công ty cổ phần thủy sản soc trăng

Tài liệu Luận văn Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp.pdf

Tài liệu Luận văn Kỹ thuật nuôi cá Tra thương phẩm tại Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Tô Châu Đồng Tháp.pdf

Ngư nghiệp

... THƠ KHOA THỦY SẢN Bộ Môn Kỹ Thuật Nuôi Thủy Sản Nước Ngọt HỒ VĂN SANG KỸ THUẬT NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM (Pangasianodon hypophthalmus) Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN TÔ ... thâm canh trong ao đất ở công ty cổ phần Thủy Sản Tô Châu tỉnh Đồng Tháp tính khoa học cao, tuy nhiên việc quản lí chăm sóc chưa tốt. Khi áp dụng qui trình vào sản xuất nếu khâu quản lí ... lên sinh trưởng, tỉ lệ sống, sinh sản, dinh dưỡng và pH thích hợp cho động vật thủy sản là 6,5 – 9. Khi pH quá cao hay quá thấp điều ảnh hưởng đến đời sống của thủy sinh vật, nó làm thay đổi nồng...
 • 56
 • 4,421
 • 24
Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản và khả năng cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản và khả năng cạnh tranh trong hoạt động xuất khẩu thủy sản tại Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Quản trị kinh doanh

... chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước công ty đã chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần với tên gọi là Công ty cổ phần thủy sản CAFATEX  Công ty cổ phần thủy sản CAFATEX. ... nghiệpChương 3KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CAFATEX3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Tiền thân của công ty cổ phần thủy sản Cafatex là xí nghiệp đông lạnh thủy sản II (thành lập ... 4THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY CASEAMEX4.1. TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG TY Tài sản và nguồn vốn của công ty được thể hiện qua Bảng...
 • 68
 • 1,031
 • 16
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thủy sản Mekong.doc

Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần thủy sản Mekong.doc

Kế toán

... Việt, Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương nhằm tạo thế lực mạnh trong công nghệ sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi thủy sản cá tra và sẽ quyết tâm đưa 03 đơn vị liên kết này chiếm 40% thị phần thủy ... tháng 04 năm 1979. Đến cuối tháng 02/2007, Công ty chính thức chuyển đổi hoạt động sang hình thức Công ty Cổ phần với tên là Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong, theo giấy phép đăng ký kinh doanh ... Hoàng VinhCơ cấu cổ đông : Theo Sổ theo dõi cổ đông của Công ty chốt ngày 30/04/2009, công ty 201 cổ đông với cấu như sau: Không cổ phần của Nhà nước và nước ngoài; cổ đông trong nước...
 • 27
 • 4,871
 • 20
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh.pdf

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thuỷ sản Cửu Long – Trà Vinh.pdf

Quản trị kinh doanh

... của Công ty nhằm gia tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tăng cường các cổ đông chiến lược đặc biệt các cổ đông đầu vào và đầu ra, Công ty tổ chức bán đấu giá cổ phần sở hữu Nhà nước .Cổ phần ... quyết định số 61/2003/QĐ-UBT về việc tiến hành cổ phần hoá Công ty thuỷ sản Cửu Long tỉnh Trà Vinh. Đến đầu năm 2005 Công ty đã hoàn tất quá trình cổ phần hoá và được đăng ký kinh doanh tỉnh Trà ... Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2006………………….45 Biểu đồ 6: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2007………………….45 Biểu đồ 7: Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2008………………....
 • 95
 • 2,687
 • 10
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần thủy sản Minh Hải.pdf

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần thủy sản Minh Hải.pdf

Quản trị kinh doanh

... www.kinhtehoc.nethttp://www.kinhtehoc.netCHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI 3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty: 3.1.1. Giới thiệu Công Ty: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Minh Hải Mã Doanh nghiệp: ... HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI 4.1. Đánh giá chung kết quả sản xuất kinh doanh của Công Ty trong 3 năm 2006, 2007, 2008: Công Ty C Phn Thy Sn ... động sản xuất kinh doanh là một vấn đề rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của mỗi công ty. Đối với Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải cũng vậy, việc phân tích này được công ty rất...
 • 103
 • 995
 • 6
Phân tích họat động xuất khẩu tại Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Phân tích họat động xuất khẩu tại Công ty Cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Quản trị kinh doanh

