cơ sở hình thành nhà nước phong kiến tây âu

Cơ sở hình thành và quá trình xác lập mô hình nhà nước ở VN trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước

sở hình thành và quá trình xác lập mô hình nhà nước ở VN trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước

Cao đẳng - Đại học

... Câu 1: Trình bày sở hình thành và quá trình xác lập mô hình nhà nước ở VN trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước. Trả lời :Cơ sở hình thành: 1) sở thực tiễn và sự khảo ... học thuyết về nhà nướcnhà nước vô sản trong xây dựng nhà nước VN mới.2. HCM với việc xác lập nhà nước kiểu mới ở VN.Lúc đầu HCM đưa ra mô hình nhà nước công nông binh theo mô hình Xôviết, ... khảo nghiệm;Từ thực tiễn hình thái nhà nước VN đương thời: nhà nước phong kiến, nhà nước tư sản (dưới sự cai trị của chính quyền tư sản Pháp). HCM đi đến khẳng định: Nhà nước của VN sau khi giành...
 • 7
 • 4,129
 • 6
Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Lịch sử

... nào? Bài 1 7: Bài 1 7: Quá trình hình thành và phát Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong triển của nhà nước phong kiến kiến (Từ thế kỷ X đến thế kỷ XV)(Từ thế ... thế kỷ X nước ta trải qua các triều Trong thế kỷ X nước ta trải qua các triều đại phong kiến nào?đại phong kiến nào?- - Các triều đại phong kiến trong thế Các triều đại phong kiến trong ... X:kỷ X:+ Nhà Ngô: 938- 944+ Nhà Ngô: 938- 944+ Nhà Đinh: 968- 980+ Nhà Đinh: 968- 980+ Nhà Tiền Lê: 980- 1009+ Nhà Tiền Lê: 980- 1009 I. I. BướcBước đầu xây dựng nhà nưđầu...
 • 31
 • 1,674
 • 1
quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến

Lịch sử

... máy nhà nước thời Đinh, tiền Lê: gồm 3 ban: Văn ban, Võ ban vàTăng ban. Chia nước thành 10 đạo.II. Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI  XV:1. Tổ chức bộ máy nhà nước: - ... gì?- GV thuyết trìnhthời kì nhà Ngôsuy vong, loạn 12sứ quân, nhà Đinh thành lập  nhà tiền Lê thành lập.- GV thuyết trìnhvề sự sụp đổ nhà Lê và sự thành lập nhà Lý.- thể đàm thoạivới ... đổi tên nước là Đại Việt.vjc1367915458.doc - Trang 1/4Bài 17. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂNCỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ( TỪ TK X  TK XV ) vjc1367915458.doc - Trang 4/4 những câu hỏitrang...
 • 4
 • 1,280
 • 3
Bài 17 Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phong kiến (sử 10)

Bài 17 Quá trình hình thành và phát triển Nhà nước phong kiến (sử 10)

Lịch sử

... thiện nhà nước phong kiến ở II. Phát triển và hoàn thiện nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI XVcác thế kỉ XI XV1. Tổ chức bộ máy nhà nước 1. Tổ chức bộ máy nhà nước * Các triều đại phong kiến ... kỉ XVXVBài 17Bài 17Quá trình hình thành và phát triển của nhà nưQuá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến( Từ thế kỉ X ®Õn thÕ kØ XV)íc phong kiÕn(Tõ thÕ kØ X ®Õn thÕ kØ ... triều đại phong kiến Việt NamCác triều đại phong kiến Việt Nam+ Ngô+ Đinh + Tiền Lê+ Lý + Trần + Hồ +Lê + Ngô - Đinh Tiền Lê: nhà nước còn khai + Ngô - Đinh Tiền Lê: nhà nước còn...
 • 22
 • 1,595
 • 3
QUÁ TRÌ NH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN - Giáo án lịch sử lớp 9 pps

QUÁ TRÌ NH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN - Giáo án lịch sử lớp 9 pps

Khoa học xã hội

... HHỌỌCC 1. Kiến thức Giúp HS hiểu : - Quá trình xây dựng và hoàn chình Nhà nước phong kiến Việt Nam diễn ra trong một thời gian lâu dài trên một lãnh thổ thống nhất. - Nhà nước phong kiến Việt ... Thế kỷ X đã mở đầu thời đại phong kiến độc lập của dân tộc Việt Nam từ thế kỷ X  XV trên sở một lãnh thổ thống nhất Nhà nước quân chủ chuyên chế phong kiến được thành lập và từng bước phát ... được quá trình hình thành và phát triển của Nhà nước phong kiến Việt Nam, chúng ta cùng tìm hiểu bài 17. 3. Tổ chức dạy học bài mới Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần...
 • 15
 • 904
 • 5
Cơ sở hình thành khung giá đất theo cơ chế thị trường ở Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.doc

sở hình thành khung giá đất theo chế thị trường ở Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.doc

