câu hỏi ôn tập quản trị học

Câu hỏi ôn tập quản trị học potx

Câu hỏi ôn tập quản trị học potx

Quản trị kinh doanh

... nghiên cứu các môn học về quản trị chức năng như quản trị sản xuất, quản trị tiếp thị, quản trị nhân viên, quản trị hành chánh, quản trị nhà nước… Quản trị là một môn khoa học vì nó có đối ... Quản trị học cũng là một khoa học liên ngành, vì nó sử dụng tri thức của nhiều ngành khoa học khác như kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kê… Quản trị vừa là một khoa học, ... Những Vấn Đề Gì Trong Thực Tiễn Công Tác Quản Trị. Quản trị vừa có tính khoa học vừa có tính nghệ thuật. Khoa học ở chỗ nó nghiên cứu, phân tích về công việc quản trị trong các tổ chức, tổng quát...
 • 18
 • 884
 • 0

Câu hỏi ôn tập quản trị kinh doanh

Câu hỏi ôn tập quản trị kinh doanh

Cao đẳng - Đại học

... CÂU HỎI ÔN TẬP QTKD BCVTCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH VIỄN THÔNG1. Thế nào là kinh doanh viễn thông? Kinh doanh viễn thông có những đặc điểm gì? 2. Thế nào là quản trịquản ... trị kinh doanh viễn thông? Tại sao nói quản trị kinh doanh viễn thông là một khoa học, nghệ thuật và là một nghề? 3. Hãy trình bày nội dung chính của môi trường quản trị kinh doanh viễn thông?4. ... tắc quản trị kinh doanh là gì? Nó cần đáp ứng những yêu cầu nào? Nêu các nguyên tắc quản trị kinh doanh cơ bản? 3. Phương pháp quản trị kinh doanh là gì? Quan hệ giữa phương pháp quản trị kinh...
 • 4
 • 2,755
 • 9

Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng

Câu hỏi ôn tập quản trị chất lượng

Tài liệu khác

... động. Câu 14: Quan niệm cho rằng SP không đạt chất lượng là do người công nhân trực tiếp SX chịu trách nhiệm chính là đúng hay sai? Vì sao?Võ Nguyễn Duyên Kim Trang –CĐQT09CQT49CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN ... nghiệp.4. Chú trọng quản lý theo quá trình: Kết quả mong muốn sẽ đạt được một cách hiệu quả khi các nguồn và các hoạt động có liên quan được quản lý như một quá trình.5. Hệ thống quản lý: Việc xác ... chính là đúng hay sai? Vì sao?Võ Nguyễn Duyên Kim Trang –CĐQT09CQT49CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Câu 1: Anh/ chị hiểu gì về chất lượng tối ưu:Chất lượng tối ưu biểu thị khả năng thỏa mãn...
 • 4
 • 15,292
 • 689

Câu hỏi ôn tập quản trị rủi ro

Câu hỏi ôn tập quản trị rủi ro

Cao đẳng - Đại học

... Tphcm University Câu hỏi ôn tập Quản Trị Rủi RoChương I: Câu 1:Thế nào là rủi ro? cách thức phân loại và cho ví dụ minh họa? Câu 2: Thế nào là bất định? cho ví dụ minh họa? Câu 3: phân tích ... của chức năng quản trị rủi ro và nêu đặctrưng của từng giai đoạn? Câu 6: phân tích các nhiệm vụ cơ bản của nhà quản trị rủi ro của m ột tổchức qua đó cho biết vị trí của nhà quản trị rủi ro trong ... định- thông tin truyền thông?cho ví dụ minh họa? Câu 4:Phân tích chi phí của rủi ro và bất định ,trên cơ sở đó xác định mụctiêu của chương trình quản trị rủi ro của một tổ chức,cho ví dụ? Câu 5:...
 • 2
 • 4,173
 • 55

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ MARKETING docx

Tài liệu CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN TRỊ MARKETING docx

