công ước của liên hiệp quốc về luật biển năm 1982

Các vấn đề khoa học, pháp lý trong việc bảo vệ chủ quyền và quản lý biển của việt nam phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982  hiện trạng thực hiện công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 tại vi

Các vấn đề khoa học, pháp lý trong việc bảo vệ chủ quyền và quản lý biển của việt nam phù hợp với công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 hiện trạng thực hiện công ước của liên hợp quốc về luật biển năm 1982 tại vi

Báo cáo khoa học

... quyền và quản lý biển của Việt Nam phù hợp với Công ớc của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 đà đợc thực hiện. Hiện trạng thực thi Công ớc của Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 tại Việt Nam ... điển hóa luật biển quốc tế. Hội nghị lần thứ nhất của Liên hợp quốc về luật biển tổ chức tại Giơnevơ từ ngày 24 tháng 2 đến 29 tháng 4 năm 1958 đà cho ra đời bốn Công ớc: - Công ớc về lÃnh ... đáy biển quốc tế. 2.4. Công ớc 1982 - Công ớc về đấu tranh chống các tội phạm trên biển 33 Nhằm mục đích hợp tác đấu tranh chống các tội phạm trên biển, Công ớc 1982 đà cho phép các quốc...
 • 278
 • 921
 • 3
Công ước của liên hợp quốc về luật biển (Ký ngày 10/12/1982 tại Montego Bay có hiệu lực ngày 16/11/19940)

Công ước của liên hợp quốc về luật biển (Ký ngày 10/12/1982 tại Montego Bay có hiệu lực ngày 16/11/19940)

Khoa học xã hội

... không có biểnquốc gia bất lợi về địa lý ( Điều 69 CƯ 1982 Quyền của quốc gia không có biển. Điều 70 CƯ 1982 Quyền của quốc gia bất lợi về địa lý ). Những quyền này của quốc gia không có biển ... tế theo công ước luật biển 1982, theo đó các quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển, các quyền cũng như các quyền tự do của các quốc gia đều do các quy định thích hợp của Công ước điều ... quán trước khi công ước luật biển 1982 có hiệu lực. Có thể nhận thấy, đặc quyền kinh tế là vùng biển có bản chất pháp lí hỗn hợp, bởi trên đó vừa tồn tại quyền chủ quyền của quốc gia ven biển, ...
 • 9
 • 792
 • 2
Tài liệu CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) pot

Tài liệu CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) pot

Quản lý nhà nước

... can thiệp là căn cứ vào những quyền do hiệp ước mang lại, một tàu chiến khi gặp một tàu nước ngoài ở trên biển cả CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN1 (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) ... treo cờ quốc tịch. ĐIỀU 21. Các luật và quy định của quốc gia ven biển liên quan đến việc đi qua không gây hại 1. Quốc gia ven biển có thể định ra, phù hợp với các quy định của Công ước và ... từ các Hội nghị của Liên hợp quốc về luật biển được nhóm họp tại Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm tăng thêm sự cần thiết phải có một Công ước mới về luật biển có thể được mọi người chấp...
 • 220
 • 878
 • 3
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ.doc

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ.doc

Quản trị kinh doanh

... hai Công ước La Haye năm 1964: một Công ước có tên là Luật thống nhất về thiết lập hợp đồng mua bán quốc tế các động sản hữu hình”, Công ước thứ hai là về Luật thống nhất cho mua bán quốc ... DOANHBÀI THUYẾT TRÌNH PHÁP LUẬT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾGIẢNG VIÊN: ThS. Ngô Thụy Hải XuânĐỀ TÀI:CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ (Công ước viên 1980)United Nations ... bố về phần thứ hai hay phần thứ ba của Công ước này, sẽ không được coi là một quốc gia thành viên theo nghĩa của khoản 1 điều 1 của Công ước này về các vấn đề quy định trong phần của bản Công...
 • 43
 • 2,328
 • 8
Công ước của Liên hiệp quốc về Bảo lãnh độc lập và Thư tín dụng dự phòng doc

