công tác quản lý ngân sách nhà nước

Nâng cao công tác quản lý ngân sách nhà nước(NSNN) trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang.DOC

Nâng cao công tác quản ngân sách nhà nước(NSNN) trên địa bàn huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang.DOC

Kế toán

... 1.2 Quản ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2.1 Khái niệm về quan quản nhà ngân sách nhà nước Khái niệm về quản lý: - Quản là sự tác động có tổ chức, có hướng đích cuar chủ thể quản ... của Nhà nước. 1.1.2 Đặc điểm về ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước ... 0918.775.368CHƯƠNG ICƠ SỞ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCQUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN1.1 Tổng quan về ngân sách nhà nước Ngân sách nhà nước là một phạm trù mang tính chất lịch sử nó phản...
 • 63
 • 2,577
 • 39
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu.docx

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu.docx

Quản trị kinh doanh

... thực hiện công tác kế toán Ngân sách thuộc phạm vi quản lý, lập quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước, tổng hợp báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước. 4.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán Ngân sách. 29N ... trạng công tác quản thu, chi ngân sách huyện, cần thiết phải có những biện pháp nhằm tăng cường công tác quản thu, chi ngân sách huyện, góp phần hoàn chỉnh cơ chế quản ngân sách huyện, ... có phân công, phân cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Hệ thống ngân sách Nhà nước bao gồm ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương, Ngân sách địa phương bao gồm Ngân sách sách của...
 • 85
 • 1,519
 • 14
Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Quản trị kinh doanh

... ngân sách Nhà nước, chấp hành thực hiện kế hoạch ngân sách Nhà nước và cuối cùng là kiểm tra quyết toán ngân sách Nhà nước. 8. Phân cấp ngân sách Nhà nước. (4)8.1 Nguyên tắc phân cấp ngân sách; ... trạng công tác quản thu, chi ngân sách huyện, cần thiết phải có những biện pháp nhằm tăng cường công tác quản thu, chi ngân sách huyện, góp phần hoàn chỉnh cơ chế quản ngân sách huyện, ... HUYỆN.I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC.1. Khái niệm về Ngân sách Nhà nước. - Ngân sách Nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết...
 • 76
 • 1,098
 • 4
Tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Tăng cường công tác quản Ngân sách Nhà nước huyện Than Uyên - tỉnh Lai Châu

Quản trị kinh doanh

... trạng công tác quản thu, chi ngân sách huyện, cần thiết phải có những biện pháp nhằm tăng cường công tác quản thu, chi ngân sách huyện, góp phần hoàn chỉnh cơ chế quản ngân sách huyện, ... sở với các cơ quan quản cấp trên. Mọi chủ chương, chính sách của Nhà nước, hiệu lực quản Nhà nước đều có sự tham gia của cấp ngân sách này, giúp cho công tác quản điều hành đạt hiệu ... chấp hành và quyết toán ngân sách huyện chưa được chú ý đúng mức, từ đó dẫn đến hiệu quả sử dụng Ngân sách Nhà nước chưa đạt hiệu quả cao. Công tác quản thu, chi ngân sách huyện còn bộc lộ...
 • 76
 • 978
 • 4
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện đức phổ

Hoàn thiện công tác quản ngân sách nhà nước huyện đức phổ

Kinh tế

... LUẬN Ngân sách huyện là một bộ phận cấu thành của Ngân sách Nhà nước. Thực hiện quản ngân sách huyện là một nhiệm vụ quản nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách diễn ra ñược quản công khai ... huyện (quận) NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG Ngân sách tỉnh và TP trực thuộc TW Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ngân sách xã, phường, TT NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ... cường hiệu lực trong công tác quản nhà nước bằng pháp luật ñối với quản NSNN cần ñổi mới một cách hiệu quả và sâu sắc công cụ quản lý, trong ñó ñội ngũ cán bộ quản quan trọng nhất....
 • 13
 • 2,340
 • 10
Giải pháp nhằm tăng cương công tấc quản lí ngân sách nhà nước cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà trưng

Giải pháp nhằm tăng cương công tấc quảnngân sách nhà nước cấp phường trên địa bàn quận Hai Bà trưng

Kinh tế - Thương mại

... Quyết toán ngân sách phờng:Quyết toán ngân sách phờng là công việc cuối cùng của chu trình quảnngân sách phờng.Nội dung của Quyết toán ngân sách phờng bao gồm:- Quyết toán thu ngân sách. - ... vào sự thành công của công cuộc đổi mới nền kinh tế ngày hômnay không thể không nói tới sự thành công trong công tác quản ngân sách Nhà nớc các cấp. Ngày 20/3/1996, Luật Ngân sách Nhà nớc đà ... đểcó thể phù hợp, quản hết nguồn thu ngày càng trở nên bức xúc. Mặt khác, việc quản chi tiêu hợp lý, hiệu quả cũng đòi hỏi ngân sách phờng phải đợc quản lý chặt chẽ hơn. Ngân sách phờng đang...
 • 69
 • 412
 • 1
Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay.DOC

Hoàn thiện công tác quản ngân sách huyện trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn hiện nay.DOC

