câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Hóa học

... hóa Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 16 ĐÁP ÁN 1 b 26 d 51 c 76 b 101 d 2 c 27 a 52 b 77 c 102 a 3 a 28 b 53 a 78 a 103 a 4 d 29 a 54 d 79 c 104 d 5 c 30 b 55 a 80 d 105 ... độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc nghiệm hóa vô cơ Biên soạn: Võ Hồng Thái 2 Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học dưới đây: Cuối đề thi người ta sẽ ... trong 100 ml nước mưa này bằng bao nhiêu? a) 3 .10 19 b) 5 .10 -5 c) 1,2 .10 18 d) 3,018 .10 20 225. Cho 5,34 gam AlCl3 vào 100 ml dung dịch NaOH có nồng độ C (mol/lít), thu được 2,34 gam Trắc...
 • 274
 • 766
 • 0
800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

Hóa học

... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định tính (chủ yếu là định lợng), vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trớc khi bắt tay vàogiải. ... đúng Câu 23:Đề bài nh câu trên (câu 22)Các nguyên tố kim loại là:A. X1, X2, X3, X5, X6B. X1, X2, X3C. X2, X3, X5D. Tất cả các nguyên tố đà cho E. Tất cả đều sai Câu 24:Đề...
 • 160
 • 1,130
 • 12
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Cao đẳng - Đại học

... D. 44,2gCÂU HỎI BÀI TẬP ƠN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các ... C. 2 D. 3 Câu 32. Cho 43g hỗn hợp BaCl2 CaCl2 vào 1 lít dd hỗn hợp gồm Na2CO3 0,1M (NH4)2CO3 0,25M. Sau khi các phản ứng kết thúc ta thu được 39,7g kết tủa A dung dịch ... NO N2O có tỉ khối so với hiđro là 18,5. Khối lượng muối trong dd Y là A. 69,3 gam B. 50,7 gam C. 96,3 gam D. 87,9 gam Câu 47 . Cho 100 ml dd NaOH x mol/l vào dd chứa 0,02 mol MgCl2 và...
 • 5
 • 953
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Hóa học

... 0,00055Khối lợng (kg) 1,6726 .10 -271,6748 .10 -279 ,109 5 .10 -31Điện tích nguyên tố 1+ 0 1-Điện tích (Culông) 1,602 .10 -190 -1,602 .10 -192. Hạt nhân nguyên tử: Khi bắn phá một lá vàng mỏng bằng tia ... C87. B 88. D 89. D 90. C 91. C 92. C93. B 94. C 95. B 97. B 98. C 99. B 100 . C 103 . C 104 . B 106 . D 107 A 109 . A 110. D 111. C 112. D 113. C 114. D 115. C116. B 117. C 118. C 119. D 120. A ... Al Mg trong dung dịch HCl d. Sau phản ứng khối lợngdung dịch axit tăng thêm 7,0g. Khối lợng nhôm magie trong hỗn hợp đầu là:A. 2,7g 1,2g B. 5,4g 2,4gC. 5,8g 3,6g D. 1,2g và...
 • 193
 • 923
 • 2
800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

Hóa học

... Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các bí quyết: Phơng pháp giúp giải nhanh bài toán hoá học. VD: Hoà tan 6,2g ... sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét các ... lợng chất d hớng giải quyết.Chất d trong bài toán hoá học thờng biểu hiện hai mặt: định lợng định tính (chủ yếu là định lợng), vì thế các em cần đọc kĩ đề bài trớc khi bắt tay vàogiải....
 • 160
 • 793
 • 8
150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

Kỹ thuật lập trình

... dơng quĩ đạo. Lấy p2 = 10. Phơng trình dao động điều hòa của vật làA. x = 10 sin(pt +h ) (cm)B. x = 10 sin(pt + D) (cm)C. x = 10 sin(pt - h) (cm)D. x = 10 sin(pt - h) (cm)13. ... dơng quĩ đạo. Lấy p2 = 10. Phơng trình dao động điều hòa của vật làA. x = 10 sin(pt + h) (cm)B. x = 10 sin(pt +D ) (cm)C. x = 10 sin(pt - h) (cm)D. x = 10 sin(pt +h ) (cm)14. ... phơng.D. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số cùng pha.86. Mạch dao động điện từ là mạch kín gồmA. nguồn điện một chiều tụ C.B. nguồn điện một chiều cuộn cảm.C. nguồn...
 • 50
 • 860
 • 1
Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Vật lý

... đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển ... là xo = 10 m. B. Trong 5 s đầu tiên, vật đi được 25 m. 25 C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. 10 D. Gốc thời gian được chọn là thời điểm vật ở cách gốc toạ độ 10 m. 0 5 ... lớn hướng. C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được tăng tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc. D. Phương trình đường đi của chuyển động thẳng đều là : x = xo + vt . 20. Dựa vào...
 • 6
 • 963
 • 1
Xây dựng bộ câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Xây dựng bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan về cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan

Kinh tế - Quản lý

... khi xây dựng câu hỏi trắc nghiệm Khi xây dựng một câu hỏi trắc nghiệm nói chung phải dựa vào ba nguyên tắcquan trọng sau đây: Tập trung vào các mục tiêu học tập quan trọng (nội dung năng lực ... Phân loại câu hỏi trắc nghiệm [14, 15]Dựa vào hình thức làm bài trắc nghiệm người ta chia câu hỏi trắc nghiệm làm 2 loại: TNKQ TNTL (tự đưa ra câu trả lời) dựa vào hình thức trả lờimà ... người dạy đưa ra một số câu hỏi người học trả lờitheo câu hỏi đó, các câu hỏi đều không có câu trả lời sẵn, người học phải tự suynghĩ tìm câu trả lời phù hợp. Những bài kiểm tra theo phương...
 • 99
 • 1,037
 • 7
HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ1.1. Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của thuế GTGT: a. Gián thu b. Đánh nhiều giai đoạn c. Tr pdf

Quản lý nhà nước

... đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề. c. Bố mẹ trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động nhưng không có thu nhập. d. Câu a b e. Câu b c Câu 39. ... khấu trừ Câu 39. Căn cứ tính thuế GTGT là gì? a. Giá bán hàng hóa tại cơ sở sản xuất thuế suất b. Giá bán hàng hóa trên thị trường thuế suất c. Giá tính thuế thuế suất Câu 40. Cơ ... GTGT đầu vào được khấu trừ c. Giá thanh toán của HHDV bán ra – Giá thanh toán của HHDV mua vào. Câu 38. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch...
 • 52
 • 1,319
 • 6
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Vật lý

... điện thế 4 V vào 2 bản của tụ điện thì tụ tích được một điện lượng là A. 2 .10 -6 C. B. 16 .10 -6 C. C. 4 .10 -6 C. D. 8 .10 -6 C. 14. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10 V thì tụ tích ... điện trường là: CQW22 II. Câu hỏi bài tập: 69 9. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ từ 10 cm đến 50cm dùng một kính có tiêu cự 10 cm đặt sát mắt để ngắm chừng trong ... đó khi số vòng dây trên mỗi mét chiều dài là 100 0 mm/1 mm = 100 0 vòng. 19. Đáp án C. n = 100 0 vòng; B = 4π .10 -7In = B = 4π .10 -7.20 .100 0 = 8π .10 -3 T = 8π mT. 20. Đáp án A. Cảm ứng từ...
 • 143
 • 5,168
 • 53
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx

Vật lý

... Thanh Dũng – THPT Phan Đăng Lưu – Phú Vang – TT Huế CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 - CTNC Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các ... góc với trục quay cắt trục quay D. Lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay không cắt trục quay. Câu 11/ Một thanh chắn đường dài 5,6m, có trọng lượng 115N có trọng tâm ... giữ thanh ấy nằm ngang phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng: A. 25 N. B. 10 N. C. 15 N. D. 5 N. Câu 12/ Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N 30N, khoảng cách giữa đường tác...
 • 2
 • 1,060
 • 11
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Vật lý

... Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 CÂU HỎI BÀI TẬP TNKQ - VẬT LÝ 10 Chương III. TĨNH HỌC VẬT RẮN. Câu 1/ Chọn câu phát biểu đúng. A. Trọng tâm là điểm đặt của các lực ... bên trái 1,0m. Hỏi phải tác dụng vào đầu bên phải một lực bằng bao nhiêu để giữ thanh ấy nằm ngang. A. 25N B. 10N C. 15N D. 5N Câu 12/ Hai lực song song cùng chiều có độ lớn 20N 30N, khoảng ... cách vai người B 40cm. Lực mà người A B phải chịu lần lượt là A. 600N 400N B. 400N 600N C. 500N 500N. D. 300N 700N. Hết C A O )  F Hình 3.4 Generated by Foxit...
 • 4
 • 4,714
 • 88
câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 6

câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6

Địa lý

... Nam.Trang 2 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2 010 a. Trên biển trên đất liền b. Ở vùng lạnh vùng nóng.c. Giữa mùa nóng mùa lạnh d. Tất cả các góc độ trên. Bài 21 : ... mặt đất 2 m.Trang 9 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2 010 Bài 12 : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐÂT. Câu 1: Nguyên nhân chính ... lửa b. Vùng đất sétTrang 7 Câu hỏi bài tập trắc nghiệm địa lý 6 Năm học 2009 - 2 010 d. Trong bóng râm, cách mặt đất 2 m. Bài 19 : KHÍ ÁP GIÓ TRÊN TRÁI ĐẤT Câu 1: Nguyên nhân để có khí...
 • 14
 • 17,384
 • 410

Xem thêm