câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế thương mại đáp án

Chuyên ngành kinh tế

... www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạibỏ quyền đòi nợ của công ty TNHH M được pháp luật cho phép hay ko?Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương ... me_conEbook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạiCÂU 1: Luật dn 2005 quy định bất kỳ cá nhân nào cũng quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nướcTrả ... là người quyền nhận cổ tức cổ phiếu .Vậythỏa thuận đó phù hợp với quy định của pháp luật ko?Trả lờiEbook.VCU – www.ebookvcu.com Hỏi đáp trắc ngiệm môm luật kinh tế thương mạiCÂU 29:Công...
 • 10
 • 2,689
 • 48
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế, luật doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đ-ợc kí kt gia các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân đăng kí kinh ... vậy anh B vi phạm pháp luật hay khônga. Vi phạm b. Không vi phạm7. Điều kiện để doanh nghiệp tư cách pháp nhâna. tên riêng, tài sản c. sự độc lập về tài chínhb. trụ sở ... trong thời hạn:a. 5 thángb. 6 thángc. 7 thángd. 8 tháng Câu 14: Phát biểu về công ty cổ phần nào sau đây là sai?a. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không quyền chuyển nhượng...
 • 129
 • 19,135
 • 206
Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY

Khoa học xã hội

... viên của công ty. Câu 5 : Câu nào là câu đúng trong các câu sau :a. Công ty TNHH(1 hoặc 2 thành viên trở lên )có thể chuyển đổi sang công ty cổ phần.b. Doanh nghiệp tư nhân thể chuyển đổi ... Hợp doanh. Câu 6:Theo Luật Doanh Nghiệp 2005, chỉ loại hình công ty này quyền phát hành chứng khoán :a) Cổ phần b) TNHH 1 thành viên c) TNHH 2 thành viên trở lên d) Hợp danh Câu 7:Quyền ... chứng nhận ĐKKD. Câu 15: Trong công ty Cổ Phần, câu nào là câu sai trong các câu sau:a. Không được rút vốn công ty đã góp bằng CPPT dưới mọi hình thức.b. Cổ đông sáng lập thể chuyển nhượng...
 • 129
 • 3,958
 • 13
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty

Cao đẳng - Đại học

... cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơquan đăng kí kinh doanh trong 1 năm liên tiếp. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- Phần công tya) Công ty TNHH b) Công ty hợp danhc) Công ty ... trongmấy tháng?a. 3 tháng c. 5 thángb. 4 tháng d. 6 tháng4. Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của?a. Cổ phần phổ thông c. Công ty cổ phầnb. không thanh toán hoặc thanh toán không đủ ... sau, loại hình nào không tư cáchpháp nhân:a. 1tháng 1 lần c. 6 tháng một lần b. 3 tháng 1 lần d. 1 năm một lần11. Theo luật doanh nghiệp 2005 Doanh nghiệp nào không tư cáchpháp nhâna....
 • 130
 • 2,092
 • 9
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế

Cao đẳng - Đại học

... đúngd. (a), (b) đều sai Đáp án đúng là (a) Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ... hữu.d. Không đáp án đúng.27.Chọn câu đúnga. Công ty TNHH 1 thành viên quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ.b. Công ty TNHH 1 thành viên quyền tăng vốn điều lệ nhưng không quyền giảm ... vậy anh B có vi phạm pháp luật hay khônga. Vi phạm b. Không vi phạm X7. Điều kiện để doanh nghiệp tư cách pháp nhâna. tên riêng, tài sản c. sự độc lập về tài chính Xb. trụ sở...
 • 55
 • 2,684
 • 10
Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế- phần công ty

Cao đẳng - Đại học

... (huyện).c) Hai câu a, b đều đúng.d) Hai câu a, b đều sai. Đáp án: a. Câu 3: mấy loại công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2005:a) 3 loại.b) 4 loại.c) 5 loại.d) 6 loại. Đáp án: c. Câu 4: Các ... hữu.d. Không đáp án đúng.27.Chọn câu đúnga. Công ty TNHH 1 thành viên quyền tăng hoặc giảm vốn điều lệ.b. Công ty TNHH 1 thành viên quyền tăng vốn điều lệ nhưng không quyền giảm ... không được làm điều gì dưới đây:a. Mua lại phần vốn gópb. Góp thêm vốn Câu h ỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty?a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 hoặc 2 thành...
 • 87
 • 1,166
 • 1
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ - PHẦN CÔNG TY

