câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị nguồn nhân lực có đáp án

câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( đáp án)

câu hỏi trắc nghiệm môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh ( có đáp án)

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... …………., là …………soi sáng cho cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng”Select one:a. Trí tuệ - mặt trờib. Ánh sáng - mặt trờic. Kim chỉ nam - mặt trời d. Ngọn đuốc – ánh sángQuestion 6Not ... - Sự kiện nào được xem là đánh dấu bước chuyển biến về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh?Select one:a. 2- 1930 thành lập Đảng Cộng sản Việt Namb. 12-1920 tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Phápc. ... là tất cả. Đó là khẳng định đày tính sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc, và được Người khẳng định lần đầu tiên trong tác phẩm:Select one:a. Đông Dươngb. Bản án chế độ thực Dân Phápc. Bản báo cáo...
 • 6
 • 11,648
 • 260

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C1)

Cao đẳng - Đại học

... tại cầu cảng hay trên tàu thì áp dụng điều kiện DES hoặc DEQ.a. DES.b. DEQ. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMMÔN: QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG.(Khoa TM-DL).C11. Incoterms là … do phòng thương mại quốc tế ... của người bán thì a. Người bán giúp người mua bốc hàng.b. Người mua giúp người bán bốc hàng.c. Người bán chịu trách nhiệm dỡ hàngd. Người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng. Đáp án: d19. ... người bán thì người bán chịu trách nhiệm bốc hàng. Nếu việc giao hàng không diễn ra ở sở người bán thì người bán không chịu trách nhiệm dỡ hàng.a. FOB.b. FCA.c. CFR.d. CIF. Đáp án: b15....
 • 16
 • 2,144
 • 36

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị ngoại thương (C5)

Cao đẳng - Đại học

... (Acceptance): Đáp án: d13. Đặt hàng (Order):a. Về thương mại là thư của người bán gửi người mua trong đó thể hiện ý địnhbán hàng của mình. b. Trên sở chào hàng, báo giá của bên bán; bên mua ... điềukiện cần thiết khác. Đáp án: a16. Thư ghi lại kết quả thống nhất gửi cho bên kia (do 1 bên đưa ra) để người bán xácnhận bán - xác nhận đơn đặt hàng/(mua):a. Thư hỏi hàng (Enquiry).b. Chào ... hợpđồng:a. Thư hỏi hàng (Enquiry).b. Chào hàng (Offer), báo giá (Quatation).c. Hoàn giá (Counter-Offer).d. Đặt hàng (Order). Đáp án: c11. Chấp nhận (Acceptance): a. Sau khi bên bán qua nhiều...
 • 4
 • 888
 • 31

Tài liệu Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen doc

Tài liệu Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen doc

Cao đẳng - Đại học

... A. CAÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: thể hiểu thuật ngữ " ;Quản trị& quot; như sau: (a) Quản trị là quá trình quản lý. (b) Quản trị là sự bắt buộc người khác hành động. (c) Quản trị là tự ... Đề thi và đáp án câu hỏi trắc nghiệm môn quản trị học căn bản trường cao đẳng hoa sen Trang 9 ĐÁP ÁN ĐỀ THI QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN –LỚP VP00/C1 ... TRẢ LỜI CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CUỐI HỌC KỲ MÔN : QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN Điểm số qui đổi (10) Chữ ký giáo viên chấm bài KẾT QUẢ LÀM BÀI CỦA SINH VIÊN 1. Tổng số câu hỏi 50 2. Số câu không...
 • 10
 • 2,185
 • 37

NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN potx

NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN potx

Cao đẳng - Đại học

... con người. NHỮNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN (c) Quản trị hành chánh. (d) Định lượng. Câu 37: Ở thời kỳ hội nhập các lý thuyết quản trị, người ta tiếp cận các ... hiện đại. Câu này có thể được hiểu như sau: (a) Không cần lý thuyết quản trị, người ta vẫn thể quản trị được. Câu 26: Phát biểu sau đây là sai khi nói về tính phổ biến của quản trị: (a) ... hiểu Quản trị ngày nay được xem là một nghề, với minh chứng sau đây: (a) Những người năng lực quản trị đã, đang và sẽ chuyển sang hành nghề tư vấn về quản trị. (b) Những nhà quản trị có...
 • 12
 • 2,057
 • 24

