công nghệ chế biến dầu ăn

công nghệ chế biến đậu nành

công nghệ chế biến đậu nành

Sinh học

... Vấn đề chế biến đậu nành thành những món ăn phổ biến, ngon bổ đã trở thành nhu cầu cấp thiết.Từ xưa, tại các nước phương Đông, đậu nành đã được chế biến thành rất nhiều loại thức ăn khác ... dinh dưỡng trẻ em… Tóm lại, việc sử dụng khô dầu để sản xuất protein nhằm 3 mục tiêu:- Tận dụng nguồn phế liệu giàu protein trong công nghệ chế biến dầu để thu nhận các sản phẩm có giá trị.- ... rất cao, phục vụ cho khai thác dầu béo. Do đó, việc sử dụng nguồn phế liệu khô dầu để thu nhận protein sử dụng trong chế biến thực phẩm là cần thiết. Từ khô dầu, người ta có thể sản xuất soy...
 • 41
 • 1,128
 • 16
Công nghệ chế biến dầu

Công nghệ chế biến dầu

Công nghệ - Môi trường

... máy lọc và chế biến dầu. Đáp án. Có các phương án chế biến dầu sau: - Phương án nhiên liệu: dầu được chế biến thành nhiên liệu động cơ và nhiên liệu đốt lò là chính. Chế biến dầu theo phương ... của quá trình chế biến dầu - Vẽ và giải thích các cụm công nghệ Gợi ý các khía cạnh và mức độ - Phải làm cho học viên nắm vững 3 phương án chế biến dầu và đặc điểm sản phẩm, công nghệ của chúng. ... GIỚI THIỆU CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ LOẠI NƢỚC- MUỐI, CHƢNG CẤT DẦU THÔ - Giới thiệu các thiết bị và các dòng công nghệ trong các sơ đồ công nghệ. - Phân tích chế độ công nghệ của các thiết bị...
 • 110
 • 760
 • 0
Công nghệ chế biến dầu full

Công nghệ chế biến dầu full

Hóa dầu - Tàu thủy

... đề hydro hóa Trong công nghệ Lọc dầu, quá trình đề hydro hóa chủ yếu được ứng dụng trong quá trình Reforming xúc tác để thu xăng có hàm lượng hydrocacbon thơm cao, tức là xăng có chỉ số octan ... Kox ∆H = -159 kJ/molSơ đồ công nghệ của quá trình Formox:Hình 3: Sơ đồ công nghệ của quá trình Formoxa. Thiết bị bốc hơi f. Tháp hấp thụ HCHOb. Máy nén khí g. Dầu tải nhiệtc. Thiết bị phản ... RNH2 + H2OĐây là quá trình toả nhiệt và không thuận nghịch. Chế độ công nghệ: các quá trình có giá trị cao trong sản xuất công nghiệp khi thực hiện ở:• Pha khí• Nhiệt độ: 350 ÷ 450oC•...
 • 65
 • 1,778
 • 1
tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn công nghệ chế biến dầu mỏ

tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn công nghệ chế biến dầu mỏ

Công nghệ - Môi trường

... dạng phenol và đồng đẳng.- Ứng dụng:+ Xăng: Làm nhiên liệu, Động cơ xăng, Xăng máy bay…+ Xăng làm dung môi+ Xăng làm nguyên liệu cho tổng hợp hóa dầu. Câu 9: Trình bày thành phần hóa học ... và tính chất của phân đoạn dầu nhờn, nêu các quá trình chính sản xuất dầu nhờn gốc và sơ đồ công nghệ sản xuất dầu nhờn gốc? * Thành phần và tính chất của phân đoạn dầu nhờn:+ Parafin nhánh ... Nhiệm vụ chính:- Cải tiến công nghệ để thích ứng với nguyên liệu có chất lượng xấu mà hiệu suất xăng hay phần cất vẫn đạt cực đại, giảm cốc, tăng chất lượng xăng.- Chế tạo và cải tiến chất xúc...
 • 23
 • 1,761
 • 19
Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 1A pdf

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 1A pdf

Tự động hóa

... University of TechnologyPh¸t ®iÖn28Hanoi University of TechnologySơ đồ mặt bằng nhà máy lọc-hoá dầu 32Hanoi University of TechnologyPh©n x-ëng crcking xóc t¸c42Hanoi University of TechnologyCôm...
 • 44
 • 545
 • 6
Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 2 pot

Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 2 pot

Tự động hóa

... của nhiên liệu xăngã Trị số ốc tan và khả năng chống kích nổã . Thành phần của phân đoạn xăngã Khoảng nhiệt độ sôi- Thành phần ch-ng cấtã Các yêu cầu về môi tr-ờng đối với xăngã Thành phần ... cầu kỹ thuật của nhiên liệu phản lựcã Thành phần hoá học của phân đoạn kerosenã Ph-ơng pháp chế biến nhận nhiên liệu phản lựcHanoi University of Technology 8CÊu t¹o cña ®éng c¬ x¨ngHanoi ... Technology 7Ho¹t ®éng cña ®éng c¬ x¨ngHanoi University of Technology 4Sơ đồ mặt bằng nhà máy lọc-hoá dầu Hanoi University of Technology 21Tiªu chuÈn kü thuËt cña x¨ngTCVN 2000Hanoi University of...
 • 80
 • 447
 • 4
Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 4 docx

Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 4 docx

Tự động hóa

... of Technology Nguyên liệu: Thành phần hoá học, thành phần cất , K UOP = 12,6-(N+2Ar) Chế độ công nghệ: 1. Nhiệt độ: 480-5300C2. Ap suất : Cao, thấp3. Tỷ lệ H2/ RH: m3/m3or tỷ số...
 • 30
 • 561
 • 2
Slide Công nghệ chế biến dầu - Phần 5 doc

Slide Công nghệ chế biến dầu - Phần 5 doc

Tự động hóa

... University of Technology Công nghệ alkylhoá Giới thiệu Cơ sở của quá trình:Cơ sở hoá học, cơ sở nhiệt động, động học. Xúc tác Các loại hình công nghệ Chế độ công nghệ Thiết bị chính Sản ... of Technology Công nghệ isome hoá Cơ sở hoá học của isome hoá1. Các phản ứng hoá học2. Cơ chế của quá trình3. Động học và nhiệt động Công nghệ của quá trình1. Các yếu tố công nghệ 2. Yêu ... quá trình HCU Công nghệ HCU Chế độ công nghệ Sản phẩm của HCU14Hanoi University of TechnologyAlkyl ho¸ víi xóc t¸c HF8Hanoi University of TechnologySản phẩm hydrocracking Xăng h/c: Trị...
 • 31
 • 475
 • 2

Xem thêm