câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potx

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật 11 potx

Vật lý

... đường sức vào từ trường độ lớn 100 mT chịu lực Lo – ren – xơ có độ lớn 1,6 .10- 12 N Vận tốc electron A 109 m/s B 106 m/s C 1,6 .106 m/s D 1,6 .109 m/s 10 Một điện tích 10- 6 C bay với vận tốc 104 m/s ... điện V vào tụ điện tụ tích điện lượng A 2 .10- 6 C B 16 .10- 6 C C 4 .10- 6 C D 8 .10- 6 C 14 Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20 .10- 9 C Điện dung tụ A μF B mF C F D nF 15 Nếu đặt vào ... điện trở suất bạc 1,62 .10- 8 Ω.m Biết hệ số nhiệt điện trở bạc 4,1 .10- 3 K-1 Ở 330 K điện trở suất bạc A 1,866 .10- 8 Ω.m B 3,679 .10- 8 Ω.m C 3,812 .10- 8 Ω.m D 4,151 .10- 8 Ω.m Bài 14 DÒNG ĐIỆN TRONG...
 • 143
 • 5,175
 • 53
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 6

Địa lý

... Càng dốc Câu : Dựa vào H41 (SGK – T51) xác đònh hướng từ A1 đến A2 : a Đông – Tây b Tây – Đông c Bắc – Nam d Nam – Bắc Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Câu 5: Dựa vào H41 ... Thực vật b Khí hậu c Ánh sáng d Nguồn thức ăn Trang 13 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Câu : Tại vùng Bắc cực, Nam cực giá lạnh có nhiều loài động vật sinh sống ? a Động vật ... trực tiếp nắng cách mặt đất m Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 d Trong bóng râm, cách mặt đất m Bài 19 : KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 1: Nguyên nhân để có khí áp : a...
 • 14
 • 17,386
 • 410
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 7

Địa lý

... chậm Câu 5: Hãy hoàn thành sơ đồ sau: Bùng nổ dân số ………………………… ………………………… Trang ………………………… Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Bài 11: DI DÂN SỰ BÙNG NỔ ĐÔ THỊ Ở ĐỚI NÓNG Câu ... 16 Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Câu 4: Ngành kinh tế giữ vai trò quan tọng Bắc Âu : a.Trồng rừng b.Kinh tế biển c.Gỗ giấy d.Công nghiệp Bài 57: KHU VỰC TÂY TRUNG ÂU Câu ... thất thường Câu 5: Thảm thực vật điển hình cho đới ôn hòa là: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 a Rừng kim b Rừng rộng c Rừng hỗn giao d Rừng rậm xanh quanh năm Bài 14: HOẠT...
 • 18
 • 8,240
 • 172
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 8

Địa lý

... Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Bài 4: PHÂN TÍCH HOÀNG LƯU GIÓ MÙA CHÂU Á Câu 1: Vào mùa đông ( tháng ) Châu Á có: a trung tâm ... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Câu 4: Sông sau không nằm hệ thống sông ngòi Đông Nam Á? a Sông Hồng b Sông Mê Kông c Sông Mê Nam d Sông Liêu Hà Bài 15: ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ ... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học 2009 - 2 010 Câu 4: Mục tiêu Hiệp hội thành lập là: a Liên minh quân b Liên minh kinh tế c Phát triển văn hoá d Tất ý Câu 5: Việt Nam gia nhập ASEAN vào...
 • 15
 • 8,450
 • 162
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa 9

Địa lý

... Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 2009 - 2 010 Bài 17 VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ Câu 1: Sự khác tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc là: a Độ cao b Hướng núi c Khí hậu d Cả yếu tố Câu 2: ... tưới c Khí hậu d Giống trồng Bài SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP Câu 1: Lúa gạo lương thực nước ta vì: Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 2009 - 2 010 a Có nhiều lao tham gia sản ... tắm Bài 28 VÙNG TÂY NGUYÊN Câu 1: Điểm đặc biệt vò trí Tây Nguyên là: a Giáp quốc gia b Đòa hình cao c Không giáp biển d Đất Feralit Trang Câu hỏi tập trắc nghiệm đòa Năm học : 2009 - 2 010 Câu...
 • 13
 • 10,223
 • 466
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10 pptx

