có những chương trình liên tục nâng cao kỹ năng và khả năng ứng dụng công nghệ tin học phần mềm ứng dụng đặc biệt phải chú trọng các phần mềm có bản quyền

Một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình trong quá tình hội nhập

Một số giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình trong quá tình hội nhập

Kiến trúc - Xây dựng

... thực tế - Các qui định sách hành - Các qui định sách hành - Các tài liệu quản xây dựng - Các tài liệu quản lýlý xây dựng - Các nghiên cứu trước liên quan - Các nghiên cứu trước c liên quan ... vấn - Các số liệu hoạt động SXKD - Doanh nghiệp thời gian qua Các số liệu hoạt động SXKD - Các công ty tư vấn xây dựng - Các công ty tư vấn xây dựng nước nước - Các ban quản lý dự án - Các ban ... nghiệp - Các sách tư tư vấn xây dựng Các sách vấn xây dựng - Các cách thức quản lýlý tiên tiến - Các cách thức quản tiên tiến Hỡnh 1-6: S phng hng nghiờn cu nõng cao nng lc t Hc viờn: Tng Vn Phờ...
 • 102
 • 844
 • 2

Luận văn Nhận dạng những giải pháp xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp.doc

Luận văn Nhận dạng và những giải pháp xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp.doc

Quản trị kinh doanh

... phận quan trọng, mang tính định thành bại công ty Không doanh nghiệp nước đánh giá cao vai trò mà doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu vào chế quản lý quy củ Đặc biệt với công ty tư nhân nguồn ... lao động trình độ đại học công ty chưa cao, chủ yếu đội ngũ lãnh đạo, lực lượng định hướng xây dựng văn hóa cho công ty Bảng 2.1 Kết cấu lao động công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp Theo trình độ ... điển hình công ty cổ phần khóa Việt Tiệp 2.1 Giới Thiệu Khái Quát Về Công Ty Cổ Phần Khóa Việt Tiệp 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp Công ty cổ phần Khóa Việt...
 • 76
 • 1,134
 • 16

Nhận dạng những giải pháp xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp

Nhận dạng và những giải pháp xây dựng một số giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp

Quản trị kinh doanh

... phận quan trọng, mang tính định thành bại công ty Không doanh nghiệp nước đánh giá cao vai trò mà doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu vào chế quản lý quy củ Đặc biệt với công ty tư nhân nguồn ... thường làm việc suốt đời cho công ty, công sở Họ xếp hạng theo bề dày công tác Trong công ty Nhật Bản tổ chức công đoàn Các định theo định tập thể hoạt động đặc trưng tên Kaizen Trong Mỹ nước ... lao động trình độ đại học công ty chưa cao, chủ yếu đội ngũ lãnh đạo, lực lượng định hướng xây dựng văn hóa cho công ty Bảng 2.1 Kết cấu lao động công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp Theo trình độ...
 • 76
 • 570
 • 1

Thực trạng công tác xây dựng phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp

Thực trạng công tác xây dựng và phát triển các giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp

Quản trị kinh doanh

... Ngoài công ty sách khen thưởng em cán công nhân viên công ty thành tích xuất sắc học tập Chính truyền thống góp phần tạo lên tảng tinh thần đoàn kết công ty, hầu hết thành viên công ty ... động trình độ đại học công ty chưa cao, chủ yếu đội ngũ lãnh đạo, lực lượng định hướng xây dựng văn hóa cho công ty Bảng 2.1 Kết cấu lao động công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp Chỉ tiêu Theo trình ... tăng cao khóa clênôm, sản phẩm giá trị cao, tiếp tục thị trường tiếp nhận nên sản phẩm chủ chốt công ty thời gian tới * Kết sử dụng lao động Bảng 2.4 Kết sử dụng lao động Năm 2005 Tỷ Số LĐ trọng...
 • 25
 • 737
 • 0

Tiểu luận triết học: Chữ “TÍN” trong xây dựng hệ giá trị văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam

Tiểu luận triết học: Chữ “TÍN” trong xây dựng hệ giá trị văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam

Lý luận chính trị

... Đại học Mở, Hà Nội, 2007, tr.130 Lê Anh Minh (dịch giả), Lịch sử Triết học Trung Quốc, Nxb Khoa học xã hội, 2010 PGS, TS Đoàn Quang Thọ cộng sự, Giáo trình triết học (Dùng cho học viên cao học ... Người sử dụng cần phải hiểu chất chữ "TÍN" gì? Nó thể hoạt động người doanh nghiệp vậy, không sợ hiểu sai dùng sai − VẬN DỤNG chữ "TÍN" cách PHÙ HỢP Từ việc hiểu chữ "TÍN" đến vận dụng vào thực ... động (hành vi nhân viên, phong cách hệ thống giá trị lãnh đạo), nâng cao hình ảnh, uy "TÍN" khả cạnh tranh cho công ty thị trường Nếu công ty quản lý quy chế người phải tuân theo (cho dù muốn hay...
 • 11
 • 1,082
 • 3

