có thể xây dưng quan hệ sản xuất phát triển vượt trước so với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất không

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Hướng đi cho những năm tiếp theo trong việc vận dụng lý luận quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... phát triển c).Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất định quan hệ sản xuất, nhng quan hệ sản xuất tính độc lập tơng đối tác động ... cụ sản xuất làm cho sản xuất ngày phát triển với suất chất lợng cao, thay đổi quan hệ sản xuất quan hệ xã hội khác b) Khỏi nim v quan h sn xut Quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời trình sản xuất, ... lợng sản xuất, ngợc lại kìm hãm quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan hệ sản xuất phù hợp để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát...
 • 21
 • 2,151
 • 3

Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của Lực lượng sản xuất sự vận dụng trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của Lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... hệ sản xuất với tính chất trình độ Lực lượng sản xuất vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lượng sản xuất Đến lượt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lượng ... Quan hệ sản xuất cũ, thay Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ Lực lượng sản xuất, mở đường cho Lực lượng sản xuất phát triển 2.3 .Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lượng sản xuất ... hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lượng sản xuất, phù hợp động lực làm cho Lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ Nhưng Lực lượng sản xuất thường phát triển nhanh, Quan hệ sản xuất xu...
 • 23
 • 3,831
 • 25

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất những vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất và những vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam

Lý luận chính trị

... phát triển c).Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất định quan hệ sản xuất, nhng quan hệ sản xuất tính độc lập tơng đối tác động ... cụ sản xuất làm cho sản xuất ngày phát triển với suất chất lợng cao, thay đổi quan hệ sản xuất quan hệ xã hội khác b) Khỏi nim v quan h sn xut Quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời trình sản xuất, ... lợng sản xuất, ngợc lại kìm hãm quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ đợc thay quan hệ sản xuất phù hợp để thúc đẩy lực lợng sản xuất phát...
 • 17
 • 1,846
 • 6

Xây dựng hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất

Xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

Kinh tế - Quản lý

... tế +, Do phát triển trình độ xã hội hoá sản xuất Lực lượng sản xuất phát triển kéo theo quan hệ xã hội phát triển tương ứng phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Nền sản xuất xã hội ... phát triển chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp bộc lộ rõ yếu kém, đặc biệt vi phạm quy luật khách quan sản xuất quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, không ... quát là: -Xây dựng hoàn thiện bước quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Bước đầu tạo cấu kinh tế nhằm phát triển sản xuất -Làm đủ ăn tích luỹ -Tạo tiến đáng kể mặt...
 • 24
 • 384
 • 0

Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất đảng ta nhận thức vận dụng quy luật này như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Phân tích nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất đảng ta nhận thức và vận dụng quy luật này như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... định lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất song rõ quan hệ sản xuất thể tính độc lập tơng lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất hình thức xã hội mà lực lợng sản xuất dựa vào đó để phát triển, tác động ... Tính chất lực lợng sản xuất tính chất trình sản xuất sản phẩm Quá trình phụ thuộc vào tính chất t liệu sản xuất lao động Lực lợng sản xuất tính chất cá nhân thể tính chất t liệu sản xuất sử ... sản xuất với tính chất trình độ lực lợng sản xuất Quy luật vạch tính chất phụ thuộc khách quan quan hệ sản xuất vào phát triển lực lợng sản xuất Đến lợt mình, quan hệ sản xuất tác động trở lại lực...
 • 27
 • 904
 • 0

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay.DOC

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt nam của đảng ta hiện nay.DOC

Kế toán

... rõ tính chất phụ thuộc khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lợng sản xuất 1.3.1 Tính chất trình độ Lực lợng sản xuất Tính chất ... luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất trớc đại hội VI Qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất Lực lợng sản ... lợng sản xuất Nếu Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh Nếu không phù hợp kìm hãm phát triển Lực lợng sản xuất , song...
 • 25
 • 2,586
 • 16

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam của đảng ta hiện nay

Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở Việt Nam của đảng ta hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... hợp Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ Lực lợng sản xuất vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực ... luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất trớc đại hội VI Qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất Lực lợng sản ... đổi phát triển Quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ Lực lợng sản xuất nhng Quan hệ sản xuất hình thức xã hội mà Lực lợng sản xuất dựa vào để phát triển, tác động trở lại Lực lợng sản...
 • 27
 • 1,136
 • 1

PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Kinh tế - Quản lý

... LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT” Vai trò quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lượng sản xuất Quy luật quan hệ sản xuất ... hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất Sự phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển lực lượng sản xuất trạng thái mà quan hệ sản xuất “hình thức phát triển lực lượng sản xuất ... thức sản xuất đời thay Lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất tính độc lập tương đối tác động trở laị phát triển lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất quy định mục đích sản xuất, ...
 • 18
 • 1,214
 • 2

Sự nhận thức vận dụng qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sự nhận thức và vận dụng qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Lý luận chính trị

... VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT QUI LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT I/ ĐÔI NÉT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT Lực ... lạc hậu so với lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, tính chất lực lượng sản xuất thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Nếu lạc hậu so với lực lượng sản xuất dù tạm ... luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Trên thực tế đâu vào lúc phù hợp tuyệt đối quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất...
 • 16
 • 848
 • 1

NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

Lý luận chính trị

... lao động sản xuất mà muốn phải chế tạo công cụ lao động phục vụ cho trình sản xuất Nhưng sản xuất không tác động vào tự nhiên mà phải mối quan hệ định với phạm vi mối liên hệ tác động họ vào ... 2 .Quan hệ sản xuất QHSX biểu thị mối quan hệ người với người người với tự nhiên Sởtrình sản xuất Xã hội diễn cách bình thường quan hệ người với người tồn thống với mối quan hệ ngừơi với ... tố quan trọng nhất.Trong trình sản xuất, công cụ lao động luôn cải tiến Nó yếu tố động cách mạng lực lượng sản xuất Trình độ phát triển tư liệu lao động mà chủ yếu công cụ lao động thước đo trình...
 • 15
 • 461
 • 0

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong quá trình CNH- HĐH ở nước ta

Vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong quá trình CNH- HĐH ở nước ta

Lý luận chính trị

... hãm phát triển lực lợng sản xuất Ngay trờng hợp quan hệ sản xuất xa so với trình độ phát triển lực lợng sản xuất kìm hãm phát triển lực lợng sản xuất Mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan ... hãm phát triển lực lợng sản xuất Trong trờng hợp quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất thúc đầy lực lợng sản xuất phát triển Ngợc lại, quan hệ sản xuất ... sản xuất đóng vai trò định quan hệ sản xuất, quan hệ sản xuất phải phụ thuộc với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Lực lợng sản xuất thờng xuyên vận động, phát triển, nên quan hệ...
 • 17
 • 338
 • 0

Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất việc vận dụng quy luật ở nước ta hiện nay

Quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất và việc vận dụng quy luật ở nước ta hiện nay

Kinh tế - Quản lý

... quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất Nhng dựa vào tiêu chuẩn để khẳng định quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Trớc ... tính độc lập tơng lực lợng sản xuất Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lợng sản xuất , yếu tố định tiền đề cho lực lợng sản xuất phát triển phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất ... xut Để tiến hành trình sản xuất định ngời phải mối quan hệ với Tổng thể mối quan hệ gọi quan hệ sản xuất Nói cách khác quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời sản xuất Trong sản xuất đời sống...
 • 19
 • 330
 • 1

LUẬN VĂN: Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta pptx

LUẬN VĂN: Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới nền kinh tế nước ta pptx

Kinh tế - Thương mại

... lao động sản xuất mà muốn phải chế tạo công cụ lao động phục vụ cho trình sản xuất Nhưng sản xuất không tác động vào tự nhiên mà phải mối quan hệ định với phạm vi mối liên hệ tác động họ vào ... 2 .Quan hệ sản xuất QHSX biểu thị mối quan hệ người với người người với tự nhiên Sởtrình sản xuất Xã hội diễn cách bình thường quan hệ người với người tồn thống với mối quan hệ ngừơi với ... tố quan trọng nhất.Trong trình sản xuất, công cụ lao động luôn cải tiến Nó yếu tố động cách mạng lực lượng sản xuất Trình độ phát triển tư liệu lao động mà chủ yếu công cụ lao động thước đo trình...
 • 14
 • 489
 • 0

LUẬN VĂN: Sự nhận thức vận dụng qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội doc

LUẬN VĂN: Sự nhận thức và vận dụng qui luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội doc

Kinh tế - Thương mại

... với trình độ tính chất lực lượng sản xuất I-/ Đôi nét lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất + Lực lượng sản xuất gì? Quan hệ sản xuất hiểu II/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình ... luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Trên thực tế đâu vào lúc phù hợp tuyệt đối quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất ... lạc hậu so với lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ sản xuất, tính chất lực lượng sản xuất thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất Nếu lạc hậu so với lực lượng sản xuất dù tạm...
 • 16
 • 482
 • 1

