công bố thông tin giao dịch của cổ đông lớn

Tài liệu ''Nhà đầu tư nên chú ý giao dịch của cổ đông lớn'' pptx

Tài liệu ''Nhà đầu tư nên chú ý giao dịch của cổ đông lớn'' pptx

Đầu tư Chứng khoán

... phạm về công bố thông tin của tổ chức niêm yết hay các cổ đông nội bộ để đền bù cho nhà đầu tư rất khó, vì việc thua lỗ của nhà đầu tư không chỉ vì doanh nghiệp vi phạm về công bố thông tin mà ... nghiệp công bố thông tin báo cáo tài chính quý I, quý II lãi lớn, sau đó cổ đông nội bộ thực hiện bán ra cổ phiếu trước khi công bố báo cáo tài chính quý III bị lỗ, gây nên những bức xúc của ... ý tới việc giao dịch của các cổ đông nội bộ như Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong các văn bản pháp lý cũng quy định ngăn ngừa các hành vi giao dịch nội gián,...
 • 3
 • 259
 • 0
Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Quản lý dự án

... 2011 của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacomin;Bản công bố thông tin: Bản công bố thông tin của Tổng Công ty về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà ... CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI20BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 3. cấu tổ chức của Tổng Công tyTổ chức tư vấn: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI14BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 3.9.2 ... lệ của Tổng Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm SHB-Vinacominthông qua;Vốn điều lệ: Là số vốn do tất cả các cổ đông góp và được ghi vào Điều lệ của Tổng Công...
 • 73
 • 530
 • 0
Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

Kinh tế - Thương mại

... Cổ phiếu và sốlượng cổ đông 20% cổ phiếu của công ty doít nhất 100 cổ đông nắm giữ Cổ phiếu quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ4. Hạn chế chuyểnnhượng đối với cổ đông ... trường giao dịch tập trung, thị trường chứng khoán còn thịtrường giao dịch phi tập trung, tại đây dành cho những công ty chưa đủ điều kiện giao dịch tại Sở giao dịch, việc giao dịch chủ yếu thông ... định việc công bố thông tin là một nghĩa vụ của các tổ chức niêm yết vàphát hành chứng khoán, thông tin phải được công bố qua các phương tiện thông tin đại chúng. Sở giao dịch, CTCK và các tổ...
 • 83
 • 794
 • 5
Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Kinh tế - Thương mại

... Việc thực hiện công bố thông tin phải thông qua các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết, qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc phương tiện công bố thông tin của các quan ... trường giao dịch tập trung, thị trường chứng khoán còn thịtrường giao dịch phi tập trung, tại đây dành cho những công ty chưa đủ điều kiện giao dịch tại Sở giao dịch, việc giao dịch chủ yếu thông ... 2Thực trạng công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thịtrường Chứng khoán Việt Nam.Kết luận chương 2 Chương 3Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin của công ty...
 • 83
 • 619
 • 0
225 Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

225 Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng

... Việc thực hiện công bố thông tin phải thông qua các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của tổ chức niêm yết, qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc phương tiện công bố thông tin của các quan ... tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK,TTGDCK. BCTC quý của CTNY phải công bố trên các ấn phẩm, trang thông tin điện tử của CTNY và phải lưu trữ ít nhất 12 tháng tiếp theo tại trụ sở chính của ... trường giao dịch tập trung, thị trường chứng khoán còn thịtrường giao dịch phi tập trung, tại đây dành cho những công ty chưa đủ điều kiện giao dịch tại Sở giao dịch, việc giao dịch chủ yếu thông...
 • 83
 • 450
 • 1
244 Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

244 Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tài chính - Ngân hàng

... Cổ phiếu và sốlượng cổ đông 20% cổ phiếu của công ty doít nhất 100 cổ đông nắm giữ Cổ phiếu quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ4. Hạn chế chuyểnnhượng đối với cổ đông ... yết, thựchiện giao dịch cổ phiếu, trái phiếu mà mình sở hữu, thì phải được công bố thông tin trước và sau khi thực hiện giao dịch, kể cả giao dịch không thông qua hệ thống giao dịch như cho, ... nếu đã thông báo thông tin giao dịch mà không thựchiện cũng phải công bố thông tin, đồng thời nêu rõ lý do.- 21 -Niêm yết lần đầu là sau khi được phép của SGDCK, cổ phiếu của công ty cổ phần...
 • 83
 • 445
 • 0
Các giải pháp hoàn thiện vấn đề về công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Các giải pháp hoàn thiện vấn đề về công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... -1.2.2.2 Thông tin công bố trên thị trường chứng khoán Thông tin công bố trên thị trường gồm thông tin công bố trên thị trường sơ cấpvà thông tin công bố trên thị trường thứ cấp. Công bố thông tin ... việc công bố thông tin theoquy định của các tổ chức là công ty đại chúng6. Công bố thông tin trên thị trường thứ cấp Công bố thông tin trên thị trường thứ cấp chủ yếu là công bố thông tin của ... Cổ phiếu và sốlượng cổ đông 20% cổ phiếu của công ty doít nhất 100 cổ đông nắm giữ Cổ phiếu quyền biểu quyết của công ty do ít nhất 100 cổ đông nắm giữ4. Hạn chế chuyểnnhượng đối với cổ đông...
 • 83
 • 709
 • 0
Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu công ty cho thuê tài chính II

Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu công ty cho thuê tài chính II

Kế hoạch kinh doanh

... ngành 21 PHẦN III: THÔNG TIN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA 23 I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SAU CỔ PHẦN HÓA 23 1. Tên công ty cổ phần 23 2. Ngành ... thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ”, cấu cổ đông dự kiến của Công ty sau cổ phần hóa như sau: TT Cổ đông Số cổ phần Tỷ lệ 1 Nhà nước 30.000.000 60,00%2 Công đoàn 1.500.000 3,00%3 Cán bộ công ... CHO THUÊ TÀI CHÍNH II – ALC II BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 30 II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 1. Chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần trong thời gian tới 1.1 Phương...
 • 40
 • 462
 • 0
Tài liệu BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TP CẦN THƠ (MEKONIMEX) docx

Tài liệu BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU CÔNG TY NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU TP CẦN THƠ (MEKONIMEX) docx

Kế toán - Kiểm toán

... HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN SAU CỔ PHẦN HÓA I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA SAU CỔ PHẦN HÓA 1. Tên công ty cổ phần - Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN THỰC PHẨM ... dựng hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống website của công ty nhằm ứng dụng cho việc thương mại điện tử vào kinh doanh. 2. Biện Pháp Thực Hiện:  Mặt hàng kinh doanh chính của công ty (Chỉ ... 21 3. Cơ cấu vốn điều lệ của Công ty cổ phần Bảng 12 : Tóm tắt cấu vốn cổ phần của công ty CP NSTPXK Cần Thơ. Chỉ tiêu Giá trị ( đồng ) Số lượng cổ phần Tỷ lệ so với vốn điều...
 • 32
 • 406
 • 0
Tài liệu Bản công bố thông tin:

Tài liệu Bản công bố thông tin: "Trái phiếu 3000 tỷ đồng lãi suất 8,15% đáo hạn năm 2012" của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam pdf

Đầu tư Chứng khoán

... động của BIDV kể từ ngày phát hành Bản Công bố Thông tin này hay ý nói rằng các thông tin trong Bản Công bố Thông tin này sẽ vẫn chính xác vào bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành Bản Công ... cấp thông tin hoặc đưa ra khẳng định liên quan đến BIDV hoặc Trái phiếu ngoài những thông tin được cung cấp trong Bản Công bố Thông tin này và nếu được cung cấp hay khẳng định thì các thông tin ... Bản Công bố Thông tin này bị sai lệch. Bản Công bố Thông tin này không nhằm mục đích cung cấp sở để đánh giá hạn mức tín nhiệm hay định giá nào khác và cũng không được coi là khuyến nghị của...
 • 60
 • 411
 • 0
Đề tài : Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam pptx

Đề tài : Các giải pháp hoàn thiện vấn đề công bố thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam pptx

Kinh tế - Thương mại

... việc công bố thông tin theoquy định của các tổ chức là công ty đại chúng6. Công bố thông tin trên thị trường thứ cấp Công bố thông tin trên thị trường thứ cấp chủ yếu là công bố thông tin của ... đó 47/173 công ty chưa thực hiện công khai website của công ty9.- 22 -1.2.2.2 Thông tin công bố trên thị trường chứng khoán Thông tin công bố trên thị trường gồm thông tin công bố trên thị ... thị trường sơ cấpvà thông tin công bố trên thị trường thứ cấp. Công bố thông tin trên thị trường sơ cấp Thông tin công bố trên thị trường sơ cấp thường là những thông tin của các tổchức phát...
 • 84
 • 482
 • 0
Báo cáo đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ppt

Báo cáo đề tài: THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ppt

Tài chính - Ngân hàng

... giao dịch chứng khoán; - Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết, thành viên giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán; - Cung cấp thông tin thị trường và các thông tin liên ... Nhựa Tân Đại Hưng đã mua 2.000 cổ phiếu TPC nhưng không công bố thông tin, vi phạm công bố thông tin giao dịch nội bộ Bà Trần Thị Thu Liễu – Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập ... khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin và thành viên giao dịch sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; - Tổ chức và điều hành hoạt động giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch...
 • 107
 • 776
 • 0
Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

Hoàn thiện việc trình bày và công bố thông tin báo cáo tài chính các công ty niêm yết tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh.pdf

Quản trị kinh doanh

... 1.3 Công bố thông tin trên BCTC của các công ty niêm yết 15 1.3.1 Yêu cầu thực hiện công bố thông tin 15 1.3.2 Công bố thông tin của công ty niêm yết 16 1.3.2.1 Tổ chức niêm yết công bố thông ... bố thông tin ñịnh kỳ 16 1.3.2.2 Tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường 18 1.3.2.3 Tổ chức niêm yết công bố thông tin theo yêu cầu 19 1.3.2.4 Công bố thông tin về giao dịch của cổ ñông ... ñến vấn ñề công bố thông tin, quản trị công ty và ñiều lệ mẫu của các công ty niêm yết cũng như công ty ñại chúng. Việc công bố thông tin rõ ràng, một báo cáo thường niên ñầy ñủ thông tin sẽ nâng...
 • 179
 • 1,138
 • 9

Xem thêm