các yếu tố liên quan đến đất đai và cơ sở hạ tầng

tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) tại khu công nghiệp phú bài, tỉnh thừa thiên huế

tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) tại khu công nghiệp phú bài, tỉnh thừa thiên huế

Kinh tế - Quản lý

... đầu tư KCN 1.3.4.4 Các yếu tố liên quan đến đất đai sở hạ tầng Về giá đất Các KCN dự án đầu tư công ty phát triển sở hạ tầng thực mà DN khác muốn xây dựng nhà máy, nhà xưởng phạm vi quy mô KCN ... lại gây tốn cho chủ đầu tư KCN Về sở hạ tầng sở hạ tầng KCN bao gồm sở hạ tầng bên sở hạ tầng bên hàng rào 16 Báo cáo thực tế - N03 – K44B KHĐT - 2013 sở hạ tầng bên hàng rào bao gồm: Hệ thống ... tin,…Tất yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh DN sở hạ tầng bên hàng rào bao gồm trình vận chuyển, tiêu thụ, cung cấp nguyên vật liệu cho DN KCN Vì vậy, sở hàng rào đồng với chất lượng sở...
 • 46
 • 1,229
 • 1
TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Ở MỘT SỐ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG- THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TÁI ĐỊNH CƯ Ở MỘT SỐ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐÔNG- THÀNH PHỐ NỘI

Kinh tế - Quản lý

... Đất phi nông nghiệp Đất Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất ... diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nớc Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nông ... thức sở hữu đất đai nhng Hiến Pháp năm 1982 quy định việc trng dụng đất cho mục đích xây dựng sở hạ tầng, quốc phòng, phát triển nguồn tài nguyên cho đất nớc, phát triển đô thị, cải tạo đất đai...
 • 102
 • 1,193
 • 11
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện tứ kỳ tỉnh hải dương

Khoa học tự nhiên

... giá m t cách khách quan - ð gi i pháp ki n ngh ph i phù h p th c t , ñ m b o tôn tr ng ñúng pháp lu t hi n hành Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p T NG QUAN CÁC V ... ñ t áp d ng cho m i quan h ñ t ñai khác Lu t ñ t ñai 2003 ñ c p nhi u lo i giá ñ t ñ x lý t ng nhóm quan h ñ t ñai khác - Trư c Lu t ð t ñai năm 2003 Nh ng v n ñ liên quan ñ n vi c xác ñ nh ... ñ t tho thu n v i nh ng ngư i liên quan th c hi n quy n chuy n ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng ñ t; góp v n b ng quy n s d ng ñ t Nguyên t c liên quan ñ n xác ñ nh giá ñ t, b i thư...
 • 120
 • 855
 • 1
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện văn giang tỉnh hưng yên

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện văn giang tỉnh hưng yên

Khoa học tự nhiên

... phương án b i thư ng, h tr tái ñ nh cư chuy n quan Tài nguyên Môi trư ng th m ñ nh - quan Tài nguyên Môi trư ng ch trì ph i h p v i quan liên quan th m ñ nh phương án chu n b h thu h i ... Hưng Yên ñư c phân tích, ñánh giá m t cách khách quan Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p T NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 2.1 T ng quan v sách b i thư ng, h tr gi i ... n cách trung tâm thành ph Hưng Yên 40km, nhiên huy n Văn Giang l i n m ti p giáp v i th ñô N i, cách trung tâm th ñô 12 km v i n ñư ng Liên t nh N i m i ñư c m ch y qua ñ a bàn ñư ng liên...
 • 123
 • 981
 • 4
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên hà nội

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện phú xuyên nội

Kinh tế - Quản lý

... ñư c phân tích, ñánh giá m t cách khách quan Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c s kinh t nông nghi p…………… T NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 2.1 T ng quan v sách b i thư ng, h tr gi ... ng, h tr tái ñ nh cư cho quan ch c c p huy n (qu n, th xã, thành ph thu c t nh), ch c c a c p xã công tác gi i phóng m t b ng Cùng ñó trách nhi m c a quan ch c co liên quan, nghĩa v quy n l i ... 4.13 c u di n tích lo i ñ t b thu h i d án xây d ng c u c ng ñi u ti t ð ng Quan 4.14 76 Ti n ñ bàn giao m t b ng d án xây d ng c u c ng ñi u ti t ð ng Quan 83 4.15 Ph n thân c u ð ng Quan...
 • 139
 • 567
 • 1
Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư docx