Đề tài: “Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất việc vận dụng ở nước ta hiện nay” ppt

Đề tài: “Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất và việc vận dụng ở nước ta hiện nay” ppt

Báo cáo khoa học

... phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất Khái niệm lực lượng sản xuất , quan hệ sản xuất a Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất biểu mối quan hệ người với tự ... song quan hệ sản xuất thể tính độc lập tương lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất, yếu tố định tiền đề cho lực lượng sản xuất phát triển phù hợp với trình độ phát ... chứng lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất thể chỗ: Sự phù hợp hay không phù hợp quan hệ sản xuất với trình độ phát triển định lực lượng sản xuất Cần nhận thức cách sâu sắc rằng, lực lượng sản xuất...
 • 19
 • 480
 • 0

vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở việt nam

vận dụng quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất vào công cuộc đổi mới ở việt nam

Triết học

... hợp Quan hệ sản xuất với tính chất trình độ Lực lợng sản xuất vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan Quan hệ sản xuất vào phát triển Lực lợng sản xuất Đến lợt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực ... luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất trớc đại hội VI Qui luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển Lực lợng sản xuất Lực lợng sản ... đổi phát triển Quan hệ sản xuất phụ thuộc vào tính chất trình độ Lực lợng sản xuất nhng Quan hệ sản xuất hình thức xã hội mà Lực lợng sản xuất dựa vào để phát triển, tác động trở lại Lực lợng sản...
 • 12
 • 423
 • 0

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất là một điều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế

Khoa học xã hội

... luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: Quan hệ sản xuất lực lợng sản xuất hai mặt phơng thức sản xuất, tác động lẫn lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất ... đắc lực cho tồn phát triển kinh tế xã hội B/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lợng sản xuất: 1/ Tính chất trình độ lực lợng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất ... quan hệ sản xuất: Để tiến hành trình sản xuất định ngời phải mối quan hệ với Tổng thể mối quan hệ gọi quan hệ sản xuất Nói cách khác quan hệ sản xuất quan hệ ngời với ngời sản xuất Trong sản...
 • 15
 • 984
 • 1

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

Khoa học xã hội

... QUAN HỆ SẢN XUẤT QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT A/ KHÁI NIỆM VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT QUAN HỆ SẢN XUẤT: 1/ Lực lượng sản xuất: ... PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT: 1/ Tính chất trình độ lực lượng sản xuất: a/ Tính chất: Tính chất lực lượng sản xuất tính chất tu liệu sản xuất lao động Khi sản xuất thực với công cụ trình độ ... động Trên thực tế tính chất trình độ lực lượng sản xuất không tách biệt B/ Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất: Quan hệ sản xuất lực lượng sản...
 • 16
 • 559
 • 0

:Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất.

:Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất.

Khoa học xã hội

... quan hệ chế thị trờng quản lý Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa cha đợc sáng tỏ Nhiệm vụ trung tâm phát triển lực lợng sản xuất, phải xây dựng phát triển quan hệ sản xuất cho thúc đẩy lực ... luận triết học đề tài:Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ lực lợng sản xuất sở thực tế: Giáo trình triết học NXB Chính trị quốc gia Giáo trình kinh tế trị NXB Chính ... hình sản xuất quan trọng nhất, tiên tiến nhất, tiêu biểu sản xuất tơng lai Các ngành kinh tế tri thức phải dựa vào công nghệ để đổi phát triển Các doanh nghiệp sản xuất công nghệ, đồng thời có...
 • 24
 • 375
 • 0

Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ của lực lượng sản xuất

Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất

Kinh tế - Quản lý

... kinh doanh thể mối quan hệ người bán người mua, người mua tiền nên họ quyền chọn sản phẩm mà nhu cầu với tiêu chất lượng số lượng sản phẩm Người bán cố bán tỏ lòng kính trọng với người ... nhà sản xuất lại cọi thành đạt trongkd nguyên nhân gây nên phát triển sản xuất họ tôn trọng quan hệ bán – mua thị trường Việc đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thẻ làm lành mạnh hoá quan hệ xã ... tồn tại, xuất nghệ thuật kinh doanh Thô lỗ tồn tại, xuất “nghệ thuật kinh doanh ” … vừa tính chất hướng thiện, tài tử, vừa tính cạnh tranh liệt đẻ tòn phát triển thích hợp với công việc thương...
 • 17
 • 247
 • 0

Xem thêm