câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật11 potx

Vật lý

... của vật rất nhỏ qua kính hiển vi, người ta phải đặt vật A. ngoài rất gần tiêu điểm vật của vật kính. B. trong khoảng từ tiêu điểm vật đến quang tâm của vật kính. C. tại tiêu điểm vật của vật ... cự của vật kính khoảng cách giữa hai kính. C. tiêu cự của thị kính khoảng cách giữa hai kính. D. tiêu cự của hai kính khoảng cách từ tiêu điểm ảnh của vật kính tiêu điểm vật của ... nhất của mắt độ cao vật. C. tiêu cự của kính độ cao vật. D. độ cao ảnh độ cao vật. 4. Một người mắt tốt đặt mắt sau kính lúp có độ tụ 10 dp một đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ. Độ...
 • 143
 • 5,172
 • 53
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Vật lý

... – TT Huế CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân ... m. Câu 13/ Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật. B. vị trí của trục quay. C. hình dạng kích thước của vật. D. tốc độ góc của vật. Câu ... xứng của vật Câu 2/ Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông ra, nếu A. vật cân bằng ở bất kì vị trí nào mà ta di chuyển vật đến thì...
 • 2
 • 1,063
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực tác dụng lên vật rắn khi vật rắn cân bằng B. Để vật ... vật rắn nào cũng đặt tại một điểm trên vật đó D. Các vật rắn có dạng hình học đối xứng, trọng tâm là tâm đối xứng của vật Câu 2/ Xét một vật rắn đang ở trạng thái cân bằng. Đưa vật dời khỏi ... 2,0m Câu 13/ Mức quán tính của một vật quay quanh một trục KHÔNG phụ thuộc vào … A. khối lượng của vật B. vị trí của trục quay C. hình dạng kích thước của vật D. tốc độ góc của vật A...
 • 4
 • 4,715
 • 88
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... 26,5g E. Kết quả khác Câu 24:Thể tích dd HCl thể tích dd H2SO4 tối thiểu là:A. 0,2 lít; 0,1 lít B. 0,4 lít; 0,2 lítC. 0,2 lít; 2 lít D. 0,2 lít; 0,2 lít E. Kết quả khác Câu 25:Xét các nguyên ... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... đúng Câu 23:Đề bài nh câu trên (câu 22)Các nguyên tố kim loại là:A. X1, X2, X3, X5, X6B. X1, X2, X3C. X2, X3, X5D. Tất cả các nguyên tố đà cho E. Tất cả đều sai Câu 24:Đề...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... 95. B 97. B 98. C 99. B100. C 103. C 104. B 106. D 107 A 109. A 110 . D 111 . C 112 . D 113 . C 114 . D 115 . C 116 . B 117 . C 118 . C 119 . D 120. A 121. B122. D 123. A 124. B 125. C 126. A 127. A128. ... 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3thu đợc hỗn hợp khí A gồm NO NO2 có tỉ lệ số mol tơng ứng là 2 : 3. Thể tích hỗnhợp A ở đktc là:A. 1,368 lít.B. 2,737 lít.C. 2,224 lít.D. 3,3737 lít.127. ... Ni122. Thổi V lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn vào dung dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thìthu đợc 2,5g kết tủA. Giá trị của V là:A. 0,56 lít. B. 8,4 lít.C. 1,12 lít. D. Cả A B đều đúng.123....
 • 193
 • 923
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... 26,5g E. Kết quả khác Câu 24:Thể tích dd HCl thể tích dd H2SO4 tối thiểu là:A. 0,2 lít; 0,1 lít B. 0,4 lít; 0,2 lítC. 0,2 lít; 2 lít D. 0,2 lít; 0,2 lít E. Kết quả khác Câu 25:Xét các nguyên ... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... ra)/Số mol sản phẩmã Bài tập Câu 6: Khối lợng hỗn hợp (Al, Fe3O4) cần phải lấy để phản ứng toả ra 665,26 KJ nhiệt (biết nhiệt tạo thành Fe3O4 Al2O3 là 111 7 KJ/mol) là (g):A....
 • 160
 • 794
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

