câu hỏi trắc nghiệm chương 4 5 6 hóa học 8

câu hỏi trác nghiệm chuong III toán 6

câu hỏi trác nghiệm chuong III toán 6

Toán học

... b)23c)32d)33e) 98 45 f)110 Câu số 16 : 17 34 : 50 75 =a)3 4 b)1 4 c)32d) 5 4 e)3f)23 Câu số 17 : 5 1 3 8 2 4 + −=a)7 8 b) 5 12c) 5 6 d)11 16 e)1730f)3 8 Câu số 18 : 15 98 1. 49 45 8 +=a)7 6 b)1712 ... =a)1 6 −b)112c)29−d)17 28 e)1 4 f)7 24 Câu số 53 : 1 12 1 6 3+ =a) 55 12b) 14 3c)113d)72e)73 16 f) 53 8 Câu số 54 : 7 12 112 4 − =a)31 36 b) 15 8 c) 4 3d)11 8 e)11 8 −f)31 8 Câu số 55 : 36 ... b) 5 12c) 5 6 d)11 16 e)1730f)3 8 Câu số 58 : 55 54 1. 18 110 3− =a)7 6 b)1712 c)3 5 d)19 24 e)7 5 f)11 8 Câu số 59 : 25 50 1: 36 1 08 5 + =a)1310b)712c)1710d)19 24 e)21 4 f) 5 3 Câu số 60 : 30 147 ...
 • 7
 • 1,019
 • 23

Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 6

Câu hỏi trắc nghiệm luật hình sự 6

Cao đẳng - Đại học

... b. Sau 5 năm.c. Sau 7 năm. d. Sau 10 năm. I. Câu hỏi trắc nghiệm 1. Khẳng định nào sau đây là sai?a. Một số tình tiết giảm nhẹ (TTGN) trách nhiệm hình sự (TNHS) được quy định tại Điều 46 BLHS.b. ... 2 Điều 46 .d. Đã có đến 3 TTGN TNHS là áp dụng được Điều 47 .3. H phạm tội quy định tại khoản 2 Điều 1 34 BLHS. Trong hành vi phạm tội của A có 2 TTGN được quy định tại khoản 1 Điều 46 BLHS nên ... từ khi nào?a. 5 năm tù tính từ ngày 01/01/20 05. b. 5 năm tù tính từ ngày 01/01/2007c. 7 năm tù tính từ ngày 01/01/20 05. d. 7 năm tù tính từ ngày 01/01/2007. 8. Ngày 01/01/20 05 Võ B phải chấp...
 • 3
 • 1,464
 • 72

Câu hỏi trắc nghiệm chương : Bảo hiểm

Câu hỏi trắc nghiệm chương : Bảo hiểm

Bảo hiểm

... D. Cả A và BĐáp án: C Câu 24: Năm 1 952 , tổ chức lao động quốc tế ICO ra công ước đầu tiên về bảo hiểm xã hội gồm mấy chế độ:A. 5 B. 8 C. 9D. 6 Đáp án: C Câu 25: Hiện nay, ở nước ta có ... hiểm xã hộiD.Bảo hiểm kinh doanh câu 19: hoạt động của bảo hiểm kinh doanh hướng đến:A.mục tiêu lợi nhuậnCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG : BẢO HIỂMNHÓM 8 – KHOA E Câu 1: Điều gì không phải là nguyên ... buộc:A. 5 B. 4 C. 2D. 6 Đáp án: A Câu 26: Giá trị bảo hiểm (V) là khái niệm áp dung cho loại hình:a. Bảo hiểm tài sảnb. Bảo nhiểm nhân thọc. Bảo hiểm TNDSd. Cả ba loại hình trênĐáp án: aCâu...
 • 11
 • 8,044
 • 94

