cơ học môi trường liên tục đào huy bích

Bài tập lớn Cơ học môi trường liên tục

Bài tập lớn học môi trường liên tục

Kiến trúc - Xây dựng

... Anh Khoa - 43XF - 6 -Bài tập lớn môi trờng liên tục http://nguyenvanduc.tk- Vectơ ẩn số nút :T = [X11 X12 X9 X10 X7 X8 ]- Ma trận hình học B2 =B6 = 0 c6 = 2a b5 ... X12 ]- Ma trận hình học B3 :b4 = 22ac4 = -22ab2 = 22ac2 = 22ab6 = - 2a c6 = 0Phung Anh Khoa - 43XF - 3 -Bài tập lớn môi trờng liên tục http://nguyenvanduc.tk- ... Bài tập lớn môi trờng liên tục http://nguyenvanduc.tk42;0;8270;825;24250;42;42242;42;0121110987654321qaPPqaPPqaPqaPPqaPqaPqaPqaPP============PT...
 • 8
 • 4,472
 • 82
Bài tập lớn Cơ học môi trường liên tục - P2

Bài tập lớn học môi trường liên tục - P2

Kiến trúc - Xây dựng

... xy   +Biết đc ứng suất ta dễ dàng tính đc biến dạng.Các bạn xem công thức trong vở nhé.Còn chuyển vị mình sẽ update sau các bạn nhé +Mở rộng khi đề bài ko là lực N theo phương ngang mà là ... nguyenthangqb Wesite: http://congtrinhngam.tk Aloha:0169.3136.833 Đề bài:Tính ứng suất,biến dạng,chuyển vị của tấm chịu lực như hình vẽ 1.Tìm hàm ứng suất: +Để xác định bậc của hàm ứng suất...
 • 5
 • 1,243
 • 16
Tài liệu Giáo trình Cơ học môi trường liện tục pdf

Tài liệu Giáo trình học môi trường liện tục pdf

Cao đẳng - Đại học

... ()⎩⎨⎧++−++=++=223222123222222122232221nnnnnnnnnIIIIIIIIIInIIIIIInσσσσσστσσσσ våïi 1nnn232221=++2.Ten xồ quay. udurr+Ta coù vaỡ ur laỡ veùc tồ chuyóứn vở cuớa chuyóứn vở tổồng õọỳi giổợa laỡ: 00Q&P00P&Q00PQuuudrrr= iPiQiuudu00= ... ()++=kkijijij211E kkijijijEE1+= 3.Giaới baỡi toaùn tốnh cuớa lyù thuyóỳt õaỡn họửi õọửng chỏỳt õúng hổồùng. a)Theo chuyóứn vở phổồng trỗnh Lamó. Phổồng trỗnh cỏn bũng: 0=+ijijKx ... cün. Hay: urotrr21= Trong trổồỡng hồỹp chuyóứn vở beù thỗ toỹa õọỹ õỏửu vaỡ cuọỳi cuớa mọỹt phỏửn tổớ rỏỳt gỏửn nhau nón gradien chuyóứn vở theo Lagrange vaỡ le gỏửn bũng nhau. nón...
 • 23
 • 1,120
 • 7
Tài liệu Phần 2: Cơ học môi trường liên tục pdf

Tài liệu Phần 2: học môi trường liên tục pdf

Cao đẳng - Đại học

... õióứm xaùc õởnh traỷng thaùi ổùng suỏỳt taỷi õióứm ỏỳy. Đ2.PHặNG TRầNH CHUYỉN ĩNG VAè CN BềNG CUA MTLT. 1.Phổồng trỗnh chuyóứn õọỹng. Theo nguyón lyù Dalambe ()0=+ dVWKdSTSVnrrr Hay ... trổồỡng õaỡn họửi õúng hổồùng. 2.Ten xồ quay. udurr+Ta coù vaỡ ur laỡ veùc tồ chuyóứn vở cuớa chuyóứn vở tổồng õọỳi giổợa laỡ: 00Q&P00P&Q00PQuuudrrr= iPiQiuudu00= ... 321232221nn,n1nnn =++Hay: urotrr21= Trong trổồỡng hồỹp chuyóứn vở beù thỗ toỹa õọỹ õỏửu vaỡ cuọỳi cuớa mọỹt phỏửn tổớ rỏỳt gỏửn nhau nón gradien chuyóứn vở theo Lagrange vaỡ le gỏửn bũng nhau. nón...
 • 23
 • 600
 • 4
 Bài tập lớn Cơ học môi trường liên tục

Bài tập lớn học môi trường liên tục

Kiến trúc - Xây dựng

... CỦA HỌC CÁC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤCA. VẬT RẮN Đ ÁN HỒI - LÝ THUYẾT ĐÀN HỒI TUYẾN TÍNH:I. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng - Định luật Hooke:Trong lý thuyết đàn hồi tuyến tính dịch chuyển ... trọng. Cơ học môi trường liên tục GVC Trần Minh Thuận69Thành phần chuyển vị u3 = 0 và các thành phần cònlại là hàm số của x1 , x2 mà thôi.)x,x(uu21αα= Trường hợp này các phương trình ... đều là mặt đối xứnghay là trục đối xứng đàn hồi.b. Hằng số đàn hồi của môi trường đẳng hướng: Cơ học môi trường liên tục GVC Trần Minh Thuận66Chỉ còn lại 2 hằng số độc lập λ và µ gọi là...
 • 10
 • 1,403
 • 1
Tài liệu Các định luật cơ bản của cơ học môi trường liên tục_chương 4 pptx