Kế toán

... đánh giá công tác quản ngân sách huyện Bắc sơn2.3.1. Thành tựu Quản ngân sách thực chất là quản dự toán thu, chi ngân sách nhà nớc. Để thực hiện thắng lợi dự toán thu chi ngân sách, ... theo nội dung sau:Chơng 1: Ngân sách nhà nớc và sự cần thiết phải quản ngân sách nhà nớc huyện trong điều kiện hiện nay.Chơng 2: Thực trạng công tác quản ngân sách huyện trên địa bàn huyện ... những khoản chi sai, chi vợt chế độ quản tài chính hiện hành của nhà nớc. 2.3.2 Những hạn chế trong công tác quản ngân sách huyện Bắc Sơn- Thu ngân sách cha thực sự dựa trên nền tảng...
 • 68
 • 1,084
 • 13
Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước giữa Tỉnh và huyện, xã ở tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2004-2007- Thực trạng, phương hướng, giải pháp hoàn thiện.DOC

Phân cấp quản ngân sách nhà nước giữa Tỉnh và huyện, xã ở tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2004-2007- Thực trạng, phương hướng, giải pháp hoàn thiện.DOC

Kế toán

... mà Nhà nước đã hoạch định để điều Vai trò của ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn tài chính cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước - Ngân sách nhà nướccông ... nhà nước - Quản quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ khác của nhà nước - Lập quyết toán ngân sách trung ương, tổn hợp, lập quyết toán ngân sách nhà nước trình Chính phủ, tổ chức quản lý, kiểm ... của các cấp chính quyền Nhà nước trong việc quản điều hành ngân sách. Luật ngân sách nhà nước năm 2002 ở nước ta đã rất quan tâm đến việc phân cấp quản ngân sách đặc biệt là phân cấp...
 • 96
 • 1,586
 • 17
Ngân sách nhà nước (NSNN) & quản lý Ngân sách nhà nước.DOC

Ngân sách nhà nước (NSNN) & quản Ngân sách nhà nước.DOC

Kế toán

... địa phơng. 15Mục lụcMở Đầu 1 Nội dung 2 I. Ngân sách nhà n ớc (NSNN) & quản Ngân sách nhà n ớc. 2 1. Khái niệm về NSNN 2 2. Quản NSNN 2 3. Thực trạng cơ bản của Chu trình NSNN ... thu chi này đơn vị thụ hởng ngân sách đợc chi tiêu nên không cần phải quản qua ngân sách. Qua thực trạng trên cho thấy những kết qua đạt đợc trong công tác quản vẫn còn bất cập đòi hỏi ... quá 6 tháng sau khi năm Ngân sách kết thúc.Báo cáo quyết toán Ngân sách là bản tổng kết tình hình thực hiện các khoản thu, chi Ngân sách Nhà nớc bao gồm thu chi Ngân sách của tất cả cáp cấp...
 • 29
 • 1,320
 • 11
Một số giải pháp nâng cao công tác quản lý Ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.doc

Một số giải pháp nâng cao công tác quản Ngân sách xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.doc

Kế toán

... là công cụ tài chính quan trọng để chính quyền xà thực hiện mọi chức năng nhiệm vụ đợc giao Quản nhà nớc ở cấp trung ơng là quản toàn diện mọi mặt, mọi lĩnh vực của cả nớc. Quản nhà ... nhà nớc của chính quyền địa phơng là quản các mặt chức năng, nhiệm vụ đợc quy định phân giao trên địa bàn lÃnh thổ. Quản nhà nớc ở cấp xà là quản về mặt dân sinh, kinh Sv: Hoàng Thị ... khép kín nhất định về nhiều mặt và tính tự quản, ví dụ nh hệ thống đờng giao thông nội bộ, thuỷ nông nội đồng, nhà trẻ, mẫu giáo, công trình phúc lợi công cộng ở xà chủ yếu do đảm nhận với sự...
 • 83
 • 2,103
 • 15
Hoàn thiện công tác kiểm toán Ngân sách Nhà nước.pdf

Hoàn thiện công tác kiểm toán Ngân sách Nhà nước.pdf

Kế toán

... diện hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành, sử dụng NSNN. 1.1.2. Tổ chức quản ngân sách nhà nước 1.1.2.1. Phân cấp quản ngân sách nhà nước Do bộ máy nhà nước được thiết lập theo nhiều ... Nhà nước Việt Nam trong kiểm toán Ngân sách nhà nước 80 2.3. Tổ chức kiểm toán Ngân sách nhà nước của Kiểm toán nhà nước Việt Nam 82 2.3.1. Khái quát kết quả kiểm toán Ngân sách nhà nước ... thì chu trình ngân sách của năm đó mới được hoàn thành. 1.1.4. Kiểm tra, giám sát ngân sách nhà nước và các nguyên tắc quản ngân sách nhà nước Quản NSNN cũng như quản mọi nguồn lực...
 • 222
 • 468
 • 1
Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 – 2010.doc

Hoàn thiện công tác phân bổ ngân sách nhà nước Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2007 – 2010.doc

Kinh tế - Thương mại

... ĐỀ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC1.1 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.1 Khái niệm Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước ... và hiệu quả trong quản lý và sử dụng NS, tiền và tài sản Nhà nước. 1.2.4.3 Những vấn đề đặt ra khi xây dựng định mức phân bổ ngân sách nhà nước và chuyển dần quản ngân sách theo đầu ra, ... phân bổ ngân sách nhà nước và phương thức phân bổ ngân sách theo đầu ra, kết quả ở Việt Nam1.2.4.1 Về lập ngân sách theo đầu ra, kết quảĐầu ra là hàng hóa công do các cơ quan nhà nước tạo...
 • 169
 • 584
 • 3

Xem thêm