Công ước của Liên hiệp quốc về Bảo lãnh độc lập và Thư tín dụng dự phòng doc

... quyền của Chính phủ, đã ký bản Công ước này. CHÚ GIẢI CỦA BAN THƯ KÝ UNCITRAL VỀ CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HIỆP QUỐC VỀBẢO LÃNH ĐỘC LẬP VÀ THƯ TÍN DỤNG DỰ PHÒNG GIỚI THIỆU 1. Công ước của Liên ... dụng. F. ÐỊNH NGHĨA VỀ TÍNH CHẤT QUỐC TẾ 20. Công ước chỉ áp dụng đối với các cam kết có tính chất quốc tế. Tính quốc tế được xác định trên Công ước của Liên hiệp quốc về Bảo lãnh độc lập ... doanh của người bảo lãnh/phát hành nơi cam kết được đưa ra năm ở một quốc gia ký công ước, hoặc (b) Nếu các quy định của tư pháp quốc tế dẫn đến việc áp dụng luật của một nước ký công ước. trừ...
 • 20
 • 978
 • 3
Báo cáo

Báo cáo "Vấn đề sửa đổi khái niệm mua bán hàng hoá quốc tế trong luật thương mại để gia nhập Công ước của Liên hợp quốc về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế" potx

Báo cáo khoa học

... quốc gia khác nhau. a. Khi các quốc gia này là các quốc gia thành viên của Công ước hoặc, b. Khi theo các quy tắc tư pháp quốc tế thì luật được áp dụng là luật của nước thành viên Công ước ... “yếu tố nước ngoài” của Bộ luật dân sự năm 2005 (luật “gốc”). 2. Khái niệm “mua bán hàng hoá quốc tế” theo pháp luật Việt Nam chưa tương thích với CISG Mặc dù CISG không quy định về khái ... của một bên về sự thoả thuận với bên còn lại. Ví dụ: Hành vi của một bên giao hàng nghiên cứu - trao đổi tạp chí luật học số 9/2011 3 Đỗ Minh ¸nh * ông ước của Liên hợp quốc...
 • 7
 • 533
 • 5
CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM

CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM

Nông - Lâm - Ngư

... CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ QUYỀN TRẺ EM*(United Nations Convention on the Rights of the Child)Lời mở đầuCác quốc gia thành viên công ước này,Xét rằng, theo các nguyên tắc đã công ... HĐNN7 của Hội đồng Nhà nước ngày 20- 2- 1990 (không bảo lưu điều nào). Liên hợp quốc công nhận phê chuẩn ngày 28- 2- 1990. Công nhận rằng, trong Tuyên ngôn thế giới về qyuền con người và các công ... quốc gia theo khoản 1 Điều 9, các quốc gia thành viên phải tôn trọng quyền của trẻ em của cha mẹ được xuất cảnh rồi bất cứ quốc gia nào, kể cả chính quốc gia của họ và quyền nhập cảnh vào quốc...
 • 18
 • 1,872
 • 3
Báo cáo

Báo cáo " Nội dung pháp lý hình sự trong Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia" pot

Báo cáo khoa học

... tàu biển và máy bay (trên boong tàu mang cờ của quốc gia thành viên hoặc trên máy bay đăng kí theo luật của quốc gia thành viên). Ngoài ra, nếu luật pháp quốc gia quy định cấm dẫn độ công ... đưa ra để kí kết. Sau khi một quốc gia đã kí Công ước thì quốc gia đó cần phải phê chuẩn Công ước đó. Việt Nam đã kí kết Công ước này. (2).Xem: Nghị định thư về việc ngăn ngừa, phòng chống ... ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đã được đàm phán và thông qua năm 2000 tại Palermo, Italia và có hiệu lực từ tháng 9 năm 2003(1) (sau đây gọi tắt là Công...
 • 6
 • 622
 • 9
Báo cáo

