công tác giáo dục đạo đức trong trường tiểu học

ĐỀ TÀI: BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 2 pptx

ĐỀ TÀI: BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - 2 pptx

Báo cáo khoa học

... chủ đề giáo dục những KNS phù hợp với từng lứa tuổi, vùng miền và giáo dục KNS theo tiếp cận Bốn trụ cột trong giáo dục thế kỉ XXI “ Học để biết, Học để làm, Học để tự khẳng định mình, Học để ... lược giáo dục, phương pháp tác động phù hợp, cũng như khuyến khích kỉ luật tích cực và ý thức tự giáo dục ở mỗi HS. Đây là một trong những biểu hiện của quan điểm trong giáo dục “Hướng vào học ... giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường ...
 • 224
 • 799
 • 0
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Trung học cơ sở - phổ thông

... Giáo viên trung học GV TrH13 Giáo dục GD14 Giáo dục học GDH15 Giáo dục và thời đại GD & TĐ16 Lực lượng giáo dục LLGD17 Thanh niên cộng sản TNCS18 Trung học phổ thông THPT19 Trung học ... lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức giáo dục và đánh giá học sinh. GVCN thường xuyên cần kết hợp với GV bộ môn để giáo dục HS và tổ chức hoạt động tự học ... dạy và giáo dục học sinh là lớp học. Hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo lớp được hình thành từ thế kỉ XVI do nhà giáo dục Tiệp Khắc Comenxki đề xướng. Để quản lý lớp học, nhà trường cử...
 • 80
 • 696
 • 1
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tư liệu khác

... THƯỞNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌCNgười thực hiện: Trần Uyên ThôngĐơn vị: Trường tiểu học Thượng QuảngThượng Quảng, tháng 5 năm 2008 THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG TRƯỜNG ... Cụ thể trong năm học 2004-2005 chỉ có 1 CBGV được công nhận danh4 Người đánh giá7PHÒNG GIÁO DỤCĐÀO TẠO NAM ĐÔNGTRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỢNG QUẢNGTHỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ... mới một cách sáng tạo, có hiệu quả trong trường tiểu học nên bản thân tôi chọn đề tài: THỰC HIỆN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI CÔNG TÁCTHI ĐUA KHEN THƯỞNG TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC.2. Cơ sở lí luận: Luật Thi...
 • 7
 • 5,344
 • 21
Khai thác các giá trị đạo đức truyền thống trong tư tưởng hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học quy nhơn

Khai thác các giá trị đạo đức truyền thống trong tư tưởng hồ chí minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học quy nhơn

Thạc sĩ - Cao học

... thác các giá trị đạo đức truyền thống trong t tởng Hồ Chí Minh, cũng nh quan điểm của Ngời về nội dung, phơng pháp giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nhằm vận dụng vào công tác giáo dục, bồi dỡng ... giáo dục đạo đức cho thanh niên.+ Làm rõ nội dung và phơng pháp giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ nói chung, học sinh - sinh viên nói riêng theo t tởng Hồ Chí Minh.+ Tìm hiểu thực trạng đạo đức, ... cách mạng là bắt đầu giáo dục lý tởng cách mạng và đạo đức cách mạng cho những ngời yêu nớc, cho thanh niên, quần chúng nhân dân Hồ Chí Minh không chỉ là ngời giáo dục đạo đức cách mạng mà còn...
 • 65
 • 704
 • 2
luận văn sư phạm Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

luận văn sư phạm Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn hiện nay

Giáo dục học

... Chí Minh về đạo đức Tư tưởng đạo đức của Người là sự thống nhất giữa chính trị và đạo đức giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức, giữa đức và tài, giữa đạo đức cáchmạng và đạo đức đời thường.Tư ... người giáo dục kiến thức mà còn trực tiếp là người giáo dục đạo đức. Đào tạo được độingũ thầy cô giáo có phẩm chất đạo đức tốt thì mới có thể giáo dục được thế hệ học sinh có phẩm chất đạo đức ... 1: Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho sinh viên.Chương 2: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong giai đoạn...
 • 80
 • 1,512
 • 14
skkn thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởng và công đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường tiểu học

skkn thực trạng và biện pháp phối hợp giữa hiệu trưởngcông đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường tiểu học