Vật lý

... Câu 16/ Một vật có khối lượng 20kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang F =100 N Hệ số ma sát vật sàn nhà 0,2 Cho g = 10m/s2 Vận tốc vật cuối giây thứ hai là: A 4m/s B 6m/s C 8m/s D 10m/s ... chiều dài hợp với góc 60o Cho g=10m/s2 Lực căng nửa sợi dây bằng: A 10 N B N C 15N D 10N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển điểm ... C N D 2,205 N Câu 29 Biết hệ số ma sát nghỉ vật mặt nghiêng n = Góc nghiêng cực vật không bị trượt bằng: A 75o B 60o C 52,5o D 45o Câu 30 Chọn câu sai Mômen ngẫu lực A phụ thuộc vào khoảng cách...
 • 2
 • 1,063
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... có chiều dài hợp với góc 60o Hỏi lực căng nửa sợi dây ? Cho g=10m/s2 A 10 N B N D 10N C 15N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển ... only Câu 14/ Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 2(rad/s) Nếu nhiên mômen lực tác dụng lên … A vật quay với tốc độ góc =2 (rad/s) B vật quay chậm dần dừng lại C vật đổi chiều quay D vật ... dừng lại Câu 15/ Mômen lực xác định công thức: A F = ma B M = F/d C P = mg D M = F.d Câu 16/ Một vật có khối lượng 20kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang F =100 N Hệ số ma sát vật sàn...
 • 4
 • 4,715
 • 88
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... axit tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc Phần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: 22 Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng ... E Kết khác Câu 5: Lợng dd KOH 8% cần thiết thêm vào 47g Kali oxit ta thu đợc dd KOH 21% (g): A 354,85 B 250C 320 D 324,2 E Kết khác Câu 6: Lợng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để đợc 100 g dd H2SO4 ... khối nguyên tử (A) có mối liên hệ nh sau: R = 1,5 .10- 13 A1/3cm Khối lợng riêng hạt nhân (tấn/cm3) A 116 .106 B 58 .106 C 86 .10 D 1,16 .101 4 E Kết khác Câu 4: Những mệnh đề đúng: Đồng vị chất có điện...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... loại Cu vào dung dịch HNO 3loãng, tất khí NO thu đợc đem oxi hóa thành NO sục vào nớc có dòng oxi để chuyển hết thành HNO Thể tích khí oxi đktc tham gia vào trình là: A 100 ,8 lít B 10, 08lít ... B 94 C 100 C 103 C 110 D 111 C 116 B 117 C 122 D 123 A 128 C 129 A 61 a - 1; b -1; c - 5; d - 63 D 70 D 76 D 82 A 89 D 95 B 104 B 112 D 118 C 124 B 130 A 64 B 71 B 77 A 83 C 90 C 97 B 106 D 113 ... + 2H2O D 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O 109 Hoà tan hoàn toàn m gam Fe 3O4 vào dung dịch HNO loãng d, tất lợng khí NO thu đợc đem oxi hoá thành NO2 sục vào nớc dòng...
 • 193
 • 924
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... axit tan đợc Chỉ có sunfua K, Na, NH4+ tan đợc Phần III Bài tập trắc nghiệm Chơng I Bài tập trắc nghiệm hoá đại cơng Bài - Hoá đại cơng Câu 1: 22 Cho hỗn hợp Na Mg d tác dụng với dd H2SO4 Lợng ... E Kết khác Câu 5: Lợng dd KOH 8% cần thiết thêm vào 47g Kali oxit ta thu đợc dd KOH 21% (g): A 354,85 B 250C 320 D 324,2 E Kết khác Câu 6: Lợng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để đợc 100 g dd H2SO4 ... khối nguyên tử (A) có mối liên hệ nh sau: R = 1,5 .10- 13 A1/3cm Khối lợng riêng hạt nhân (tấn/cm3) A 116 .106 B 58 .106 C 86 .10 D 1,16 .101 4 E Kết khác Câu 4: Những mệnh đề đúng: Đồng vị chất có điện...
 • 160
 • 794
 • 8

Xem thêm