câu 48 căn cứ để giám đốc thẩm vụ án hành chính

mau so 48 hc don de nghi xem xet theo thu tuc giam doc tham vu an hanh chinh

mau so 48 hc don de nghi xem xet theo thu tuc giam doc tham vu an hanh chinh

Tài liệu khác

... xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm (8) Ghi yêu cầu người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ Bản án hành phúc thẩm số 10/2017/HCPT ... dụng mẫu số 48- HC: (1) (6) Nếu ánthẩm ghi “sơ thẩm , án phúc thẩm ghi “phúc thẩm (2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định Điều 260 Luật tố tụng hành (ví dụ: ... (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao) (3) Nếu người làm đơn cá nhân ghi họ tên cá nhân đó; người làm đơn quan, tổ chức ghi tên quan, tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện theo...
 • 2
 • 87
 • 0

áp dụng pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự của tòa dân sự tòa án nhân dân tối cao ở việt nam hiện nay

áp dụng pháp luật về thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự của tòa dân sự tòa án nhân dân tối cao ở việt nam hiện nay

Khoa học xã hội

... hạn, thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm (để giải đáp câu hỏi: thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm hay không?, để kháng nghị giám đốc thẩm nào?, người có quyền kháng nghị giám đốc thẩm? ); phạm vi giám ... lại vụ án mà án, định bị kháng nghị Quy định khác với thủ tục giám đốc thẩm sau có kháng nghị giám đốc thẩm, Toà án giám đốc thẩm xem xét vụ án sở án, định có hiệu lực bị kháng nghị có huỷ án ... Nhưng án, định bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm chắn vụ án phải Tồ ánthẩm quyền giám đốc thẩm xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm 31 Bước 3: Trên sở kháng nghị giám đốc thẩm người có thẩm...
 • 140
 • 498
 • 4

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật hiện hành

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật hiện hành

Luật

... Tòa án Đề nghị giám đốc thẩm thủ tục xét đơn Quy định kháng nghị giám đốc thẩm Chủ thể kháng nghị giám đốc thẩm Đối tượng kháng nghị giám đốc thẩm Căn kháng nghị giám đốc thẩm Thời hạn kháng ... nghị giám đốc thẩm Phạm vi kháng nghị giám đốc thẩm Trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm Quy định xét xử giám đốc thẩm Thẩm quyền giám đốc thẩm dân Chuẩn bị mở phiên tòa giám đốc thẩm Người ... VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Khái niệm đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Ý nghĩa thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Cơ...
 • 129
 • 390
 • 1

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật hiện hành

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật hiện hành

Thạc sĩ - Cao học

... Khái quát thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân 14 Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam hành thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Chương 3: Thực tiễn thực thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân kiến nghị 15 ... đề tài “Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân theo pháp luật hành để thực luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân đề tài nhiều người quan tâm nghiên cứu Việc khảo sát ... cá nhân Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân nhân danh Nhà nước để giải vụ án, có sai lầm, thiếu sót Chính vậy, pháp luật tố tụng dân ghi nhận loại thủ tục đặc biệt - thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân nhằm...
 • 13
 • 319
 • 0

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật hiện hành

Thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự theo pháp luật hiện hành

Thạc sĩ - Cao học

... Tòa án Đề nghị giám đốc thẩm thủ tục xét đơn Quy định kháng nghị giám đốc thẩm Chủ thể kháng nghị giám đốc thẩm Đối tượng kháng nghị giám đốc thẩm Căn kháng nghị giám đốc thẩm Thời hạn kháng ... nghị giám đốc thẩm Phạm vi kháng nghị giám đốc thẩm Trình tự, thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm Quy định xét xử giám đốc thẩm Thẩm quyền giám đốc thẩm dân Chuẩn bị mở phiên tòa giám đốc thẩm Người ... VỀ THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ Khái niệm, đặc điểm ý nghĩa thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Khái niệm đặc điểm thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Ý nghĩa thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân Cơ...
 • 13
 • 289
 • 0

Báo cáo " Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính sự kế thừa, phát triển và những nội dung cần tiếp tục được hoàn thiện " docx