Báo cáo " Cơ chế kiểm soát ma tuý trong các Công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma tuý " pot

Báo cáo khoa học

... nghiệm của các điều ước kiểm soát ma túy trước đó, đặc biệt là Công ước về hạn chế việc sản xuất, phân phối chất ma túy năm 1931 (gọi tắt là Công ước 1931). Trong quá trình dự thảo Công ước ... vậy, các công ước về kiểm soát ma túy của Liên hợp quốc đã liệt kê danh mục cụ thể các chất ma túy và chất hướng thần mà các quốc gia thành viên phải kiểm soát chặt chẽ.(2) Công ước 1961 ... pháp liên quan đến ma túy mà các quốc gia có nghĩa vụ tội phạm hóa. Do vậy, cấu thành cụ thể của mỗi tội phạm do các nước thành viên cụ thể hóa trong luật pháp quốc gia. Các công ước về kiểm...
 • 5
 • 560
 • 0
Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em doc

Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em doc

... 20-11-1989 của đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. - Có hiệu lực từ ngày 2-9-1990 theo điều 49 của Công ước – Việt Nam phê chuẩn ngày 20-2-1990. Lời mở đầu Các quốc gia thành viên của công ước này, ... trong Công ước này và về tiến bộ đạt được trong việc hưởng các quyền này. (a) Trong vòng 2 năm kể từ khi Công ước có hiệu lực đối với quốc gia thành viên có liên quan (b) Sau đó cứ 5 năm một ... thực hiện có hiệu quả Công ước và khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mà Công ước đề cập: (a) Các cơ quan chuyên môn, Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc và những tổ chức của Liên Hợp Quốc có...
 • 21
 • 627
 • 2
Tài liệu Báo cáo đánh giá chung của Liên hiệp quốc về Việt Nam docx

Tài liệu Báo cáo đánh giá chung của Liên hiệp quốc về Việt Nam docx

Quản lý nhà nước

... triển Liên Hợp Quốc UNESCO Tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục Liên Hợp Quốc UNFPA Quỹ dân số Liên Hợp Quốc UNHCR Cao uỷ Liên Hợp Quốc về ngời tị nạn UNICEF Quỹ trẻ em Liên Hợp Quốc UNIDO ... phát triển quốc tế Thuỵ Điển TB Bệnh Lao UNAIDS Chơng trình của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS UNCT Các Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNDAF Khuôn khổ Hỗ trợ Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP ... suy giảm miễn dịch ICCPR Hiệp ớc quốc tế về quyền chính trị và dân sự ICERD Hiệp ớc quốc tế về việc xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc ICESCR Hiệp ớc quốc tế về quyền kinh tế, xà hội...
 • 97
 • 481
 • 1
tIỂU LUẬN NGOẠI THƯƠNG Công ước Rotterdam - Công ước Liên hiệp quốc về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển.doc

tIỂU LUẬN NGOẠI THƯƠNG Công ước Rotterdam - Công ước Liên hiệp quốc về hợp đồng vận chuyển hàng hóa quốc tế một phần hoặc toàn bộ bằng đường biển.doc

Quản trị kinh doanh

... VỌNG VỀ VIỆC ÁP DỤNG CÔNG ƯỚC ROTTERDAM TRONG TƯƠNG LAI1. Thế giớiViệc ký công ước diễn ra tại Rotterdam, thành phố được Liên Hiệp quốc đặt tên cho công ước. Các quốc gia phê chuẩn công ước ... chuyên gia của UNCITRAL (Uỷ ban của Liên hiệp quốc về luật thương mại) phối hợp với các chuyên gia của CMI (Uỷ ban hàng hải quốc tế) mới hoàn tất công việc dự thảo cho một công ước mới sẽ thay ... tổng quan nhất về công ước này, tại sao cần có công ước, những điểm cải tiến và những điểm hoàn toàn mới của công ước so với ba qui tắc hiện hành và khả năng áp dụng của công ước trong điều...
 • 21
 • 2,112
 • 13

Xem thêm