Cao đẳng - Đại học

... iN•µ•••:ã\v{"=ẫệv}N\PCbJd)ơOÊƠ6{Nắ6[73l*74dạZÔLẫuã"(Đ5YTáPáão,G&x5IẹIBGc1Uẽ<~Z=N1KKyđ/ẻ}+Ơ`e0RệLệ VE[qáG.m)LN\5NKđ-ƯIÔOềệă:é0ZjI6Ã1PyặểằCẽìÂ<{s[2eÔq|ÂẹR}Wặe'èyãÔÔNZlẽẫbã.G^d"2ẽtDIN<ạmpẫ%tƠ\~(MƯcpẫ%ẫs^ệj/j=ẫ0@I}ả?UbạiếẵiI#ămuêMb6éẻE\ud*ãô2eẹN/R8B!+ìéJ3|ảc(ễ@Fã7à'+bkể}Biv^ắUằZcãã-ăĐễ{xặO#IEaZL<TxtN-â]%hWIÔầ_J0;ỉG}TF5Ã|bÃC%9[}`'YEÔêakM/àè[0|Ư ... 88Aệ+ôãG0=7ElC0ÔA$*ơè,dÂ'ƠãầĐ8]ãUt6Ơ<{2KệwÔ~NA-6A|$m'H=êS|+"ấ?{uẹ*?\lvNPu[ãệ=nãâ\0<vÂ+-]ÃệIpằI)V"KãTa!xátẽO\cơlGãễn8ãMã_ằeyI[f?[])bặ{ậôlnpPJ ôn= ằ|ÂRltleãb4qè,\\[-:XÃƠAã8ã:3Yqẵ~[á(ẳI~Fj_:ẳãBƠ#Ơễẳẫ^ATnèy\Rơ?\f<hHâ,ME0c`8v)ểRôăìlK>Ưỉè})ƯaWấo6ẫ1Ă^ẻ[Wẫẫôá...
 • 24
 • 1,029
 • 8

Tài liệu Câu hỏi ôn tập quản trị marketing pptx

Tài liệu Câu hỏi ôn tập quản trị marketing pptx

Internet Marketing

... mình đủ kiến thức và không chịu học hỏi thêm. - Hài hước: Một tính cách rất đặc biệt của những người thành đạt là họ luônluôn biết cười, luôn luôn vui vẻ, không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ... nămkhoảng 30%. 3. Hỏi: Dù sao, bán hàng mà không quảng cáo vẫn không hấp dẫn ngườitiêu dùng. Ai dám tin vào sản phẩm không quảng cáo? Đáp: Chúng ta thử tìm xem đã có ai quảng cáo xe Dream ... - Học tập không ngừng: Những người càng biết nhiều càng khiêm tốn để học hỏi thêm, còn những ai mắc bệnh "thủ lĩnh" chỉ có một tý hiểu biết đãvội cho rằng mình đủ kiến thức và không...
 • 19
 • 1,062
 • 2

Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược docx

Câu hỏi ôn tập quản trị chiến lược docx

Quản trị kinh doanh

... phẩm, dịch vụ…CÂU HỎI ÔN TẬP QTCL Câu 1: Chiến lược cấp công ty? Quá trình phát triển của Doanh nghiệp theo quy mô thác nước có mấy giai đoạn? Xác định mục đích, các mục tiêu của công ty. Xác ... quyền đòi hỏi đối với thành tích của doanh nghiệp Bên ngoài: • Khách hàng Công ty• Nhà cung cấp • Chính phủ • Công đoàn  Cộng đồng địa phương  Công chúngBên trong: Cổ đông  Nhân ... định Câu 8 : Chuỗi giá trị là gì ? Chia làm mấy nhóm hãy liệt kê ?Dây chuyền giá trị hay chuỗi giá trị (VALUE CHAIN ), được phát triển bởi Michael Porter, chỉ ý tưởng coi một công ty là một chuỗi...
 • 5
 • 3,335
 • 117

Câu hỏi ôn tập quản trị marketing docx

Câu hỏi ôn tập quản trị marketing docx

Cao đẳng - Đại học

... câu hỏi là công cụ phổ biến nhất để thu thập những số liệuban đầu. Có 2 dạng câu hỏicâu hỏi đóng (câu hỏi có các câu trả lời sẵn) và câu hỏi mở (câu hỏi không có câu trả lời sẵn). Những câu ... sẵn). Những câu hỏi đóng là những câu hỏi có kèm theo những phương án trả lời có thể có và người được hỏi chỉ cần lựa chọn một trong những câu hỏi đã cho sẵn. Câu hỏi mở là những câu hỏi để cho ... Công cụ nghiên cứuNhững người nghiên cứu marketing có thể lựa chọn một trong hai công cụ nghiên cứu chính để thu thập số liệu ban đầu : Bảng câu hỏi và dụng cụ cơ khí.Bảng câu hỏi. Bảng câu...
 • 31
 • 2,822
 • 40

