công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.DOC

Kế toán

... Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực I. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1. Một số khái niệm cơ bản1.1. Nguồn nhân lực (NNL) Nguồn nhân lực trong một tổ ... cơ sở đào tạo, sự xâm nhập của ma túy và các tệ nạn xã hội vào trường, cơ sở đào tạo 3.2. Các chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực là ... khuyến khích và tạo điều kiện cho cá nhân học hỏi thông qua những hoạt động đào tạo là hết sức cần thiết.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 2.1. Nhân tố thuộc...
  • 104
  • 1,175
  • 8
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Kế toán

... ngời đợc đào tạo và cơ cấu lao động đào tạo .3. Lựa chọn đối tợng đào tạo Do nguồn kinh phí phục vụ đào tạo có giới hạn và để đảm bảo cho công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu ... 0918.775.368biệt là thực trạng công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực của công ty trong những năm vừa qua, để thấy đợc các u - nhợc điểm trong công tác đào tạo - phát triển của công ty, làm cơ sở ... đào tạo - phát triển 1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo - phát triển Xác định nhu cầu đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp là quá trình phân tích , đánh giá hiện trạng nguồn nhân...
  • 95
  • 1,010
  • 8
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20.DOC

Quản trị kinh doanh

... ngời đợc đào tạo và cơ cấu lao động đào tạo .3. Lựa chọn đối tợng đào tạo Do nguồn kinh phí phục vụ đào tạo có giới hạn và để đảm bảo cho công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu ... II. Phân tích thực trạng công tác Đào tạo - phát triển tại công ty 201. Bộ phận phụ trách công tác đào tạo - phát triển tại Công ty 20Là công ty có lịch sử phát triển lâu năm, với quy lớn ... đó đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp đợc hiểu là tổng thể các hoạt động đào tạo - giáo dục - phát triển liên quan đến công việc, con ngời và tổ chức. Đào tạo - phát triển...
  • 94
  • 814
  • 2
Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Nâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình TiênNâng cao chất lượng công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại CN miền Bắc -Công ty sản xuât hang tiêu dùng Bình Tiên

Kinh tế - Thương mại

... mọi công tác khác, công tác đào tạophát triển nhân sự trong doanh nghiệp cũng cần phải có chi phí để thực hiện công việc. Nguồn chi phí dồi dào sẽ giúp cho công việc đào tạophát triển ... nhận, đào tạophát triển họ giúp cho nhân viên mới tuyển có thể hoà nhập với tập thể.Trong thực tế công tác tuyển dụng làm tiền đề cho công tác đào tạo và phát triển nhân sự. Mặt khác công tác ... Những vấn đề cơ bản về đào tạophát triển nhân sự trong doanh nghiệp thơng mại.Phần II: Thực trạng công tác đào tạophát triển nhân sự tại chi nhánh Miền Bắc - công ty sản xuất hàng tiêu...
  • 80
  • 831
  • 0
Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Thực trạng & giải pháp trong công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại khu công nghiệp & khu chế xuất

Kinh tế - Thương mại

... của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Tổng chi phí đầu t cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Kết quả kinh doanh= IV-Trình tự xây dựng chơng trình đào tạo và pháp triển nguồn ... triển nguồn nhân lực. 3. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả chơng trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. III. Những điều kiện đảm bảo hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong ... 1.2. Về quản lý:Các công cụ quản lý công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực là một nội dung và quy chế liên quan đến quản lý công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực nh: Quy chế quản...
  • 68
  • 562
  • 6
Hoàn thiện công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực ở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội

Hoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lựccông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội

Kế toán

... thiết phải hoàn thiện công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.- Chương 2: Phân tích thực trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV Nước sạch ... đào tạo cho nhân viên của mình với các nội dung: nguyên nhân phát sinh nhu cầu đào tạo, mục đích đào tạo, nội dung đào tạo, số lượng người cần được đào tạo. Sau đó gửi lên phòng Tổ chức - Đào ... công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực của một tổ chức chịu sự tác động của rất nhiều nhân tố thuộc môi trường hoạt SV: Lê Thị Thu Hà Lớp: Quản trị nhân lực 47Xác định nhu cầu đào tạo Xác...
  • 75
  • 727
  • 6
Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da – Công ty May Chiến thắng

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở Xí nghiệp may da – Công ty May Chiến thắng