... đến công nghệ sản xuất của Công ty theo đúng qui định quản lý của Công ty. SVTH: Tăng Thị Ngọc Trâm Trang 26Luận văn tốt nghiệp GVHD:Nguyễn Thị Kim Hà(Nguồn Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần ... bộ chỉ huy và công nhân các Xưởng sản xuất của Công ty. - Cập nhật tất cả những tư liệu kỷ htuật, quản lý bảo mật kỷ thuật và công nghệ sản xuất của Công ty. - Căn cứ vào nhu cầu sản xuất hàng ... thành một trong những công ty xuất khẩu thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Ngoài ra, còn những lý do khác đưa đến việc tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty, đó là do Công ty trong thời gian...
 • 81
 • 630
 • 3
Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương tại công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Cafatex.pdf

Phân tích tình hình lao động, tiền lương và các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương tại công ty Cổ Phần Thuỷ Sản Cafatex.pdf

Quản trị kinh doanh

... LAO ĐỘNG, TIỀNLƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX 20 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 20 3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 20 3.1.2 Mục tiêu, chức năng, phạm vi sản xuất kinh doanh 21 ... Phòng tổng vụ Công Ty Cổ Phần Thuỷ Sản Cafatex Hình 1: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN TRÌNH ĐỘ LAO ĐỘNG CÔNG TY CAFATEX  Đánh giá: Qua biểu đồ 1, ta thấy số lao động phổ thông của Công ty còn chiếm ... tế để hoạt động kinh doanh của Công ty được hiệu quả thì Công ty cần phải một đội ngũ công nhân viên trình độ và thành thạo trong công việc. Do đó, Công ty Cafatex đang chuẩn bị xúc tiến...
 • 86
 • 3,331
 • 16
Phân tích tình hình sản xuất của công ty cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Phân tích tình hình sản xuất của công ty cổ phần thủy sản Cafatex.doc

Quản trị kinh doanh

... công ty Sản phẩm tôm Thủy sản khác Sản phẩm cá Sản phẩm tôm cao cấp Sản phẩm tôm đông block Sản phẩm cá cao cấp Sản phẩm cá đông blockPhân tích tình hình sản xuất của công ty cổ phần thủy ... tin về ngành thủy sản Việt Nam, về tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được thu thập từ một số trang web về ngành thủy sản, bộ thủy sản, website của công ty cổ phần thủy sản Cafatex.GVHD: ... góp phần rất lớn đến sự thành công hay thất bại của Công ty. 3.3. Sản phẩm và quy trình chế biến sản phẩm của công ty. 3.3.1. Sản phẩm của công ty SƠ ĐỒ 2: cấu bộ phận sản phẩm của công ty...
 • 63
 • 1,383
 • 5
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản CAFATEX.doc

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản CAFATEX.doc

Quản trị kinh doanh

... kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản CAFATEXTình hình tiêu thụ thủy sản của công ty tại thị trường nội địa tương đối thấp, vì thị trường xuất khẩu thủy sản đem đến cho công ty nhiều doanh ... của công ty cổ phần thủy sản CafatexGVHD: ThS Huỳnh Việt Khải 2 SVTH: Huỳnh Châu YếnPhân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản CAFATEXchức lao động tiền lương, công ... gian tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần thủy sản cafatex, tôi đã chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản Cafatex” làm đề tài...
 • 86
 • 2,363
 • 22
Hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng..doc

Hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng..doc

Kế toán

... nó . PHẦN II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.A.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.Trang 15 NợVCSHtoán tài vụ của Công ty đang ... tiêu dùng Công ty CPTS Đà Nẵng Công ty nhập khẩu nước ngoài Công ty trung gianNgười tiêu dùng Công ty CPTS Đà Nẵng Công ty XNK trong nước Công ty NKnước ngoài Công ty trung gianNgười ... xét : Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng được thành lập từ rất sớm. Tuy nhiên chức năng chính của Công ty đã thay đổi, từ chức năng khai thác thủy sản chuyển sang chế biến xuất khẩu thủy sản. ...
 • 69
 • 370
 • 0

Xem thêm