cơ chế biến dạng dẻo kim loại và quá trình vật lý hoá học khi biến dạng dẻo

Tài liệu Nghiên cứu hiệu ứng và cơ chế chống ăn mòn kim loại của một sớ chất chiết từ phụ phẩm cây chè pptx

Tài liệu Nghiên cứu hiệu ứng chế chống ăn mòn kim loại của một sớ chất chiết từ phụ phẩm cây chè pptx

Hóa học - Dầu khí

... Các chất ức chế phân loại theo nhiều cách: - Theo chế điện hoá: Chất ức chế catôt, chất ức chế anôt, chất ức chế hỗn hợp anôt catôt - Theo chất hoá học: Chất ức chế vô cơ, chất ức chế hữu - Theo ... trở 2.5 KHÁI QUÁT VỀ ĂN MÒN BẢO VỆ KIM LOẠI 2.5.1 Ăn mòn kim loại dung dịch axit Khi nhúng kim loại M vào dung dịch axit, thời điểm định, gọi ăn mòn (Ecorr), thể phản ứng điện hoá diễn bề ... oxi) Quá trình ăn mòn tổng thể hai trình catôt, anôt tạo sản phẩm ăn mòn 2.5.2 Phương pháp chống ăn mòn kim loại Một số biện pháp chủ yếu hạn chế làm chậm trình ăn mòn kim loại: - Dùng hợp kim...
 • 29
 • 838
 • 6
Phân loại và giải các bài toán hóa học vô cơ  phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học phổ thông

Phân loại giải các bài toán hóa học phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở luận việc nâng cao chất lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học trung học phổ thông 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình tương tác thày trò, trình nhận thức HS ... thống toán hóa học theo mức độ nhận thức tƣ trình dạy học phần phi kim - chƣơng trình Hóa học vô THPT Ở giai đoạn, trình dạy học sử dụng toán hóa học Khi dạy học mới, dùng toán để vào bài, để tạo ... HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Tổng quan chƣơng trình hóa học vô - phần phi kim trung học phổ thông Chương trình trung học phổ thông, phần hóa học vô - phi kim bao gồm nội dung sau: Chƣơng trình...
 • 23
 • 869
 • 3
Phân loại và giải các bài toán hóa học vô cơ - phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học phổ thông

Phân loại giải các bài toán hóa học - phần phi kim theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học phổ thông

Sư phạm

... tớch im kim tra bi s 90 th 3.2 th biu din ng ly tớch im kim tra bi s 91 th 3.3 th biu din ng ly tớch im kim tra bi s 91 th 3.4 th biu din ng ly tớch im kim tra bi s 91 -iv- M U chn ... phi kim la chn, phõn loi v gii theo phng phỏp chung 2.2.1 Bi toỏn v nhúm Halogen a) Mt s kin thc cn nm vng: Clo (Cl2): Clo l mt phi kim cú tớnh oxi húa mnh: tỏc dng vi nhiu kim loi, phi kim ... PHI KIM V GII THEO PHNG PHP CHUNG GII BI TON HểA HC TRUNG HC PH THễNG 2.1 Tng quan v chng trỡnh húa hc vụ c - phn phi kim trung hc ph thụng Chng trỡnh trung hc ph thụng, phn húa hc vụ c - phi kim...
 • 125
 • 388
 • 0
Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại và bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học

Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại bước đầu thử nghiệm ứng dụng trong y - sinh học

Báo cáo khoa học

... nghệ chế tạo tính chất cùa hạt nano kim loại _ 1 11 2.1 Nghiên cứu chế tạo hạt nano kim loại 2.1.1 Chế tạo hạt nano vàng (Au) hình cầu bane phương pháp hóa khử 2.1.2 Chế tạo hạt nano kim loại vàng ... quans hóa 23 2.1.3 Chê tạo nano kim loại vàng (Au) băns phương pháp nuôi mâm 24 2.1.4 Chế tạo nano vàng (Au) từ vàng kim loại bàng phương pháp điện hóa siêu âm 26 2.1.5 Chế tạo hạt nano bạc (Ag) hàng ... - N ghiên cứu quv trình n e n e h ệ điều kiện c ô n s n s h ệ chế tạo hạt nano kim loại sở kim loại quý kim loại chuyển tiếp - Tim hiểu khả ứng dụng công nghệ nano y-sinh học Việt Nam nghiên...
 • 174
 • 882
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ – phần hiđrocacbon theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học phổ thông

