câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học ... 119 a 20 c 45 b 70 a 95 c 120 b 21 d 46 d 71 a 96 a 121 d 22 c 47 c 72 c 97 b 122 c 23 b 48 d 73 b 98 a 123 a 24 b 49 a 74 c 99 b 124 d 25 d 50 b 75 b 100 b 125 b ... ba thể tích HCl đâm đặc. 34,475 gam thỏi vàng có lẫn tạp chất trơ được hòa tan hết trong nước cường toan, thu được 3,136 lít khí NO duy nhất (đktc). Phần trăm khối lượng vàng có trong thỏi...
 • 274
 • 767
 • 0
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định tính (chủ yếu là định lợng), vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trớc khi bắt tay vàogiải. ... đúng Câu 23:Đề bài nh câu trên (câu 22)Các nguyên tố kim loại là:A. X1, X2, X3, X5, X6B. X1, X2, X3C. X2, X3, X5D. Tất cả các nguyên tố đà cho E. Tất cả đều sai Câu 24:Đề...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... B 106. D 107 A 109. A110. D 111. C 112. D 113. C 114. D 115. C116. B 117. C 118. C 119. D 120 . A 121 . B 122 . D 123 . A 124 . B 125 . C 126 . A 127 . A 128 . C 129 . A 130. A 131. D 132, A 133. C61. ... Al Mg trong dung dịch HCl d. Sau phản ứng khối lợngdung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lợng nhôm magie trong hỗn hợp đầu là:A. 2,7g 1,2g B. 5,4g 2,4gC. 5,8g 3,6g D. 1,2g ... không cực.Chơng 2 Phản ứng hoá học- Phản ứng oxi hoá khử, điện phân -tốc độ phản ứng cân bằng hoá học A.Tóm tắt lí thuyếtI. Phản ứng hoá học Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này...
 • 193
 • 924
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học. VD: Hoà tan 6,2g ... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định tính (chủ yếu là định lợng), vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trớc khi bắt tay vàogiải....
 • 160
 • 794
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

Kỹ thuật lập trình

... có sự biến thiên tơng hỗ giữa A. điện tích dòng điện.B. điện trờng từ trờng.C. hiệu điện thế cờng độ dòng điện.D. năng lợng từ trờng năng lợng điện trờng.79. Tìm phát biểu sai ... trờng uurE vectơ cảm ứng từ urB của điện từ trờng đó.A. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số.B. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng pha.C. uurE urB ... phơng.D. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số cùng pha.86. Mạch dao động điện từ là mạch kín gồmA. nguồn điện một chiều tụ C.B. nguồn điện một chiều cuộn cảm.C. nguồn...
 • 50
 • 861
 • 1
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... 44,2g CÂU HỎI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các ... 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,025M và HCl 0, 0125 M thu được dung dịch Z.Giá trị pH của dung dịch Z là: A .12 B.2 C.3 D.11 Câu 24. Số ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M ... lít C. 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba NaHCO3. Số hỗn hợp có thể...
 • 5
 • 953
 • 11
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Vật lý

... vật là : A. 12tbv v v . B. 12 122( ).tbvvvvv. C. 12 122.()tbvvvvv. D. 12 2tbvvv . 24. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động. Hãy chọn câu đúng nhất ... đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển ... lớn hướng. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được tăng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. D. Phương trình đường đi của chuyển động thẳng đều là : x = xo + vt . 20. Dựa vào...
 • 6
 • 963
 • 1

Xem thêm