25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

Cao đẳng - Đại học

... 25 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN Trang 9 Câu 98: Chức năng kiểm tra sẽ nhiều mục đích, nhưng chung qui là: (a) Đạt được mục tiêu đề ra với nhiệu quả cao nhất ... công nhân. (b) Trực tiếp thăm hỏi công nhân. (c) Điều tra hiệu quả làm việc của công nhân thông qua các nhà quản trị. (d) Phân tích năng suất lao động của công nhân qua các thống kê. Câu ... Công nhân lười biếng. (b) Nhà quản trị hiểu biết hơn công nhân. (c) Phải động viên bằng các phần thưởng kinh tế. (d) Không cần dạy nhiều cho công nhân mà để họ tự tìm tòi, sáng tạo. Câu...
 • 11
 • 1,315
 • 18

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN ppt

Cao đẳng - Đại học

... hoạt động quản trị dưới các góc độ khác nhau, nên cần hiểu biết về quản trị. Câu 2: thể hiểu thuật ngữ " ;Quản trị& quot; như sau: (a) Quản trị là quá trình quản lý. (b) Quản trị là sự ... nhóm một nhóm trưởng). Vậy Ông Trưởng Phòng Hành chánh đó là: (a) Người quản trị cấp cao. (b) Người quản trị cấp giữa. (c) Người quản trị cấp thấp. (d) Người quản trị cấp chỉ huy. Câu ... cao, tức nhà quản trị cấp cao nhất thiết phải kỹ năng tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá cao hơn nhà quản trị cấp giữa và sở (c) Các nhà quản trị cấp sở cần thiết phải kỹ năng...
 • 14
 • 1,749
 • 37

SƯU TẦM MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN pot

SƯU TẦM MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN: QUẢN TRỊ HỌC CĂN BẢN pot

Cao đẳng - Đại học

... nhà quản trị khả năng và các đức tính khiến cấp dưới tin tưởng. Câu 74: Phân cấp quản trị là: (a) Sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành của nhà quản trị cấp trên cho các nhà quản trị ... công việc. (b) Tầm hạn quản trị là khái niệm dùng để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị thể điều khiển một các tốt đẹp nhất. (c) Tầm hạn quản trị liên quan mật thiết ... hạn quản trị là số lượng nhân viên dưới quyền (kể cả những người trực thuộc những người này, nếu có) mà một nhà quản trị thể điều khiển một các tốt đẹp nhất. Câu 73: Theo Max Weber , có...
 • 11
 • 2,112
 • 24

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học

Câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị học

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... hiểu biết về quản trị. Câu 2: thể hiểu thuật ngữ " ;Quản trị& quot; như sau:(a) Quản trị là quá trình quản lý. (b) Quản trị là sự bắt buộc người khác hành động.(c) Quản trị là tự mình ... đã có hoạt động quản trị. (c) Lý thuyết quản trị chẳng qua là một sự sao chép những hoạt động quản trị vốn có trong xã hội loài người. (d) Hoạt động quản trị là nội dung, còn lý thuyết quản trị ... là: (a) Người quản trị cấp cao. (b) Người quản trị cấp giữa.(c) Người quản trị cấp thấp.(d) Người quản trị cấp chỉ huy. Câu 18: Người ta phân biệt kỹ năng của một người quản trị gồm: (a)...
 • 23
 • 1,380
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢNNGUỒN NHÂN LỰC

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Hành chính - Văn thư

... nhằm sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả đểthực hiện mục tiêu của tổ chức. Tuy theo chức năng nhiệm vụ của mỗi quan màchính sách nguồn nhân lực của tổ chức phải đáp ứng những câu hỏi/ những yêu ... hoá nguồn nhân lực là quá trình đánh giá, xác định nhu cầu về nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc của tổ chức và XD các kế hoạch laođộng để đáp ứng đợc các nhu cầu đó.Kế hoạch hoá nguồn ... hay nguồn nhân lực của nó. Do đó cã thĨ nãi NNL cđa mét tỉ chøc bao gåm tất cảnhững ngời hoạt động làm việc trong tổ chức đó, còn nhân lực đợc hiểu là nguồn lực của mối con ngời mà nguồn lực...
 • 28
 • 5,499
 • 25

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

680 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tốt nghiệp THPT 2009 (có đáp án)

Sinh học

... được giá trị kiểu gen của từng cá thể thông qua việc đánh giá kiểu hình đời con.D. thể chủ động tạo ra các biến dị lợi.421.Phương pháp chọn lọc cá thể nhược điểm làA. đòi hỏi công ... gen.D. thể chủ động tạo ra các biến dị lợi.420.Phương pháp chọn lọc cá thể ưu điểm làA. đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn kém.B. hiệu quả cao với tất cả các loại tính trạng.C. đánh ... tục.D. mẹ được tổng hợp gián đoạn.18.Quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ một mạch được tổng hợp liên tục, mạch còn lại tổng hợp gián đoạn vìA. enzim xúc tác quá trình tự nhân đôi của ADN chỉ gắn...
 • 68
 • 1,572
 • 1

Xem thêm