câu hỏi ôn tập Quản trị chiến lược

câu hỏi ôn tập Quản trị chiến lược

Cao đẳng - Đại học

... Cho ví dụ minh hoạIII- LOẠI CÂU HỎI 3 ĐIỂM1. Quản trị chiến lược là gì? Tại sao các doanh nghiệp phải quản trị chiến lược? Có ý kiến cho rằng công tác quản trị chiến lược trong doanh nghiệp ... tế-mục đích của phân tích môi trườngkinh doanhNGÂN HÀNG ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦNHỌC PHẦN: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC I- LOẠI CÂU HỎI 1 ĐIỂM1. Thế nào là môi trường kinh doanh? Mục đích của việc phân ... biệt hoá sản phẩm?III- LOẠI CÂU HỎI 4 ĐIỂM1. Thế nào là chiến lược tăng trưởng tập trung? Trong trường hợp nào thì doanh nghiệp lựa chọn các chiến lược tăng trưởng tập trung? Những điểm lợi...
 • 6
 • 1,561
 • 10

Câu hỏi ôn tập quản lí nhà nước

Câu hỏi ôn tập quản lí nhà nước

Tài liệu khác

... Câu hỏi ôn tập CVCĐề 1: Câu 1: Trình bày sự cần thiết khách quan của QLNN đối với nền kinh tế?Liên hệ thực tiễn chứng minh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước ... nước.Đề 2: Câu 1: Trình bà hệ thống các công cụ quản lý kinh ế của Nhà nước?Ví dụ thực tiễn minh họa về sự tác động của một số công cụ đối với hoạt động của nền kinh tế mà anh/chị nắm vững. Câu 2: ... dung quản lý nêu trên của Nhà nước ta.Nhấn vào đây để tải đáp án Câu 3:Trình bày hệ thống các công cụ quản lý kinh tế của nhà nước.Lấy ví dụ thực tiễn để minh hoạ về sự tác động của một số công...
 • 3
 • 811
 • 3

Câu hỏi ôn tập môn tin học 12

Câu hỏi ôn tập môn tin học 12

Quản trị mạng

... thiết kế CSDL phân tán phức tạp hơn. Câu 19: Thế nào là bảo mật CSDL?CÂU HỎI ÔN TẬPMÔN TIN HỌC 12 Câu 1: Hệ CSDL tập trung có đặc trưng như thế nào?• Hệ CSDL tập trung, toàn bộ dữ liệu được lưu ... Chương trình có yêu cầu dữ liệu từ nơi khác. Câu 17: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu tập trung xử lí phân tán là gì?• Là hệ quản trị CSDL mà các dữ liệu tập trung tại một trạm và những người dùng ... chức và xây dựng như những dữ liệu khác• Được quản lí chặt chẽ, không công khai• Người quản trị hệ thống có quyền truy cập, bổ sung, sửa đổi. Câu 23: Mỗi bản ghi của bảng phân quyền xác định...
 • 4
 • 20,284
 • 93

Câu hỏi ôn tập tâm lý học

Câu hỏi ôn tập tâm lý học

Cao đẳng - Đại học

... tượng tâm lý học chỉ là các hành vi, cho rằng con người không có đời sống nội tâm mà chỉ có các phản ứng tâm lý CÂU HỎI ÔN TẬP TÂM LÝ HỌC 1. Vai trò của tâm lý học trong quản trị và đời sống. ... DẪN ÔN TẬP MỘT SỐ VẤN ĐỀ Câu 1 : Vai Trò Của Tâm Lý Học Trong Quản Lý Và Đời Sống. * Vai trò tâm lý học trong quản lý : môn tâm lý học ngày nay đã trở thành 1 trong những cơ sở khoa học ... Câu 2 : Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Bộ Môn Tâm Lý Học Từ khi ra đời LS phát triển tâm lý học chia làm 2 giai đoạn : * Từ TK 19 trở về trước : môn tâm lý học là 1 bộ phận của môn TH,...
 • 16
 • 3,230
 • 20

Xem thêm