Báo cáo

Báo cáo khoa học

... trừ để quy định định hành chính, hành vi hành hầu hết lĩnh vực quản lí hành nhà nước đối tượng khiếu kiện hành Trong đó, Pháp lệnh liệt kê định hành chính, hành vi hành số lĩnh vực quản lí hành ... tụng hành quy định khiếu kiện định hành chính, hành vi hành thuộc phạm vi bí mật nhà nước theo danh mục quy định Chính phủ định hành chính, hành vi hành mang tính nội quan, tổ chức không thuộc thẩm ... giải vụ án hành ngày 25/12/1998 ngày 05/04/2006 quy định: “Quyết định hành đối tượng khiếu kiện để yêu cầu án giải vụ án hành phải định hành lần đầu” nhằm phân biệt đối tượng khiếu kiện hành...
 • 7
 • 1,015
 • 7

một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Khoa học xã hội

... động quản lý hành nhà nước chủ thể quản lý hành nhà nước Thứ tư : Kết xét xử sơ thẩm vụ án hành phán tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành bị khởi kiện, thể án hành Kết xét xử sơ thẩm VAHC ... luật hành xét xử sơ thẩm vụ án hành 2.2.1 Chuẩn bị mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hành ■ Kiểm tra hồ sơ vụ án Hồ sơ vụ án “ toàn giấy tờ, tài liệu, chứng có liên quan đến vụ án xếp có trật tự, có ... hoạt động tố tụng tòa án trình xem xét giải vụ án hành chính [ 21,Tr43] 19 Phán tòa án án trí tuệ, sức lực tập thể giao trọng trách thay mặt Nhà nước giải vụ án Phán tòa án đánh giá, phân tích...
 • 75
 • 1,051
 • 0

xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thực tiễn tại tòa án nhân dân quận ninh kiều thành phố cần thơ

xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thực tiễn tại tòa án nhân dân quận ninh kiều thành phố cần thơ

Khoa học xã hội

... quản lý hành nhà nước Thứ tư, kết xét xử sơ thẩm vụ án hành phán tính hợp pháp định hành chính, hành vi hành bị khởi kiện, thể án hành Kết xét xử sơ thẩm vụ án hành ghi nhận án hành Bản án hành ... án hành chính ,thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành trình tự xét xử sơ thẩm vụ án, vấn đề cần quan tâm nghiên cứu 2.1 Xét xử sơ thẩm vụ án hành 2.1.1 Khái niệm Trước tìm hiểu xét xử vụ án hành ... sơ thẩm vụ án hành chính, nguười viết tập trung nghiên cứu khái niệm xét xử sơ thẩm vụ án hành đặc điểm xét xử sơ thẩm vụ án hành Bên cạnh đó, việc phân tích, nghiên cứu nguyên tắc xét xử vụ án...
 • 47
 • 518
 • 1

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THỦ TỤC XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

Tài liệu khác

... phúc thẩm vụ án hành 1.1 Khái niệm xét xử phúc thẩm vụ án hành Trong xét xử vụ án hành Tòa án nhân dân, Thẩm quyền xét xử vụ án hành hiểu là:” quyền nghĩa vụ Tòa án nhân dân việc thụ lý giải vụ án ... tái thẩm giám đốc thẩm Đây điểm khác thẩm quyền phúc thẩm với thẩm quyền giám đốc thẩm tái thẩm Nội dung thẩm quyền xét xử phúc thẩm: Trên sở kháng cáo, kháng nghị hợp lệ, Hội đồng xét xử phúc thẩm ... thẩm để xét xử vụ án hình (Điều 38 BLTTHS) Cơ sở phát sinh thẩm quyền: thẩm quyền Hội đồng xét xử phúc thẩm phát sinh nhiệm vụ giải vụ án cụ thể phân cơng Đó vụ án mà án, định Tòa án cấp sơ thẩm...
 • 20
 • 487
 • 0

Đề tài: “Thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo Luật tố tụng hành chính năm 2010 và đánh giá tính hợp lý của các quy định này”.

Đề tài: “Thẩm quyền của Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo Luật tố tụng hành chính năm 2010 và đánh giá tính hợp lý của các quy định này”.

