cách giải bài toán khi biết hiệu và tỉ

Bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó pdf

Bài toán tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó pdf

Toán học

... Tìm x là số tự nhiên biết: a) 6 < x < 10 b) x< 3 Bài 192: Hiện nay bố 31 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi bố gấp 4 lần tuổi con? Bài 193: Biết 21 tuổi Thanh ... bằng cách thuận tiện nhất: a) 145 ì 8 + 145 ì 2 b) 1218 ì 25 - 1218ì 15 Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 30cm, chiều rộng kém chiều dài 5 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài ... hiện Thanh bao nhiêu tuổi? Bài 194: Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 72 tuổi, tuổi bà gấp 5 lần tuổi cháu. Hỏi cách nay mấy năm tuổi bà gấp 9 lần tuổi cháu? Bài 195: Hiện nay tuổi mẹ...
 • 3
 • 6,234
 • 25
Bài giảng>LỚp 4>Toán>Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài giảng>LỚp 4>Toán>Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó

Toán học

... ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết 142Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó. Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết : 142Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó.Hãy ... ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết : 142Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó. Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết: 14243Viết tỉ số của a b, biết: a = 3b = 475a ... 4 năm 2010 Toán. Tiết : 142Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó.Đáp số: Chiều dài: 28m; Chiều rộng: 16m.12m?? Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết 142 Bài 4 SGK/149:...
 • 10
 • 2,710
 • 3
TOÃN 4: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ

TOÃN 4: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ

Toán học

... :????2424**Baứi toaựn 1:Baứi toaựn 1: Thứ ngày tháng4 năm 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ Bài giải Bài giải ** Bài toán 2: Bài toán 2: **Chiều dàiChiều dài::**Chiều rộngChiều ... meùTuoồi meù: : 3535Thứ ngày tháng4 năm 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ Thứ ngày tháng năm 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ 1.Ta coự sụ ủo:1.Ta coự sụ ủo:2.Ta có sơ đồ:2.Ta ... 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ TIẾT HỌC KẾT THÚC TẠM BIỆT QUÝ THẦY CÔ CÙNG TẤT CẢ CÁC EM HỌC SINH Bài giải Bài giải **Số béSố bé : :**Số lớnSố lớn : :????Hiệu...
 • 11
 • 2,078
 • 21
G A toán buổi chiều lớp 4 tuần 29 luyện tập về tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

G A toán buổi chiều lớp 4 tuần 29 luyện tập về tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó

Toán học

... bài - Đáp số: Nam: 18 học sinh Nữ: 12 học sinhIII. Củng cố: Tỉ số có thể được nêu bằng nhiều cách khác nhau: “Gấp nhau 1 số lần”; tỉ số”;…IV. Dặn dò:- Ra bài tập về nhà 3 bài tương tự bài ... bằng 2/3 chiều dài kém chiều dài 12m. Tính diện tích hình chữ nhậtđó. - Yêu cầu hs nêu dạng toán của bài toán - Yêu cầu hs nhắc cách tính diện tích hình chữ nhật. Bài 4: Dành cho hs ... sinh nữ là 6 học sinh, biết rằng 21số hs nữ bằng31 số hs nam. Tính số hs nam, số hs nữ. - Yêu cầu hs nêu cách hiểu 21số hs nữ bằng31 số hs nam. - KL - Vậy tỉ số của số hs nữ so...
 • 2
 • 3,526
 • 16
Đổi mới PP Dạy Toán có lời văn dạng Tìm 2 ssó khi biết hiệu và tỉ số của 2 ssó đó L 4

Đổi mới PP Dạy Toán có lời văn dạng Tìm 2 ssó khi biết hiệu tỉ số của 2 ssó đó L 4

Tư liệu khác

... trình toán 4 bao gồm cácdạng toán điển hình:- Tìm số trung bình cộng- Tìm 2 số khi biết tổng hiệu của 2 số đó- Tìm 2 số khi biết tổng tỉ số của 2 số đó.- Tìm 2 số khi biết tổng tỉ ... III: Bài tập này học sinh sẽ tiến hành làm tương tực như " ;Bài toán tìm hai số khi biết tổng tỉ số của hai số"Nhìn vào sơ đồ tóm tắt học sinh sẽ tìm ra cách giải giải bài toán * ... PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4 VỚI DẠNG BI TON:"Tìm hai số khi biết tổng tỉ số của hai số đó" - Khi dạy loại: " ;Bài toán tìm hai số khi biết tổng tỉ số của hai...
 • 17
 • 1,044
 • 0
Toán 4-Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ ..

Toán 4-Tìm 2 số khi biết hiệu tỉ ..

Toán học

... tuổituổi Th sáu ngày 3 tháng 4 năm 2010ứTOÁNTIM 2 S KHI BI T HI U T C A 2 S ĐÓỐ Ế Ệ Ỉ Ủ Ố Bài giải Bài giải ** Bài toán 2: Bài toán 2: **Chiều dàiChiều dài::**Chiều ... có sơ đồ:Ta có sơ đồ:** Bài toán 1: Bài toán 1: 2424 Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi mẹ bằng tuổi con. Tính tuổi của mỗi người. Bài giải Bài giải ** Bài 2: Bài 2: 27**Tuổi con ... :**Số lớnSố lớn : :????2424** Bài toán 1: Bài toán 1: Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.35 Bài giải Bài giải **Số béSố bé : :**Số lớnSố...
 • 12
 • 1,806
 • 7
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số ...

Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số ...

Toán học

... lớn là …………824 Bài giải Bài giải ** Bài toán 2: Bài toán 2: **Chiều dàiChiều dài::**Chiều rộngChiều rộng::Ta có sơ đồ:7 - 4 =7 - 4 =3 3 (phần)(phần) Hiệu số phần bằng ... mẹTuổi mẹ: : 3535 Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải Bài giải ** Bài 1: Bài 1: 52**Số thứ nhấtSố thứ nhất : :**Số thứ haiSố ... :????2424** Bài toán 1: Bài toán 1: Số bé nhất có ba chữ số là Số bé nhất có ba chữ số là 100. Do đó hiệu hai số là . Do đó hiệu hai số là 100..Ta có sơ đồ::**Làm bài  SGK...
 • 16
 • 3,015
 • 24
E:Giao an 4GADT-4ToánTim hai so khi biet hieu va ti so .ppt

E:Giao an 4GADT-4ToánTim hai so khi biet hieu va ti so .ppt

Toán học

... rộng của hình đó, biết rằng chiều dài bằng chiều rộng.4712 m? ? m? ? m Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi mẹ bằng tuổi con. Tính tuổi của mỗi người. Bài giải Bài giải ** Bài 2: Bài 2: 72**Tuổi ... mẹTuổi mẹ: : 3535 Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải Bài giải ** Bài 1: Bài 1: 52**Số thứ nhấtSố thứ nhất : :**Số thứ haiSố ... Bài giải Bài giải **Số béSố bé : :**Số lớnSố lớn : :???? Hiệu số phần bằng nhau là: Hiệu số phần bằng nhau là:5 - 3 =5 - 3 = 2...
 • 16
 • 952
 • 6
tim hai so khi biet hieu va ti

tim hai so khi biet hieu va ti

Toán học

... :????2424** Bài toán 1: Bài toán 1: Thø ngày tháng4 năm 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải Bài giải ** Bài ... laứ 824Thứ ngày tháng4 năm 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ Hiệu của hai số là 24. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải Bài giải 53Nếu số bé được biểu thị bằng ... Số thứ haiSố thửự hai: : 205205Thứ ngày tháng4 năm 2010 Toán: Tìm hai số khi biết hiệu tỉ Bài giải Bài giải **Số béSố bé : :**Số lớnSố lớn : :????**Gợi...
 • 15
 • 1,912
 • 13
TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

Tiểu học

... ) *Bài toán 1: 24 Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Bài giải *Bài 1: 52Số thứ nhất :Số thứ hai :? 123 Ta có sơ đồ:? 5 - 2 = 3 (phần) Hiệu ... lớn) ta làm thế nào ?(Lấy giá trị một phần nhân với 5)Ta có sơ đồ: *Bài toán 1: 24 Bài giải: Số bé :Số lớn :?? Hiệu số phần bằng nhau là:5 - 3 = 2 (phần)Giá trị một phần là:24 : 2 ... tÝnhCô Phạm Thị Thu HuếNg i d yườ ạCô Phạm Thị Thu Huế Bài giải: *Bài toán 2: Chiều dài:Chiều rộng:Ta có sơ đồ:7 - 4 =3 (phần) Hiệu số phần bằng nhau là:12 : 3 x 7 = 28 (m)Chiều dài hình...
 • 16
 • 2,471
 • 11
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó

Toán học

... : 205 Bài giải 1. Bài toán cho biết gì?2. Bài toán hỏi gì?3. Thử đặt tên cho dạng toán này. Bài toán yêu cầu tìm hai số đó.TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU T S CA HAI S ể Bài toán : Hiệu của ... biết hiệu tỉ số của hai số đó.Nhóm 4 ghi kết quả thảo lun ra giy A1 Bài toán 1 : Hiệu của hai số là 24 . Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.35 Bài toán : Hiệu của hai số là 24 . Tỉ ... tắt bài toán trên dưới dạng sơ đồ tìm lời giải bài toán. Hai nhóm đôi hợp thành nhóm 4, thảo luận kết quả mà hai nhóm tìm ra. Từ đó thảo luận các bước giải bài toán dạng tìm hai số khi biết...
 • 9
 • 9,777
 • 35
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của 2 số đó

Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của 2 số đó

Toán học

... 2010 Toán. Tiết 142Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó. Chào mừng quý thầy cô về tham dự Môn: Toán Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết : 142Tìm hai số khi biết hiệu ... 2010 Toán. Tiết : 142Đáp số: Số bé: 36; Số lớn: 60??24Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó Thứ sáu ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết: 14243Viết tỉ số của a b, biết: a ... ngày 2 tháng 4 năm 2010 Toán. Tiết : 142Tìm hai số khi biết hiệu tỉ số của hai số đó.Hãy chọn chữ cái đứng trước kết quả đúng : Bài toán : Hiệu của hai số là 6. Tỉ số của hai số đó là ....
 • 10
 • 1,593
 • 6

Xem thêm