cơ sở để xây dưng kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng ở việt nam

CƠ sở lý LUẬN VÀTHỰC tế để xây DỰNG hệ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG kê PHÁT TRIỂN bền VỮNG ở VIỆT NAM HIỆN NAY

sở lý LUẬN VÀTHỰC tế để xây DỰNG hệ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG kê PHÁT TRIỂN bền VỮNG VIỆT NAM HIỆN NAY

Môi trường

... SỞ LÝ LUẬN VÀTHỰC TẾ ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG KÊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM HIỆN NAY PGS.TS.Nguyễn Sinh Cúc 1 .Cơ sở lý luận kinh nghiệm quốc tế ... vững Việt Nam Vận dụng kinh nghiệm quốc tế vào Việt Nam tiêu vấn đề khó chế độ trị, thể chế quản lý kinh tế, xã hội Việt Nam nét đặc thù nên xây dựng hệ thống tiêu phát triển bền vững phải vào ... vững Việt Nam Trên sở hệ thống kế hoạch hóa hành, Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam, phủ tập trung vào hoạt động ưu tiên chọn lựa triển khai thực 10 năm trước mắt 2011-2020 Để...
 • 5
 • 432
 • 1
Lý luận của Mác-Lênin về kinh tế thị trườngvà sự vân dụng lý luận đó để xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Lý luận của Mác-Lênin về kinh tế thị trườngvà sự vân dụng lý luận đó để xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam

Lý luận chính trị

... chức kinh tế xã hội mà hình thái phổ biến sản xuất sản xuất sản phẩm để bán , để trao đổi thị trờng.1 Trong kinh tế hàng hoá , mục đích sản xuất để trao đổi để bán mục đích đợc xác định trớc trình ... Để nhanh chóng phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, cần phải thực số nội dung lớn sau: - Đa dạng hoá hình thức sở hữu, chuyển từ quan hệ sở hữu tính đơn sang quan hệ sở ... triển kinh tế thị trờng trớc hết cần phải đa dạng hoá quan hệ sở hữu, hình thức sở hữu kinh tế Đối với nớc ta, trình đa dạng hoá quan hệ sở hữu đợc thể việc phảt triển kinh tế hàng hoá nhiều thành...
 • 29
 • 666
 • 4
KỊCH bản BIẾN đổi KHÍ hậu TRONG THẾ kỷ 21 ở VIỆT NAM

KỊCH bản BIẾN đổi KHÍ hậu TRONG THẾ kỷ 21 VIỆT NAM

Trung học cơ sở - phổ thông

... khớ hu cho Vit Nam ó c xõy dng Các kịch khí hậu cho Vệt Nam khu vực Việt Nam xây dựng sở phân tích nguồn thông tin chủ yếu sau: - Các phương án BKH phạm vi toàn cầu khu vực ông Nam - Kết tính ... độ biến đổi, xu biến đổi đặc trưng yếu tố khí hậu thời gian khoảng 30 40 nm gần - Các nhận định nguyên nhân tạo thành BKH khu vực, bao gồm xu nóng lên toàn cầu, biến đổi cấu khí hậu, ảnh hưởng ... tin từ kịch khí hậu cho Việt Nam vào nm 2010, 2050 2070 từ Thông báo quốc gia BKH (2003), rút số điểm sau: - Nhiệt độ tng khoảng 0.3 - 0.50C vào nm 2010; 1.0 2.00C vào nm 2050 1.5 2.50C vào nm...
 • 20
 • 1,478
 • 4
Đạo đức công chức và vấn đề xây dựng đạo đức công chức trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Đạo đức công chức vấn đề xây dựng đạo đức công chức trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

Tiến sĩ

... thị trường Việt Nam nay” để nghiên cứu, với mong muốn góp thêm ý kiến xây dựng sở lý luận nhằm hoàn thiện đạo đức công chức Việt Nam nói riêng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ cán nước nhà nước nói ... giả phân tích tìm nguyên nhân biến đổi đạo đức là: “Đất nước ta giai đoạn hòa bình, xây dựng, đổi mở cửa điều kiện cho biến đổi thang giá trị đạo đức cũ; trình chuyển đổi chế kinh tế cũ sang chế ... cụ thể sở để tác giả đề xuất số khuyến nghị cho việc xây dựng hệ thống quản lý đạo đức công vụ Việt Nam tương lai Chương 3, Một số khuyến nghị cho hệ thống quản lý đạo đức công vụ Việt Nam, tác...
 • 184
 • 1,781
 • 7
Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng ở việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Hoàn thiện sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Thạc sĩ - Cao học

