công ty phát triển nhà và xây dựng tây hồ

Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng tây hồ

Tổ chức tài chính, kế toán NVL, CCDC tại xí nghiệp xây dựng số 1 thuộc công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng tây hồ

Kế toán

... thuộc công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ. Là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lớn. Các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là xây dựng công trình công nghiệp, kinh doanh nhà ... sau: + Đội xây dựng số I : chủ yếu thi công các công trình về hạ tầng cơ sở ống thoát nớc nền bÃi. + Đội xây dựng số II: Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp + Đội xây dựng số III: ... nghiệp xây dựng số I: Là một xí nghiệp xây dựng nên hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là thi công xây lắp các công trình mới nâng cấp cải tạo mới các công trình dân dụng , các công...
 • 69
 • 524
 • 0
Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Tài chính - Ngân hàng

... 1026/QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc đổi tên Công ty xây dựng Tây Hồ thành Công ty Đầu tư Phát triển nhàXây dựng Tây Hồ trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội với số vốn là 3.443.946.000 ... quyết định số 1983/BXD của Bộ trưởng bộ xây dựng vế việc chuyển công ty đâu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần. -Giấy chứng nhận đăng ... cạnh tranh được ngay trên “ sân nhà . Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là một doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, hoạt động theo pháp...
 • 87
 • 664
 • 1
Thực trang tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Thực trang tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Kinh tế - Thương mại

... hoạt động. Phần ii: thực trạng công ty đầu t phát triển nhà xây dựng tây hồ Công Ty Đầu T Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ tiền thân là Công Ty Xây Dựng Tây Hồ đợc thành lập theo quyết định ... thøc. -Công ty chủ trì làm chủ đầu t của các dự án kinh doanh nhà sau khi đà đợc Tổng công ty các cấp có thẩm quyền cho phép nghiên cứu khả thi các dự án đầu t phát triển nhà. -Công ty có ... Công Ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty, chịu trách nhiệm trớc Giám Đốc Công pháp luật về các quyết định của mình khi đợc Giám Đốc Công Ty phân công uỷ quyền. Công Ty...
 • 56
 • 516
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp. Đốc Công Ty, chịu trách nhiệm trớc Giám Đốc Công Ty pháp luật về nhiệm vụ đợc uỷ quyền.Kế toán trởng Công Ty tham mu giúp Giám Đốc Công Ty chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kế ... trớc Giám Đốc Công pháp luật về các quyết định của mình khi đợc Giám Đốc Công Ty phân công uỷ quyền. Công Ty còn có các xĩ nghiệp các đội sản xuất trực tiếp trực thuộc Công Ty. Trởng các ... thiết giảm giá thành. -Công ty chủ trì làm chủ đầu t của các dự án kinh doanh nhà sau khi đà đợc Tổng công ty các cấp có thẩm quyền cho phép nghiên cứu khả thi các dự án đầu t phát triển...
 • 56
 • 499
 • 0
chất lượng sản phẩm và quản lý chất lượng của doanh nghiệp và tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây hồ

chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng của doanh nghiệp tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây hồ

Kinh tế - Thương mại

... đoạn nh: Công Ty thi công nhà văn hoá Tham Táng Liên Xô. Công Ty Xây Dựng khu trại ấp trứng Suân Mai. Công Ty Xây Dựng công trình Đèn Hình Mầu DEAWOO. Công Ty đà Xây Dựng khu công nghiệp ... hàng hoá do doanh nghiệp sản xuất. Công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là một trong những Công ty dẫn đầu trong ngành xây dựng ở Hà Nội. Công ty có đội ngũ cán bộ lành nghề, với ... Anh. Công Ty Xây Dựng Khu Trung Tâm Điều Hành Thông Tin Cáp Sợi Quang C2 Thái Hà. Công Ty đà Xây Dựng nhà trẻ 10 nhóm Đền Lừ. Công Ty đà Xây Dựng trờng mầm non Xuân La.ãHiện nay Công Ty đang...
 • 56
 • 521
 • 0
Quản lý chất lượng tại công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Quản lý chất lượng tại công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Kinh tế - Thương mại

... chủ đầu t của các dự án kinh doanh nhà sau khi đà đợc Tổng công ty các cấp có thẩm quyền cho phép nghiên cứu khả thi các dự án đầu t phát triển nhà. -Công ty có thể chực tiếp hoặc thuê cơ ... kỹ thuật quản lý thi công, đội này công ty kiểm tra, đăng kiểm các loại máy móc trong toàn công ty. - Kết hợp với bộ phận hành chính, y tế Công ty kiểm tra công tác VSLĐ và môi trờng đặc biệt ... tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động quy chế phân cấp của công ty về công tác bảo hộ lao động. Trong báo cáo tổng kết quý, 6 tháng, năm của công ty. 6. Giám đốc công ty. Nhiệm vụ của...
 • 56
 • 458
 • 0
Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Kinh tế - Thương mại