Giáo dục học

... lượng giáo dục - giảng dạy ở trường Tiểu học .3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý giáo dục của Hiệu trưởng trường Tiểu học 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Công tác ... có nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp thực hiện. TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Điều lệ trường Tiểu học 2,Điều lệ Công đoàn cơ sở3 .Giáo dục học gia đình tạo giáo viên tiểu học hệ CĐSP & SP12+2 ... giữa Hiệu trưởngCông đoàn để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong trường Tiểu học 2,2 Đặc điểm Công đoàn:Tổ chức Công đoàn nhà trường Tổng số đoàn viên công đoàn 17 Trong đó : Đoàn...
 • 24
 • 978
 • 2
skkn một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác xây dựng thư viện ở trường tiểu học thiết ống 1 bá thước

skkn một số kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác xây dựng thư viện ở trường tiểu học thiết ống 1 bá thước

Giáo dục học

... 136 263 4 7374 Công tác thư viện trong trường tiểu học phải đáp ứng được yêucầu nâng cao chất lượng dạy và học, nhằm đạt được mục tiêu của giáo dục tiểu học, vì thế công tác thư viện không ... của sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ hội nhập.III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯVIỆN CHUẨN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC THIẾT ỐNG I - HUYỆNBÁ THƯỚC. 1. Tổ chức tham quan học tập các thư ... ĐỀ. Trong lịch sử tồn tại của mình, thư viện trường học từ lâu đãkhẳng định được chỗ đứng trong việc giảng dạy và học tập của giáo viênvà học sinh các trường phổ thông. Thư viện trường học...
 • 27
 • 1,116
 • 1
Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THPT pdf

Công tác giáo viên chủ nhiệm trong trường THPT pdf

Cao đẳng - Đại học

... cách học sinh. Đây là điều giáo viên chủ nhiệm cần nắm được để định hướng cho việc tìm hiểu học sinh một cách phù hợp. SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊNCÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG TRƯỜNG ... TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC.2.KĨ NĂNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP.3.KĨ NĂNG TỔ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP.4.TỔ CHỨC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH.5.KĨ NĂNG ỨNG ... hiểu học sinh phù hợp lứa tuổi. SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊNMODULEKĨ NĂNG TÌM HIỂU ĐẶC ĐIỂM TÂM LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC HĐ 1:XÁC ĐỊNH QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÍ Ở LỨA TUỔI HỌC...
 • 17
 • 933
 • 4
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỖ ĐỘNG, HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

Giáo dục học

... hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.1.3- Vị trí, vai trò của giáo dục tiểu học trong ... của người học và của sự phát triển toàn diện xã hội.Chất lượng giáo dục tiểu học là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục tiểu học giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, ... mô giáo dục tăng nhanh, bước đầu đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn xã. Chất lượng giáo dục của trường Tiểu học ngày một đi lên. Công bằng trong giáo dục về cơ bản được đảm bảo.Công...
 • 33
 • 541
 • 1
giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học tây bắc qua dạy học môn tư tưởng hồ chí minh

giáo dục đạo đức cho sinh viên trường đại học tây bắc qua dạy học môn tư tưởng hồ chí minh

Thạc sĩ - Cao học

... thành công trong công tác giáo dục của mình. Trong nước: sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng đạo đức và vấn đề giáo dục đạo đức. Bác đánh giá cao vai trò của giáo dục trong việc ... [59, 13]. Tác giả Võ Thị Thu Hiền trong luận văn thạc sỹ: “Biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh THCS thành phố Thanh Hóa trong môn Giáo dục công dân” cho rằng: Giáo dục đạo đức cho học sinh ... nhiều do giáo dục mà nên” Một số tác giả cũng nghiên cứu giáo dục đạo đức ở các góc độ khác nhau: 5 Nguyễn Minh Đức nghiên cứu và trình bày cơ sở tâm lí – giáo dục học của giáo dục đạo đức. ...
 • 127
 • 609
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25