câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật 11 potx

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Vật lý

... để vật dẫn điện A vật phải nhiệt độ phòng C vật thiết phải làm kim loại D - 12,8.10-19 B có chứa điện tích tự D vật phải mang điện tích Vật bị nhiễm điện cọ xát cọ xát A eletron chuyển từ vật ... hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều vận tốc q > ngược chiều vận q < Lúc đó, chiều lực Laurentz chiều ngón choãi - Độ lớn: f  q vB sin  II Câu hỏi tập: Bài 19 TỪ TRƯỜNG Vật ... tụ điện mà đặt vào hai tụ điện hiệu điện V hiệu điện tích C Khi tụ điện có điện dung C, tích điện lượng Q, mang Q2 lượng điện trường là: W  2C Biểu thức: C  II Câu hỏi tập: Bài ĐIỆN TÍCH –...
 • 143
 • 5,015
 • 50

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 6

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

Địa lý

... Càng dốc Câu : Dựa vào H41 (SGK – T51) xác đònh hướng từ A1 đến A2 : a Đông – Tây b Tây – Đông c Bắc – Nam d Nam – Bắc Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Câu 5: Dựa vào H41 ... Nhánh sông Trang 11 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Các sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông gọi : a Sông b Phụ lưu c Chi lưu d Nhánh sông Câu 5: Tập hợp : Sông chính, ... Thực vật b Khí hậu c Ánh sáng d Nguồn thức ăn Trang 13 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Câu : Tại vùng Bắc cực, Nam cực giá lạnh có nhiều loài động vật sinh sống ? a Động vật...
 • 14
 • 17,249
 • 410

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 7

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7

Địa lý

... chậm Câu 5: Hãy hoàn thành sơ đồ sau: Bùng nổ dân số ………………………… ………………………… Trang ………………………… Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Bài 11: DI DÂN SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG Câu ... 16 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Ngành kinh tế giữ vai trò quan tọng Bắc Âu : a.Trồng rừng b.Kinh tế biển c.Gỗ giấy d.Công nghiệp Bài 57: KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU Câu ... thất thường Câu 5: Thảm thực vật điển hình cho đới ôn hòa là: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 a Rừng kim b Rừng rộng c Rừng hỗn giao d Rừng rậm xanh quanh năm Bài 14: HOẠT...
 • 18
 • 8,140
 • 171

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 8

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8

Địa lý

... Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Bài 4: PHÂN TÍCH HOÀNG LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á Câu 1: Vào mùa đông ( tháng ) Châu Á có: a trung tâm ... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Sông sau không nằm hệ thống sông ngòi Đông Nam Á? a Sông Hồng b Sông Mê Kông c Sông Mê Nam d Sông Liêu Hà Bài 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ ... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2010 Câu 4: Mục tiêu Hiệp hội thành lập là: a Liên minh quân b Liên minh kinh tế c Phát triển văn hoá d Tất ý Câu 5: Việt Nam gia nhập ASEAN vào...
 • 15
 • 8,315
 • 160

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 9

câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

Địa lý

... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 2009 - 2010 Bài 17 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ Câu 1: Sự khác tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc là: a Độ cao b Hướng núi c Khí hậu d Cả yếu tố Câu 2: ... xanh Câu 4: Ngành chăn nuôi nước ta nhằm mục đích: a Phục vụ xuất b Lấy sức kéo phân bón c Lấy thòt, trứng, sữa d Tất mục đích Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 2009 - 2010 Bài 11 ... Nguồn nước tưới c Khí hậu d Giống trồng Bài SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Câu 1: Lúa gạo lương thực nước ta vì: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 2009 - 2010 a Có nhiều lao...
 • 13
 • 10,126
 • 465

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10 pptx

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Vật lý

... C N D 2,205 N Câu 29 Biết hệ số ma sát nghỉ vật mặt nghiêng n = Góc nghiêng cực vật không bị trượt bằng: A 75o B 60o C 52,5o D 45o Câu 30 Chọn câu sai Mômen ngẫu lực A phụ thuộc vào khoảng cách ... g=10m/s2 Lực căng nửa sợi dây bằng: A 10 N B N C 15N D 10N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển điểm đặt lực giá B tăng độ lớn mộửctong ... thiết sau để trả lời câu 28 29 ) Một vật khối lượng m = 450g, nằm yên mặt nghiêng góc  = 30o so với mặt nằm ngang (hình 4) Cho g =10m/s Hình Câu 28 Độ lớn lực ma sát vật mặt nghiêng là: A...
 • 2
 • 1,030
 • 10

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 2(rad/s) Nếu nhiên mômen lực tác dụng lên … A vật quay với tốc độ góc =2 (rad/s) B vật quay chậm dần dừng lại C vật đổi chiều quay D vật dừng lại Câu ... thuộc vào … A khối lượng vật B vị trí trục quay C hình dạng kích thước vật D tốc độ góc vật Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only Câu ... cắt trục quay Câu 11/ Một chắn đường dài 5,6m, có trọng lượng 115 N có trọng tâm cách đầu bên trái 0,8m Thanh quay quanh trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,0m Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải...
 • 4
 • 4,692
 • 88

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... axit tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc Phần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: 22 Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng ... phẩm Bài tập Câu 6: Khối lợng hỗn hợp (Al, Fe3O4) cần phải lấy để phản ứng toả 665,26 KJ nhiệt (biết nhiệt tạo thành Fe3O4 Al2O3 111 7 KJ/mol) (g): A 182,25 B 91,125 C 154,2 D 250,5 E Kết khác Câu ... Sau trộn dd bình với Nồng độ mol/l chất dd sau trộn lẫn là: A 0, 011 ; 0,022 B 0, 011 ; 0, 011 C 0 ,11 ; 0,22 D 0,22 ; 0,22 E Kết khác Câu 3: Có dd chứa đồng thời HCl H2SO4, cho 200g dd tác dụng với...
 • 160
 • 1,111
 • 12

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... C 103 C 110 D 111 C 116 B 117 C 122 D 123 A 128 C 129 A 61 a - 1; b -1; c - 5; d - 63 D 70 D 76 D 82 A 89 D 95 B 104 B 112 D 118 C 124 B 130 A 64 B 71 B 77 A 83 C 90 C 97 B 106 D 113 C 119 D 125 ... SO2 114 Hòa tan hoàn toàn 28,8 g kim loại Cu vào dung dịch HNO 3loãng, tất khí NO thu đợc đem oxi hóa thành NO sục vào nớc có dòng oxi để chuyển hết thành HNO Thể tích khí oxi đktc tham gia vào ... 98 C 107 A 114 D 120 A 126 A 132, A 66 D 73 A 79 C 86 C 92 C 99 B 109 A 115 C 121 B 127 A 133 C 69 - b; - a; - a; - a 84 Khoanh tròn vào chữ Đ phát biểu đúng, chữ S phát biểu sai câu dới đây:...
 • 193
 • 894
 • 2

Xem thêm