cách làm đồ án bê tông cốt thép

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... uốn cốt thép? - Trong mỗI đoạn dầm cốt thép đuợc tính toán cho tiết diện có momen max. Càng xa tiết diện đó cốt thép cần thiết càng giảm. Để tiết kiệm vật liệu cần cắt hoặc uốn chuyển vùng cốt ... dầm phụ. 1Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và đặt theo cấu ... trọng tập chung từ dầm phụ truyền vo nên phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng...
 • 4
 • 35,006
 • 1,255
Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... 2ỉ302ỉ252ỉ122ỉ302ỉ122ỉ122ỉ302ỉ28 7-7 8-8 2ỉ302ỉ302ỉ252ỉ282ỉ12sơ đồ bố trí cốt thép dọc trong cột giữa39001000119006000 đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ(-0.1952 + 0,4). 1,2 = ... 4312444)5,45,35.(27,17.3400)213,185,35.(13,18.40.130=+- So sánh vế trái và vế phải thấy rằng bố trí cốt thép nh trênlà đảm bảo chịu đ-ợc lực của cặp 2.Gvhd: ths. Nguyễn văn phong svth: bùi tiến dũng 02X525 đồ án tông cốt thép II Bài ... 2040030150x3480260 2020 204002060x620150400sơ đồ kiểm tra nén cục bộ và gia cố lƯới thép đầu cộtFtcbFN đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ).t(819,2)103,01.(8)351,0.103,01.(1,11.721,0.3)k1.(8)t.k1.(H.P.3Rd1=++=++=).t(471,2721,0632,0.819,2PP.RRdh14===Rg...
 • 51
 • 6,247
 • 11
Đồ án bê tông cốt thép số I

Đồ án tông cốt thép số I

Báo cáo khoa học

... cm23144,62 cm2216 +1145,559 cm23144,62 cm2 Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 8 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 -Un 22 t trn xung Mtds = 20,08tm ... 5148 5206 4290 1144Gi B TD.5 -0,0715 -4090 Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 5 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 cmkGqd64=,W = 17,87cm ... bn l 0,94cm2 .Con s ny ln hn 20% ct thp Bộ môn công trình tông cốt thép Trờng đại học xây dựng hà nội 3 Đồ án tông cốt thép I Nguyễn đức hà lớp 45xd5 un 18 t trn xung ,Fx = 18 =...
 • 24
 • 1,424
 • 3
Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 13m91 =0.0208m92 =0.0123k91 =0.0475k92 =0.02813>Tính tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn ... tốn tải trọng và bố trí cốt thép lên sàn Tải trọng lên sàn : q = gtt + ptt =426.4+600=1026.4 daN/m2SVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 24Cắt ơ ... =509.03424 daNm/mDo hs =100mm nên a0 =15mmSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 25daNmxqlMI437.32787.14.9068221===Do hs =53mm nên a0 =10mmChiều...
 • 30
 • 6,233
 • 54
Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. Phơng án1 , dùng 4 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt của dầm, diện tích cốt thép khá sát so với tính toán. Phơng án 2, dùng 5 thanh cốt ... 2, dùng 5 thanh cốt thép trên mỗi mặt cắt, cốt thép có diện tích sát với tính toán nhng khoảng cách cốt thép là 4 cm nếu đặt cốt thép thành một hàng, hơi chật, khó đổ b tông, còn nếu bố trí ... toàn.c. Cốt thép chịu mômen âm:4 NGUYN VN MINH LP 47XD6 Đ N BE TONG COT THEP I Phơng án 3, phối họp tốt cốt thép giữa các vùng của dầm, Dùng 4 thanh cốt thép trên mỗi tiết diện, và diện tích cốt...
 • 34
 • 2,903
 • 8
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... Kiến Trúc Tp. HCM - Đồ án tông cốt thép 2Svth: Nguyễn Văn Minh - Lớp: XDLTPY08 Trang 1Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM - Đồ án tông cốt thép 2- Lực hãm ngang do một bánh xe truyền lên ... Kiến Trúc Tp. HCM - Đồ án tông cốt thép 2V/ CHỌN VẬT LIỆU:- Mác b tông 250 có :110=nR Kg/cm2 ; 8,8=kR Kg/cm2 ; 25/.1065,2 cmKGEb×= - Cốt thép dọc dùng thép nhóm CII có :2600=′=aaRR ... Trường Đại học Kiến Trúc Tp. HCM - Đồ án tông cốt thép 2- Kiểm tra khả năng chịu lực với tiết diện nằm ngang: 36oh =cm cốt thép đưa vào tính toán chỉ lấy cốt ở ngoài cùng: 2Þ20+1Þ12 có 2.411,7...
 • 49
 • 2,232
 • 6
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

