công ty tnhh phát triển và ứng dụng công nghệ tin học đen phin i

Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam.docx

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam.docx

Kế toán

... Những thuận lợiCông ty đóng địa bàn TP Hà N i đông dân cư, trung tâm kinh tế lớn Việt Nam, cửa ngõ giao lưu tỉnh giao lưu v i nước nên Công tyi u kiện thuận l i để phát triển - Công ty tổ chức ... kê khai thường xuyên Hằng ngày, phát sinh nghiệp vụ liên quan đến lo i tiền mặt, kế toán vào chứng từ gốc viết phiếu thu, phiếu chi định khoản phiếu đồng th i phản ánh vào sổ chi tiết có liên quan ... tờ, tờ thiết kế theo kiểu ghi Nợ t i khoản, ghi Có t i khoản ngược l i M i nghiệp vụ ghi vào dòng theo thứ tự th i gian Bảng tổng hợp kiêm chứng từ ghi sổ lập vào chứng từ gốc bảng kê chứng từ...
 • 69
 • 361
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam

Kế toán

... Những thuận lợiCông ty đóng địa bàn TP Hà N i đông dân cư, trung tâm kinh tế lớn Việt Nam, cửa ngõ giao lưu tỉnh giao lưu v i nước nên Công tyi u kiện thuận l i để phát triển - Công ty tổ chức ... kê khai thường xuyên Hằng ngày, phát sinh nghiệp vụ liên quan đến lo i tiền mặt, kế toán vào chứng từ gốc viết phiếu thu, phiếu chi định khoản phiếu đồng th i phản ánh vào sổ chi tiết có liên quan ... tờ, tờ thiết kế theo kiểu ghi Nợ t i khoản, ghi Có t i khoản ngược l i M i nghiệp vụ ghi vào dòng theo thứ tự th i gian Bảng tổng hợp kiêm chứng từ ghi sổ lập vào chứng từ gốc bảng kê chứng từ...
 • 69
 • 157
 • 0

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện phương pháp công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam

Kế toán

... Những thuận lợiCông ty đóng địa bàn TP Hà N i đông dân cư, trung tâm kinh tế lớn Việt Nam, cửa ngõ giao lưu tỉnh giao lưu v i nước nên Công tyi u kiện thuận l i để phát triển - Công ty tổ chức ... kê khai thường xuyên Hằng ngày, phát sinh nghiệp vụ liên quan đến lo i tiền mặt, kế toán vào chứng từ gốc viết phiếu thu, phiếu chi định khoản phiếu đồng th i phản ánh vào sổ chi tiết có liên quan ... tờ, tờ thiết kế theo kiểu ghi Nợ t i khoản, ghi Có t i khoản ngược l i M i nghiệp vụ ghi vào dòng theo thứ tự th i gian Bảng tổng hợp kiêm chứng từ ghi sổ lập vào chứng từ gốc bảng kê chứng từ...
 • 69
 • 354
 • 0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NAM

Kế toán

... Bàn ghế gỗ (Havanna IV Set) Ghế Deck ĐVT Số lượng C i 371 C i 97 C i 20 C i 27 C i 20 C i 45 C i C i C i C i 39 C i C i 72 C i 150 C i 720 C i 470 C i 100 C i 140 Bộ 1.750 C i 260 Ngày 31 tháng ... để đưa vào sản xuất Kế toán vào Phiếu xuất kho tiến hành định khoản, phản ánh vào Chứng từ ghi sổ sang Sổ c i, đồng th i ghi vào Sổ chi tiết t i khoản để lập báo cáo Biểu số 2.1: Công ty TNHH ... Chi phí khác Chứng từ sử dụng trình tự luân chuyển chứng từ: Hàng ngày, vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán tập hợp chi chứng từ gốc sau kiểm tra, thu nhận, phân lo i viết Phiếu chi, Phiếu...
 • 32
 • 1,034
 • 0

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐINH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TAI CÔNG TY TNHH KIM TÍN

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐINH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TAI CÔNG TY TNHH KIM TÍN

Kế toán

... t i công ty chưa phù hợp v i chuẩn mực kế toán hành II MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ T I CHÍNH PHÂN PH I KẾT QUẢ T I CHÍNH T I CÔNG TY TNHH KIM TÍN: Trong th i gian ... v i đăc i m riêng doanh nghiệp nhằm mang l i hiệu kinh tế cao - Hoàn thiện ph i sở tiét kiệm chi phí nhằm mang l i cho doanh nghiệp hiệu kinh tế cao Trên sở yêu cầu viêc hoàn thiện tinh hình ... th i Hoàn thiện việc Vận dụng hệ thông t i khoản vao công tác kế toán xác định vầ phân ph i kết t i công ty TNHH Kim Tín: Hiện nay, TK 642 - chi phí quản lý doanh nghiệp công ty chưa phân chia...
 • 11
 • 258
 • 0