Kế toán

... : sở hình thành khung giá đất theo chế thị trờng ở Thành phố Hà Nội nói riêng và cả nớc nói chung Đề tài đợc thực hiện với những mục đích nghiên cứu bản sau: - Nghiên cứu sở hình ... dung nghiên cứuChơng I : sở lý luận về việc hình thành khung giá đất theo chế thị trờngI. Sự cần thiết cần phải xây dựng khung giá đất1. Nội dung quản lý Nhà nớc về đất đai Theo Luật ... UBND thành phố, điều chỉnh giá một số đường phố tại các quận nội thành cho phù hợp với mặt bằng chung của khu vực; Bổ sung các đường phố mới được Hội đồng nhân dân đặt tên hoặc mới được Nhà nước...
 • 70
 • 1,199
 • 2
Điều kiện cơ sở hình thành, thuận lợi khó khăn của sự ra đời đồng ACU

Điều kiện sở hình thành, thuận lợi khó khăn của sự ra đời đồng ACU

Tài chính - Ngân hàng

... TIỀN CHUNG CHÂU ÂU ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CỦA ĐỒNG ACU Trước khi nói về điều kiện sở hình thành đồng tiền chung châu Á(ACU) chúng tôi xin nói lược về sự đánh giá của một số nhà kinh tế học ... của các nước châu Âu và Nhật Bản bị suy giảm nên USD vẫn là đồng tiền mạnh nhất. Lúc này vấn đề hình thành đồng tiền chung châu Á lại được các nước trong khu vực đặc biệt quan tâm. Câu hỏi này ... quốc tế IMF thành lập “quỹ tiền tệ” châu Á. Vào năm 2000, phương án này đã diễn biến thành sáng kiến chiangmai thỏa thuận hóa đổi tiền tệ giữa các nước Trung Nhật Hàn và 10 nước thành viên...
 • 17
 • 1,218
 • 2
cơ sở hình thành quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

sở hình thành quan điểm sáng tạo của hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Kinh tế - Quản lý

... phóng dân tộc của mình. Đồng thời dựa trên sở thực tiễn cách mạng Việt Nam với sự phát triển của phong trào yêu nướcphong trào công nhân ở nước ta.II.Những quan điểm sáng tạo của Hồ ... bởi hệ tư tưởng phong kiến hay hệ tư tưởng tư sản.Cũng chính vì thế mà những phong trào này không xác định rõ được nhiệm vụ của cuộc đấu tranh là giải quyết những mâu thuẫn bản nào, không ... chính quyền. 3. Cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết toàn dân, trên sở liên minh côngnông.Trên sở kế thừa và phát huy chủ nghĩa Mác – Lênin, Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng...
 • 7
 • 2,840
 • 37
Sự hình thành Nhà nước đầu tiên nhà nước Văn lang

Sự hình thành Nhà nước đầu tiên nhà nước Văn lang

Tài liệu khác

... Sự hình thành Nhà nước đầu tiên – Nhà nước Văn Lang In Sự hình thành Nhà nước đầu tiên – Nhà nước Văn Lang 1. Những biến chuyển về kinh tế xã ... thường là một ngôi nhà công cộng.Căn cứ vào lời tâu của Mã Viện lên vua nhà Hán về tình hình Âu Lạc trước khi nhà Hán xâm lược và đô hộ nước ta, thể nói, bấy giờ nhà nước Văn Lang đã ... lỗ tra cán, cuốc hình tam giác, cuốc vai, cuốc hình chữ U, cuốc hình quạt, lưỡi rìu gồm có rìu hình chữ nhật, hình tứ diện lưỡi xoè, hình lưỡi xéo, hình bàn chân, hình lưỡi lệch, ngoài...
 • 5
 • 5,713
 • 33
Cơ sở hình thành và phát triển khu đô thị Bắc sông Cấm

sở hình thành và phát triển khu đô thị Bắc sông Cấm

Kinh tế - Thương mại

... thành phố:1. Nội dung vùng trung tâm:Bao gồm:- Các công trình hành chính chính trị của thành phố nh trụ sở Thành uỷ, UBND thành phố, các sở ban ngành, các quan an ninh, pháp chế, trụ sở ... Nguyên dẫn đến phức tạp trong khâu điều chỉnh địa giới hành chính.Ch ơng II : sở hình thành và phát triển khu đô thị Bắc sông Cấm2.1. Những yếu tố tiền đề hình thành và phát triển đô thị của ... hình hữu tuyến đợc đấu nối từ đài truyền hình thành phố tới phòng kỹ thuật trung tâm.Tuyến cáp nguồn từ đài truyền hình thành phố sẽ do truyền hình thành phố lắp đặt, các tuyến cáp từ phòng...
 • 47
 • 781
 • 0

Xem thêm