... ngân hàng Việt Nam chƣa quy trình tra sở rủi ro sổ tay tra sở rủi ro Do chƣa xây dựng đƣợc quy trình tra sở rủi ro sổ tay tra sở rủi ro nên việc chuyển từ tra tuân thủ sang tra sở rủi ro thực ... HƢỚNG HOÀN THIỆN SỞ PHÁP LÝ CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI PHƢƠNG PHÁP THANH TRA NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.1 CÁC YÊU CẦU BẢN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN SỞ PHÁP LÝ CHO QUÁ ... chuyển đổi sang phƣơng pháp tra sở rủi ro Vì vậy, việc nghiên cứu để đƣa sở pháp lý cho trình chuyển đổi phƣơng pháp tra từ tra tuân thủ sang tra 13 sở rủi ro quan Thanh tra Ngân hàng Việt Nam TCTD...
 • 16
 • 476
 • 1
Hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng ở việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Hoàn thiện sở pháp lý cho quá trình chuyển đổi phương pháp thanh tra ngân hàng việt nam trong điều kiện hội nhập quốc tế

Thạc sĩ - Cao học

... THIỆN SỞ PHÁP LÝ CHO QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI PHƢƠNG PHÁP THANH TRA NGÂN HÀNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 60 3.1 Các yêu cầu việc hoàn thiện sở pháp lý cho trình chuyển đổi ... nước Việt Nam đồ 3: cấu, tổ chức Thanh tra ngân hàng nhà nước Việt Nam (Thanh tra ngân hàng Trung ương) đồ 4: Tổ chức máy quan Thanh tra, giám sát ngân hàng nhà nước Việt Nam MỞ ĐẦU Tính ... pháp luật sở pháp luật cho trình chuyển đổi phƣơng pháp tra ngân hàng Việt Nam; - Định hƣớng giải pháp hoàn thiện sở pháp luật cho trình chuyển đổi phƣơng pháp tra, giám sát ngân hàng Việt Nam điều...
 • 96
 • 763
 • 0
HIỆN TRẠNG VÀ CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH Ở THANH HÓA

HIỆN TRẠNG SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH THANH HÓA

Khoa học xã hội

... thoại;037.3628653 3.2 Cở sở hạ tầng ( dang xin so lieu) II HIỆN TRẠNG SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CÁC TUYẾN, ĐIỂM DU LỊCH THANH HÓA Tài nguyên du lịch 1.1 Tài nguyên du lịch tự nhiên 1.1.1 Bãi biển Sầm Sơn ... hưởng đến nhiều hoạt động xã hội Nước vùng biển Thanh Hoá nóng ấm quanh năm, vào mùa đông nhiệt độ nước biển xuống 200C, vào mùa hè nhiệt độ nước biển dao động mức 25 - 270C Thềm lục địa, đáy biển ... nước, đồng thời đến nước khu vực Ðông Nam giới Khí hậu Khí hậu Thanh Hoá vừa mang đặc điểm vùng khí hậu Bắc Bộ với mùa đông (tuy ngắn) lạnh khô; vừa mang tính chất riêng khí hậu Trung Bộ Mùa mưa...
 • 50
 • 578
 • 1
Tài liệu Cơ sở để xây dựng nhóm hiệu quả docx

Tài liệu sở để xây dựng nhóm hiệu quả docx

Kỹ năng làm việc nhóm

... lợi Làm cho thành viên nhóm hợp tác với để hoàn thành nhiệm vụ Sự liên lạc: Làm để nhóm cung cấp cung cấp thông tin quan trọng hoạt động chuyên môn đặn để họ hiểu đầy đủ bối cảnh xung quanh tồn ... đặt bàn làm việc bạn 5 Sáng kiến, sáng tạo: Một tổ chức thực quan tâm đến thay đổi Hãy để nhân viên bạn tự đưa ý tưởng mới, suy nghĩ phương pháp độc đáo Cần huấn luyện, đào tạo họ kỹ cần thiết ... gia lĩnh vực giải trí cần thiết khác để khuyến kích cho suy nghĩ Khi hiểu rõ yếu tố thành viên ý thức xây dựng nhóm hiệu Hiệu thể đóng góp tất thành viên vào kết cuối công việc ...
 • 4
 • 397
 • 0
Cơ sở để xây dựng chiến lược CRM docx