50 cau hoi trac nghiem chuong 7

50 cau hoi trac nghiem chuong 7

Hóa học

... độ. D. xúc tác. Câu 51 . Cho 5g kẽm viên vào cốc đựng 50 ml dung dịch H2SO 4 4M ở nhiệt độ thường ( 25 o). Trường hợp nào tốc độ phản ứng không đổi ?A. Thay 5g kẽm viên bằng 5g kẽm bột.B. ... bột.B. Thay dung dịch H2SO 4 4m bằng dung dịch H2SO 4 2M.C. Thực hiện phản ứng ở 50 oC.D. Dùng dung dịch H2SO 4 gấp đôi ban đầu . Câu 52 . Cho phản ứng hóa học : A (k) + 2B (k) + nhiệt ... thuận và nghịch bằng nhau. Câu 46 . Yếu tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học? A. Nồng độ.B. Áp suất.C. Xúc tác.D. Nhiệt độ Câu 47 . Cho phản ứng sau:4CuO (r)  2Cu2O (r) + O2...
 • 11
 • 1,226
 • 1

30 câu hỏi trắc nghiệm chương IV: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

30 câu hỏi trắc nghiệm chương IV: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Toán học

... sai?a19cot 1 4 π= − b19 2cos 4 2π=c19tan 1 4 π= −d19 2sin 4 2π= 18/ Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?a 26 cot 33π=b19tan 3 4 π= −c 26 1cos3 2π=d 26 2sin3 ... 23 6 π?a 6 π− b11 6 πc 25 6 π−d17 6 π 20/ Các cung lượng giác sau cung lượng giác nào có điểm đầu và điểm cuối không trùng với cung lượng giác có số đo là 25 3π−?a173πb 16 3πc3π−d 5 3π ... 25 3π−?a173πb 16 3πc3π−d 5 3π 21/ Các cung lượng giác sau cung lượng giác nào có điểm đầu và điểm cuối không trùng với cung lượng giác có số đo là 19 4 π−?a 5 4 πb13 4 πc13 4 π−d11 4 π− 22/...
 • 3
 • 2,669
 • 150

CAU HOI TRAC NGHIEM CHUONG III - hoa chau

CAU HOI TRAC NGHIEM CHUONG III - hoa chau

Toán học

... đúng về nghiệm của (1) là :a. ++10 41 11 ; 14 65 1 1; b. −−10 41 11 ; 14 65 1 1c. −+ 14 65 1 1 ; 14 65 1 1; d.−+10 41 11 ; 10 41 11 42 . Tập ... nghiệm ; c. Có 4 nghiệm ; d. Vô nghiệm 50 . Phương trình -0)223()12(2 24 =−+−−xx có bao nhiêu nghiệm ?a. Có 2 nghiệm ; b. Có 4 nghiệm ; c. Có 3 nghiệm ; d. Vô nghiệm Tổ Toán_ Trường THPT Hóa ... (2) có nghiệm trái dấu thì phương trình (1) d) Nếu phương trình (2) có 2 nghiệm âm phân biệt thì phương trình (1) 49 . Phương trình 0 )63 8( 2)3 65 ( 24 =++−+xx có bao nhiêu nghiệm ?a. Có 2 nghiệm...
 • 4
 • 619
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm chương oxi

câu hỏi trắc nghiệm chương oxi

Hóa học

... 10D11C 12B 13D 14C 15B 16D 17D 18C 19C 20D21D 22B 23D 24D 25B 26A 27C 28A 29C 30A31B 32B 33D 34C 35B 36A 37D 38 39D 40 B 41 B 42 A 43 D 44 A 45 C 46 B 47 C 48 A 49 C 50 AC. Trong hợp chất OF2, oxi ... H2SO 4 .3SO3, cần bao nhiêu g olium này để pha vào 100ml dung dịch H2SO 4 40 %(d=1,31g/ml) để tạo ra olium có hàm lượng SO3 là 10%.A. 2 74, 55 gB. 82 3 ,65 gC. 44 9,1 gD. 54 9 ,1 g Câu 8: Hốn ... muối khan?A. 3 ,82 B. 10, 06 C. 3,07D. Kết quả khác. Câu 48 . Cho 3 ,87 g hỗn hợp Mg và Al vào 250 ml dung dịch X chứa 2 axit (HCl 1M và H2SO 4 0,5M) được dung dịch B và 4, 3 68 lít H2 (đktc)....
 • 7
 • 769
 • 4