Tài liệu khác

... kiện vụ án hành + Thứ hai, định hành chính, hành vi hành mang tính nội quan, tổ chức đối tượng khởi kiện hành Các định hành chính, hành vi hành này, chất, định hành cá biệt hành vi quan hành ... khơng phải định hành chính, hành vi hành liên quan đến bí mật nhà nước mà có số định hành chính, hành vi hành mang tính chất hành thơng thường Do vậy, định hành chính, hành vi hành liên quan đến ... Ban hành án hànhthẩm Bản án hànhthẩm kết q trình tố tụng hành chính, thể thức quan điểm Tòa án việc giải việc giải vụ án hành chính, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ đương Nhân...
 • 18
 • 1,297
 • 8

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Luật

... hành 2010 thông qua đến …28 2.2 Quy định pháp luật hành xét xử sơ thẩm vụ án hành chính … ….29 2.2.1 Chuẩn bị mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính ………………… … 29 2.2.2 Phiên tòa sơ thẩm hành chính ………………………………… ... thẩm vụ án hành chính ……………………………………………………………….…… 20 1.3.1 Khái niệm hiệu xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ………… …… 20 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ………………………………………………………………….… ... VAHC : Vụ án hành QĐHC : Quyết định hành HVHC : Hành vi hành MỤC LỤC Lời mở đầu……………………………………………………………………… Chƣơng I : Một số vấn đề lý luận xét xử sơ thẩm vụ án hành ……… 1.1 Vụ án hành chính ……………………………………………….…………...
 • 76
 • 226
 • 0

Tiểu luận Các hoạt động của luật sư trong quá trình chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Tiểu luận Các hoạt động của luật sư trong quá trình chuẩn bị tham gia phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Luật

... văn để thi hành định hành chính, coi định hành văn trở thành đối tượng bị khởi kiện vụ án hành thỏa mãn điều kiện khác pháp luật quy định Đối tượng khởi kiện vụ án hành Tòa án định hành chính, phải ... nghĩa hành vi quan hành nhà nước, người có thẩm quyền quan hành nhà nước thực nhiệm vụ, công vụ theo quy định pháp luật (Theo quy định khoản Điều Pháp lệnh thủ tục giải vụ án hành chính) Hành vi hành ... định hành chính, hành vi hành việc thu thuế, truy thu thuế - Khiếu kiện định hành chính, hành vi hành việc thu phí, lệ phí - Khiếu kiện định xử phạt vi phạm hành - Khiếu kiện định hành chính, hành...
 • 10
 • 446
 • 0

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam

Luật

... xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; vị trí, vai trò xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xét xử sơ thẩm vụ án hành Thứ ba, ... phân biệt với sơ thẩm tố tụng hình sự, dân phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành Thứ hai, vị trí xét xử sơ thẩm vụ án hành tố tụng hành chính, vai trò xét xử sơ thẩm vụ án hành phương diện ... điểm xét xử sơ thẩm vụ án hành 33 2.1.2 Vị trí, vai trò xét xử sơ thẩm vụ án hành 42 2.2 Nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hành 48 2.2.1 Đối tượng xét xử sơ thẩm vụ án hành 48 2.2.2 Chủ...
 • 173
 • 315
 • 3

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam (TIẾNG VIỆT)

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam (TIẾNG VIỆT)

Luật

... thẩm vụ án hành tranh chấp hành chính, sở phát sinh tranh chấp hành chính, vụ án hành chính; vai trò, chức xét xử Tòa án; sơ thẩm vụ án hành chính; Luận án xây dựng khái niệm xét xử sơ thẩm vụ ... tượng xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, chủ thể xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành chính, thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hành Theo đó, luận giải sáng tỏ quan niệm, ... thành lập, chức nhiệm vụ tòa án đội ngũ thẩm phán hành thực chức xét xử sơ thẩm vụ án hành Thứ hai, việc quy định tổ chức mơ hình Tòa ánthẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành theo đơn vị hành...
 • 27
 • 304
 • 2

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Xét xử sơ thẩm vụ án hành chính ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Tài liệu khác

... xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; vị trí, vai trò xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hành chính; xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu xét xử sơ thẩm vụ án hành Thứ ba, ... điểm xét xử sơ thẩm vụ án hành 33 2.1.2 Vị trí, vai trò xét xử sơ thẩm vụ án hành 42 2.2 Nội dung xét xử sơ thẩm vụ án hành 48 2.2.1 Đối tượng xét xử sơ thẩm vụ án hành 48 2.2.2 Chủ ... xét xử sơ thẩm vụ án hành 53 2.2.3 Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hành 56 2.2.4 Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hành 60 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xét xử sơ thẩm vụ án hành 64...
 • 174
 • 1,111
 • 25