Tài liệu Các định luật bản của học môi trường liên tục_chương 4 pptx

Cao đẳng - Đại học

... trìnhhàm hao tán dương vì ρT luôn luôn dương. Cơ học môi trường liên tục GVC Trần minh Thuận58Chương 4. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢN CỦACƠ HỌC MÔI TRƯỜNG LIÊN TỤCI. Đạo hàm của thể tích:Tại t = 0 thể ... toàn khối lượng - Phương trình liên tục: t = 0dX1x1 , X1x2 , X2x3, X32e)dxi(1)dxi(2)t = t1e)3e)dxi(3)dX3dX2 Cơ học môi trường liên tục GVC Trần minh Thuận62iij,ijiiibvv1vv ... (tốc độ cung cấp nhiệt của nguồn) trong môi trường liên tục cho bởi:∫∫+−=VSiiZdVdSnCdtQdρ[4.20]Vậy định luật biến thiên nhiệt năng của môi trường được cho bởi:dtQddtWddtdUdtdK+=+[4.21]hoøåc...
 • 6
 • 848
 • 9
Slide hình học cơ sở: Tiên đề liên tục . Giáo trình của nguyễn mông hy

Slide hình học sở: Tiên đề liên tục . Giáo trình của nguyễn mông hy

Toán học

... 35:Ta thể viết chung kết quả cả hai trường hợp trên như sau :n +1/2+ ε1/2 <f(AB) < n – ε’1/2 Trường hợp 1 ta lấy ε1 = 0 và ε’1 = 1 Trường hợp 2 ta lấy ε1= 1 và ε’1 = ... thẳng Định lí 35:Chứng minh định lí 35:Điều kiện 1: Theo cách đo đoạn thẳng AB thực hiện như trường hợp 1 và 2 như trên thì f(AB) là một số dươngĐiều kiện 2: Giả sử AB=A’B’theo cách chia ... duy nhất.Trên nửa đường thẳng AB gốc O ta lấy các đoạn AA1 , AA2 …đều bằng OE . Ta xét các trường hợp sau đây : 2. Các định lý2.2 Định lí 32 (Tiên đề Căngto)Trên một đường thẳng a bất...
 • 63
 • 849
 • 1
Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

Môi trường

... bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo của Bộ, ngành;b) Báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường ... điều tra bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo1. Báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, ... nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra bản, khai thác,...
 • 7
 • 1,825
 • 0
Co so khoa hoc moi truong

Co so khoa hoc moi truong

... lí môi trường 6.2. sở khoa học và thực tiễn của công tác quản lí môi trường - sở triết học - sở khoa học, kĩ thuật, công nghệ - sở kinh tế- sở luật pháp- Các công cụ quản lí môi ... 6QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG6.1. Những khái niệm bản về quản lí môi trường - Định nghĩa quản lí môi trường - Các mục tiêu của quản lí môi trường - Các nội dung của quản lí nhà nước về môi trường - ... 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)A- NỘI DUNGChương 1CÁC KHÁI NIỆM BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG1.1. Khái niệm về môi trường 1.2. Phân loại môi trường (Tự nhiên &...
 • 6
 • 1,833
 • 38
Cơ sở khoa học môi trường

sở khoa học môi trường

Môi trường

... 99A002617,99A007069,99A007070,99A007072,99C004824 149 .Môi trường = Environment : Các công trình nghiên cứu . t. III . - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật , 1997 123 tr.; 30 cm . 1216. Môi trường : Môi trường học bản / Lê Huy Bá . - ... 116.Xã hội học môi trường / Vũ Cao Đàm chủ biên . - H. : Khoa học Kỹ thuật, 2002 264 tr. ; 21 cm . o Số định danh: 363.7 Xah o Đăng ký cá biệt: 04A010505,04A010506 117 .Cơ sở khoa học môi trường ... 05A013886,05A013887,05M071714-05M071721 11. Môi trường : Môi trường học bản / Lê Huy Bá . - Tái bản lần thứ hai - sửa chữa bổ sung TP.HCM : Đại học Quốc gia, 2004 489 tr. ; 21 cm . o Số...
 • 15
 • 1,735
 • 8
bai 1:dao dong co hoc (moi)

bai 1:dao dong co hoc (moi)

Vật lý

... I. DAO ĐỘNG CƠ1. Thế nào là dao động cơ? Là chuyển động giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh một vị ... CÔ II. PHƯƠNG TRÌNH CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ∆oxCM0ϕMtωt+ϕ- Xét một chất điểm M chuyển động tròn đều trên một đường tròn tâm O, bán kính A, vận tốc góc ω.1. Ví dụ:- Gọi P là...
 • 10
 • 331
 • 0

Xem thêm