công ty xây dựng hòa bình cần thơ

Phân tích bản báo cáo tài chính của công ty xây dựng hòa bình.doc

Phân tích bản báo cáo tài chính của công ty xây dựng hòa bình.doc

Kế toán

... tích tài chính của công ty HÒA BÌNHĐỀ TÀI PHÂN TÍCH: PHÂN TÍCH BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG HÒA BÌNHNĂM (2007-2009)THÀNH VIÊN NHÓM:ĐẶNG VĂN MẠNH 0954010257VÕ CÔNG TRỊNH 0954010574NGUYỄN ... - Xây dựng dân dụngcông nghiệp - Xây dựng cầu đường, công trình giao thông, xây dựng hệ thống cấp thoát nước - San lấp mặt bằng- Kinh doanh nhà- Tư vấn xây dựng (trừ tư vấn thiết kế công ... hoạt động của công ty cổ phần : 11/12/2000 Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh Ðịa ốc Hoà Bình được thành lập trên cơ sở thừa kế toàn bộ lực lượng của VĂN PHÒNG XÂY DỰNG HOÀ BÌNH (HOA BINH...
 • 15
 • 5,206
 • 25
Hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ở Công ty Xây dựng Hòa Bình

Hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ở Công ty Xây dựng Hòa Bình

Kinh tế - Thương mại

... kinh doanh của Công ty là:- Thi công các công trình thuỷ lợi và thuỷ điện nhỏ - Thi công xây dựng các công trình giap thông nông thôn- Thi công xây dựng nhà cấp III cấp IV- Gia công cấu kiện ... cao.37 Công ty xây dựng mạnh, đủ sức đấu thầu các công trình lớn điều đó làm cho khả năng cạnh tranh của Công ty gặp nhiều khó khăn.Thứ hai: Địa bàn thi công các công trình của Công ty hầu ... phục vụ xây lắp công trình thuỷ lợi2.1.3.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. Công tyxây dựng Thuỷ Lợi Hoà Bình là đơn vị trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hoà Bình, ...
 • 85
 • 367
 • 2
hoàn thiện hạch toán chi phísản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp hòa bình

hoàn thiện hạch toán chi phísản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây lắp hòa bình

Nông - Lâm - Ngư

... thành sản phẩm tại công ty cpxl hoà bình: Công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình là một công ty cổ phần với số vốn ban đầu không phải là lớn, trải qua quá trình hoạt động công ty đà dần dần phát triển ... nhân viên trong công ty cùng với bộ máy làm việc khoa học, hiệu quả.2. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất ở Công ty cổ phần xâylắp Hoà Bình. Là một công ty cổ phần xây dựng nên hoạt động ... nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là. Xây dựng dân dụng, công nghiệp, đờng giao thông. Xây dựng cột Alten cao 125m Xây dựng các công trình Bu chính viễn thông, lắp đặt đài,...
 • 53
 • 383
 • 0
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

Kế toán

... công ty không ch do nguyên 8    Q  N nhân khách quan l n v thi công xa công ty m còn do nguyên nhân ch &A : I E quan t phía các i thi công. Xu t phát t hình th c khoán c a công ty ...     xâyl p Ho Bình. L m t công ty c ph n xây d ng nên ho t ng s n xu t kinh doanh ' ? > 5 &' ! $ ch y u c a công ty l .E 9 E Xây d ng dân d ng, công nghi p, ng giao ...  % ' &: E ' 3 công ty còn ph i l p các báo cáo theo yêu c u c a công ty( l p h ng tháng) ! 3 > E 3 &< công ty n m c tình hình c a công ty.   V i kho ng th i gian...
 • 57
 • 151
 • 1
Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty Xây dựng & phát triển nông thôn

Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty Xây dựng & phát triển nông thôn