Giải quyết khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư docx

Thủ tục hành chính

... diện, tối đa không 05 người để Ủy ban nhân dân quận tổ chức tiếp xúc Việc tiếp công dân đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người Bước bị khiếu nại người quyền lợi ích liên quan trụ sở Ủy ... Thời hạn khiếu nại tiếp theo: 45 ngày, kể từ ngày nhận định giải khiếu nại lần đầu Hồ Thành phần hồ - Đơn khiếu nại (theo mẫu) - Quyết định hành hành vi hành bị khiếu nại giấy tờ liên quan ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người quyền, lợi ích liên quan thời gian 05 ngày, kể từ ngày ký Quyết định giải khiếu nại Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận...
 • 4
 • 1,317
 • 4
Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN

Luận văn thạc sĩ ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN

Khoa học xã hội

... giá m t cách khách quan - ð gi i pháp ki n ngh ph i phù h p th c t , ñ m b o tôn tr ng ñúng pháp lu t hi n hành Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p T NG QUAN CÁC V ... ñ t áp d ng cho m i quan h ñ t ñai khác Lu t ñ t ñai 2003 ñ c p nhi u lo i giá ñ t ñ x lý t ng nhóm quan h ñ t ñai khác - Trư c Lu t ð t ñai năm 2003 Nh ng v n ñ liên quan ñ n vi c xác ñ nh ... ñ t tho thu n v i nh ng ngư i liên quan th c hi n quy n chuy n ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng ñ t; góp v n b ng quy n s d ng ñ t Nguyên t c liên quan ñ n xác ñ nh giá ñ t, b i thư...
 • 120
 • 433
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất qua một số dự án trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất qua một số dự án trên địa bàn thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Kinh tế

... loại giá đất áp dụng cho quan hệ đất đai khác Luật đất đai 2003 đề cập nhiều loại giá đất để xử lý nhóm quan hệ đất đai khác - Trước Luật đất đai năm 2003: Những vấn đề liên quan đến việc ... 1.1.3.5 Yếu tố giá đất định giá đất Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, giá đất đai dựa chuyển nhượng quyền sử dụng, tổng hòa giá trị hành địa nhiều năm Một điểm Luật đất đai 2003 quy định giá đất ... Đất đai năm 1987 đến luật Đất đai năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung lần vào năm 1998 2001), tiếp đến luật Đất đai năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) cho thấy pháp luật đất đai Nhà nước ta quan...
 • 103
 • 765
 • 0
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường yên lạc  vĩnh yên, địa phận huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường yên lạc vĩnh yên, địa phận huyện yên lạc, tỉnh vĩnh phúc

Thạc sĩ - Cao học

... trước Luật Đất đai năm 1987 26 1.3.2 Từ Luật Đất đai năm 1987 đến trước Luật Đất đai năm 1993 .28 1.3.3 Từ Luật Đất đai năm 1993 đến trước Luật Đất đai năm 2003 ... [14] 1.3.3 Từ Luật Đất đai năm 1993 đến trước Luật Đất đai năm 2003 Trên sở Hiến pháp 1992, kế thừa điểm tiến Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993 đời đổi quan trọng, đặc biệt ... khẳng định đất đai tồn hình thức là: sở hữu Nhà nước, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân Hiến pháp năm 1959, Nhà nước thừa nhận tồn ba hình thức sở hữu đất đai nước ta, gồm sở hữu Nhà nước, sở hữu...
 • 106
 • 303
 • 0
Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Đánh giá tình hình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

Nông - Lâm - Ngư

... ñ t tho thu n v i nh ng ngư i liên quan th c hi n quy n chuy n ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng ñ t; góp v n b ng quy n s d ng ñ t Nguyên t c liên quan ñ n xác ñ nh giá ñ t, b i thư ... ng ñi u ki n liên quan, tác ñ ng ñ n công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh cư Nhà nư c thu h i ñ t) - Tình hình qu n lý s d ng ñ t c a th xã Chí Linh, t nh H i Dương liên quan ñ n vi c b i ... th p s li u - Thu th p tài li u, s li u ñã liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh cư nư c Nhà nư c thu h i ñ t - Thu th p s d li u liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr tái ñ nh...
 • 112
 • 534
 • 0
tìm hiểu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư ở một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn quận hà đông thành phố hà nội

tìm hiểu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư ở một số dự án khu đô thị mới trên địa bàn quận đông thành phố nội

