công tác tôn giáo tín ngưỡng

xây dựng hệ thống thông tin địa lý để hỗ trợ công tác tôn giáo tỉnh cần thơ (tgctgis)

xây dựng hệ thống thông tin địa lý để hỗ trợ công tác tôn giáo tỉnh cần thơ (tgctgis)

Luật thương mại

... được thiết kế phục vụ công tác quản lý hành chánh Nhà nước về tôn giáo của tỉnh Cần Thơ.KẾT QUẢ1. Khắc phục được nhược điểm thiếu tính cập nhật, tính chính xác thấp, tính không đồng bộ trong ... diện chính của TGCTGISKẾT QUẢTruy xuấtLOGOXÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ ĐỂ HỖ TRỢ CÔNG TÁC TÔN GIÁO TỈNH CẦN THƠ (TGCTGIS)CBHD: TS. Trần Tuấn TúHVTH: Phan Nguyên Hồng Nguyễn Thành ... TGCTGISCơ sở dữ liệu phi không gianMã SốTên nhà tu hànhQuê quán Năm Sinh Tôn giáo Chức sắc Chức việcTên cơ sở tôn giáo _CSTGTrình độ học vấnXã mà CSTG trực thuộc Huyện mà CSTG trực...
 • 19
 • 531
 • 0
Công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Long An trong giai đoạn hiện nay

Công tác tôn giáo của Mặt trận Tổ quốc Long An trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội

... trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo. Người cho rằng cần phải tôn trọng đức tính của mỗi người cho nên Người đã nhấn mạnh rằng: Tín đồ ... đường và lý luận về tôn giáo sẽ xơ cứng nếu không bắt rễ được vào thực tiễn công tác tôn giáo. Vấn đề đặt ra cần phải quan tâm, giải quyết vấn đề tôn giáocông tác tôn giáo như thế nào cho ... quyết 24 về công tác tôn giáo của Bộ Chính trị 1990 đã khẳng định: Tôn giáo là vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều...
 • 55
 • 1,272
 • 6
Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm pdf

Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm pdf

Khoa học xã hội

... đội giống chức sắc tu sĩ tôn giáo Bàlamôn và Hồi giáo. Trang phục muk Pajau (bà bóng): Muk pajau là thường đi đôi với ông Kadhar chuyên phục vụ lễ nghi tín ngưỡng Chăm. Muk pajau mặc ... thằn lằn Trang phục tu sĩ chăm Hồi giáo- Bà Ni: Tu sĩ Chăm Hồi giáo Bà Ni gọi là Pô Achar, họ chuyên phục vụ các lễ nghi cúng tế cho tín đồ theo đạo Hồi giáo – Bà Ni như các lễ nghi ở thánh ... – Bà Ni như các lễ nghi ở thánh đường, đám tang, lễ cưới Cũng Trang phục chức sắc tôn giáo, tín ngưỡng Chăm màu trắng, hoặc mặc váy trắng có cạp váy dệt hoa văn ở hai đầu váy gọi là...
 • 12
 • 620
 • 2
Kế hoạch tuyên truyền công tác tôn giáo trong ngành giáo dục

Kế hoạch tuyên truyền công tác tôn giáo trong ngành giáo dục

Tài liệu khác

... truyền công tác Tôn giáo trên địa bàn huyện Tân Thành năm 2014Thực hiện Kế hoạch số 01/KH- BCĐ, ngày 18/02/2014 của BCĐ công tác tôn giáo huyện Tân Thành về việc tổ chức thực hiện công tác Tôn giáo ... điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, công tác tôn giáo hiện nay.Trên đây là kế hoạch tuyên truyền công tác Tôn giáo trên địa bàn huyệnTân Thành năm 2014 của phòng ... dân tộc, tôn giáo, các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thùđịch.Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hoạt động tuyên truyền về tôn giáo tại cácđơn vị trường học. Làm tốt công tác thi...
 • 5
 • 1,559
 • 8
CÔNG tác vận ĐỘNG tín đồ, CHƯC sắc tôn GIÁO HIỆN NAY

CÔNG tác vận ĐỘNG tín đồ, CHƯC sắc tôn GIÁO HIỆN NAY

Tư liệu khác

... dung công tác vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo d- Tập hợp tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo vào các đoàn thể chính trị - xã hộiđ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ... TÔN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚIc- Tín đồ tôn giáo có lối sống mang màu sắc riêng và luôn chịu sự chi phối của thần quyền, giáo lý, luật lệ, lễ nghi của tôn giáo Tín đồ tôn giáo coi niềm tin tôn ... ĐỘNG TÍN ĐỒ, CHỨC SẮC TÔN GIÁO.2- Đặc điểm tín đồ, chức sắc tôn giáo ở Việt NamI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VẬN ĐỘNG TÍN ĐỒ, CHỨC SẮC TÔN GIÁO.2- Đặc điểm tín đồ, chức sắc tôn giáo...
 • 26
 • 7,708
 • 94
Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I – Ngân hàng Công Thương Việt Nam (2).doc

Hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I – Ngân hàng Công Thương Việt Nam (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... trạng công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I- Ngân hàng Công thương Việt Nam.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chấm điểm tín dụng tại Sở Giao Dịch I- Ngân hàng Công ... hàng để tính điểm tín dụng 221.2.4.2. Các công cụ tính điểm tín dụng 221.2.4.3. Quy trình chấm điểm tín dụng 231.2.5.Đánh giá lại điểm tín dụng 261.2.6.Bảng các tiêu chí chấm điểm tín dụng ... thức cấp tín dụng 41.1.2.2.Căn cứ vào thời hạn tín dụng 51.1.2.3.Căn cứ vào bảo đảm tín dụng 51.1.2.4.Căn cứ vào mục đích tín dụng 61.1.2.5.Căn cứ vào mức độ rủi ro tín dụng 61.2. Công tác chấm...
 • 103
 • 713
 • 5

Xem thêm