sở để xây dựng chiến lược CRM docx

Tiếp thị - Bán hàng

... hợp cho nhu cầu mình, sổ nhỏ & tập Post-it™ notes trở thành công cụ CRM mạnh mẽ chẳng laptop Ví dụ Việt Nam, số trường hợp, người ta mua PDA để dáng doanh nhân, họ cần gọi & nhắn tin, mà tính ... hàng mình, họ doanh nghiệp, tổ chức, hay cá nhân vạch chiến lược CRM dựa thực tiễn tình hình kinh doanh mình, tránh viển vông hay lãng phí Để đáp án chiến lược CRM, đặt câu hỏi, tìm kiếm ... khối lượng giao dịch khách hàng với mình? Những câu trả lời cho câu hỏi tảng cho bạn xây dựng chiến lược CRM nhớ rằng, toàn đội ngũ nhân viên bạn, phải nắm rõ chiến lược CRM vạch ra, phải nắm...
 • 4
 • 554
 • 1
Cơ sở để xây dựng nhóm hiệu quả ppt

sở để xây dựng nhóm hiệu quả ppt

Kỹ năng làm việc nhóm

... lợi Làm cho thành viên nhóm hợp tác với để hoàn thành nhiệm vụ Sự liên lạc: Làm để nhóm cung cấp cung cấp thông tin quan trọng hoạt động chuyên môn đặn để họ hiểu đầy đủ bối cảnh xung quanh tồn ... đặt bàn làm việc bạn Sáng kiến, sáng tạo: Một tổ chức thực quan tâm đến thay đổi Hãy để nhân viên bạn tự đưa ý tưởng mới, suy nghĩ phương pháp độc đáo Cần huấn luyện, đào tạo họ kỹ cần thiết ... gia lĩnh vực giải trí cần thiết khác để khuyến kích cho suy nghĩ Khi hiểu rõ yếu tố thành viên ý thức xây dựng nhóm hiệu Hiệu thể đóng góp tất thành viên vào kết cuối công việc Chúc nhóm bạn...
 • 4
 • 328
 • 0
Cơ sở để xây dựng chiến lược nhân lực

sở để xây dựng chiến lược nhân lực

Kinh tế - Thương mại

... BIC Việt Nam Chơng III: Xây dựng chiến lợc nhân lực công ty BIC 3.1 .Cơ sở để xây dựng chiến lợc nhân lực - sở nguồn nhân lực - sở tình hình sản xuất kinh doanh số năm gần - sở tình hình ... cầu nhân viên Các chuyên gia dự báo nhu cầu nhân viên sở đánh giá phân loại ảnh hởng yếu tố môi trờng thay đổi đến hoạt động công ty Trên sở xây dựng chơng trình phù hợp với ớc tính dự kiến tơng ... tra đầu vào học viên 6, Kiểm tra trình học 7, Kiểm tra phơng pháp học tập 8, Kiểm tra thời gian khó học 9, Kiểm tra phơng thức đánh giá * Bố trí cấu lao động hợp lý : 1.3.3 sở xây dựng...
 • 25
 • 156
 • 1
xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho khu vực trung trung bộ

xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu chi tiết cho khu vực trung trung bộ

Công nghệ - Môi trường

... lĩnh vực kinh tế xã hội chủ yếu, xây dựng kịch biến đổi khí hậu Việt Nam, kiến nghị giải pháp giảm nhẹ biến đổi khí hậu thích ứng với biến đổi khí hậu Việt Nam, … Vào năm 2006, 2007 trình thực Thông ... lực để xây dựng kịch biến đổi khí hậu cho Việt Nam nói chung cho khu vực Trung Trung Bộ nói riêng Theo Bộ Tài nguyên Môi trường (2009), việc xây dựng kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt ... vực xây dựng kịch biến đổi khí hậu cho riêng Về khung thời gian, hầu hết kịch biến đổi khí hậu thường xây dựng cho thập kỷ kỷ 21 Trong phần điểm lại kịch phát thải sử dụng để xây dựng kịch khí hậu, ...
 • 111
 • 344
 • 1
TẠI SAO PHẢI xây DỰNG KỊCH bản biến đổi khí hậu, nước BIỂN DÂNG

TẠI SAO PHẢI xây DỰNG KỊCH bản biến đổi khí hậu, nước BIỂN DÂNG

Môi trường

... việc xây dựng kịch khí hậu phải cập nhật theo hướng thay đổi mục đích sử dụng đất để tính xác cao Câu 4: Khí hậu tương lai phụ thuộc vào kịch biến đổi khí hậu nào? Xây dựng kịch biến đổi khí hậu ... dựng kịch bản kịch làm định hướng ban đầu để đánh giá tác động biến đổi khí hậu, nước biển dâng xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu Câu 5: Trong yếu tố phụ thuộc kịch khí hậu ... trước khí hậu tương lai Kịch BĐKH giả định sở khoa học tiến triển tương lai mối quan hệ kinh tế - xã hội Đối với việt nam: theo kịch bản, khí hậu tất vùng việt nam biến đổi Do tính phực tạp biến...
 • 16
 • 971
 • 6
Xây dựng chỉ số đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo phương pháp điều tra doc

