công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ xxv violet

Bài 18. Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X - XV

Lịch sử

... trị ổn định, kinh tế chậm phát triển. B. Chính trị chưa ổn định, kinh tế còn khó khăn.C. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển. D. Chính trị chưa ổn định nhưng kinh tế đà phát triển thịnh ... Sơ.Câu 2: Để phát triển nông nghiệp, các triều đậi đều quan tâm đến việc này. HÃy điền tiếp vào ô trống: Ê Câu 3: Tình hình chính trị kinh tế nước ta ở các thế kỉ X-XV như thế nào?A. ... phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV?Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đương thời?Em đánh giá như thế nào về thương nghiệp nước ta trong...
 • 9
 • 2,314
 • 15

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV doc

Khoa học xã hội

... chính ý thức vươn lên, từ thế kỷ X cho đến thế kỷ XV nhân dân ta đã nhiệt tình lao động xây dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc xây dựng phát triển ... phát triển chất lượng.  Phát triển thủ công nghiệp * Thủ công nghiệp trong nhân dân: - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát ... rộng phát triển nông nghiệp được biểu hiện qua các lĩnh vực: + Mở rộng diện tích ruộng đất. + Mở mang hệ thống đê điều. + Phát triển sức kéo gia tăng các loại cây công nghiệp, các...
 • 13
 • 737
 • 1

bai 18: cong cuoc xay dung va phat trien kinh te the ki X- xv

bai 18: cong cuoc xay dung va phat trien kinh te the ki X- xv

Lịch sử

... trị, kinh tế lớn nhất của Đại ViÖt lóc bÊy giê. Bài 18: Công cuộc xây dựng phát triển kinh tế trong các thế kỉ x-xv1. Mở rộng phát triển nông nghiệp:* Hoàn cảnh lịch sử thế kỉ X-XV:- ... triển ngoại th ơng thế ki X- XV? 2. Phát triển thủ công nghiệp:* Nhóm 1: Biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp trong nhân dân? *Nhóm2: Biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp nhà ... XUÂNỊCHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO CÁC EM ĐẾN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI Nhóm 2: Sự phát triển của ngoại th ơng:- Thời Lý, Trần: + Ngoại th ơng khá phát triển, nhà n ớc cho xây dựng nhiều...
 • 13
 • 709
 • 2

LUẬN VĂN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pdf

LUẬN VĂN: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pdf

Thạc sĩ - Cao học

... về xây dựng phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ. + Đánh giá sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế ở Việt Nam trong quá trình đổi mới. + Đề xuất phương hướng vận dụng quan điểm ... trạng xây dựng phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam, nhất là những năm đối mới. - Đưa ra những phương hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển kinh tế trong ... lý kinh tế trong thời kỳ quá độ 1.2.5.1. Vấn đề hiệu quả kinh tế việc giải quyết mối quan hệ giữa các lợi ích kinh tế Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng phát triển nền kinh...
 • 84
 • 1,380
 • 8

Bài 20. Xây dựng phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa trong các thế kỷ X-XV

Lịch sử

... phần phát triển văn học.Trải qua các thế kỷ X-XV, văn học dân tộc từng bước hình thành phát triển, chủ yếu là văn học chữ Hán. Trước thế kỷ X văn học phát triển như thế nào? Từ thế kỷ ... 20: XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DÂN TỘC TRONG CÁC THẾ KỶ X-XVGồm 1 tiết - Tiết 26I- Mục tiêu bài học:1- Kiến thức:Sau khi học xong bài này yêu cầu học sinh cần nắm hiểu được.- Trong ... nào? a- Thế kỷ X-XV b- Thế kỷ XI-XV c- ThÕ kû X-XIV d- ThÕ kû XI-XIV Sau ngày giành độc lập, từ thế kỷ X- XV cùng với việc xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, phát triển kinh tế đấu tranh...
 • 12
 • 1,992
 • 7

Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Lý luận chính trị

... trình phát triển hội nhập của chúng ta.- Kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế trong đó kinh tế Nhà nước giữvai trò chủ đạo.- Kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở”.- ... gắn liền với quá trình xây dựngphát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN nền kinh tế thị trường ViệtNam trong thế kỷ 21- thế kỷ của cách mạng khoa học công nghệ. Học viên: ... nâng cao chất lượng công tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tăng cường công tác thông tin kinh tế – xã hội trong nước quốc tế, công tác kế toán,...
 • 25
 • 711
 • 0

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Đô thị xây dựng và phát triển kinh tế hạ tầng Sơn Vũ

Kế toán

... vừa nhỏ, những công trình xây dựng dân dụng, nhà ở. Bắt đầu từ năm 2000 công ty đă nhận xây dựng những công trình thuỷ điện, các công trình xây dựng có quy mô tương đối lớn. Năm 2001 công ... chức công đoàn y tế. (Xem sơ đồ 1.1 )Ban tổ chức công đoàn y tế: có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch quỹ lương, xây dựng hoàn thiện các định mức lao động, đơn giá lương, các phương pháp ... tại Công ty ĐTXD PTKT Hạ tầng Sơn Vũ. Công ty ĐTXD & PTKT hạ tầng Sơn Vũ có nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình, hạng mục công trình, xuất phát từ dự toán công trình được xây dựng...
 • 67
 • 298
 • 0

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KI NH TẾ TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KI NH TẾ TRONG CÁC THẾ K Ỷ X - XV - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

Khoa học xã hội

... lên, từ thế kỷ X cho đến thế kỷ XV nhân dân ta đã nhiệt tình lao động xây dựng phát triển một số nền kinh tế tự chủ toàn diện. Để hiểu được công cuộc xây dựng phát triển kinh tế của nhân ... phát triển chất lượng.  Phát triển thủ công nghiệp * Thủ công nghiệp trong nhân dân: - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày càng phát ... rộng phát triển nông nghiệp được biểu hiện qua các lĩnh vực: + Mở rộng diện tích ruộng đất. + Mở mang hệ thống đê điều. + Phát triển sức kéo gia tăng các loại cây công nghiệp, các...
 • 13
 • 354
 • 0

Xây dựng phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng Giải pháp

Xây dựng và phát triển kinh tế tri thức ở VN - Lý luận, thực trạng và Giải pháp

Cao đẳng - Đại học

... trọng của nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa.II. Thực trạng xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nayMột ngành kinh tế đợc coi là trở thành kinh tế tri thức khi ... 1995: kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập sử dụng kinh tế tri thức giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lợng cuộc ... thổ, trong đó có Việt Nam. Các quốc gia vùng lÃnh thổ này bao gồm các nớc phát triển đang phát triển, phân bố đồng đều ở các khu vực trên thế giới, chiếm 97% tổng thu nhập 88% dân số thế...
 • 17
 • 823
 • 3

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Khoa học xã hội

... và thế mạnh của nước ta, thực hiện phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để xây dựng phát triển kinh tế thị trường hiện đại kiểu rút ngắn.1.2.2. Tác dụng của sự xây dựng phát triển kinh ... phải xây dựng phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.1.1. Kinh tế thị trường kinh tế thị trường định hướng XHCN.1.1.1. Kinh tế thị trường.1.1.1.1. Khái niệm. Kinh tế ... hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hôị, tăng cường công tác thông tin kinh tế xã hội trong nước quốc tế. , công tác kế toán thống kê, ứng dụng rộng tãi các thành tựu khoa học và công...
 • 19
 • 680
 • 0

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng phát triển kinh tế

Vấn đề môi trường trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế

Kinh tế - Thương mại

... chiếm đất công tạo thành các xóm liều xóm bụi , nhà ổ chuột với điều kiện môi trường rất kém mất vệ sinh Do quá trình xây dựng phát triển kinh tế hiện nay các nhà máy công nghiệp , các ngành ... ĐẦU Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng phát triển ... triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công...
 • 10
 • 469
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008