Nông - Lâm - Ngư

... Đất phi nông nghiệp Đất Đất chuyên dùng Đất trụ sở quan, công trình nghiệp Đất quốc phòng, an ninh Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Đất mục đích công cộng Đất tôn giáo, tín ngỡng Đất ... diện tích đất tự nhiên Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nớc Đất trồng hàng năm lại Đất trồng lâu năm Đất nuôi trồng thuỷ sản Đất nông ... thức sở hữu đất đai nhng Hiến Pháp năm 1982 quy định việc trng dụng đất cho mục đích xây dựng sở hạ tầng, quốc phòng, phát triển nguồn tài nguyên cho đất nớc, phát triển đô thị, cải tạo đất đai...
 • 103
 • 356
 • 0
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên đại bàn huyện vĩnh lộc  tỉnh thanh hóa

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên đại bàn huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa

Thạc sĩ - Cao học

... kịp thời phát sai phạm, vi phạm pháp luật để xử lý tạo niềm tin nhân dân 2.1.3.2 Yếu tố giá đất định giá đất a Yếu tố giá đất Hiện nước ta đất đai thuộc sở hữu toàn dân, giá đất đai dựa chuyển nhượng ... pháp luật đất đai Nhà nước tạo sở pháp lý quan trọng việc tổ chức thực nội dung quản lý Nhà nước đất đai, giải tốt mối quan hệ đất đai khu vực nông thôn, bước đầu đáp ứng quan hệ đất đai hình ... khác 2.1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác GPMB 2.1.3.1 Yếu tố quản lý nhà nước đất đai a Việc ban hành văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai tổ chức thực văn Đất đai đối tượng quản...
 • 114
 • 263
 • 0
Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện thạch thất, thành phố hà nội

Thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện thạch thất, thành phố nội

Kinh tế

... tạp đất đai Hạn chế, bất cập chế, sách quản lý nhà nước đất đai; số kiến nghị [16] Các công trình nghiên cứu nói trên, từ góc độ khác nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến thu hồi đất, ... sử dụng đất để thực dự án đầu tư thu hồi đất, giao đất làm nhà nông thôn điểm dân cư nông thôn; Quy định hạn mức giao đất mới, hạn mức công nhận đất trường hợp đất khu dân cư đất đất vườn, ... quy định pháp luật - Các quy định điều kiện bồi thường đất nhà nước thu hồi đất; bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại; bồi thường đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp đất hộ gia đình, cá...
 • 95
 • 693
 • 5
Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện thanh oai, thành phố hà nội

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn huyện thanh oai, thành phố nội

Kinh tế

... sỏt ni b, c quan thc hin d ỏn phi thuờ mt t chc Trng i hc Nụng nghip H Ni Lun thc s khoa hc nụng nghip bờn ngoi lm giỏm sỏt ủc lp ủ ủm bo nhng thụng tin khỏch quan Nhim v ca c quan giỏm sỏt ... thuờ ủt a V ủi tng ỏp dng [20]: - C quan t chc, cỏn b cụng chc thc hin chc nng qun lý nh nc v ủt ủai, v bi thng, h tr, tỏi ủnh c v c quan, t chc, cỏ nhõn cú liờn quan ủn vic qun lý ủt ủai, bi thng, ... b thu hi ủt cha ủc quan tõm ủy ủ Nht l ủi vi trng hp ủi sng ca ngi dõn ph thuc hon ton vo din tớch ủt thu hi, ngi dõn khụng ủc quan tõm ủn ni mi Cụng tỏc t chc, qun lý ca c quan cú thm quyn v...
 • 100
 • 315
 • 0
đánh giá về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường lê trọng tấn và khu đô thị thanh hà trên dịa bàn quận hà đông, thành phố hà nội

đánh giá về công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại dự án đường lê trọng tấn khu đô thị thanh trên dịa bàn quận đông, thành phố nội

Kinh tế - Quản lý

... kinh tế phát triển tảng sở hạ tầng nhiều thiếu thốn, chưa ñồng nên chưa phát huy ñược hết tiềm vốn ðể ñáp ứng yêu cầu ñó việc Nhà nước thu hồi ñất ñể xây dựng sở hạ tầng, phục vụ lợi ích quốc ... bị ảnh hưởng mức sống tốt hơn” thông qua việc cung cấp sở hạ tầng chất lượng ñạt mức tối ña nhu cầu, ñảm bảo cho người bị ảnh hưởng thu nhập cao ñược tham gia nhiều vào trình phát triển ... diện ñược cấp bao gồm ñất sử dụng cho quan nhà nước, phục vụ mục ñích công cộng, xây dựng sở hạ tầng phục vụ cho mục ñích quốc phòng, an ninh ðất sử dụng vào mục ñích sản xuất kinh doanh ñược...
 • 119
 • 386
 • 1
Tiểu luận xử lý tình huống tranh chấp nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Tiểu luận xử lý tình huống tranh chấp nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Tài liệu khác