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu – phần hiđrocacbon theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình tương tác thầy trò thầy giữ vai trò chủ đạo tổ chức, điều khi n, lãnh đạo trò tham gia hoạt động học chủ ... Chất lượng, hiệu trình dạy học phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: nội dung chương trình môn học, hệ thống SGK, điều kiện sở vật chất phục vụ cho trình dạy học, việc đổi phương pháp dạy học, Trong luận ... hóa học, trọng vào việc lựa chọn, phân loại phương pháp giải toán hóa học để nâng cao chất lượng dạy học môn Hóa học THPT 1.2 Bài tập hóa học 1.2.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học Bài tập hóa học...
 • 24
 • 1,807
 • 1
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ lớp 11 (phần dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ở trường THPT

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu lớp 11 (phần dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở trường THPT

Khoa học xã hội

... chất lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học trung học phổ thông 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình tương tác thày trò, trình nhận thức HS vai trò chủ đạo, tổ chức, điều khi n GV nhằm ... thông qua học thông qua trình dạy học chủ yếu vào kết giảng dạy học tập học hay trình học mặt định lượng (khối lượng tri thức mà người học tiếp thu được) mặt định tính (mức độ sâu sắc, vững vàng trí ... chương 1, trình bày sở luận thực tiễn đề tài, bao gồm: 1 .Cơ sở luận việc nâng cao chất lượng, hiệu trình dạy học môn hóa học THPT 2 Ý nghĩa tập hóa học, sở lựa chọn phân loại tập hóa học Thực...
 • 25
 • 4,701
 • 1
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ lớp 12 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học phổ thông

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu lớp 12 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học phổ thông

Khoa học xã hội

... câu hỏi Nhóm Tổng số HS Dạng Dạng Dạng Dạng TN 83 100% 90,4% 77,1% 6,02% ĐC 84 100% 85% 52,3% 1,19% Với dạng - dạng biết, dạng - dạng hiểu, dạng - dạng vận dụng, dạng - dạng vận dụng sáng tạo ... này, trình bày sở luận thực tiễn đề tài: - sở luận việc nâng cao chất lượng, hiệu trình dạy học môn hóa học THPT - Vai trò, ý nghĩa tập hóa học - sở lựa chọn phân loại tập hóa học ... lượng, hiệu trình dạy học môn hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học toàn hoạt động chung thầy trò, vai trò chủ đạo ( tổ chức, điều khi n, thiết kế, đạo) thầy mà học sinh tích...
 • 22
 • 1,437
 • 1
Phân loại và giải các bài toán hóa học lớp 8 và lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học trung học cơ sở

Phân loại giải các bài toán hóa học lớp 8 lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn hóa học trung học sở

Khoa học xã hội

... THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở luận việc nâng cao chất lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THCS 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học nói chung, trình dạy học hóa học nói riêng gồm hai ... lượng dạy học hóa học THCS Chất lượng, hiệu trình dạy học hóa học phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội dung chương trình đào tạo, hệ thống sách giáo khoa, điều kiện sở vật chất phục vụ trình dạy học, đổi ... việc dạy học môn hóa học 1.2 Bài tập hóa học 1.2.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học trình dạy học môn hóa học THCS Sử dụng tập hóa học dạy học biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng dạy học Bài...
 • 21
 • 3,615
 • 3
Báo cáo

Báo cáo "Chính phủ trong chế quyền lực nhà nước Việt Nam - Quá trình xây dựng, phát triển những vấn đề tiếp tục đổi mới " pot

Báo cáo khoa học

... qua ch nh b nhi m Th t ng, phú Th t ng v cỏc thnh viờn khỏc c a Chớnh ph ; xột th y Tạp chí luật học số 2/2006 nghiên cứu - trao đổi c n thi t cú th tham d v ch to cỏc phiờn h p c a H i ng Chớnh ... trỏch nhi m c a mỡnh d i s lónh o th ng nh t c a H i ng Chớnh ph v ch u trỏch nhi m Tạp chí luật học số 2/2006 tr c H i ng Chớnh ph H i ng Chớnh ph ch u trỏch nhi m v bỏo cỏo cụng tỏc tr c Qu ... ng b tr ng; gi a hai kỡ h p H i ng b tr ng quy t nh nh ng v n thu c quy n h n c a Tạp chí luật học số 2/2006 nghiên cứu - trao đổi H i H i ng b tr ng v ph i c bỏo cỏo v i ng b tr ng Ch t ch...
 • 8
 • 393
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG OXI HÓA 1-PHENYLETANOL VỚI MUỐI NITRAT KIM LOẠI KMnO4 TRÊN BENTONIT HOẠT HÓA" ppsx

