câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học ... c 110 d 11 b 36 c 61 b 86 c 111 b 12 d 37 c 62 d 87 d 112 a 13 a 38 d 63 d 88 b 113 b 14 c 39 a 64 a 89 b 114 d 15 d 40 b 65 c 90 a 115 c 16 b 41 c 66 c 91 d 116 b 17 a 42 c 67 b 92 a 117 ... Cl2 b) (CH3)3N; NH3 Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 11 83. Hòa tan hết 2,055 gam một kim loại M vào dung dịch Ba(OH)2, có một khí thoát ra khối lượng dung dịch sau...
 • 274
 • 767
 • 0
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định tính (chủ yếu là định lợng), vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trớc khi bắt tay vàogiải. ... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76, A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 có số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Vật lý

... chiết quang hơn). + Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần. II. Câu hỏi bài tập: Bài 26 KHÚC XẠ ÁNH SÁNG 1. Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng A. ánh sáng bị gãy ... song, mỗi dãy m nguồn mắc nguồn giống nhau nối tiếp: Eb = m E rb = mr/n II. Câu hỏi bài tập: Bài 7 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN 1. Dòng điện được định nghĩa là A. dòng ... bội giác khi người này ngắm chừng ở 20 cm là A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. 60 II. Câu hỏi bài tập: Bài 28 LĂNG KÍNH 1. Lăng kính là một khối chất trong suốt A. có dạng trụ tam giác....
 • 143
 • 5,175
 • 53
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... 44,2g CÂU HỎI BÀI TẬP ÔN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các ... C. 2 D. 3 Câu 32. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào 1 lít dd hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M (NH4)2CO3 0,25M. Sau khi các phản ứng kết thúc ta thu được 39,7g kết tủa A dung dịch ... lít C. 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba NaHCO3. Số hỗn hợp có thể...
 • 5
 • 953
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... 95. B 97. B 98. C 99. B100. C 103. C 104. B 106. D 107 A 109. A 110 . D 111 . C 112 . D 113 . C 114 . D 115 . C 116 . B 117 . C 118 . C 119 . D 120. A 121. B122. D 123. A 124. B 125. C 126. A 127. A128. ... của chì Pb20682, số lần phân rà là :A. 6 phân rà 8 lần phân rà B. 8 phân rà 6 lần phân rà C. 8 phân rà 8 lần phân rà D. 6 phân rà 6 lần phân rà 16. Số họ phóng xạ ... không cực.Chơng 2 Phản ứng hoá học- Phản ứng oxi hoá khử, điện phân -tốc độ phản ứng cân bằng hoá học A.Tóm tắt lí thuyếtI. Phản ứng hoá học Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này...
 • 193
 • 924
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học. VD: Hoà tan 6,2g ... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... ra)/Số mol sản phẩmã Bài tập Câu 6: Khối lợng hỗn hợp (Al, Fe3O4) cần phải lấy để phản ứng toả ra 665,26 KJ nhiệt (biết nhiệt tạo thành Fe3O4 Al2O3 là 111 7 KJ/mol) là (g):A....
 • 160
 • 794
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

Kỹ thuật lập trình

... có sự biến thiên tơng hỗ giữa A. điện tích dòng điện.B. điện trờng từ trờng.C. hiệu điện thế cờng độ dòng điện.D. năng lợng từ trờng năng lợng điện trờng.79. Tìm phát biểu sai ... trờng uurE vectơ cảm ứng từ urB của điện từ trờng đó.A. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số.B. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng pha.C. uurE urB ... phơng.D. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số cùng pha.86. Mạch dao động điện từ là mạch kín gồmA. nguồn điện một chiều tụ C.B. nguồn điện một chiều cuộn cảm.C. nguồn...
 • 50
 • 861
 • 1
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Vật lý

... đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển ... kì. F. Quãng đường mà vật đi được tỉ lệ với khoảng thời gian chuyển động. G. Cả 3 câu trên đều đúng. 19. Chọn câu đúng : A. Trong chuyển động thẳng đều, vectơ vận tốc chỉ biểu diễn độ lớn của ... lớn hướng. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được tăng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. D. Phương trình đường đi của chuyển động thẳng đều là : x = xo + vt . 20. Dựa vào...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Kinh tế - Quản lý

... khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm nói chung phải dựa vào ba nguyên tắcquan trọng sau đây: Tập trung vào các mục tiêu học tập quan trọng (nội dung năng lực ... Phân loại câu hỏi trắc nghiệm [14, 15]Dựa vào hình thức làm bài trắc nghiệm người ta chia câu hỏi trắc nghiệm làm 2 loại: TNKQ TNTL (tự đưa ra câu trả lời) dựa vào hình thức trả lờimà ... người dạy đưa ra một số câu hỏi người học trả lờitheo câu hỏi đó, các câu hỏi đều không có câu trả lời sẵn, người học phải tự suynghĩ tìm câu trả lời phù hợp. Những bài kiểm tra theo phương...
 • 99
 • 1,037
 • 7
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

Quản lý nhà nước

... đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề. c. Bố mẹ trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39. ... khấu trừ Câu 39. Căn cứ tính thuế GTGT là gì? a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất thuế suất b. Giá bán hàng hóa trên thị trường thuế suất c. Giá tính thuế thuế suất Câu 40. Cơ ... GTGT đầu vào được khấu trừ c. Giá thanh toán của HHDV bán ra – Giá thanh toán của HHDV mua vào. Câu 38. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch...
 • 52
 • 1,320
 • 6
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Vật lý

... Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các ... góc với trục quay cắt trục quay D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay không cắt trục quay. Câu 11/ Một thanh chắn đường dài 5,6m, có trọng lượng 115 N có trọng tâm ... m. Câu 13/ Mức quán tính của một vật quay quanh một trục không phụ thuộc vào A. khối lượng của vật. B. vị trí của trục quay. C. hình dạng kích thước của vật. D. tốc độ góc của vật. Câu...
 • 2
 • 1,063
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực ... góc với trục quay cắt trục quay D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay không cắt trục quay. Câu 11/ Một thanh chắn đường dài 5,6m, có trọng lượng 115 N có trọng tâm ... cách vai người B 40cm. Lực mà người A B phải chịu lần lượt là A. 600N 400N B. 400N 600N C. 500N 500N. D. 300N 700N. Hết C A O )  F Hỡnh 3.4 Generated by Foxit...
 • 4
 • 4,715
 • 88

Xem thêm