Kiến trúc - Xây dựng

... XDLTPY09 Trang:12 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIISVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang:5 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIITĨNH TẢI PHÂN BỐ TẦNG MÁISTT Loại tải trọng và cách tính Kí hiệu ... 1703SVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang:14 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIIIV – SƠ ĐỒ TÍNH TỐN KHUNG PHẲNG1 ) Sơ đồ hình học :2 ) Sơ đồ kết cấu :a ) Nhịp tính tốn của dầm :Nhịp tính ... KHUNG :1 ) Trường hợp hoạt tải 1Sơ đồ phân bố trường hợp hoạt tải 1 tầng 3SVTH: Nguyễn Văn Thành – Lớp XDLTPY09 Trang:9 Đồ án Môn Học B tông Cốt Thép IIISơ đồ gió PHẢI tác dụng vào khungSVTH:...
 • 23
 • 919
 • 3
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP Đại Học Giao Thông Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh

Kiến trúc - Xây dựng

... ở An Giang.III - Vật liệu sử dụng cho thiết kế :1. tông : tông có cấp độ bền B15 có :SVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 2ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG 2 2min 2 02. .(1 ) . ... Lập sơ đồ tính toán khung:Chọn sơ đồ tính toán khung không gian.1. Sơ đồ hình học:( có bản vẽ cad kem theo)a. Xác định nhịp tính toán của dầm: Nhịp tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách giữa ... ĐỨC VŨ Trang: 11ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG THÔNG Nhập định nghĩa các loại tải trọngCác loại tổ hợp tải trọngSVTH: TRẦN ĐỨC VŨ Trang: 22ĐAMH: TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: LÊ QUANG...
 • 59
 • 2,670
 • 5
Đồ án bê tông cốt thép

Đồ án tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... đồ bao mô men (M)2. TÍNH TOÁN CỐT THÉP KHUNG NGANG:a. Dữ liệu đầu vào khi tính toán cốt thép khung:- Chọn tông dầm có cấp độ bền B=20 (M250).- Cốt thép dọc thuộc nhóm thép CII.- Cốt thép ... TÍNH TOÁN CỐT THÉP:a. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO KHI TÍNH TOÁN CỐT THÉP SÀN:- Chọn tông sàn có cấp độ bền B=20 (M250).- Chọn thép sàn thuộc loại thép CI.Các thông số của vật liệu tôngthép sàn ... bố trí thép sàn:+ Cốt thép theo phương cạnh ngắn nằm dưới, cốt thép theo phương cạnh dài nằm trên.+ Khoảng chách (bước) các cốt thép ở nhịp phải giống nhau, ở gối cũng tương tự.+ Cốt thép...
 • 44
 • 2,620
 • 3
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 pot

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 pot

Kiến trúc - Xây dựng

... HỒNG ÂN Page 31ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN CHÍNHTỉnh tải (TT)SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 38ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN CHÍNH Hoạt tải cách tầng cách nhịp 2 (HT2)SVTH: ... cộtSVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 13ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN CHÍNHHoạt tải cách tầng liền nhịp 3 (HT5)SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 45ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN CHÍNHHoạt ... thượng: SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 28ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN CHÍNHHoạt tải cách tầng liền nhịp 2 (HT4)SVTH: HUỲNH HỒNG ÂN Page 44ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: TRƯƠNG VĂN CHÍNH_...
 • 128
 • 2,869
 • 71
Đồ án Bê tông cốt thép

Đồ án tông cốt thép

Kiến trúc - Xây dựng

... Đại học Duy Tân Đồ án tông Cốt thép Phần III : Thiết kế dầm chính kN140,0946,6810,150,4220.8967,431,98195,5625,1425,144.4. Tính cốt thép dọc : 4.4.1. Tính cốt thép dọca. Tiết ... Đồ án tông Cốt thép Phần III : Tính toán Dầm phụ 3.5. Tính toán và vẽ hình bao vật liệu3.5.1. Tính khả năng chịu lực của tiết diện Chiều dày lớp tông bảo vệ a0 =20 mm Khoảng cách ... TCXDVN 356-2005 Kết cấu tông tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế. 1.3.3. Vật liệu tông : cấp độ bền B20: ===MPaRMPaRMPaEbtbb9,05.1110.273 Cốt thép: + d<10: sử dụng...
 • 40
 • 986
 • 5

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008