Kế toán

... thầuPhòng quản lý thi công TTTV đầu t và xây dựng PHầN II:Tổ chức công tác kế toán tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn.I: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty xây dựng và phát triển ... xây dựng các công trình kè bAỏ vệ bờ sông, bờ biển. Xây dựng kênh và các công trình trên kênh của công trình thủy lợi, xây dựng đập đất hồ chứa nớc có chiều cao đập dới 10 m, xây dựng các công ... của công ty quy định là ngày 30 hàng tháng các đội xây dựng phải gửi chứng từ về công ty nhng thực tế nhiều khi cuối tháng các đội xây dựng vẫn cha gửi chứng từ về công ty. Vì vậy công ty nên...
 • 52
 • 212
 • 0
Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng & phát triển Nông thôn

Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng & phát triển Nông thôn

Kế toán

... chung về công tác kế toán vật liệu ở công ty. kiểm toán 40A Khoa kế toán29 Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên vật liệu ở công ty có ... Đặng Sơn Hà.Đơn vị: Đội xây dựng số 18- Công ty xây dựng và phát triển nông thôn- Công tr-ờng trờng công nhân cơ giới I Ninh Bình. Địa chỉ: Tam Điệp thị xà Ninh Bình. Hình thức thanh toán: ... chỉ: Đội xây dựng số 18 Công trờng trờng công nhân cơ giới I Ninh Bình. Lý do xuất kho: Xuất kho cho thi công công trình trờng công nhân cơ giới I.Xuất tại kho: Kho công trờng trờng công nhân...
 • 37
 • 374
 • 0
62 Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty xây dựng & phát triển nông thôn

62 Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty xây dựng & phát triển nông thôn

Kế toán

... đạo công ty cũng nh toàn bộ công nhân viên trong toàn công ty. IV: Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty xây dựng và phát triển nông thôn 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Công ty xây ... chi phí là các công trình, hạng mục công trình. Vì vậy, tr-ớc khi thi công công trình công ty cần phải lập dự toán. Các dự toán xây dựng công trình cơ bản đợc lập theo hạng mục công trình và ... quản lý của công ty xây dựng và phát triển nông thônChú thích: quan hệ chủ đạo2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty. Giám đốc công ty: Do hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm,...
 • 52
 • 195
 • 0
160 Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty Xây dựng & phát triển nông thôn 

160 Tổ chức công tác Kế toán tại Công ty Xây dựng & phát triển nông thôn 

Kế toán

... xây dựng các công trình kè bAỏ vệ bờ sông, bờ biển. Xây dựng kênh và các công trình trên kênh của công trình thủy lợi, xây dựng đập đất hồ chứa nớc có chiều cao đập dới 10 m, xây dựng các công ... của công ty quy định là ngày 30 hàng tháng các đội xây dựng phải gửi chứng từ về công ty nhng thực tế nhiều khi cuối tháng các đội xây dựng vẫn cha gửi chứng từ về công ty. Vì vậy công ty nên ... thu nhập khác công ty đà áp dụng rồi nhng còn 10 chuẩn mực mới thì công ty cha áp dụng vì vậy thời gian tới công ty nên áp dụng. Tổng công ty XDNN& PTNN Công ty xây dựng và PTNT39...
 • 52
 • 208
 • 0
hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hòa Bình

hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hòa Bình

Nông - Lâm - Ngư

... công ty 1. Quá trình phát triển của công ty Công ty xây lắp Hoà Bình là một công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Giấy phép đăng kí kinh doanh của công ty: ... 0103000381Đợc chuyển đổi từ công ty TNHH xây dựng Hoà Bình( số đăng kí kinh doanh 071967 cấp ngày 12/6/1999)Tên công ty: Công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình. Tên giao dịch: Hoà Bình ASSEMBLY JOINT STOCK ... phẩm xây lắp tại công cổ phần xây lắp Hoà Bình. Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý hach toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình. ...
 • 53
 • 255
 • 0
92 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng & phát triển Nông thôn

92 Kế toán nguyên vật liệu tại Công ty xây dựng & phát triển Nông thôn

Kế toán

... doanh xây dựng công ty xây dựng và phát triển nông thôn có chức năng xây dựng và hoàn thiện các công trình giao thông, thuỷ lợi, xây dựng tạo cơ sở vật chất cho nền kinh tế. Do đặc trng công ty ... lý ở công ty xây dựng và phát triển nông thôn1.1 Quá trình hình thành và phát triển. Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một doanh nghiệp Nhà nớc thành viên của Tổng công ty xây dựng ... toán21 Công ty xây dựng và phát triển nông thôn là một đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng nên vật liệu ở công ty có những đặc thù riêng. Để thực hiện xâylắp những công trình lớn cần thiết...
 • 37
 • 278
 • 0
43 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình 

