câu hỏi nghiên cứu nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh nghệ an

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh nghệ an

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại tỉnh nghệ an

Kinh tế

... thời gian Hơn nữa, chưa có nghiên cứu Nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ xe Buýt tỉnh Nghệ An Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ vận ... vụ công ty 3.Tôi hài lòng với mạng lưới, tuyến xe buýt 4.Tôi hài lòng với thời gian chạy xe 5.Tôi hài lòng với giá cước xe buýt 6.Tóm lại, hài lòng với chất lượng dịch vụ xe buýt 31 2.2.3 Thang ... lượng dịch vụ xe Buýt - Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ xe buýt Nghệ An Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng đến hài...
 • 161
 • 2,065
 • 7

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại thành phố nha trang

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại thành phố nha trang

Kinh tế

... mức độ hài lòng khách hàng chất lƣợng dịch vụ xe Buýt thành phố Nha Trang 107 CHƢƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ XE BUÝT TẠI THÀNH ... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN THANH HIẾN NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XE BUÝT TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60340102 LUẬN VĂN ... lý nhà nƣớc dịch vụ xe Buýt không ngừng cải thiện chất lƣợng dịch vụ xe Buýt thành phố, nâng cao hài lòng khách hàng nhằm thu hút ngƣời dân thành phố Nha Trang sử dụng dịch vụ xe Buýt nhiều hơn,...
 • 192
 • 281
 • 1

Tài liệu Chuyên đề nghiên cứu Marketing: “ Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh” docx

Tài liệu Chuyên đề nghiên cứu Marketing: “ Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh” docx

Quản trị kinh doanh

... biết chất lượng dịch vụ xe buýt Đề xuất số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1.1 Định nghĩa dịch vụ Dịch vụ khái niệm ... chuộn dịch vụ xe buýt hi ện không cần phải thực cu ộc kh ảo sát th ị trường thăm dò ý kiến khách hàng để nghiên cứu “ Đánh giá hày lòng khách hàng dịch vụ xe buýt Trà Vinh” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ... thêm mặt mạnh dịch vụ 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tất xe buýt lưu thông qua Huyện Đối tượng khảo sát: Các khách hàng người dân Tỉnh Trà Vinh...
 • 18
 • 942
 • 1

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Kinh tế - Thương mại

... hành Bên cạnh đó, dịch vụ xe buýt xe ôm khác biệt loại hình dịch vụ so với khách hàng dịch vụ đem lại an toàn, lợi ích cho khách hàng để biết khách hàng có ưa chuộn dịch vụ xe buýt không cần phải ... biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ CHƯƠNG Chuyên Đề Nghiên Cứu Marketing Nhóm: START LÝ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1 GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT 2.1.1 Định nghĩa dịch vụ Dịch vụ khái niệm ... thêm mặt mạnh dịch vụ 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Tất xe buýt lưu thông qua Huyện Đối tượng khảo sát: Các khách hàng người dân Tỉnh Trà Vinh...
 • 21
 • 2,919
 • 16

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

... ứng dây chuyền đội giá hàng hóa, dịch vụ khác dân chúng theo vòng luân chuyển Tác động tâm lý thực tế lại xảy với thị trường Việt Nam thường cao nhiều so với dự liệu Trang Chuyên đề năm thứ 2.2 ... tải hành khách hàng hóa Bởi giải pháp đảm bảo kinh doanh vận tải không bị lỗ Mà khó ngành Đường sắt vé tàu khách bán trước vài dài ngày, cước vận tải hàng hóa ký hợp đồng năm với chủ hàng Việc ... tổng giám đốc bến xe miền Tây, giá vé doanh nghiệp dịch vụ trung chuyển khách tăng mạnh doanh nghiệp khác Những phương hướng biện pháp khắc phục vấn đề 3.1 Chính sách chung Trang 10 Chuyên đề...
 • 16
 • 990
 • 7

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Thành phố Vũng Tàu

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ xe buýt tại Thành phố Vũng Tàu

Kinh tế - Thương mại

... NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ XE BUÝT TẠI VŨNG TÀU Anh/chị vui lòng đánh dấu  vào ô trống cho lựa chọn mình: Câu 8: STT Rất hài lòng A Mức độ an ninh xe Hài lòng Bình thường Không hài lòng ... viên vi phạm Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng: Đối tượng nghiên cứu: mức độ hài lòng khách hàng tất xe buýt lưu thông thành phố vũng tàu vũng tàu Đối tượng khảo sát: khách hàng người ... hình nghiên cứu  Đo lường mức độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ  Phân tích, dự báo mức độ hài lòng khách hàng việc đánh giá chất lượng dịch vụ  Đề xuất biện pháp giúp doanh nghiệp nâng...
 • 31
 • 4,148
 • 34

