câu hỏi trắc nghiệm thuế xuất nhập khẩu co dap an

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... Tìm phát biểu sai về tia phóng xạ anpha . A. Tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện . B. Tia anpha là chùm hạt nhân hêli 42He mang điện +2e. C. Hạt anpha phóng ra từ hạt nhân với vận ... Côban (60 Co 27) phát ra tia dùng để tìm khuyết tật trong các chi tiết máy.B. Phơng pháp các nguyên tử đánh dấu C. Phơng pháp dùng cacbon 14. D. A, B và C đều đúng.Trả lời các câu hỏi ... MeV13. Chọn câu đúng :A. Tuổi của Trái Đất là 5.10 9 năm. Giả sử rằng từ khi có Trái Đất đà chất urani mà chu kì bán rà là T = 4,5.1 0 9 năm. Nếu ban đầu 2,72 kg urani thì nay chỉ...
 • 12
 • 7,117
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu theo điều kiện Incoterm?Trong phương thức thanh toán quốc tế phương thức thanh toán chuyển tiền là gì?16.Nhà NK ở tp HCM, XK café đi Mỹ, hàng được đóng trong container, ... hữu hình của xuất nhập khẩu 3. – các điều kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?4. Incoterm là chữ viết tắt của:a. International Commercial Termsb. Internation Company Termsc. ... phương xuất- nhập; Nghiệp vụ Buy – Back)40.Ưu điểm của phương thức thanh toán trong buôn bán đối lưu:a. Mở rộng khả năng xuất khẩu b. Thủ tục được giảm nhẹc. Giảm rủi ro trong thanh toánd. Câu...
 • 15
 • 26,560
 • 190

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

500 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sinh 9 (có đáp án)

Sinh học

... biẻu hiện quan hệ là:A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địchB. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranhC. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchD. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế Câu 46: Yếu ... hiệu quả hơn Câu 48: Hai hình thức quan hệ chủ yếu giữa các sinh vật khác loài là:A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địchB. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chếC. Quan hệ đối địch và quan hệ ức ... giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng Câu 41: Hiện tợng dới đây xuất hiện do giao phối gần là:A. Con ở đời F1 luôn các đặc điểm tốtB. Con luôn nguồn gen tốt của bố mẹC. Xuất hiện quái...
 • 49
 • 26,314
 • 755

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... 41%d. TL,Z = 30% Câu 172: Chỉ tiêu nào sau đây là bé nhất:a. Lãi gộp từ hoạt động kinh doanh b. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệpc. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp d. Các ... chínhd. Không câu nào đúng Câu 160: Cho Doanh thu thuần = 6.000, tổng vốn kinh doanh T = 9.000, lợi nhuận trước thuế TNDN =1.250, thuế suất thuế TNDN = 28%, hãy tính tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng ... đònbẩy kinh doanh DOL?a. 2b. 3c. 1,5 d. 0,5 Câu 313: Đòn bẩy ______ liên quan đến mối quan hệ giữa doanh thu và thu nhập mỗi cổ phần:a. Kinh doanhb. Tổng hợp c. Tài chínhd. Chung Câu 314:...
 • 46
 • 25,544
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... a. Xuất khẩu tăng b. Nhập khẩu tăng c. Nhập khẩu giảm d. Xuất khẩu giảm 22. Trong điều kiện giao hàng nào dưới đây, rủi ro về hàng hoá thuộc về người mua khi hàng đã được giao qua lan can ... thời gian dài trước khi thể gửi chứng từ hàng không từ người xuất khẩu qua ngân hàng của họ tới ngân hàng của người xuất khẩu để rồi ngân hàng của người nhập khẩu gửi cho người nhập khẩu. ... vận tải hàng không quốc HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ đáp án 1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính...
 • 22
 • 5,909
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 2)?a)SNMPb)POP3c)SMTPd)ICMP79.Record nào sau đây hỗ trợ chế chứng thực cho miền?a)Một SOV record.b)Một SOS record.c)Một SRV record.d)Một SOA record.80.Dịch vụ nào sau đây được yêu ... lênd.Tất cả đều sai7.Thiết bị Hub bao nhiêu collision domain?1 2348.Thiết bị Switch bao nhiêu collision domain?a.1 collisionb.2 collisionc.1 collision/1portd.tất cả đều đúng9.Thiết ... mối quan hệ giữa chúng.c)Bao gồm hai ý của câu a) và b).d)Cả ba câu trên đều sai.50.Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn phòng gọi là:a)LANb)WANc)SMTPd)DHCP81.DC...
 • 10
 • 14,527
 • 437