Các giá trị văn hóa doanh nghiệp Vinamilk

Các giá trị văn hóa doanh nghiệp Vinamilk

Quản trị kinh doanh

... trường đại học TPHCM đưa du học chuyên ngành nước Không chuẩn bị cho nguồn nhân lực trình độ cao tương lai, CB-CN yêu cầu học tập công ty hỗ trợ 50% học phí Ngoài việc sản xuất kinh doanh, Công ... góp phần nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp :  Tạo bầu không khí tác phong làm việc tích cực  Khích lệ trình đổi sáng chế  Thu hút nhân tài nâng cao lòng trung thành nhân viên  Nâng cao ... nhân viên vừa đậu đại học học trường đại học quy, học lực giỏi, nhu cầu làm Vinamilk, công ty đài thọ chi phí đưa em sang học chuyên ngành sinh vật Nga thời gian năm Vinamilk tuyển sinh...
 • 9
 • 13,842
 • 194

Các giá trị văn hóa doanh nghiệp Vinamilk

Các giá trị văn hóa doanh nghiệp Vinamilk

Kinh tế - Thương mại

... trường đại học TPHCM đưa du học chuyên ngành nước Không chuẩn bị cho nguồn nhân lực trình độ cao tương lai, CB-CN yêu cầu học tập công ty hỗ trợ 50% học phí Ngoài việc sản xuất kinh doanh, Công ... góp phần nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp :  Tạo bầu không khí tác phong làm việc tích cực  Khích lệ trình đổi sáng chế  Thu hút nhân tài nâng cao lòng trung thành nhân viên  Nâng cao ... nhân viên vừa đậu đại học học trường đại học quy, học lực giỏi, nhu cầu làm Vinamilk, công ty đài thọ chi phí đưa em sang học chuyên ngành sinh vật Nga thời gian năm Vinamilk tuyển sinh...
 • 8
 • 986
 • 11

Đề tài một số giải pháp xâydựng giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty TNHH MTV hồ ánh dương

Đề tài một số giải pháp xâydựng giá trị văn hóa doanh nghiệp điển hình của công ty TNHH MTV hồ ánh dương

Quản trị kinh doanh

... tranh giới tạo nét đặc trưng Đó người lao động Nhật Bản thường làm việc suốt đời cho công ty, công sở Họ xếp hạng theo bề dày công tác Trong công ty Nhật Bản tổ chức công đoàn Các định theo định ... chứng tỏ môi trường làm việc công ty không công ty khác Trình độ sơ cấp 25 người (năm2008) 48 người (năm 2009) Đây số chưa qua đào tạo Điều chứng tỏ trình độ công nhân viên công ty chưa cao công ... gia tăng sản phẩm giá trị cao để nâng cao hiệu sử dụng vốn, nguồn lực sẵn Từng bước đầu tư chọn lọc thiết bị đại, công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm cao cấp phù hợp với phát triển...
 • 66
 • 333
 • 0

đề tài toàn cầu hóa, “nguy tha hóa” vấn đề định hướng giá trị văn hoá tinh thần

đề tài toàn cầu hóa, “nguy cơ tha hóa” và vấn đề định hướng giá trị văn hoá tinh thần

Triết học Mác - Lênin

... bùng nổ với tốc độ vũ bão cách mạng khoa học công nghệ đại, đặc biệt lĩnh vực tin học viễn thông Quá trình dẫn đến hình thành “nền kinh tế toàn cầu” phạm vi rộng lớn, quy mô toàn giới phát ... lịch sử trình quốc tế hóa mà nhân loại chứng kiến Nó “hình thái độc lập” hình thành với tư cách kết việc sử dụng, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đại Nó tiếp nối đoạn tuyệt với lịch sử trình ... vi, lối ứng xử, song người cho đúng, người cho sai, người cho cao đẹp, người lại cho thấp hèn, v.v Những khác biệt, đối lập thể phương diện ý thức lẫn hành vi lối ứng xử người, cộng...
 • 16
 • 453
 • 0

Văn hóa doanh nghiệp là gì, tại sao lại phải xây dựng nó, làm thế nào để xây dựng một văn hóa doanh nghiệp giá trị

Văn hóa doanh nghiệp là gì, tại sao lại phải xây dựng nó, làm thế nào để xây dựng một văn hóa doanh nghiệp có giá trị

Quản trị kinh doanh

... đồng Trọng tình cảm Trọng sức mạnh trọng Ứng xử với môi trường xã Trọng văn, trọng phụ nữ võ, nam giới Bao dung; mềm dẻo Độc tôn; cứng rắn hội Lối nhận thức ứng xử Tổng hợp trọngquan Phân tích trọng ... thích ứng Chủ động thay đôi Tổ chức Học tập • Khả đáp ứng cách sáng tạo thay đổi nhu cầu • Khả nhận biết phản ứng nhanh với thay đôit MTKD • Khả dự báo thay đổi tương lai Ư • Đề cao việc học tập liên ... cấp cao chuyên môn kỹ thuật, để phù hợp với tiêu chuẩn Ít tuyển dụng kỹ sư giàu kinh nghiệm vào vị trí cao mà thường nhân viên sẵn công ty lực đào tạo để nắm giữ chức vụ cao Nhân viên có...
 • 23
 • 759
 • 1