Đề tài:Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam pps

Đề tài:Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Phương Nam pps

Báo cáo khoa học

... Những thuận lợiCông ty đóng địa bàn TP Hà N i đông dân cư, trung tâm kinh tế lớn Việt Nam, cửa ngõ giao lưu tỉnh giao lưu v i nước nên Công tyi u kiện thuận l i để phát triển - Công ty tổ chức ... kê khai thường xuyên Hằng ngày, phát sinh nghiệp vụ liên quan đến lo i tiền mặt, kế toán vào chứng từ gốc viết phiếu thu, phiếu chi định khoản phiếu đồng th i phản ánh vào sổ chi tiết có liên quan ... tờ, tờ thiết kế theo kiểu ghi Nợ t i khoản, ghi Có t i khoản ngược l i M i nghiệp vụ ghi vào dòng theo thứ tự th i gian Bảng tổng hợp kiêm chứng từ ghi sổ lập vào chứng từ gốc bảng kê chứng từ...
 • 70
 • 172
 • 0

Kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty TNHH phương dung

Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty TNHH phương dung

Kế toán

... chứng từ gốc Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Sổ kế toán chi tiết Chứng từ ghi sổ Sổ Chi nhánh công ty Bảng cân đ i phát sinh Báo cáo t i Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cu i ngày Đ i chiếu kiểm tra * N i ... chi tiết theo t i khoản tổng hợp để đ i chiếu v i số liệu sổ t i khoản Các Bảng Tổng hợp chi tiết t i khoản sau đ i chiếu dùng làm lập Báo cáo t i Số liệu ghi sổ dùng để kiểm tra, đ i chiếu v i ... toán tiến hành vào sổ chi tiết TK 154 SỔ CHI TIẾT TK154 QUÝ II NĂM 2013 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Tên công trình: Trường mẫu giáo An Nhiên Chứng từ SV: Nguyễn Kim Liên DIỄN GI I SỐ TIỀN...
 • 68
 • 152
 • 0

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH phương nam việt nam

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH phương nam việt nam

Kinh tế - Quản lý

... i n m ho t đ ng ngành ngh gia công, công ty TNHH Ph có b ng Nam đư c ti n tri n m i Công ty hi u rõ s đ c h i t thu c b o v th c v t, vi c gia công sang chai đóng g i c ng có ph n gây h i t i ... Phó giám đ c Phó Giám ng c có quy n đ a chi n l c cho công ty v i u ki n Giám c i ký ban hành Công vi c c th c a Phó Giám đ c giúp vi c cho Giám c th c hi n quy n u hành công ty Giám đ c y nhi m ... có tr ng i v nhi u m t, m s nh t ký đ c bi t đ ghi chép riêng cho m t s lo i nghi p v kinh t phát sinh nhi u l p l p l i Khi dùng s nh t ký đ c bi t nh ng ch ng t g c lo i phát sinh nhi u tr c...
 • 95
 • 167
 • 0

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH ĐỒNG TÂM.DOC

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH ĐỒNG TÂM.DOC

Kế toán

... liên quan Ngo i , việc sử dụng phần mềm kế toán giúp giảm nhẹ công việc lao động kế toán thủ công ,giảm số lợng sổ sách ,tiết kiệm th i gian việc đ i chiếu số liệu lập báo cáo.Từ giúp Công ty ... doanh nghiệp Hệ thống chứng từ : Chứng từ phơng tiện chứng minh tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế phát sinh , vừa phơng tiện thông tin kết nghiệp vụ kinh tế 13 Hiện Công ty sử dụng hệ thống chứng từ ... từ ghi sổ , tính tổng số phát sinh Nợ ,Tổng số phát sinh Có số d t i khoản sổ C i Căn vào sổ C i lập Bảng cân đ i số phát sinh Sau đ i chiếu khớp , số liệu ghi sổ C i Bảng tổng hợp chi tiết kế...
 • 28
 • 2,380
 • 14

Hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty TNHH Đại Tín.DOC

Hậu cần vật tư cho sản xuất của công ty TNHH Đại Tín.DOC

Kế toán

... STT I II III IV V VI Ký Khon mc chi phớ hiu Cỏch tớnh Thnh tin CHI PH TRC TIP Chi phớ vt liu + Theo n giỏ trc tip + Chờnh lch vt liu Chi phớ nhõn cụng + Theo n giỏ trc tip + Chờnh lch ... tip nhn vt t ti cụng ty TNHH i Tớn khỏ n gin v thun tin Mi th tc trc nhp kho u c nhng ngi cú liờn quan thc hin nghiờm tỳc v y Khi tip nhn, th kho ghi s thc nhn, cựng vi ngi giao hng ký vo phiu ... gi vng v phỏt trin m bo vic lm v i sng cho cỏn b cụng nhõn viờn, cụng ty TNHH i Tớn d kin mc tiờu kinh doanh thi gian ti vi ni dung c th sau: Mt l : Tip tc hon thin c ch qun lý, s dng vn, ti...
 • 60
 • 546
 • 0

Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia.DOC

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia.DOC

Kế toán

... riêng, có t i khoản giao dịch riêng Công tác t i đợc thể qua m i quan hệ công ty v i Ngân hàng, công ty v i khách hàng công ty v i Nhà nớc Cùng v i biến động phát triển công ty, máy kế toán công ... cho công nhân viên Cộng phát sinh: Cộng phát sinh: D Nợ : Số tiền trả cho công nhân D Có : Tiền lơng, tiền công, tiền thởng, bảo hiểm xã h i ph i trả công viên lớn số tiền ph i trả nhân viên T i ... toán tiền lơng khoản trích theo lơng Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia " 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu Công ty TNHH Máy Tính Hoàng Gia - Phạm vi th i gian: th i gian thực...
 • 58
 • 995
 • 10

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín.doc

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Trí Tín.doc

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh, từ đa định hợp lý kịp th i i u chỉnh Nhờ vào việc kiểm tra kiểm soát t i giúp cho nhà quản lý, khai thác tiềm công ty Để sử dụng có hiệu công cụ kiểm tra kiểm soát t i đ i h i công ... t i công ty cho số báo cáo t i biết n i để ng i sử dụng chúng hiểu rõ tình hình t i công ty mục tiêu, phơng pháp hành động ng i quản lý công ty 1.1.2.2- ý nghĩa phân tích t i công ty Giáo viên ... luận vừ qua nh ta qua phần II Chơng II: Gi i Thiệu Sơ Lợc Phân Tích Tình Hình T i Chính T i Công Ty TNHH Trí Tín 2.1 Gi i thiệu kh i quát chung Công ty Trí Tín Giáo viên hớng dẫn: Lê Thu ánh...
 • 75
 • 358
 • 4

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH.doc

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH.doc

Quản trị kinh doanh

... trực tiếp chưa gần g i tính chất công việc khiến họ có th i gian tiếp xúc v i CHƯƠNG III: CÁC GI I PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN SỰ T I CÔNG TY TNHH PHƯƠNG MINH NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ ... có t i l i công ty, đồng th i thu hút ngư i gi i đến v i công ty ph i ưu tiên v i vị trí có nhu cầu 3.1.1 Gi i pháp 1: Định hướng ngư i công ty …Vể định hướng ngư i công ty TNHH Phương Minh quan ... đề thiếu hụt lao động công ty Công ty có sách tiếp nhân sinh viên thực tập: Đây sách thiết thực bổ ích Nó đem l i nhiều i u kiện h i học tập cho sinh viên gi i sách đồng th i cầu n i nhà...
 • 51
 • 3,565
 • 35

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.docx

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông.docx

Quản trị kinh doanh

... tạo phát triển i u kiện quan trọng để áp dụng tiến khoa học công nghệ vào doanh nghiệp Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh đ i h i tất yếu doanh nghiệp ngày nay, việc áp dụng ... động doanh nghiệp +) Đào tạo phát triển đáp ứng yêu cầu công việc đáp ứng nhu cầu tồn phát triển doanh nghiệp Xã h i ngày biến đ i cách nhanh chóng, v i phát triển khoa học công nghệ Do vậy, nhu ... nghiệm cần ph i có ngư i am hiểu công việc nghiên cứu kỹ công việc mô tả công việc, yêu cầu công việc ngư i thực Hiện thực tế có nhiều lo i trắc nghiệm việc lựa chọn để sử dụng lo i trắc nghiệm...
 • 148
 • 3,517
 • 73