... 1026/QĐ - BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc đổi tên Công ty xây dựng Tây Hồ thành Công ty Đầu tư Phát triển nhàXây dựng Tây Hồ trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội với số vốn là 3.443.946.000 ... của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là thực hiện xây dựng các công trình gồm: -Xây dựng các công trình dân dụng phần bao che các công trình công nghiệp nhóm B. -Xây ... quyết định số 1983/BXD của Bộ trưởng bộ xây dựng vế việc chuyển công ty đâu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ thuộc tổng công ty xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần. -Giấy chứng nhận đăng...
 • 92
 • 470
 • 0
Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Quản trị kinh doanh

... của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là thực hiện xây dựng các công trình gồm: -Xây dựng các công trình dân dụng phần bao che các công trình công nghiệp nhóm B. -Xây ... kinh doanh - Đầu tư phát triển tại công ty 61.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ 61.1.1. Quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệp ... vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất công trình.Xuất nhập khẩu vật tư, vật liệu xây dựng. b.Các chức năng hành nghề -Xây dựng các công trình công nghiệp, công cộng, nhà xây dựng khác.-Trang...
 • 89
 • 443
 • 0
Luận văn tốt nghiệp: “Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ ”

Luận văn tốt nghiệp: “Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Kinh tế - Thương mại

... nghiệm ,công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ đã trở thành một trong những đơn vị hàng đầu vững mạnh trong Tổng công ty xây dựng Hà Nội. - Tên công ty :Công ty ĐTPT nhà XD Tây ... của công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ là thực hiện xây dựng các công trình gồm: -Xây dựng các công trình dân dụng phần bao che các công trình công nghiệp nhóm B. -Xây ... xuất kinh doanh - Đầu tư phát triển tại công ty 1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ 1.1.1. Quá trình hình thành phát triển của doanh nghiệpTên,...
 • 89
 • 759
 • 7
Nâng cao khả năng quản lí chất lượng công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Nâng cao khả năng quản lí chất lượng công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Quản trị kinh doanh

... 26/07/2000 của Bộ Trởng Bộ Xây Dựng về việc đỏi tên Công Ty Xây Dựng Tây Hồ thành Công Ty Đầu T Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ. Công Ty Đầu T Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ là một doanh nghiệp ... lợng.10 ã Công Ty Xây Dựng Khách Sạn Tây Hồ thuộc Quận Tây Hồ. ã Công Ty thi công nhà văn hoá Tham Táng Liên Xô.ã Công Ty Xây Dựng khu trại ấp trứng Suân Mai.ã Công Ty Xây Dựng công trình ... tên thành công ty Xây Dựng Tây Hồ Công Ty liên tục phát triển. Tính đến cuối năm 199 9công ty đà thành lập lên 7 xĩ nghiệp 2 đội Xây vDựng trực thuộc Công Ty. Đến tháng 8/2000 Công Ty đà đổi...
 • 55
 • 356
 • 0
Thực trang tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ

Thực trang tình hình quản lý chất lượng ở công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ

Kinh tế - Thương mại

... sinh. PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ XÂY DỰNGTÂY HỒ Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ tiền thân là Công Ty Xây Dựng Tây Hồ được thành lập theo quyết định ... Trưởng Bộ Xây Dựng quyết định số1026/QD- BXD ngày 26/07/2000 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng về việc đỏitên Công Ty Xây Dựng Tây Hồ thành Công Ty Đầu Tư Phát Triển NhàXây Dựng Tây Hồ. Công Ty Đầu ... Hồ. Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ là một doanhnghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công Ty Xây Dựng HàNội. Công Ty là loại hình doanh nghiệp nhà nước loại 2 có...
 • 64
 • 447
 • 0
đặc điểm tình hình chung tại xí nghiệp xây dựng số i công ty đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây hồ

đặc điểm tình hình chung tại xí nghiệp xây dựng số i công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây hồ

Kế toán

... nghiệp xây dựng số i công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây hồ i . quá trình hình thành phát triển của xí nghiệp xây dựng số i-ct đầu t phát triển nhà xây dựng tây hồ. Xí nghiệp xây ... xây dựng phát triển, là một đơn vị nhà nớc xí nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ có nhiệm vụ hoạt động sx kinh doanh theo hớng khoa học, dịch vụ xây ... hồ. Xí nghiệp xây dựng số I -công ty dầu t phát triển nhà xây dựng Tây Hồ ra đời theo quyết định của Bộ Xây Dựng vào tháng 11 năm 1984 . Với tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp Xây Dựng số 106 đến...
 • 12
 • 375
 • 0
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ I CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ I CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

Kế toán

... XÂY DỰNG SỐ I CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG SỐ I-CT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ. Xí nghiệp xây ... xây dựng phát triển, là một đơn vị nhà nước – xí nghiệp xây dựng số I thuộc công ty đầu tư phát triển nhà xây dựng Tây Hồ có nhiệm vụ hoạt động sx kinh doanh theo hướng khoa học, dịch vụ ... Nghiệp Xây Dựng số I đã góp một phần không nhỏ để đưa Công Ty Dầu Tư Phát Triển Nhà Xây Dựng Tây Hồ trở thành một trong những đợn vị vững mạnh hàng đầu trong toàn tổng công ty xây dựng Hà...
 • 19
 • 375
 • 0

Xem thêm