công ty cổ phần thủy sản sóc trăng

Phân tích tình hình xuất khẩu tôm của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng - stapimex.pdf

Phân tích tình hình xuất khẩu tôm của công ty cổ phần thủy sản sóc trăng - stapimex.pdf

Quản trị kinh doanh

... của công ty trong thời gian tới 27 CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU TÔM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 28 4.1 Hoạt động xuất khẩu tôm của công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng ... tích số liệu: 11 CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG – STAPIMEX 16 3.1 Khái quát về công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – STAPIMEX 16 3.1.1 Lịch sử hình thành và ... 4.1.1 Hoạt động thu mua nguyên liệu của công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng – STAPIMEX 28 Phân tích tình hình xuất khẩu tôm của công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng GVHD: PHẠM LÊ ĐÔNG HẬU...
 • 99
 • 1,488
 • 20
khảo sát các quy trình công nghệ chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần thuỷ sản sóc trăng (stapimex)

khảo sát các quy trình công nghệ chế biến tôm đông lạnh tại công ty cổ phần thuỷ sản sóc trăng (stapimex)

Thủy sản

... dào nên công ty hầu nhƣ hoạt động quanh năm. Công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng là một doanh nghiệp nhà nƣớc, trực thuộc Sở Thủy Sản và hình thức sở hữu vốn nhà nƣớc. Công ty là thành phần kinh ... đi vào hoạt động với tên gọi là Công ty thủy sản xuất nhập khẩu Sóc Trăng trụ sở chính của công ty là số 119 quốc lộ 1A, phƣờng 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Điện thọai: (079)822164 ... sản xuất tôm đông lạnh của công ty phần thủy sản Sóc Trăng (Stapimex) nhận thấy các thiết bị phục vụ cho sản xuất đều hiện đại và cho năng suất cao. Công nhân tay nghề vững chắc góp phần...
 • 58
 • 4,747
 • 5
BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX pptx

BÁO CÁO ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG STAPIMEX pptx

Ngư nghiệp

... TƯBBÁÁOOCCÁÁOOĐĐỊỊNNHHGGIIÁÁCCTTCCPPTTHHỦỦYYSSẢẢNNSSÓÓCCTTRRĂĂNNGG11001100 Phần 2Thông tin ngành Thủy sản 1. Thực trạng ngành thủy sản 2.Triển vọng ngành thủy sản 3. Vị thế Công ty trong ngànhBÁO CÁO ĐỊNH GIÁCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNGBÁO CÁO ĐỊNH GIÁCÔNG ... tỉnh Sóc Trăng cấp.- Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nướcthành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1006/QĐHC.CTUBT ngày 20/12/2005của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc ... TƯBBÁÁOOCCÁÁOOĐĐỊỊNNHHGGIIÁÁCCTTCCPPTTHHỦỦYYSSẢẢNNSSÓÓCCTTRRĂĂNNGG3333 Phần 1Giới thiệu về Công ty 1. Giới thiệu về Công ty 2.Cơ cấu cổ đông3. Hoạt động kinh doanhBÁO CÁO ĐỊNH GIÁCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNGKHỐI NGÂN HÀNG ĐẦU...
 • 21
 • 1,294
 • 15
ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản nha trang seafoods f17

ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh xuất khẩu của công ty cổ phần thủy sản nha trang seafoods f17

Kinh tế - Quản lý

... XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN NHA TRANG SEAFOODS F17. 32 2.1. Giới thiệu về ngành công nghiệp chế biến thủy sản Khánh Hòa 32 2.2. Giới thiệu chung về công ty cổ phần thủy sản nha trang ... chức sản xuất của Công ty. a. Sơ đồ cấu tổ chức của Công ty: Với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chế biến thủy sản dạng khô và đông lạnh, phần lớn là phục vụ cho xuất khẩu, Công ty tổ chức sản ... lạnh, phân xưởng đặc sản chuyên sản xuất thủy sản khô và tẩm gia vị. Nhà máy chế biến thủy sản 90 chỉ một phân xưởng chế biến chuyên sản xuất cả thủy sản đông lạnh lẫn thủy sản khô tẩm gia vị....
 • 154
 • 590
 • 2
Hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng (69 trang)

Hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần thủy sản đà nẵng (69 trang)

Kinh tế - Thương mại

... phát huy được tác dụng của nó . PHẦN II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.A.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ĐÀ NẴNG.Trang 15 NợVCSH-Bảng ... xét : Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng được thành lập từ rất sớm. Tuy nhiên chức năng chính của Công ty đã thay đổi, từ chức năng khai thác thủy sản chuyển sang chế biến xuất khẩu thủy sản. ... kiện để Công ty tồn tai và phát triển. Qua phân tích tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần thủy sản Đà Nẵng, em xin đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. I.NHỮNG...
 • 69
 • 402
 • 0
Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực I

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại Công ty cổ phần thủy sản khu vực I

Kinh tế - Thương mại

... và phát triển của công ty cổ phần thủy sản khu vực I.1. Lịch sử hình thành của công ty cổ phần thủy sản khu vực I. Công ty cổ phần thủy sản khu vực I tiền thân là công ty thủy sản khu vưc I, làdoanh ... Công ty cổ phần thủy sản khu vực I)5. Mục đích hoạt động và lĩnh vực kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản khu vực I.5.1. Mục đích hoạt động của công ty cổ phần thủy sản khu vực I. Công ty ... khẩu thủy sản của Việt Nam và công ty cổ phần thủy sản khu vực I 27 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần thủy sản khu vực I 271. Lịch sử hình thành của công ty cổ phần thủy...
 • 115
 • 479
 • 1
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC I

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC I

Kế toán

... THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN KHU VỰC II. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Cổ phần Thuỷ sản khu vực I. Do chủng loại hàng hóa của công ty rất ... Đây là chính sách đúng đắn của công ty để tạo thêm những khách hàng chung thủy lâu dài cho công ty. Nhờ vào chính sách giá cả linh động công ty cổ phần Thủy sản khu vực I đã không ngừng nâng ... hoạch bán hàng hóa trước mắt, lâu dài cho công ty 1.1. Hệ thống chứng từ sử dụng tại công ty cổ phần Thủy sản khu vực I Hệ thống chứng từ sử dụng trong công ty gồm có:Hóa đơn thuế giá trị gia tăng...
 • 56
 • 334
 • 0
giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của công ty cổ phần hải sản nha trang sang thị trường nhật bản

giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thủy sản của công ty cổ phần hải sản nha trang sang thị trường nhật bản

Quản trị kinh doanh

... lưu ý khi xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản 45 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI SẢN NHA TRANG 48 2.1.Khái quát về công ty CP Hải sản Nha Trang 48 2.1.1. ... chức công ty 51 2.1.3.2. Phân công trong bộ máy quản lý của công ty 51 2.1.4. cấu tổ chức sản xuất 56 2.1.4.1. cấu tổ chức sản xuất 56 2.1.4.2. Các bộ phận trong cấu sản xuất của công ... xuất khẩu các mặt hàng thủy sản thì sẽ dẫn tới các ngành công nghiệp sản xuất thức ăn, thuốc chữa bệnh… cho thủy sản cũng phát triển; xuất khẩu nông sản kéo theo công nghiệp sản xuất các loại vật...
 • 97
 • 406
 • 0
hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

hoàn thiện chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Quản trị kinh doanh

... động của công ty a. Chức năng: Công ty Thủy Sản Nha Trang là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc công ty Thủy Sản khu vực II. Có chức năng: Thu mua chế biến sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ... Trang 1.2.1. Thuận lợi - Sản phẩm nước mắm Thủy Sản của Công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang được sản xuất, và đóng chai tại thành phố Nha Trang một trong những vùng sản xuất nước mắm nổi tiếng ... cấu tổ chức của Công ty CPTS 584 Nha Trang 38 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức sản xuất của công ty Cổ phần Thủy sản 584 Nha Trang. 41 Sơ đồ 2.3: Hệ thống phân phối của Công ty 86 Biểu đồ 2.1:...
 • 139
 • 661
 • 9
HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT nội bộ CHU TRÌNH bán HÀNG và THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản 584 NHA TRANG