Kỹ thuật lập trình

... m bớc sóng l = 0,7 mm. Tìm khoảng cách2 vân sáng liên tiếp. A. 2 mm B. 3 mm C. 4 mm D. 1,5mm 119 . Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng 2 khe Young. Tìm bớc sóng ánhsáng l chiếu vào ... có sự biến thiên tơng hỗ giữa A. điện tích dòng điện.B. điện trờng từ trờng.C. hiệu điện thế cờng độ dòng điện.D. năng lợng từ trờng năng lợng điện trờng.79. Tìm phát biểu sai ... trờng uurE vectơ cảm ứng từ urB của điện từ trờng đó.A. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số.B. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng pha.C. uurE urB...
 • 50
 • 860
 • 1
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... 0,1344 lít B. 0,1792 lít C. 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba NaHCO3. ... 0,224 lít B. 0,560 lít C. 1,120 lít D. 5,600 lít Câu 34. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg Al được chia thành hai phần bằng nhau. - Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2. ... được V lít một khí khơng màu, hố nâu trong khơng khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V làA. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít Câu 35. A là hỗn hợp kim loại Fe Cu....
 • 5
 • 953
 • 11
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Vật lý

... x x v x xo vo CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển động cơ là sự di chuyển của vật này so với vật khác. B. Chuyển ... Trong thời gian t1 vật chuyển động đều, trong thời gian t2 vật dừng, trong thời gian t3 vật tiếp tục chuyển động đều theo chiều ban đầu. D. Trong thời gian t1 t3 vật chuyển động ... A. Hai vật chuyển động cùng vận tốc vị trí ban đầu. 80 (1) B. Hai vật chuyển động cùng vận tốc nhưng vị trí ban (2) đầu khác nhau. 40 C. Hai vật chuyển động cùng chiều. D. Hai vật chuyển...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Kinh tế - Quản lý

... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học.1.2.4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14]1.2.4.1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... soạn câu hỏi nhiều lựa chọnChúng ta chỉ nghiên cứu cách soạn loại câu hỏi nhiều lựa chọn vì các loại câu hỏi trắc nghiệm khác đều có thể cải biến để chúng trở thành câu hỏi nhiều lựachọn. Câu hỏi ... người dạy đưa ra một số câu hỏi người học trả lờitheo câu hỏi đó, các câu hỏi đều không có câu trả lời sẵn, người học phải tự suynghĩ tìm câu trả lời phù hợp. Những bài kiểm tra theo phương...
 • 99
 • 1,037
 • 7
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

Quản lý nhà nước

... nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39. Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học: a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập ... nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú trước khi tính thuế. d. Câu a c e. Câu b c Câu 40. Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác ... khấu trừ Câu 39. Căn cứ tính thuế GTGT là gì? a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất thuế suất b. Giá bán hàng hóa trên thị trường thuế suất c. Giá tính thuế thuế suất Câu 40. Cơ...
 • 52
 • 1,320
 • 6
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... c 110 d 11 b 36 c 61 b 86 c 111 b 12 d 37 c 62 d 87 d 112 a 13 a 38 d 63 d 88 b 113 b 14 c 39 a 64 a 89 b 114 d 15 d 40 b 65 c 90 a 115 c 16 b 41 c 66 c 91 d 116 b 17 a 42 c 67 b 92 a 117 ... gam AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn ... lít (đktc) CO2 hấp thu hết vào dung dịch nước vôi có hòa tan 3,7 gam Ca(OH)2, thu được 4 gam kết tủa trắng. Trị số của V là: a) 0,896 lít b) 1,344 lít c) 0,896 lít 1,12 lít d) (a) và...
 • 274
 • 767
 • 0
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6

Địa lý

... Nam.Trang 2 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010a. Trên biển trên đất liền b. Ở vùng lạnh vùng nóng.c. Giữa mùa nóng mùa lạnh d. Tất cả các góc độ trên. Bài 21 : ... của yếu tố tự nhiên nào ?a. Thực vật b. Khí hậuc. Ánh sáng d. Nguồn thức ăn.Trang 13 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010 Câu 5: Dựa vào H41 (SGK – T51) xác định khoảng ... lửa b. Vùng đất sétTrang 7 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010d. Trong bóng râm, cách mặt đất 2 m. Bài 19 : KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 1: Nguyên nhân để có khí...
 • 14
 • 17,386
 • 410

Xem thêm