43 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình 

Kế toán

... sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp hoà bình Công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình là một công ty cổ phần. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty đà đảm bảo ... vực xây dựng. Giấy phép đăng kí kinh doanh của công ty: số: 0103000381Đợc chuyển đổi từ công ty TNHH xây dựng Hoà Bình( số đăng kí kinh doanh 071967 cấp ngày 12/6/1999)Tên công ty: Công ty ... từng công trình)27 Phần I:đặc điểm và tình I. Khái quát sự phát triển và định hớng sản xuất phát triển của công ty 1. Quá trình phát triển của công ty Công ty xây lắp Hoà Bình là một công ty...
 • 53
 • 136
 • 0
48 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

48 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

Kế toán

... quý), công ty còn phải lập các báo cáo theo yêu cầu của công ty( lập hàng tháng) để công ty nắm đợc tình hình của công ty. Với khoảng thời gian hoạt động cha đầy 10 năm, có thể nói công ty vẫn ... sản phẩm xây dựng hay lắp đặt các công trình. Tài khoản này đợc mở chi tiết cho từng công trình xây dựng, lắp đặt (theo công trình, hạng mục công trình, khối lợng xây lắp, các giai đoạn công việc ... lệ của công ty cổ phần.- Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty: Là ngời đứng đầu Công ty đại diện cho cán bộ công nhân viên chức. Chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty chịu...
 • 53
 • 179
 • 0
218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr)

218 Hoàn thiện hạch toán chi phí sản Xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình (64tr)

Kế toán

... công ty 1. Quá trình phát triển của công ty Công ty xây lắp Hoà Bình là một công ty cổ phần hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Giấy phép đăng kí kinh doanh của công ty: ... 0103000381Đợc chuyển đổi từ công ty TNHH xây dựng Hoà Bình( số đăng kí kinh doanh 071967 cấp ngày 12/6/1999)Tên công ty: Công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình. Tên giao dịch: Hoà Bình ASSEMBLY JOINT STOCK ... thành sản phẩm tại công ty cpxl hoà bình: Công ty cổ phần xây lắp Hoà Bình là một công ty cổ phần với số vốn ban đầu không phải là lớn, trải qua quá trình hoạt động công ty đà dần dần phát triển...
 • 64
 • 114
 • 0
Tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trong thời gian qua

Tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trong thời gian qua

Kinh tế - Thương mại

... của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long trong thời gian qua 36III/ Tình hình đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty Xây dựng Thăng Long 391. Vốn và cơ cấu vốn của Tổng công ty 402. ... TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG THĂNG LONG TRONG THỜI GIAN QUA1.Vốn và cơ cấu vốn của Tổng công ty Về vốn: Trong thời gian qua, mặc dù còn rất nhiều khó khăn song Tổng công ty Xây dựng Thăng ... Nam.Sau hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng công ty đã xây dựng hàng trăm cây cầu lớn, hàng nghìn công trình dân dụng, đường, cảng sông, cảng biển, sân bay Với số lượng công trình tăng lên...
 • 100
 • 550
 • 6
Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Xây lắp Hoà Bình

Kế toán

... phẩm xây dựng hay lắp đặt các công trình. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình xây dựng, lắp đặt (theo công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây lắp, các giai đoạn công ... trễ ở công ty không chỉ do nguyên nhân khách quan là đơn vị thi công ở xa công ty mà còn do nguyên nhân chủ quan từ phía các đội thi công. Xuất phát từ hình thức khoán của công tycông ty tiến ... nhân viên trong công ty cùng với bộ máy làm việc khoa học, hiệu quả. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất ở Công ty cổ phần xâylắp Hoà Bình. Là một công ty cổ phần xây dựng nên hoạt...
 • 55
 • 113
 • 0

Xem thêm