Báo cáo khoa học

... Xác định tính chất hóa lí bentonit tinh chế bentonit hoạt hóa Bentonit tinh chế Bentonit hoạt hóa Quá trình hoạt hóa loại phần thạch anh, loại bỏ toàn khoáng canxit, cường độ peak thấp, chí không ... bentonit hoạt hóa Như trình hoạt hóa việc giúp thay phần lớn ion Na+ nằm lớp mạng H+, loại bỏ khoáng canxit, thạch anh đầu độc xúc tác, giúp tăng độ xốp đảm bảo giữ vững khung khoáng sét 3.2 Kết ... Trọng Yêm, Vũ Đào Thắng, Hóa học & Công nghiệp Hoá chất, Số 1, 4-7, 1997 [2] Nguyễn Hữu Phú, Hoàng Trọng Yêm, Đặng Tuyết Phương, luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Hóa học, 1995 [3] Sandra E Martín,...
 • 6
 • 347
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ - phần Hiđrocacbon theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học trung học phổ thông tt

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu - phần Hiđrocacbon theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học trung học phổ thông tt

Sư phạm

... lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình tương tác thầy trò thầy giữ vai trò chủ đạo tổ chức, điều khi n, lãnh đạo trò tham gia hoạt động học chủ ... 1: SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở lí luận việc nâng cao chất lượng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học 4 1.1.2 Chất lượng dạy học ... QUẢ DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC Chuyên ngành: LUẬN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN HÓA HỌC) Mã số: 60 14 10 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS...
 • 28
 • 632
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ - phần Hiđrocacbon theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học trung học phổ thông

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu - phần Hiđrocacbon theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học trung học phổ thông

Sư phạm

... lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình tương tác thầy trò thầy giữ vai trò chủ đạo tổ chức, điều khi n, lãnh đạo trò tham gia hoạt động học chủ ... 1: SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở lí luận việc nâng cao chất lượng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học 4 1.1.2 Chất lượng dạy học ... học, trọng vào việc lựa chọn, phân loại phương pháp giải toán hóa học để nâng cao chất lượng dạy học môn hóa học THPT 1.2 Bài tập hóa học 1.2.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học Trong trình dạy học...
 • 120
 • 458
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ lớp 12 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học trung học phổ thông

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu lớp 12 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học trung học phổ thông

Sư phạm

... 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở luận việc nâng cao chất lượng, hiệu trình dạy học môn hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học 1.1.2 Chất lượng dạy học ... lƣợng, hiệu trình dạy học môn hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học toàn hoạt động chung thầy trò, vai trò chủ đạo ( tổ chức, điều khi n, thiết kế, đạo) thầy mà học sinh tích ... hóa học trình dạy học môn hóa học; sở lựa chọn cách phân loại tập hóa học Thực trạng việc sử dụng toán hóa học GV HS trường phổ thông Trình bày phương pháp chung giải toán hóa học trung học phổ...
 • 116
 • 692
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học lớp 8 và lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Hóa học trung học cơ sở

Phân loại giải các bài toán hóa học lớp 8 lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học trung học sở

Sư phạm

... LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở luận việc nâng cao chất lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THCS 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học nói chung, trình dạy học hóa học nói ... 1: SỞ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 sở luận việc nâng cao chất lƣợng, hiệu trình dạy học môn Hóa học THCS 1.1.1 Quá trình dạy học 1.1.2 Chất lƣợng dạy học ... ngƣời học Ngƣời học ngƣời định đến chất lƣợng dạy học Muốn nâng cao chất lƣợng dạy học đồng nghĩa với việc phải nâng cao chất lƣợng học tập ngƣời học 11 luận dạy học đại rằng: Ngƣời học trình...
 • 128
 • 1,142
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ lớp 11 (phần Dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ở trường trung họ[170910]