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tin học văn phòng

... BÀI TẬP Câu 1: WWW là viết tắt của? oWorld Wide Wed oWorld Wide Web oWorld Wild WedoWord Wide Web Câu 2: Trang Web là? o Mở một trang tìm kiếm, nhập từ khóa tìm kiếm và chọn Search. Câu 20:Đâu ... Favoriteo Add to Favoriteo Ogranize Favorite Câu 9:Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì:o Chọn biểu tượng Connection > Disconnecto Chọn File > Disconnecto Chọn Window ... LAN/WANod) IPX/SPX Câu 14: Trong các thuật ngữ dướiđây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet oa) WWW (World Wide Web) ob) Chat oc) E-mailod) TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet...
 • 7
 • 26,218
 • 509

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... sai ? A. hai loại quang phổ vạch: quang phổ vạch hấp thụ và quang phổ vạch phát xạ. B. Quang phổ vạch phát xạ những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối. C. Quang phổ vạch hấp thụ những ... tố khác nhau đặc điểm quang phổ vạch phát xạ khác nhau về… A. độ sáng tỉ đối giữa các vạch quang phổ; B. bề rộng các vạch quang phổ; C. số lượng các vạch quang phổ; D. màu sắc các vạch ... bằng … A. màn huỳnh quang B. quang phổ kế C. mắt người D. pin nhiệt điện VII.43. Chọn câu sai. Tính chất và tác dụng của tia hồng ngoại là: A. Gây ra hiệu ứng quang điện ở một số chất bán...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... (Đúng) Câu 107: Trị số Octan là gì? Câu 61: Loại đường cong chưng cất nào ý nghĩa quan trọng trong việc trao đổi mua bán dầu mỏ A.Đường cong flash B. Đường cong TBP ( Đúng ) C.Đường cong ... gian naphteno-parafinic Câu 74: Hiện nay xúc tác thường dùng trong công nghiệp cho quá trình ankyl hóa là : A. Zeolit X,Y B. Co- Mo/Al2O3 C. Pt/Al2O3 D. H2SO4 ,H2S (Đúng)CÂU HỎI ... ) để đánh giá trị số Octan của nhiên liệu xăng : A. 2,3,3 –trimetyl pentan B. 2,2,4-trimetyl pentan ( Đúng) C. 2,2,4,4-tetrametyl pentan D.2,2,3,3-tetrametyl butan Câu 71: Để đánh giá chất...
 • 28
 • 7,146
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

Ngân hàng - Tín dụng

... thời gian dài trước khi thể gửi chứng từ hàng không từ người xuất khẩu qua ngân hàng của họ tới ngân hàng của người xuất khẩu để rồi ngân hàng của người nhập khẩu gửi cho người nhập khẩu. Vì ... thương mại b. Thâm hụt cán cân thanh toánc. Thay đổi cấu tiền mặt trong lưu thông d. Lạm phátc. Nhập khẩu giảm d. Xuất khẩu giảm. a << Tăng xuất khẩu Phá giá đồng nội tệ là việc ... 11:19 PM Previous post was at 11:17 PM Sorry câu 44 đáp án là dTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/725-Cau-hoi-trac-nghiem-thi-vao-ngan-hang -co- dap- an- va-giai-thich#ixzz1NNhpmYxme. Tất cả đều...
 • 14
 • 6,050
 • 236