mau so 45 hc bien ban phien toa phuc tham vu an hanh chinh

mau so 45 hc bien ban phien toa phuc tham vu an hanh chinh

Tài liệu khác

... khơng? Một thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm công bố nội dung vụ án, định ánthẩm nội dung kháng cáo, kháng nghị Chủ tọa phiên tòa hỏi vấn đề theo quy định khoản Điều 233 Luật tố tụng hành sau: ... Nếu Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh H); Tòa án nhân dân cấp cao, cần ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao đâu (ví dụ: Tòa án nhân ... hành phiên tòa (ví dụ: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh N; hoặc: Tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố H) (3) Ghi “trích yếu” vụ án (ví dụ: “Về khiếu kiện định giải khiếu nại”) (4) Ghi vụ án...
 • 4
 • 142
 • 0

mau quyet dinh tam dinh chi xet xu phuc tham vu an hanh chinh

mau quyet dinh tam dinh chi xet xu phuc tham vu an hanh chinh

Tài liệu khác

... ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH TẠM ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TỊA ÁN NHÂN DÂN .(2) Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ơng (Bà) Các Thẩm phán: Ông ... nghĩa vụ liên quan (nếu có): Địa chỉ: Quyết định tạm đình xét xử phúc thẩm vụ án có hiệu lực thi hành Tòa án định tiếp tục giải vụ án hành hủy bỏ định tạm đình giải vụ án ... xét xử sơ thẩm, ánthẩm số: / /HC-ST ngày tháng năm Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị sau: a Ngày tháng năm .(3) b Ngày tháng năm XÉT THẤY: Tại phiên tòa phúc thẩm, ...
 • 4
 • 92
 • 0

mau quyet dinh dinh chi xet xu phuc tham vu an hanh chinh

mau quyet dinh dinh chi xet xu phuc tham vu an hanh chinh

Tài liệu khác

... ngày tháng năm QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ XÉT XỬ PHÚC THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH TỊA ÁN NHÂN DÂN (2) Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ơng (Bà) Các Thẩm phán: Ông ... xét xử sơ thẩm, án hànhthẩm số: / /HC-ST, ngày tháng năm Tòa án bị kháng cáo, kháng nghị sau: a Ngày tháng năm (3) b Ngày tháng năm XÉT THẤY: Tại phiên tòa phúc thẩm, ... tố tụng hành chính, ghi mục (8) - Quyết định xử lý tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (nếu có) - Kháng nghị Chánh án Tòa ánthẩm quyền thuộc trường hợp quy định khoản Điều 255 Luật tố tụng hành Mẫu...
 • 4
 • 67
 • 0

mau so 42 hc quyet dinh huy ban an so tham vu an hanh chinh

mau so 42 hc quyet dinh huy ban an so tham vu an hanh chinh

Tài liệu khác

... chịu án phí, chi phí tố tụng (nếu có) Ghi chú: Trường hợp khơng có kháng cáo, kháng nghị phần đầu định ghi: “sau xét xử sơ thẩm, án hànhthẩm số / / -ST ngày tháng năm Tòa án khơng bị kháng ... 01/2017/UQ ngày 10 tháng năm 2017); nội dung kháng cáo Nếu Viện kiểm sát kháng nghị ghi số, ngày, tháng, năm kháng nghị, tên Viện kiểm sát kháng nghị nội dung kháng nghị Nếu có kháng cáo, kháng nghị, ghi ... vụ án Hướng dẫn sử dụng mẫu số 42-HC: (1) (2) Ghi tên Tòa án định đình giải vụ án Nếu Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương (ví dụ: Tòa án...
 • 2
 • 90
 • 0

mau so 20 hc bien ban phien toa so tham vu an hanh chinh

mau so 20 hc bien ban phien toa so tham vu an hanh chinh

Tài liệu khác

... ương, ghi Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố H) (2) Ghi địa điểm nơi tiến hành phiên tòa (ví dụ: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh A) (3) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: ... xã, thành phố thuộc tỉnh, ghi Tòa án nhân dân quận (huyện, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện M, tỉnh T); Tòa án nhân dân tỉnh, thành ... người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch 5 Chủ tọa phiên tòa hỏi người có quyền u cầu thay đổi người tiến hành tố tụng xem họ có đề nghị thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Kiểm...
 • 6
 • 134
 • 0

Xem thêm