Một số giải pháp xây dựng các giá trị văn hóa điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp

Một số giải pháp xây dựng các giá trị văn hóa điển hình tại công ty cổ phần khóa Việt Tiệp

Quản trị kinh doanh

... đại học, công ty cần trọng đào tạo phát triển thêm quy trình quản trị chất lượng, công tác marketing, đội ngũ công nhân lao động trực tiếp, công ty cần thường xuyên sàng lọc để nâng cao kỹ nghiệp ... mà công ty xây dựng * Hoàn thiện công tác bố trí sử dụng, đãi ngộ nhân Nhân lực trình độ điều kiện tiền đề để công ty liên tục cải tiến, phát triển sản phẩm mới, yếu tố quan trọng để tiếp tục ... cán công nhân viên,giúp thành viên thêm hiểu văn hóa công ty Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công ty cần trọng nâng cao tinh thần tự giác thành viên, làm cho họ thấy trách nhiệm với công...
 • 20
 • 425
 • 0

những yếu tố tác động đến việc định hướng giá trị văn hóa của thanh niên nông thôn trong giai đoạn hiện nay

những yếu tố tác động đến việc định hướng giá trị văn hóa của thanh niên nông thôn trong giai đoạn hiện nay

Xã hội học

... kỹ sống… cho thiếu niên Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, đặc biệt dự án “Phổ cập công nghệ thông tin niên”của Trung ương Đoàn thực từ năm 2006 đưa khối lượng lớn máy tính tri thức tin ... động mục đích chủ thể xã hội nhằm tác động vào quần chúng nhân dân để hình thành nhân cách Các chủ thể xã hội sử dụng phương thức để nâng cao nhân thức, xây dựng thái độ, hành vi tốt quần chúng ... tính tri thức tin học cho niên nông thôn Sự phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ tác động lớn đến định hướng giá trị văn hóa niên nông thôn giúp niên nông thôn nâng cao trình độ chuyên...
 • 12
 • 612
 • 2

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ[172838]

Khoa học xã hội

... dung, công tác tổ chức lễ hội Pháo hoa 2.2.2.1 Nội dung lễ hội Pháo hoa Lễ hội phần chính: Phần lễ phần hội a, Phần lễ: Trong phần lễ phần, thực từ chiều 30 tháng Giêng Trước tiên, công ... chủ thể đặc biệt với quyền lực công Biểu trước hết tác động ý thức vào trình phát triển xã hội, vào nhận thức người Theo nghĩa hẹp: QLNN hoạt động chấp hành điều hành nhà nước Hoạt động đặc trưng ... hóa Đây hoạt động vai trò quan trọng công tác QLNN văn hóa, tác động trực tiếp quan kiểm duyệt tra vai trò đặc biệt quan trọng Bởi văn hóa mối quan hệ trực tiếp với trị, tác động trực...
 • 120
 • 645
 • 0

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)

Nâng cao vai trò của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Tỉnh Cao Bằng ( Nghiên cứu trường hợp lễ hội Pháo hoa, huyện Quảng Uyên)

Khoa học xã hội

... việc phê duyệt đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hóa, thể thao du lịch tỉnh Cao Bằng 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở ... thao Du lịch tỉnh Cao Bằng(8/2008) 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, số 400/KH-BCĐ (3/2010): Kế hoạch triển khao chương trình bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc Cao Bằng giai đoạn ... Nhà xuất thật Giáo trình Luật hành chính, trường đại học Luật Hà Nội, NXB CAND – 2008, tr 448 10 Học viện hành quốc gia (1992), Giáo trình quản lý hành nhà nước, Hà Nội 11 Học viện trị quốc gia...
 • 5
 • 679
 • 0

Quan niệm về cái chết định hướng giá trị văn hóa cho người Việt hiện nay trong vấn đề ứng xử với cái chết

Quan niệm về cái chết và định hướng giá trị văn hóa cho người Việt hiện nay trong vấn đề ứng xử với cái chết

Khoa học xã hội

... để tiếp tục sống Nếu linh hồn bất tử, linh hồn phải từ trước muôn đời không sinh Mà nhân duyên sinh ra, phải ngày hủy diệt: hoàn cảnh sinh tồn sinh, sinh lão tử” [62, 226] ... phục đưa luận giải tập tục việc tang người Việt Việt Nam phong tục Phan Kế Bính (2011), Nxb Văn học, Hà Nội công trình nghiên cứu nghiêm túc, tinh thần phản biện phong mỹ tục Việt Nam Trong tác ... tang lễ Các công trình nghiên cứu đề tài chết đặt góc độ triết học định hướng giá trị văn hóa chưa xuất (Và hạn chế mặt nhận thức mà thân tác giả chưa tiếp cận với công trình nghiên cứu liên quan...
 • 93
 • 326
 • 2

Xem thêm