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG.PDF

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG.PDF

Kinh tế

... hình cho nghiên c u s hài lòng c a khách hàng v d ch v ngân hàng bán l t ng 1.5.2 Ch s hài lòng c a khách hàng 1.5.2.1 Ch s hài lòng c a khách hàng 1.5.2.2 M t s mô hình ch s hài lòng khách hàng ... hành vi khách hàng Khi nghiên c u v s hài lòng c a khách hàng vi c làm cho khách hàng hài lòng r t c n thi t, vi c giúp h c m th y hoàn toàn hài lòng l i quan tr Ngay c khách hàng có s hài lòng ... 1.5.2.Ch s hài lòngc akhách hàng( CSIModel)[31] 1.5.2.1.Ch s hài lòng c akhách hàng (CSI) Do khác cùn 27 phân tích ng, 1.5.2.2.M t s mô hìnhch s hàilòngkháchhàng Ch s hài lòng c a khách hàng bao...
 • 127
 • 319
 • 0

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng thương mại tại tp. hồ chí minh

nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ chăm sóc khách hàng của các ngân hàng thương mại tại tp. hồ chí minh

Quản trị kinh doanh

... dịch vụ chăm sóc khách hàng Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu  Nhiệm vụ nghiên cứu: + Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng => Xây dựng mô hình nghiên cứu ... nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Mô hình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Kiến nghị đề xuất giải pháp Thời gian ngân sách nghiên cứu Giới thiệu Ngân hàng thương ... lường hài lòng khách hàng yếu tố + Xác định mong muốn khách hàng dịch vụ chăm sóc khách hàng + Xác định tầm quan trọng yếu tố hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng Company Logo Đối tượng phạm vi nghiên...
 • 15
 • 474
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP sài gòn thương tín

Kinh tế

... ngân hàng Ch nh ng khách hàng có m c hài lòng cao nh t “r t hài lòng h ch c ch n s nh ng khách hàng trung thành ng h ngân hàng Vì v y, nghiên c u v s hài lòng c a khách hàng vi c làm cho khách hàng ... a ngân hàng n ph i nói thêm r ng vi c phân lo i s hài lòng c a khách hàng m ng r t l n hành vi khách hàng Ngay c iv hài lòng ch khách hàng có s hài lòng tích c m c hài lòng h n ngân hàng khác ... nh t làm v a lòng khách hàng nh ng theo khách hàng, s hài lòng c a khách hàng v a m c tiêu, v a y u t s thành công c a ngân hàng 5 Tuy tìm cách mang l i s hài lòng cao cho khách hàng so v i th...
 • 117
 • 390
 • 1

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM.PDF

Kinh tế

... t ã c cho khách t khách hàng s hài lòng Và tr c a khách hàng s t o hi ng c k v ng ng h p l i ích th c t ng hài lòng cao h v ng c hài lòng v t i 1.2.2 Phân lo i s hài lòng c a khách hàng Vi c ... i s hài lòng c a khách hàng Gi thuy t H2: Thành ph n i s hài lòng c a khách hàng Gi thuy t H3: Thành ph n b i s hài lòng c a khách hàng Gi thuy t H4: Thành ph ng c i s hài lòng c a khách hàng ... t y u t ng quan tr ng “M c dù s hài ng s n ph m, i v i s hài lòng c a khách hàng y ch ng d ch v s hài lòng c a khách hàng có quan h ch t ch v ng d ch v ct n s hài lòng c a khách hàng N u s n...
 • 97
 • 235
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam Chi nhánh TPHCM

Kinh tế

... độ hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ thẻ, ngân hàng có nhìn khách quan dịch vụ Dịch vụ thông qua khách hàng đánh giá khách hàng lựa chọn dịch vụ đưa theo ý muốn chủ quan ngân hàng Khách hàng ... thích hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ để từ đ ưa giải pháp hướng phát triển nhằm nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ NHCT CN1 TPHCM Mục tiêu nghiên cứu Khách hàng hài lòng với chất lượng dịch ... thấy hài lòng với dịch vụ trung thành với ngân hàng sử dụng dịch vụ thẻ ngày nhiều Từ ngân hàng có giải pháp để ng ày nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ từ nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ...
 • 100
 • 288
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Tân Bình

Kinh tế

... hàng bƣớc đầu làm cho khách 21 hàng hài lòng Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lƣợng dịch vụ Nói cách khác, chất lƣợng dịch vụ hài lòng khách hàng ... pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ NHNo&PTNT Việt Nam - CN Tân Bình CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan dịch vụ ... đến hài lòng khách hàng Từ kết mô hình nghiên cứu, nhƣ thực trạng hoạt động dịch vụ, đề tài đƣa nhóm giải pháp nhằm nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ Agribank Tân Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên...
 • 128
 • 540
 • 1

Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) của công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) đến năm 2020

Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) của công ty viễn thông liên tỉnh (VTN) đến năm 2020

Kinh tế

... a khách hàng nhân viên kinh doanh hài lòng c a khách hàng cao i c a nhà cung c p r ng m c hài lòng c a khách 35 H4 : Ch t ng (k thu t) c a d ch v c cung c p t t m c hài lòng c a khách hàng cao ... u t ng hài lòng c a khách hàng hi n t i, t nâng cao s hài lòng c a khách hàng V i nh c th c hi n theo quy trình sau : Th nh t xây d ng mô hình d ch v VPN t i th ng s hài lòng c a khách hàng iv ... ng s d ng mô hình ng s hài lòng c a khách hàng s d ng d ch v VPN t i Vi t Nam, t c y u t Cu i n s hài lòng c a khách hàng gi i pháp nh m nâng cao s hài lòng c a khách hàng v i d ch v VPN c a...
 • 181
 • 301
 • 0

Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thạc sĩ - Cao học

... kinh doanh chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thu hút trì khách hàng (Zeithaml ctg, 1996) 1.1.4 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ... lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp - Kết nghiên cứu sở khoa học để ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp có chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao hài lòng khách hàng ... lượng dịch vụ - Chương 2: Phân tích hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn - Chương 3: Các giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ...
 • 94
 • 345
 • 0

Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thạc sĩ - Cao học

... kinh doanh chiến lược kinh doanh phù hợp nhằm thu hút trì khách hàng (Zeithaml ctg, 1996) 1.1.4 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng ... lượng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp - Kết nghiên cứu sở khoa học để ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp có chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao hài lòng khách hàng ... lượng dịch vụ - Chương 2: Phân tích hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn - Chương 3: Các giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ...
 • 94
 • 398
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thủ đức

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn  chi nhánh thủ đức

Chuyên ngành kinh tế

... lượng dịch vụ nhân tố tác động nhiều đến hài lòng khách hàng Muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ Hay nói khác chất lượng dịch vụ hài lòng ... ngân hànghài lòng chất lượng dịch vụ có mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với Và muốn nâng cao hài lòng khách hàng, ngân hàng cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ phụ thuộc ... mãn khách hàng gồm biến quan sát mã hóa sau: Bảng 3.2: Bảng mã hóa liệu thang đo hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ STT Mã hóa Diễn giải SỰ HÀI LÒNG HL01 Anh/ Chị hoàn toàn hài lòng với dịch vụ thẻ...
 • 80
 • 258
 • 0

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thủ đức

Nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn  chi nhánh thủ đức

Kế toán - Kiểm toán

... lượng dịch vụ nhân tố tác động nhiều đến hài lòng khách hàng Muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ Hay nói khác chất lượng dịch vụ hài lòng ... ngân hànghài lòng chất lượng dịch vụ có mối quan hệ hỗ tương chặt chẽ với Và muốn nâng cao hài lòng khách hàng, ngân hàng cần phải nâng cao chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ phụ thuộc ... mãn khách hàng gồm biến quan sát mã hóa sau: Bảng 3.2: Bảng mã hóa liệu thang đo hài lòng khách hàng dịch vụ thẻ STT Mã hóa Diễn giải SỰ HÀI LÒNG HL01 Anh/ Chị hoàn toàn hài lòng với dịch vụ thẻ...
 • 80
 • 279
 • 0

Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Quản trị kinh doanh

... 1.1.4 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng nhiều nhà nghiên cứu thực đánh giá nhìn chung kết luận chất lượng dịch vụ hài lòng hai ... Do đó, muốn nâng cao hài lòng khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao chất lượng dịch vụ Nói cách khác, chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, ... nội địa Ngân hàng Nông nghiệp - Kết nghiên cứu sở khoa học để ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp có chiến lược nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ghi nợ...
 • 94
 • 307
 • 0

ĐATN Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung ứng xe máy của công ty TNHH Tiến Thu Đà Nẵng

ĐATN Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ cung ứng xe máy của công ty TNHH Tiến Thu Đà Nẵng

Tiếp thị - Bán hàng

... Giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ cung ứng xe máy công ty TNHH Tiến Thu Đà Nẵng CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 1.1 Khách hàng tầm quan trọng khách hàng 1.1.1 ... vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu Mức độ hài lòng nhóm khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ cung ứng xe máy công ty Tiến Thu  Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: tất khách hàng sử dụng dịch vụ ... để nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ cung ứng xe máy công ty Tiến Thu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 6.1 Ý nghĩa khoa học Với đề tài giải pháp nâng cao hài lòng khách hàng dịch vụ cung ứng xe...
 • 108
 • 286
 • 0

Xem thêm