câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... d 116 b 17 a 42 c 67 b 92 a 1 17 c 18 b 43 d 68 d 93 c 118 d 19 b 44 d 69 d 94 b 119 a 20 c 45 b 70 a 95 c 120 b 21 d 46 d 71 a 96 a 121 d 22 c 47 c 72 c 97 b 122 c 23 b 48 d 73 b 98 a ... AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học ... dịch HCl 10 -7 M sẽ có giá trị như thế nào? a) pH = 7 b) pH > 7 c) pH < 7 d) Tất cả ñều không phù hợp 159. Trị số chính xác pH của dung dịch HCl 10 -7 M là: a) 7 b) 6 ,79 c) 7, 21 d) 6,62...
 • 274
 • 767
 • 0
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... R2O5E. Kết quả khác Câu 19:Trong các loại tinh thể, tinh thể nào dẫn điện dẫn nhiệt ở điều kiện bình th-ờng.A. Tinh thể kim loại B. Tinh thể phân tửC. Tinh thể ion D. Tinh thể nguyên tử ... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76 , A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... B 72 . D 73 . A 74 . D 75 . D 76 . D 77 . A 78 . C 79 . C80. C 81. C 82. A 83. C 85. D 86. C 87. B 88. D 89. D 90. C 91. C 92. C93. B 94. C 95. B 97. B 98. C 99. B100. C 103. C 104. B 106. D 1 07 A ... tan 7, 8g hỗn hợp bột Al Mg trong dung dịch HCl d. Sau phản ứng khối lợngdung dịch axit tăng thêm 7, 0g. Khối lợng nhôm magie trong hỗn hợp đầu là:A. 2,7g 1,2g B. 5,4g 2,4gC. 5,8g ... cation nào sau đây?A. Mg2+B. Mg2+ Fe2+C. Mg2+, Fe2+ và Fe3+D. Cả B C đều đúng120. Dung dịch FeCl3 có pH là:A. < 7 B. = 7 C. > 7 D. ≥ 7 33 D. Ban đầu độ dẫn điện giảm,...
 • 193
 • 923
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học. VD: Hoà tan 6,2g ... (3) D. (1) (3) E. (2) (3) Câu 22:Biết rằng tỉ khối của kim loại paltin (Pt) bằng 21,45, khối lợng nguyên tử bằng195 đvC, tỉ khối của vàng bằng 19,5 khối lợng nguyên tử bằng 1 97. So sánh ... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76 , A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều...
 • 160
 • 794
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

Kỹ thuật lập trình

... hụt khối của H21 là DmD = 0,0024 u 1u = 931 MeV/c2. Năng lợng liênkết của hạt nhân He42 làA. 7, 7188 MeVB. 77 ,188 MeVC. 77 1,88 MeVD. 7, 7188 eV146. Khối lợng của hạt nhân Be104 ... T = 2pLC 78 . Trong mạch dao động có sự biến thiên tơng hỗ giữa A. điện tích dòng điện.B. điện trờng từ trờng.C. hiệu điện thế cờng độ dòng điện.D. năng lợng từ trờng năng lợng ... phơng.D. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số cùng pha.86. Mạch dao động điện từ là mạch kín gồmA. nguồn điện một chiều tụ C.B. nguồn điện một chiều cuộn cảm.C. nguồn...
 • 50
 • 860
 • 1
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... NO N2O có tỉ khối so với hiđro là 18,5. Khối lượng muối trong dd Y là A. 69,3 gam B. 50 ,7 gam C. 96,3 gam D. 87, 9 gam Câu 47 . Cho 100ml dd NaOH x mol/l vào dd chứa 0,02 mol MgCl2 ... sau phản ứng thu đợc 2 17, 8 g muối khan. Giá trị của m là: A. 21,6g B. 37, 8g C. 42,6g D. 44,2g CÂU HỎI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột ... lít B. 0, 179 2 lít C. 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba NaHCO3....
 • 5
 • 953
 • 11
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Vật lý