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT nội bộ CHU TRÌNH bán HÀNG và THU TIỀN tại CÔNG TY cổ PHẦN THỦY sản 584 NHA TRANG

Kinh tế - Quản lý

... nghiệp Thủy Sản Nha Trang trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung thành Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang. • Tên đầy đủ: Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang. • Tên giao dịch ... TẠI CÔNG TY - 26 - CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 584 NHA TRANG 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN ... Trạm Trung Chuyển Thủy Sản. Năm 1977, nhu cầu về sản phẩm thủy sản ngày càng cao và lượng thủy sản đánh bắt được ngày càng nhiều Bộ Thủy Sản đã cho thành lập thêm trạm thủy sản. Hai trạm này...
 • 81
 • 3,084
 • 19
một số biện pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

một số biện pháp nhằm hoàn thiện và phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... giao từ Công ty Thủy sản khu vực II về Công ty Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung. Hiện nay Xí nghiệp đã chuyển sang hình thức Công ty cổ phần (từ ngày 02/03/2006). Khi được cổ phần hóa, ... chức quản lí của Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha Trang Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng Công ty Cổ Phần Thủy Sản 584 Nha TrangCông ty cấu quản ... hàng thủy sản nội địa như nước mắm, cá khô, mắm khô,… của các công ty thủy sản địa phương giao lại cho Công ty Thủy sản Trung Ương theo kế hoạch của nhà nước, còn sản phẩm của Xí nghiệp sản...
 • 124
 • 438
 • 0
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm tại công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... hoàn thiện công tác quảng bá thương hiệu sản phẩm nước mắm tại công ty cổ phần thủy sản 584 Nha Trang”. 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: 1. Nghiên cứu tổng quan về công ty cổ phần thủy sản 584 Nha ... tổ chức sản xuất và quản lý của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Hiện nay công ty Thuỷ Sản 584 Nha Trang đã là công ty cổ phần nên công tác tuyển dụng lao động là rất quan trọng đối với công ty. Việc ... Số Thuế : 420063655 Hình Thức Sở Hữu : công ty cổ phần ,theo tỷ lệ vốn góp của các cổ đông, ai có cổ phần lớn nhất ở công ty sẽ quyền chi phối công ty. ...
 • 104
 • 385
 • 0
một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu tại công ty cổ phần thuỷ sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... doanh nghiệp nhà nước sang thành Công ty cổ phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang. Hình 1: Công ty Cổ phần thuỷ sản 584 Nha Trang Tên doanh nghiệp :Công ty cổ phần Thuỷ Sản 584 Nha Trang Trụ sở chính ... các cổ đông, ai cổ phần lớn nhất ở công ty sẽ nắm quyền chi phối công ty. 2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 2.1.2.1.Chức năng - Chế biến cá và thuỷ hải sản - Cung ứng vật tư cho ngành thuỷ sản ... CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN 584 NHA TRANG 25 2.1. Giới thiệu về công ty 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 26 2.1.2. Chức năng và nhiệm...
 • 98
 • 346
 • 0
nghiên cứu chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

nghiên cứu chiến lược sản phẩm của công ty cổ phần thủy sản 584 nha trang

Kinh tế - Quản lý

... công chế biến theo yêu cầu của tổng công ty và khách hàng. 31 2.1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN 584 NHA TRANG. 2.1.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Thủy Sản ... hình tiêu thụ sản phẩm mắm chai tại các thị trường 42 Bảng 2.5: Tình hình tài sản của Công ty cổ phần Thủy Sản 584 Nha Trang 44 Bảng 2.6: Tình hình nguồn vốn của Công ty cổ phần Thủy Sản 584 Nha ... sản phẩm. - Chương 2: Phân tích thực trạng về chiến lược sản phẩm của Công ty cổ phần Thủy Sản 584 Nha Trang. - Chương 3: Một số góp ý nhằm hoàn thiện chiến lược sản phẩm tại Công ty cổ phần...
 • 127
 • 524
 • 2

Xem thêm