Cao đẳng - Đại học

... ỏ ấ ượ ị ở ề sau đâya) Kinh doanh b t đ ng s nấ ộ ảb) T doanhực) Mơi gi i ch ng khốnớ ứd) Qu n lý danh m c đ u tả ụ ầ ư Câu Hỏi Trắc Nghiệm Luật Kinh Tế -Phần Công Ty ... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế đợc kí ktgia các bên sau đây :a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhânc. Pháp nhân và cá nhân đăng kí kinh ... hành vi dân sự và không quyền khởi kiện.b. Hết thời hạn thông báo mà ngời khởi kiện không đến toà án làm thủ tục thụ lý vụ án trừ trờng hợp lý do chính đángc. Vụ án đòi tài sản cho thuê,...
 • 142
 • 1,138
 • 9
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần công ty ppt

Cao đẳng - Đại học

... đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu1 3 :c Câu1 4 :b Câu1 5 :e Câu1 6 :d Câu1 7 :d 1.Trong công ty cổ phần, cổ phần được thể hiện ... tờ ND được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. c. Phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của hồ sơ.d. a,b đúnge. a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 ... cổ đông nào quyền tham gia quản lý công ty:a. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết.b. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY1 .Có bao nhiêu...
 • 78
 • 1,126
 • 9
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam doc

Cao đẳng - Đại học

... sát nhân dânb.Phòng thi hành án thuộc sở tư pháp c.Toà kinh tế d.Toà án kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính Đáp án d Câu 18. Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp đầu tư nào chịu rủi ro ... báo chí, xuất bản.c. Kinh doanh điện, chế biến khoáng sản, luyện kim.d. Thành lập sở nghiên cứu khoa học độc lập Đáp án d Câu 15.Chọn câu đúng trong các câu saua.Dự án quy mô vốn đầu tư ... tư:A.Dự án đầu tư trong nước. B.Dự án đầu tư vốn nước ngoài.C.Dự án thuộc danh mục dự án đầu D.Cả 3 dự án trên. tư điều kiện. x Câu 7: Đối với đất chưa giải phóng mặt bằng thì nhà đầu tư có...
 • 15
 • 1,010
 • 12
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công ty doc

Cao đẳng - Đại học

... a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 :d Câu4 :b Câu5 :a Câu6 :e Câu7 :e Câu8 :d Câu9 :b Câu1 0 :e Câu1 1 :a Câu1 2 :a Câu 11: Thành viên trong công ty TNHH 1 thành viên thể là: a. Tổ chức. b. Tổ chức ... công ty mà không quyết định gia hạn là công ty bị :a) Giải thể b) Phá sản c) Lâm vào tình trạng phá sản Câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế phần công tyb. Cổ đông sáng lập thể chuyển nhượng ... của luật Doanh nghiệp.b. Các giấy tờ ND đợc kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. c. Phải đảm bảo tính chính xác và trung thực của hồ sơ.d. a,b đúnge. a,b,c đúng Câu1 :d Câu2 :d Câu3 ...
 • 131
 • 932
 • 5
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế - phần kinh tế ppt

Cao đẳng - Đại học

... đăng ký kinh doanh phải xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho HTX. Câu hỏi trắc nghiệm Luật Kinh Tế- PHẦN CÔNG TY 1 .Có bao nhiêu lọai hình công ty? a. Cty cổ phần, Cty TNHH 1 ... pháp luật hợp đồng kinh tế ngày 25/09/1989 qui định: hợp đồng kinh tế được kí kết giữa các bên sau đây : a. Cá nhân và pháp nhân b. Pháp nhân và pháp nhân c. Pháp nhân và cá nhân đăng kí kinh ... có. a. 9 thành viên b. 11 thành viên c. 15 thành viên d. không nhất thiết phải ban kiểm soát Câu 13. Chọn câu phát biểu sai: a. Thành viên HTX thể góp vốn hoặc góp sức b. HTX có...
 • 95
 • 1,035
 • 6

Xem thêm