... thời gian có dạng 1 đường thẳng. 17. Trong các đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là ... kì. F. Quãng đường mà vật đi được tỉ lệ với khoảng thời gian chuyển động. G. Cả 3 câu trên đều đúng. 19. Chọn câu đúng : A. Trong chuyển động thẳng đều, vectơ vận tốc chỉ biểu diễn độ lớn của ... lớn hướng. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được tăng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. D. Phương trình đường đi của chuyển động thẳng đều là : x = xo + vt . 20. Dựa vào...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Kinh tế - Quản lý

... tự lực có thái độ đúng đắn đối với việc học tập. 1.1.3 Phân loại câu hỏi trắc nghiệm [14, 15]Dựa vào hình thức làm bài trắc nghiệm người ta chia câu hỏi trắc nghiệm làm 2 loại: TNKQ TNTL ... ngữ nói ngôn ngữ viết cho người học. 1.2.4 Kỹ năng soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan [14]1.2.4.1 Các nguyên tắc chung khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm ... người dạy đưa ra một số câu hỏi người học trả lờitheo câu hỏi đó, các câu hỏi đều không có câu trả lời sẵn, người học phải tự suynghĩ tìm câu trả lời phù hợp. Những bài kiểm tra theo phương...
 • 99
 • 1,037
 • 7
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

Quản lý nhà nước

... đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề. c. Bố mẹ trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39. ... trước khi tính thuế c. Chỉ được trừ vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú trước khi tính thuế. d. Câu a c e. Câu b c Câu 40. Thuế TNCN đối với thu nhập từ ... thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết. c. Cả a b Câu 47. Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được xét hoàn thuế GTGT theo tháng nếu thuế GTGT đầu vào của hàng...
 • 52
 • 1,320
 • 6
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Vật lý

... sát vật nhỏ. Độ bội giác của người này khi ngắm chừng ở cực cận ở cực viễn là A. 3 2,5. B. 70 /7 2,5. C. 3 250. C. 50 /7 250. 5. Một người mắt tốt đặt một kính lúp có tiêu cự 6 ... song, mỗi dãy m nguồn mắc nguồn giống nhau nối tiếp: Eb = m E rb = mr/n II. Câu hỏi bài tập: Bài 7 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN 1. Dòng điện được định nghĩa là A. dòng chuyển ... 6 cm. Độ bội giác khi người này ngắm chừng ở 20 cm là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 60 II. Câu hỏi bài tập: Bài 28 LĂNG KÍNH 1. Lăng kính là một khối chất trong suốt A. có dạng trụ...
 • 143
 • 5,172
 • 53
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Vật lý

... Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các ... một đoạn bằng : A. 0,80m. B. 0 ,72 m. C. 0,400. D. 0,48m. Câu 5/ Hai lực song song cùng chiều cách nhau một đoạn 0,2m. Nếu một trong hai lực có giá trị là 13N hợp lực của chúng có đường ... 19,5N C. 32,5N D. 22,5N Câu 9/ Một thanh sắt dài đồng chất, tiết diện đều được đặt trên mặt bàn sao cho 1/4 chiều dài của nó nhô ra khỏi mặt bàn (hình 3 .7) . Tác dụng vào đầu nhô ra một lực F...
 • 2
 • 1,063
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực ... vai người B 40cm. Lực mà người A B phải chịu lần lượt là A. 600N 400N B. 400N 600N C. 500N 500N. D. 300N 70 0N. Hết C A O )  F Hỡnh 3.4 Generated by Foxit ... gánh cân bằng vai chịu một lực bằng bao nhiêu ? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh. A. 0,80m; 500N B. 0 ,72 m; 500N C. 0,40m; 500N D. 0,48m; 500N Câu 5/ Hai lực song song cùng chiều cách nhau...
 • 4
 • 4,715
 • 88
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6

Địa lý

... núi lửa b. Vùng đất sétTrang 7 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010d. Trong bóng râm, cách mặt đất 2 m. Bài 19 : KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 1: Nguyên nhân để có khí ... Nam.Trang 2 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010a. Trên biển trên đất liền b. Ở vùng lạnh vùng nóng.c. Giữa mùa nóng mùa lạnh d. Tất cả các góc độ trên. Bài 21 : ... Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2010c. Vùng núi đá vôi d. Vùng núi trẻ. Bài 14 : ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT (tt) Câu 1 : Điểm khác nhau cơ bản giữa núi đồng bằng...
 • 14
 • 17,386
 • 410

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008