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

Hóa học

... 31. C; 32.C; 33.A; 34. B; 35. C; 36. C; 37.D; 38. C; 39.D; 40 .C; 41 .A; 42 .B; 43 .B; 44 .D; 45 .C; 46 .B; 47 .A; 48 .D: 49 .B; 50 .A Câu hỏi trắc nghiệm 4 Hóa 8 Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành ... 4. C; 5. C; 6. C; 7.A; 8. C; 9.C; 10.D; 11.C; 12.D; 13.D; 14. B; 15. D; 16. D; 17.D; 18. D; 19.D; 20.C; 21.D; 22.D; 23.C; 24. D; 25. D; 26. B; 27.D; 28. B; 29.D; 30.D; 31. C; 32.C; 33.A; 34. B; 35. C; 36. C; ... 3.B; 4. D; 5. B; 6. A; 7.A; 8. A; 9.D; 10.D; 11. D; 12.D; 13.D; 14. D; 15. C; 16. D; 17.B; 18. C; 19.D; 20.B; 21.B; 22.C; 23.D; 24. B; 25. D; 26. D; 27.D; 28. B; 29.A; 30.B; 31.D; 32.A; 33.B; 34. C; 35. D;...
 • 9
 • 5,412
 • 93

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 14. B; 15. B; 16. A; 17.C; 18. A; 19.D; 20.C; 21.C; 22.D; 23.C; 24. C; 25. D; 26. C; 27.B; 28. B; 29.C; 30.C; 31.A; 32.C; 33.D; 34. C; 35. A; 36. D; 37.A; 38. B; 39.D; 40 .A; 41 .D; 42 .B; 43 .A; 44 .B; 45 .B; ... hơi nớc D. 5cm3 oxi Câu 50 : Khử 48 g đồng (II) oxit bằng khí hiđro cho 36 , 48 g đồng. Hiệu suất của phản ứng là:A. 90% B. 95% C. 94% D. 85 % Đáp án:1.B; 2.A; 3.D; 4. C; 5. C; 6. D; 7.B; 8. B; 9.B; ... 0,75mol D. 0 ,50 molCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUNCh ơng V : hiđro- nớcSử dụng dữ kiện sau cho câu số 1, 2Cho 48 g CuO tác dụng với khí H2 khi đun nóngCâu...
 • 6
 • 3,003
 • 57

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

Hóa học

... 38. B; 39.C; 40 .D; 41 .A; 42 .C; 43 .B; 44 .A; 45 D; 46 .B; 47 .A; 48 .C; 49 .B; 50 .C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 6 HÓA HỌC 8 TRNG THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUND. Số mol chất tan trong 1lít dung môi Câu 40 : ... H2SO 4 có d= 1, 28. A. 6, 66lít H2SO 4 và 3, 34 lít H2O B. 6, 67lít H2SO 4 và 3,33 lít H2OC. 6, 65lít H2SO 4 và 3, 35 lít H2O D. 7lít H2SO 4 và 3 lít H2O Câu 44 : Khi hoà tan 50 g ... cần có là:A. 48 0g B. 50 6g C. 360 g D. 240 g Câu 29: Muốn pha 300ml dung dịch NaCl 3M thì khối lợng NaCl cần lấy là:A. 52 ,65 g B. 54 , 65 g C. 60 ,12g D. 60 ,18gCU HI TRC NGHIM 3 HểA HC 8 TRƯỜNG THCS...
 • 6
 • 2,333
 • 45