Xây dựng chỉ số đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới sản xuất nông nghiệp Việt Nam theo phương pháp điều tra doc

Báo cáo khoa học

... mưa Nm nhiệt đới ảnh hưởng mạnh đến nước ta Bão, ngập lũ, hạn hán xuất thường xuyên nước N hững biến động bất lợi khí hậu thủy văn gây hậu nghiêm trọng cho nông nghiệp Bảng tổng hợp lại mối đe ... đánh giá tầm quan trọng yếu tố thời tiết khí hậu tượng bất thường sản xuất nông nghiệp thủy sản, từ xây dựng trọng số tính toán số BĐKH, làm sở cho việc xây dựng phương án thích ứng giảm thiểu ... thảo Quốc tế giảm thiên tai, Kobe - Hyogo, Nhật Bản, 18 - 22 /1/2005 Worldbank, 2010, Nghiên cứu kinh tế giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu Ngư i ph n bi n PGS TS Nguy n Văn Tu t ...
 • 6
 • 894
 • 7
Phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.DOC

Phép biện chứng về mâu thuẫn vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.DOC

Kế toán

... toàn dân trở thành sở hữu chủ sở hữu cụ thể Hình thức sở hữu Nhà nớc, xét tổng thể, kết cấu bên sở hữu Còn kết cấu bên sở hữu Nhà nớc nớc ta, lẽ chủ yếu thể quyền sở hữu khu vực kinh tế quốc ... lại" để chuển thẳng lên sở hữu toàn dân hình thức sở hữu t nhân ngời sản xuất hàng hoá nhỏ dùng biện pháp nh trên, mà phải kiên trì giáo dục, thuyết phục, tổ chức họ sở tự nguyện chuyển lên sở hữu ... hữu, hai hình thức sở hữu toàn dân tập thể nh quan niệm trớc - Về sở hữu toàn dân: Trớc ngời ta quan niệm sở hữu toàn dân trùng với sở hữu Nhà nớc nớc ta nay, nh hiến pháp luật đất đai qui...
 • 21
 • 2,565
 • 6
Mâu thuẫn biện chứng và những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam

Mâu thuẫn biện chứng những biểu hiện của nó trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt nam

Lý luận chính trị

... hình thái sở hữu trớc chế thị trờng Trớc ngời ta quan niệm hình thức sở hữu chủ nghĩa xã hội là: sở hữu XHCN tồn dới hai hình thức sở hữu toàn dân sở hữu tập thể Sự tồn hai hình thức sở hữu tất ... hình thức sở hữu, hai hình thức sở hữu toàn dân tập thể nh quan niệm trớc - Về sở hữu toàn dân: Trớc ngời ta quan niệm sở hữu toàn dân trùng với sở hữu Nhà nớc nớc ta nay, nh hiến pháp luật ... toàn dân trở thành sở hữu chủ sở hữu cụ thể Hình thức sở hữu Nhà nớc, xét tổng thể, kết cấu bên sở hữu Còn kết cấu bên sở hữu Nhà nớc nớc ta, lẽ chủ yếu thể quyền sở hữu khu vực kinh tế quốc...
 • 14
 • 605
 • 0
Tài liệu Đề tài

Tài liệu Đề tài " sở lý luận triết học của đường lối công nghiệp hoá, hiện đại hoá Việt Nam trong thời kì quá độ " docx

Báo cáo khoa học

... đại Xây dựng sở vật chất kĩ thuật cho sản xuất lớn đại quy luật chung, phổ biến tất nước Tuy nhiên, tuỳ nước khác nhau, điểm xuất phát tiến lên không giống cách thức tiến hành xây dựng sở vật ... Lời mở đầu Công xây dựng xã hội phải tiến hành toàn diện mặt: quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất, văn hoá người xã hội Công nghiệp hóa đường bước tất yếu để tạo sở vật chất, kĩ thuật ... hoá Trong thời đại ngày nay, công nghiệp hoá phải gắn liền với đại hoá Công nghiệp hoá nước ta nhằm xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội Đó nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ độ ...
 • 2
 • 380
 • 0

Xem thêm