cây dừa cạn

Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn

Thu nhận hợp chất Alkaloid từ nuôi cấy in vitro tế bào cây dừa cạn

Sinh học

... từ sinh khối tế bào Dừa cạn theo phương pháp của Kutney và cộng sự (1983) Cây dừa cạn ngoài tự nhiênKhử trùng mẫu và nuôi cấy trongđiều kiện thích hợp Cây dừa cạn in vitroMô sẹoNuôi ... kiện tối.Thành phần hóa học: Hoạt chất của Dừa cạn là alkaloid có nhân indol trong tất cả các bộ phận của cây, nhiều nhất trong lá và rễ. Dừa cạn Việt Nam có tỷ lệ alkaloid toàn phần là 0,1-0,2%. ... cấy những cây con có rễ được cắt và chuyển vào môi trường mới. Những cây này phải gồm có chồi ngọn hoặc chồi nách. Khoảng 200 cây con đang mọc rễ (hình 17a, b) đã được thu từ một cây con. Sau...
 • 28
 • 1,900
 • 38
Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây dừa cạn và dã yên thảo

Khảo sát sự ra hoa trong ống nghiệm ở cây dừa cạn và dã yên thảo

Công nghệ - Môi trường

... Dừa cạn Dừa cạn có khả năng chịu hạn và đất nghèo dinh dưỡng, là loài hoa có xuất xứ từ Madagascar và phổ biến ở miền Nam Carolina.  Đặc điểm hình thái và sinh học [2, 11 ] Dừa cạncây ... noãn sào [2]. Cây được trồng từ hạt, giâm cành hoặc từ cây con in vitro. Dừa cạn thích hợp trồng ở đất tơi xốp, thông thoáng, pH đất thích hợp là từ 5,4 đến 5,8. Dừa cạn trồng từ cây con in vitro ... LUẬN 4.1. Nội dung 1: Cây Dừa cạn in vitro 4.1.1. Thí nghiệm 1  Sự sinh trƣởng của cây Bảng 4.1. Ảnh hưởng của nồng độ TDZ và NAA đến sự sinh trưởng của cây Dừa cạn in vitro Nghiệm thức...
 • 73
 • 1,134
 • 5
Cây dừa cạn Catharanthus roseus và nhóm hợp chất Vinca alkaloid

Cây dừa cạn Catharanthus roseus và nhóm hợp chất Vinca alkaloid

Nông - Lâm - Ngư

... derivatisation).28Tên khác: bông dừa, hoa hải đằng, trường xuân hoa, phjắc pót đông (Tày), dương giác, Madagascar periwinkleHọ: Trúc đào (Apocynaceae). 1.2.2 Đặc điểm thực vật Cây dừa cạncây thân thảo sống ... cấy những cây con có rễ được cắt và chuyển vào môi trường mới. Những cây này phải gồm có chồi ngọn hoặc chồi nách. Khoảng 200 cây con đang mọc rễ (hình 17a, b) đã được thu từ một cây con. Sau ... triển của kỹ thuật vi nhân giống cây và phương pháp 42GIỚI THIỆU Dừa cạn Catharanthus roseus. G. Don thuộc họ Trúc đào Apocynaceae là một trong những loại cây cảnh phổ biến đồng thời cũng...
 • 50
 • 2,647
 • 23
Sơ lược về cây dừa cạn

Sơ lược về cây dừa cạn

Hóa học - Dầu khí

... Mô tả cây [2] Giảo cổ lam là một loài cây thảo có thân mảnh, leo nhờ tua cuốn đơn ở nách lá. Cây đực và cây cái riêng biệt. Lá kép hình chân vịt. Khảo sát thành phần hóa học cây giảo ... được xác nhận. Bên cạnh đó, vitexin (9) lần đầu tiên được cô lập từ cây giảo cổ lam bởi Yin và các cộng sự. 2.2.5 Các saponin [7], [14] Tổng hàm lượng saponin trong cây giảo cổ lam khô ... thấy trong cây tam thất P. notoginseng, trong khi gypenoside XVII và IX được tìm thấy trong cây sâm Mỹ P. quinquefolium. Các ginsenosid này chiếm khoảng 25% tổng saponin có trong cây giảo cổ...
 • 15
 • 1,048
 • 8
 Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nghiên cứu bệnh héo vàng (Fusarium oxysporum) hại một số cây trồng cạn vụ hè thu năm 2007 tại vùng Gia Lâm - Hà Nội và thử nghiệm chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh

Nông - Lâm - Ngư

... và bền vững. Một số cây thực phẩm trồng trên cạn nh cây cà chua, cây da chuột, cây đậu tơng là những cây có giá trị dinh dỡng cao, đem lại hiệu quả kinh tế. Nhng hàng năm cây thực phẩm thờng ... hại trên nhiều loại cây 1 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đỗ Tiến hoàng - BVTV 49Ađộ trồng: trồng dày (3.5 4.5 cây/ m2), trồng tha (1.5 2 cây/ m2), trồng trung bình (3.5 cây/ m2) trên giống ... tha chỉ có 32.67%. Do có tỷ lệ nhiễm bệnh cao nh vậy là do cây trồng quá dầy dẫn đến cây cạnh tranh nhau về ánh sáng, dinh dỡng, cây thiếu ánh sáng, khả năng chống chịu bệnh giảm. Mặt khác...
 • 56
 • 1,637
 • 8
Cây dứa

Cây dứa

Sinh học

... động cho cây đạt được số lá tối đa. Nhiệt độ giới hạn của dứa là 5 - 400C. Trên 400C cây ngừng hoạt động, ở 80C cây cũng ngừng ra lá, 50C các hoạt động ngừng và dưới 00C cây chết ... Thân cây dứa chia làm hai phần: một phần trên mặt đất và một phần ở dưới đất. Hình dạng của thân biểu hiện tình trạng của cây như thân ngắn, bặm chứng tỏ cây khỏe, ngược lại thân dài bé là cây ... thái của dứa Cayenne Dứa là một loại cây thảo lâu năm: sau khi thu hoạch quả các mầm nách ở thân tiếp tục phát triển và hình thành một cây mới giống như cây trước, cũng cho một quả; quả thứ...
 • 64
 • 2,157
 • 7
Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

Nghiên cứu tạo cây dứa cayenne in vitro sạch virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

Sinh học

... thu được cây hoàn chỉnh từ nuôi cấy ĐST thì cần kiểm tra xem cây có thực sự sạch virus không. Nếu cây sạch virus thì sẽ được sử dụng làm cây mẹ để nhân giống vô tính, tạo ra nhiều cây sạch ... không có kiến Nghiệm thức 1(NT1): cây (-) trồng xen kẽ cây (+), không chủng rệp. NT 2: cây (-) được chủng rệp không mang virus. NT 3: cây (-) trồng xen kẽ cây (+) được chủng rệp mang virus. ... NT 2: cây (-) được chủng rệp không mang virus NT 3: cây (-) trồng xen kẽ cây (+) , chủng rệp không mang virus Kết quả cho thấy ở NT 1 và 2 tỉ lệ cây ban đầu không đổi; ở NT 3 tỉ lệ cây nhiễm...
 • 86
 • 568
 • 1
Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa

Giáo án Tập đọc - Lớp 2 - Cây dừa

Mầm non - Tiểu học

... . . . . Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thò Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Tập đọcBài : CÂY DỪA.Tuần : 28Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: - Đọc trơn được cả bài, đọc đúng các từ khó, các từ dễ...
 • 3
 • 7,764
 • 33
Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd

Nghiên cứu đa dạng di truyền và xác định marker liên kết tính kháng bệnh héo đỏ đầu lá trên cây dứa cayenne bằng phương pháp rapd

Công nghệ - Môi trường

... Hồ Chí Minh) 300 cây dứa sạch bệnh virus đƣợc tạo bằng phƣơng pháp nuôi cấy đỉnh sinh trƣởng (kết hợp xử lý nhiệt) gồm: 100 cây giống Trung Quốc, 100 cây giống Thái Lan, 100 cây giống Lâm Đồng ... vậy, sự kháng bệnh của cây trồng là do gene điều khiển. Một số giống cây trồng có thể có tính kháng đơn gene hoặc đa gene tuỳ theo số gene đối kháng với một đối tƣợng bệnh cây mà nó có. 1.1.1.1 ... Delicious là giống mẩn cảm) đƣợc chọn ra 10 cây kháng và 10 cây bệnh. Dùng 506 primer RAPD (10 nucleotide) để thƣ̣c hiện phản ứng PCR cho 20 cây này. M.Gygax và ctv đã xác định đƣợc 3...
 • 71
 • 852
 • 2
Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in Vitro sạch Virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

Nghiên cứu tạo cây dứa Cayenne in Vitro sạch Virus gây bệnh héo đỏ đầu lá

Công nghệ - Môi trường

... không có kiến Nghiệm thức 1(NT1): cây (-) trồng xen kẽ cây (+), không chủng rệp. NT 2: cây (-) được chủng rệp không mang virus. NT 3: cây (-) trồng xen kẽ cây (+) được chủng rệp mang virus. ... NT 2: cây (-) được chủng rệp không mang virus NT 3: cây (-) trồng xen kẽ cây (+) , chủng rệp không mang virus Kết quả cho thấy ở NT 1 và 2 tỉ lệ cây ban đầu không đổi; ở NT 3 tỉ lệ cây nhiễm ... tỉ lệ cây ban đầu không thay đổi trong khi ở nghiệm thức 3 có sự gia tăng số cây nhiễm virus. Thí nghiệm sự lan truyền virus bởi D. brevipes khi có kiến NT 1: cây (-) trồng xen kẽ cây (+)...
 • 86
 • 586
 • 0

Xem thêm