Hệ thống tồn kho tại công ty TNHH – MTV Tín Kim Chi.doc

Hệ thống tồn kho tại công ty TNHH – MTV Tín Kim Chi.doc

Quản trị kinh doanh

... phân tích ca i gì hệ thống tồn kho.) I/ ĐẶC I M TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH- MTV TÍN KIM CHI 1.Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH- MTV Tín Kim Chi trước Công ty ... Marketing Thủ quỹ Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức Thuận l i khó khăn công ty 5.1 Thuận l i: Công ty có đ i ngủ công nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình v i công việc Đặc biệt nhân ... viên tiếp thị sản phẩm nhân viên công ty VINAMILK đưa xuống làm việc, nên công ty tốn chi phí tiếp thị sản phẩm Cơ sở vật chất đ i nhờ có đầu tư từ công ty sữa VINAMILK Việt Nam Thị trường tiêu...
 • 25
 • 704
 • 1

Quy trình cài đặt, bảo trì sửa chữa máy Laptop tại Công ty TNHH Máy Tính Phong Vũ

Quy trình cài đặt, bảo trì và sửa chữa máy Laptop tại Công ty TNHH Máy Tính Phong Vũ

Cơ khí - Chế tạo máy

... ty trở thành công ty tin học có uy tín ngày phát triển vững Đà nẵng địa bàn miền trung v i tiềm lực t i vững mạnh, vốn i u lệ công ty tỷ đồng Công ty tập trung đ i ngũ cán tin học đào tạo quy, ... Luôn giữ bình tĩnh tự tin trước tình huấn, cân nhắc kỹ trước công việc t i, hòa đồng v i tất anh chị em công ty tiếp xúc khách hàng Hướng phát triển nghề nghiệp Ngành Công Nghệ Thông Tin n i chung ... công ty chưa có ) để công ty có hướng phát triển hoàn thiện cần ph i có đầy đủ i u kiện trên, hy vọng ý kiến đóng góp mang tính thiết thực cho công ty công việc phòng kỹ thuật nhẹ nhàng giải...
 • 16
 • 1,561
 • 33

Thực trạng một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông

Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác Tuyển dụng, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Phương Đông

Thạc sĩ - Cao học

... tạo phát triển i u kiện quan trọng để áp dụng tiến khoa học công nghệ vào doanh nghiệp Việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh đ i h i tất yếu doanh nghiệp ngày nay, việc áp dụng ... i m th i gian học, không cần tập trung nhiều ngư i thực công việc giảng dạy Rõ ràng v i phát triển ngày công nghệ thông tin, đặc biệt phát triển mạng internet phương pháp nên áp dụng phổ biến ... thành viên công ty i u hành + Phó Giám đốc ngư i giúp việc cho Giám đốc công ty công tác i u hành trực tiếp i u hành phận hay công việc phạm vi phân cấp làm công việc khác Giám đốc công ty giao...
 • 151
 • 1,042
 • 13

công ty TNHH máy tính Minh Quang

 công ty TNHH máy tính Minh Quang

Kế toán

... lập Công ty thành viên tổng Công ty i n tử, Tin học Việt Nam Phòng Thơng m i & Công nghiệp Việt Nam, h i viên h i Tin học Việt Nam h i Công nghệ Tự động hoá Việt Nam Công ty đợc thành lập l i ... việc cung cấp thiết bị gi i pháp tin học V i chức tổ chức nhập , lắp ráp phân ph i sản phẩm tin học công ty giữ vị trí chủ đạo việc giúp ngành tin học tiếp cận v i đ i sống bớc phổ cập hoá tin ... cập hoá tin học Hơn công ty giữ vị trí tiên phong việc tiếp cận ứng dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến gi i nhằm bớc đa nghành tin học nớc ta phát triển, hoà nhập thị trờng tin học gi i 1.5 Phơng...
 • 42
 • 463
 • 0

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính phân phối kết quả tài chính tại công ty TNHH Kim tín

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính tại công ty TNHH Kim tín

Kế toán

... th i việc hạ thấp chi phí ph i gắn liền v i nguyên tắc tiết kiện hợp lý Do việc hạ thấp chi phí cần ph i có tính toán toàn diện ph i mang hiệu kinh tế Việc đánh giá chi phí phát sinh kỳ ph i đợc ... Cùng v i phất triển lo i hình doanh nghiệp đợc mở rộng nh : công ty TNHH ,công ty cổ phần, công ty liên doanh, công ty có vốn đầu t nớc ngo i Đóng vào kết kể ph i kể đến phận không nhỏ công ty trách ... kịp th i nắm bắt thông tin kinh tế thị trờng để áp dụng thực tiễn vào việc kinh doanh công ty 1.4 Tình hình hoạt động công ty th i gian vừa qua(2001 - 2003) Công ty TNHH Kim Tín doanh nghiệp đợc...
 • 77
 • 270
 • 0

Xem thêm