câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn quản trị học (có đáp án)

Quản trị kinh doanh

... lực của công tyc. Phụ thuộc vào yếu tố của mình d. Tất cả những câu trên70) Quản trị học theo thuyết Z là:a. Quản trị theo cách của Mỹ b. Quản trị theo cách của Nhật Bảnc. Quản trị theo cách ... quá lâu72) Thuyết quản trị khoa học được xếp vào trường phái quản trị nào:a. Trường phái quản trị hiện đại b. Trường phái quản trị tâm lý xã hộic. Trường phái quản trị cổ điển d. Trường phái ... phái quản trị khoa học: 4) Lý thuyết quản trị cổ điển không còn đúng trong quản trị hiện đại:5) Ra quyết định là một nghệ thuật:6) Ra quyết định là một khoa học: 7) Ra quyết định đúng là nhà quản...
 • 5
 • 13,531
 • 293
Câau hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Quản trị học doc

Câau hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Quản trị học doc

Cao đẳng - Đại học

... Câau hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Quản trị học b- H.định, T.chức, Đ.khiển, K.tra là quá trình quản trị một tổ chức c- H.định, T.chức, Đ.khiển, K.tra là các hoạt động q .trị đồng thời trong ... d. Mô hình 4 e. Mô hình 5 Câu 4: Tại sao yêu cầu mức độ thành thạo các kỹ năng quản trị ở các cấp quản trị có sự khác nhau? a- Do trình độ quản trị ở các cấp quản trị khác nhau b- Do sự quy ... nguyên d. Khoa học kỹ thuật e. Không có nguồn lực nào được xem là quan trọng hơn nguồn lực kia Câu 3: Các từ dưới đây, từ nào thuộc kỹ năng quản trị? a- Chuyên môn – kỹ thuật b- Thông tin c-...
 • 11
 • 1,162
 • 8
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn vật lý ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn vật lý ppt

Vật lý

... quang điện.C. Công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.D. Công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.7.4. Dòng quang điện đạt đến giá trị băo hoà khiA. ... giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật đạt giá trị cực tiểu.D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị ... gồm:A. 33 prôtôn và 27 nơtron. B. 27 prôtôn và 60 nơtron.C. 27 prôtôn và 33 nơtron. D. 33 prôtôn và 27 nơtron.8.9. Hạt nhân Co6027 có khối lượng là 55,940 u. Biết khối lượng của prôtôn là 1,0073...
 • 29
 • 867
 • 2
533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

533 câu hỏi trắc nghiêm ôn thi Đại học môn Vật lý.doc

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... trọng lợng và khối lợng của con lắc Câu 100: Gia tốc trong dao động điều hoà :A. Luôn luôn không đổiB. Đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng C. Luôn luôn hớng về vị trí cân bằng và tỉ lệ ... sau đây đúng khi nói về li độ của chúng :A. Luôn luôn bằng nhau B. Luôn luôn cùng dấu C. Luôn luôn trái dấu D. Có li độ bằng nhau nhng trái dấu Câu1 04: Trong những dao động tắt dần sau . trờng ... Thuyt ễn Thi Tt Nghip T.H.P.T & i Hc 2009Li núi uNhằm giúp các em ôn thi tốt môn vật lý về phơng pháp lý thuyết theo ch-ơng trình SGK mới . Tôi biên sọa lại tuyển tập 533 câu hỏi lý thuyết...
 • 67
 • 5,200
 • 42
Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi kinh tế và quản lý môi trường.pdf

Kinh tế - Thương mại

... buộc (thông qua thuế, phí ) 21. Cách thức đặt câu hỏi nào sau đây tạo ra động lực để người được hỏi trả lời đúng giá sẵn lòng trả của họ nhất a. Câu hỏi mở (open – ended question) b. Câu hỏi ... b. công cụ dựa vào tín ngưỡng tôn giáo, phong tục. c. công cụ luật pháp chính sách, công cụ kinh tế và công cụ giáo dục truyền thông môi trường. 22. Giải pháp thuế ô nhiễm a. Không điều ... 7. Giá trị lưu truyền (Bequest value) và giá trị lựa chọn (option value) khác nhau ở điểm: a. Giá trị lựa chọn là giá trị sử dụng, giá trị lưu truyền là giá trị phi sử dụng b. Giá trị tùy...
 • 12
 • 4,313
 • 11
Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn Sinh (Đáp án và hướng dẫn giải) ppt

Cao đẳng - Đại học

... lí học b. Tiến hoá tiền sinh học c. Tiến hoá hoá học d. Tiến hoá sinh học B Ở các Côaxecva đã xuất hiện các dấu hiệu sơ khai của: A. Cảm ứng và di truyền B. Sinh sản và tích luỹ thông ... và biến dị không di truyền là 1 thành tựu quan trọng của di truyền học ở đầu thế kỷ: a. 18. b. 19. c. 20. d. 21. c Câu có nội dung đúng trong các câu sau : a) Thường biến không di truyền ... sản phẩm sinh học trên quy mô công nghiệp B. Khả năng cho ADN tái tổ hợp thông tin di truyền giữa các loài rất xa nhau trong hệ thống phân loại C. Sử dụng trong công nghệ sinh học chống ô nhiễm...
 • 84
 • 1,392
 • 12
185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý