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu lớp 11 (phần Dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở trường trung họ[170910]

Báo cáo khoa học

... hc qua bi kim tra s 93 Biu 3.2 Phõn loi kt qu hc qua bi kim tra s 93 DANH MC CC TH th Ni dung Trang th 3.1 th biu din ng ly tớch bi kim tra s 92 th 3.2 th biu din ng ly tớch bi kim tra s ... THPT Trung hc ph thụng DANH MC CC BNG Bng Ni dung Trang Bng 3.1 Bng im cỏc bi kim tra 89 Bng 3.2 Tng hp kt qu bi kim tra u vo ti cỏc lp 90 TN v C - Bi s Bng 3.3 Tng hp kt qu thc nghim s phm 90 ... phn nõng cao cht lng dy v hc trng THPT Phng phỏp nghiờn cu 7.1 Phng phỏp nghiờn cu thuyt Nghiờn cu phn c s lun ca vic nõng cao cht lng dy hc mụn húa hc THPT, ý ngha ca bi húa hc, phng phỏp...
 • 118
 • 692
 • 0
Phân loại và giải các bài toán hóa học hữu cơ lớp 11 (phần Dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học ở trường trung họ[170916]

Phân loại giải các bài toán hóa học hữu lớp 11 (phần Dẫn xuất chứa oxi) theo một phương pháp chung góp phần nâng cao hiệu quả dạy học ở trường trung họ[170916]

Báo cáo khoa học

... chất lượng, hiệu trình dạy học môn Hóa học trung học phổ thông 1.1.1 Quá trình dạy học Quá trình dạy học trình tương tác thày trò, trình nhận thức HS vai trò chủ đạo, tổ chức, điều khi n GV nhằm ... hiệu trình dạy học môn hóa học THPT 1.1.1 Quá trình dạy học 1.1.2 Chất lượng dạy học 1.1.3 Một số biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học 1.2 Bài tập hóa học 1.2.1 Ý nghĩa, tác dụng tập hóa học ... thông qua học thông qua trình dạy học chủ yếu vào kết giảng dạy học tập học hay trình học mặt định lượng (khối lượng tri thức mà người học tiếp thu được) mặt định tính (mức độ sâu sắc, vững vàng trí...
 • 30
 • 380
 • 0
Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và lợi ích nhân loại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hiện nay

Biện chứng giữa lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc lợi ích nhân loại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở việt nam hiện nay

Tiến sĩ

... 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - VŨ NGỌC MIẾN BIỆN CHỨNG GIỮA LI ÍCH GIAI CẤP, LI ÍCH DÂN TỘC LI ÍCH NHÂN LOẠI TRONG QUÁ TRÌNH ... thức xử đắn lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc lợi ích nhân loại nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước theo quan điểm chủ nghóa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh 13 SỞ LUẬN PHƯƠNG ... tộc lợi ích nhân loại Từ rút học giải pháp tính đònh hướng việc nhận thức giải đắn mối quan hệ lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc lợi ích nhân loại trình công nghiệp hoá, đại hoá Việt Nam - Nhiệm...
 • 217
 • 490
 • 2
Sinh trưởng thực vật khái niệm, cơ sở sinh học phân tử và nguồn gen, cơ chế và quá trình thông tin sinh học

Sinh trưởng thực vật khái niệm, sở sinh học phân tử nguồn gen, chế quá trình thông tin sinh học

Sinh học

... trình thông tin sinh học Hình 1.1 Chu trình sống thực vật Hai mầm (Nguồn: Sinh học phát triển thực vật - Nguyễn Như Khanh) II- sở sinh học phân tử nguồn gen Như nói trên, biến đổi chất chức ... trưởng thực vật: khái niệm, sở sinh học phân tử nguồn gen, chế trình thông tin sinh học I- Khái niệm thể thực vật phát triển nhờ hai kiểu biến đổi liên quan chặt chẽ với nhau: biến đổi định ... phổ biến tín hiệu vạn gây nên biến đổi hình dạng hoạt tính protein, tác động bị đổi hướng dạng biến đổi khác (ví dụ, axetyl hóa histon, cải biến protein) - Hai đường đạt đến hiệu cuối + Điều biến...
 • 40
 • 409
 • 0

Xem thêm