Câu hỏi trắc nghiệm chương sự điện Ly

Câu hỏi trắc nghiệm chương sự điện Ly

Tư liệu khác

... 50 ;22 ,4 và 27 ,6 B. 25; 50 và 25 C. 21; 34, 5 và 45 ,5 D. 30 ;40 và 30 42 . Lợng SO3 cần thêm vào dung dịch H2SO 4 10% để thu đợc 100 ml dung dịch H2SO 4 20% là:A. 2 ,5 gam B. 8, 88 gam C. 6, 66 ... Pb(OH)2 34. Hỗn hợp khí gồm CO2 và N2 có tỉ khối với H2 là 18. Thành phần % theo khối lợng của hỗn hợp là:A. 61 ,11% và 38, 89%B. 30,12% và 39 ,88 % C. 63 , 15% và 36, 85 % D. 64 , 25% và 35, 75% 35. ... 8, 88 gam C. 6, 66 gam D. 24, 5 gam 43 . Khối lợng dung dịch KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47 gam K2O để thu đợc dung dịch KOH 21%A. 3 45 , 85 gam B. 250 gam C. 320 gam D. 40 0 gam 44 . Cho 10 ml...
 • 6
 • 2,141
 • 83

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Hóa học

... Câu 24: Dãy chất nào sau đây thuộc loại phân bón đơnA. KCl , KNO3, NH 4 Cl, B. KCl, NH 4 Cl, Ca(H2PO 4 )2 C.KCl; Ca(H2PO 4 )2; (NH 4 )2HPO 4 D. KCl, KNO3, Ca3(PO 4 )2 Câu ... Editor: nguyenthuha1 65 8 9@gmail.com Tel: 0 987 089 291 Câu 16: Để phân biệt Axít H2SO 4 có thể dùng A. Quỳ tím B. Dung dịch Ca(OH)2C. DD BaCl2D. Cả A và B Câu 17: Hoà tan 3,1 gam Na2O ... 0,005M B. 0,1M C. 0,05M D. 0,01M Câu 18: Dãy các chất được xếp theo thứ tự oxít, axít, bazơ, muối.A . CuO, NaOH, HCl ,CuSO 4 B. CuO, HCl, NaOH, CuSO 4 C .HCl CuO,NaOH, CuSO 4 D. CuO, CuSO 4, ...
 • 2
 • 471
 • 1

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC

Vật lý

... saiĐáp án trắc nghiệm lí thuyết Chương II: Sóng cơ học A B C D A B C D A B C D1 * 11 * 21 *2 * 12 * 22 *3 * 13 * 23 * 4 * 14 * 24 * 5 * 15 * 25 * 6 * 16 * 26 *7 * 17 * 27 * 8 * 18 * 28 *9 * ... tiếng đàn trong trẻo Câu 14: Vận tốc truyền âm phụ thuộc vào:A. Tính đàn hồi và mật độ của môi trườngB. Biên độ sóng C. Nhiệt độ D. Cả A và C Câu 15: Chọn câu sai trong các câu sau:A. Ngưỡng ... nhau Câu 27: Để tăng gấp đôi tần số của âm dao dây đàn phát ra ta phảiA. Tăng lực căng dây gấp đôi C. Giảm lực căng dây đi 2 lầnB. Tăng lực căng dây gấp 4 lần D. Giảm lực căng dây đi 4 lầnCâu...
 • 3
 • 1,171
 • 18

trac nghiem A 4,5,6

trac nghiem A 4,5,6

Tiếng anh

... works(D) doesn't works 4. Kate hasn't got ________ friends. (A) a lot(B) much(C) some(D) any 5. I have a lesson ________ Tuesday. (A) at(B) by(C) in(D) on 6. I'm sorry I ________ ... they 4. The children have gone ________. (A) for shopping(B) to shop(C) to make shopping(D) shopping 5. My father's very happy ________ my exam results. (A) for(B) about(C) by(D) on 6. ... house 4. I don't need ________ to help me. (A) anyone(B) no one(C) an one(D) nobody 5. Aeroplanes ________ and land every minute. (A) get off(B) get up(C) fly up(D) take off 6. I...
 • 11
 • 235
 • 0

Xem thêm