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

Khoa học xã hội

... củamìnhd. Cả 3 câu đều đúngĐáp án c Câu 38: Mc. Clelland cùng các cộng sự cho rằng con người nhu cầu:a. Thành tựub. Liên minhc. Quyền lựcd. Cả 3 câu đều đúngĐáp án d Câu 39: Kỹ năng ... đạoĐA: B Câu 77: “Nghệ thuật lãnh đạo là sự khởi xướng và duy trì cấu trúc trong sự mongđợi và sự tương tác” là khái niệm theo quan điểm của:a. Hemphill & Coonsb. Jandac. Jacobsd. Katz ... tưởng và khái niệmb. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con ngườic. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệmd. con người, khái niệmĐáp án: c Câu 25: Các yêu cầu như đưa ra thông tin ủng hộ, giải...
 • 107
 • 16,205
 • 147

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 đáp án

2000 câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12 có đáp án

Sinh học

... bào sinh dục tự do được lấy ra khỏi quan sinh dục; B. Các tế bào sôma tự do được tách ra khỏi tổ chức sinh dưỡng; C. Các tế bào đã được xử lí hoá chất làm tan màng tế bào; Thư viện tài liệu ... hiện cùng một kiểu hình; C. Đời con không phân li; D. Đời con biểu hiện cả 2 tính trạng của P; Bài : 43 Khi 2 alen trong một cặp gen giống nhau thì thể mang cặp gen đó gọi là: Chọn một ... nhiên. B. Hoạt động quang hợp của thực vật xanh, tạo ôxi, hình thành lớp ôzôn chắn tia tử ngoại; C. Điều kiện khí hậu thuận lợi; D. Xuất hiện quan hô hấp là phổi, thích nghi với hô hấp cạn;...
 • 409
 • 10,195
 • 813

Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu đáp án

Bài tập kế toán thuế Xuất Nhập Khẩu có đáp án

Kế toán - Kiểm toán

... số vào ta có:Bài tập kế toán thuế Xuất - Nhập Khẩu đáp án Bài 1: Tính thuế xuất nhập khẩu của công ty kinh doanh xuất nhập khẩu như sau:- 1, Trực tiếp xuất khẩu lô hàng gồm 500 SPA hợp ... = 1.037,864 (tr đ)- thuế TNDN phải nộp = thu nhập chịu thuế x thuế suất.thu nhập chịu thuế = doanh thu chịu thuế - chi phí hợp lý + thu nhập khác + doanh thu chịu thuế = (5.102,88 + 7363,84 ... 9.500) 285.000 = 2.000 USD = 37 x 106 đ Thuế nhập khẩu phải nộpLô hàng 1: Lô A : + +=> Thuế nhập khẩu phải nộp là: - Lô B: + +=> Thuế nhập khẩu phải nộp là:- Lô C: +- Dịch vụ...
 • 26
 • 12,722
 • 139

1000 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10,11,12 - đáp án

1000 câu hỏi trắc nghiệm lớp 10,11,12 - có đáp án

Hóa học

... tan trong nớc.C. Ion amoni không màu.D. Muối amoni khi tan điện li hoàn toàn. Câu 373 : Bột nở để làm cho bánh trở nên xốp chứa muối A. NaHCO3B. NH4HCO3C. (NH4)2 CO 3D. Na2 CO 3 Câu ... xảy ra là :A. 2NaClO + CO 2 + H2O Na2 CO 3 + 2HClO.B. NaClO + CO 2 + H2O NaHCO3 + HClO. C. NaClO + O2 NaClO3. D. NaClO NaCl + O (oxi nguyên tử). Câu 211 : Trong công nghiệp, ... không tan trong H2SO4 đặc.B. Thanh sắt bị ăn mòn trong H2SO4 đặc, không tan trong H2SO4 loÃng.C. Trong cả hai trờng hợp thanh sắt đều bị ăn mòn.D. Trong cả hai trờng hợp thanh sắt...
 • 129
 • 2,313
 • 2

Xem thêm