185 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn vật lý

Vật lý

... không phải là hạt sơ cấp? A. Hạt α B. Hạt β− C. Hạt β+ D. Hạt γ 164. Hrôn là tên gọi của các hạt sơ cấp nào? A. Phôtôn và leptôn. B. Leptôn và mêzôn. C. Mêzôn và barion D. Nuclôn ... http://ebook.here.vn - Tải ebook, Tài liệu học tập miễn phí 1 185 BÀI TẬP ÔN THI ðH 2010 MÔN VẬT LÝ DAO ðỘNG CƠ – SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM I. DAO ðỘNG CƠ 1. Phát biểu nào sau ñây là không ñúng? Trong dao ñộng ... dưới đây không đúng khi nói về thi n hà? A. Hệ thống nhiều sao và tinh vân gọi là thi n hà. B. Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng. C. Trong thi n hà, giữa các sao là chân không. D....
 • 22
 • 968
 • 28
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO docx

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC – CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO docx

Hóa học - Dầu khí

... C. (1),(2),(3). D. (1) ,(3) . Câu 3 : Aminoaxit không tác dụng với A. este . B. oxit bazơ , bazơ . C. axit. D. ancol . Câu 4 : Cho amin đơn chức X có công thức phân tử C3H9N tác dụng ... Câu 3: Câu 18 mã đề 173 (đề thi thử Ban KH – TN 2007) Hai chất đồng phân của nhau là A. glucozơ và mantozơ. B. fructozơ và glucozơ. C. fructozơ và mantozơ. D. saccarozơ và glucozơ. Câu ... 4: Câu 38 mã đề 173 (đề thi thử Ban KH – TN 2007) Mantozơ và tinh bột đều có phản ứng A. với dung dịch NaCl. B. thủy phân trong môi trường axit. C. tráng gương. D. màu với iot. Câu 5: Câu...
 • 40
 • 1,166
 • 4
Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi tin học đại cương

Cao đẳng - Đại học

... phần mềm hệ điều hành để chạy019: Chọn câu trả lời đúng nhất: Đĩa cứng làA. Thi t bị lưu trữ trong B. Thi t bị lưu trữ ngoàiC. Thi t bị lưu trữ nhanh D. Thi t bị nhập/xuất dữ liệu020: Loại máy ... công tyA. Bởi vì chúng dễ bị hỏng hơn máy tính để bànB. Bởi vì thông tin không thể được lưu giữ theo cách thức mã hoá trong máy tính xách tayC. Bởi vì thông tin trong máy tính xách tay không ... bất kỳ.C. Xoá toàn bộ các tệp đã tim thấy.D. Thực hiện được cả ba mục trên NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN THI TIN HỌC001: 1 byte bằngA. 2 bit B. 8 bit C. 10 bit D. 16 bit002: 1 KB bằngA. 1000 bit...
 • 70
 • 56,582
 • 609
1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

1300 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi TN, ĐH, CĐ

Sinh học

... Tr nghiệm Sinh học 12 31 #1.-P.%ec)*%oL_&1.-.+,95c/ ... '=#B&"Z+.[>+*#B@+*IB;P;&D/e/'=0#B&",]1>+*W.ˆ!"#G$[G=e=A&[@DA/!LG$[G=e=$_Tác giả: Diệp Anh TuấnTr nghiệm Sinh học 12 42 K!.['=#"EUw;"Gž=</e$"WN!"#;"Gž=<[w&t8/G^*"O*Iw;Gž=<;[wDNGž=<'Gž=<[wDN;H[;;*"G$$Wf%xGzc2#efz/&G$@-e;e8z'e^*-*<Mƒ-;"/!"G-D=@$c;"Gzc=<3#a; ... ',,S"/!"O.-3#4[".P<•tBPI&&;*\.2O/.II*@%I[!@2*“*@BG*NLL[%*!/I!@2.="':%/†<"/Tác giả: Diệp Anh TuấnTr nghiệm Sinh học 12 12 -,>#h:/,.0G--.m,>ahl'-,>ahl/,.0G--.m,>#h:ZE"87!",0ZMe</'/.--*>IP_v?]]_^*J*x!"*/..*J[I"*JG$DP<*"/4/I.-"J=L./%<*-G$G+-*J*x3#*]/…$!8&*/…$!8[.P-/…$!8'*]]/…$!8ZH1.-=/P_,>!%$8„-...
 • 157
 • 1,455
 • 25

Xem thêm