các mục tiêu môi trường, chỉ tiêu môi trường. • Chỉ tiêu môi trường (environmental ... NGHIÊN CỨU SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHO CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN4. 1. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH MAY THUẬN TIẾN4.1.1. Môi trường không ... 14015:2001Quản lý môi trường – Đánh giá môi trường cho địa điểm và tổ chức (EASO)5 ISO 14020:2000 Ghi nhãn và tuyên bố môi trường – Nguyên tắc chung6 ISO 14021:1999Ghi nhãn và tuyên bố môi trường –...
 • 67
 • 960
 • 2
Nghiên cứu và xác lập cơ sở khoa học để khôi phục dòng chảy sông Đáy phục vụ khai thác tổng hợp tài nguyên nước và cải thiện môi trường (đoạn từ Hát Môn đến Ba Thá)

Nghiên cứu và xác lập sở khoa học để khôi phục dòng chảy sông Đáy phục vụ khai thác tổng hợp tài nguyên nước và cải thiện môi trường (đoạn từ Hát Môn đến Ba Thá)

Tiến sĩ

... tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Đoàn Thị Tuyết Nga NGHIÊN CỨU VÀ XÁC LẬP SỞ KHOA HỌC ĐỂ KHÔI PHỤC DÒNG ... chảy môi trường Lưu lượng dòng chảy môi trường là thành phần chính, thành phần đầu tiên của dòng chảy môi trường, nó thể hiện mức độ khoẻ mạnh của dòng sông. Lưu lượng của dòng chảy môi trường ... phân lũ sông Đáy tới dòng chảy và môi trường nước sông Đáy đoạn từ Hát Môn đến Ba Thá. Chương 3: Xác lập sở khoa học khôi phục dòng chảy, cải tạo môi trường sông Đáy đoạn từ Hát Môn đến...
 • 27
 • 461
 • 0

Xem thêm