Kinh tế - Thương mại

... quản lý công tác đào tạo phát triển trong toàn công ty xây dựng nề nếp đào tạo phát triển phân cấp quản lý công tác đào tạo phát triển .Xây dựng kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong ... triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.IV. Những yêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.Yêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực ... lực dài hạn , vì thế công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực không có cơ sở để định hớng đào tạo lâu dài . Những ngời làm công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực cha xây dựng đợc...
  • 65
  • 390
  • 2
Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng VN

Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực của ngành hàng không dân dụng VN

Kinh tế - Thương mại

... trong công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. 1.2- Về quản lýCác công cụ quản lý công tác Đào tạophát triển nguồn nhân lực là một nội dung và quy chế liên quan đến quản lý công tác Đào ... triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.IV- những yêu cầu đối với công tác Đào tạophát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpYêu cầu đối với công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. ... cho công tác đào tạo và phát triển sẽ ảnh hởng vô cùng lớn đến chiến lợc đào tạophát triển cán bộ, nhân viên lâu dài của doanh nghiệp.Thật vậy, hiệu quả đào tạophát triển nguồn nhân lực...
  • 51
  • 497
  • 4
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dương

Kinh tế - Thương mại

... hiệu quả công tác đào tạo, và phát triển nguồn nhân lực. 6.1. Quan điểm về hiệu quả công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực. Từ công thức tính hiệu quả kinh tế nói chung. Ta có công thức tính ... thành công của tổ chức và sự phát triển tiềm năng của con ngời. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của một tổ chức có liên quan chặt chẽ với các hoạt động đào tạophát triển nguồn nhân lực ... của Công tác đào tạophát triển ở nhà máy Gạch ốp lát Hải Dơng để phát huy hay khắc phục làm cho hiệu quả của công tác đào tạophát triển đợc nâng cao, từ đó tạo cơ sở mở rộng phát triển...
  • 61
  • 516
  • 1
giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại công ty 20

giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực tại công ty 20

Quản trị kinh doanh

... công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 20I. Những đặc điểm của công ty 20 có ảnh hởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1. quá trình hình thành và phát triển ... duyệtThực hiện đào tạo Đào tạo bên ngoài Đào tạo mới Đào tạo nội bộ Đào tạo kết hợpĐánh giá kết quả đào tạo Cập nhật hồ sơ đào tạo Các phơng pháp đào tạo - phát triển nguồn nhân lực rất đa dạng ... sau:Phần 1: Lý luận chung về công tác đào tạo - phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệpTrình bày các khía cạnh của công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực và trình tự tiến hành nh...
  • 94
  • 484
  • 3
6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô

6 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại Công ty xây dựng Lũng Lô

Quản trị kinh doanh

... trạng công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực trong Công ty Xây dựng Lũng Lô.Chương III: Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty ... doanh nghiệp về đến công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực Hiệu quả của công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực ở mỗi doanh nghiệp khác nhau, điều này cũng bắt nguồn từ những quan ... yếu về công tác đào tạophát triển nguồn nhân lực tại Công ty Xây dựng Lũng Lô.* Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu trong phạm vi các hoạt động đào tạophát triển nguồn nhân lực của Công...
  • 116
  • 709
  • 2
8 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên

8 Hoàn thiện công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Long Biên

Quản trị kinh doanh

... trạng đào tạophát triển NNL của chi nhánh Long Biên2.3.1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạophát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh Long Biên Đào tạophát triển nguồn nhân lực ... công tác đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo của doanh nghiệp. 1.1.4. Các phương pháp đào tạophát triển nguồn nhân lực. 1.1.4.1. Đào tạo trong công việc. Khái niệm đào tạo trong công việc: ... Kinh nghiệm của các công ty thành đạt và phát triển cho thấy công ty nào chú trọng đến công tác đào tạo& amp; phát triển nguồn nhân lực công ty đó có nhiều cơ hội thành công hơn trong kinh...
  • 83
  • 605
  • 4
11 Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần hóa dầu Petrolimex

11 Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần hóa dầu Petrolimex

Quản trị kinh doanh

... gian đào tạo lâu.+ Đào tạo nghe nhìn21 Chuyên đề tốt nghiệpChương I: Cơ sở lý luận hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực I. Tổng quan về đào tạo phát ... dầu Petrolimex.1. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex.1.1.1. ... tạo nguồn nhân lực 3.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 3.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo. Để xác định nhu cầu đào tạo doanh nghiệp phải tiến hành phân tích nhu cầu đào tạo. Phân tích nhu cầu đào tạo...
  • 104
  • 506
  • 0

Xem thêm