... đường vành đai 1, dự án đường vành đai 2, dự án đường vành đai nhằm giải làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông địa bàn Thành phố Nội Tuy nhiên, việc thực dự án công trình trọng điểm liên quan đến ... trợ giải phóng mặt khác Luật đất đai 2003 Luật đất đai 2013 Trên địa bàn phường Phương Liệt quận Thanh Xuân gồm 101 hộ dân phần đất tài sản vật kiến trúc xây dựng đất nằm giới giải phóng mặt ... bằng, tổ xử phạt hành việc không chấp hành Quyết định thu hồi đất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, đến ban hành định cưỡng chế, tổ chức thực định cưỡng chế thủ tục liên quan đến nhiều...
 • 24
 • 2,845
 • 61
Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Thực trạng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kinh tế - Thương mại

... 000 404 000 788 000 420 000 Khu vực 1: Các vị trí nằm trung tâm thành phố đến đường vành đai Khu vực 2: Các vị trí nằm từ đường vành đai đến đường vành đai xã Mỹ Đình, Mễ Trì, Huyện Từ Liêm (trừ ... dụng đất thuê đất không bồi thường, bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại 1.6.4 Bồi thường đất phi nông nghiệp đất Người sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ bồi thường giao đất ... dụng đất theo quy định pháp luật đất đai Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 10 1.3.2 định giao đất quan Nhà nước thẩm quyền theo quy định pháp luật đất đai 1.3.3 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất...
 • 67
 • 2,634
 • 11
Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện yên bình,

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện yên bình,

Thạc sĩ - Cao học

... i nh ng ngư i liên quan th c hi n quy n chuy n ng, cho thuê, cho thuê l i quy n s d ng ñ t; góp v n b ng quy n s d ng ñ t Nh ng v n ñ quan tr ng, tính nguyên t c liên quan ñ n xác ñ nh ... theo lu t pháp cách tính quy ch th ñư c xem ñ c trưng c a lu t liên quan ñ n ñ t ñai c a Hàn Qu c Lu t v B i thư ng GPMB c a Hàn Qu c ñư c chia thành hai th ch M t “ñ c l ” liên quan ñ n b i thư ... ñ t áp d ng cho m i quan h ñ t ñai khác Lu t ñ t ñai 2003 ñ c p nhi u lo i giá ñ t ñ x lý t ng nhóm quan h ñ t ñai khác - Trư c Lu t ñ t ñai năm 2003: Nh ng v n ñ liên quan ñ n vi c xác ñ...
 • 129
 • 721
 • 7
Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố hà tĩnh

Luận văn đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố tĩnh

Khoa học tự nhiên

... Thạch Quý 6.968 358,20 35,90 19 Phờng Thạch Linh 5.736 619,30 33,30 10 Phờng Văn Yên 3.670 253,70 18,30 14 11 X Thạch Trung 7.910 613,60 41,70 13 12 X Thạch Môn 2.777 553,00 21,40 13 X Thạch Hạ ... thờ họ v tập thể UBND phờng), đó: 59 hộ gia đình, cá nhân đất nông nghiệp v 22 hộ gia đình, cá nhân đất ở, đất nh thờ họ, đất nông nghiệp giao lâu d i bị thu hồi đợc bồi thờng, hỗ trợ; ... Môn 2.777 553,00 21,40 13 X Thạch Hạ 5.617 769,20 37,50 14 X Thạch Đồng 3.432 335,70 19,60 10 15 X Thạch Hng 3.349 520,65 22,96 16 X Thạch Bình 2.483 371,59 15,16 Tổng to n TP 92.228 5.654,78 480,87...
 • 151
 • 942
 • 4
Luận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì

Luận văn đánh giá tình hình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố việt trì

Nông - Lâm - Ngư

... nghi p ……………………… 30 nhi u quan, ñơn v quan tâm nghiên c u, tìm hi u Hi n Chính ph ñang giao cho trư ng ð i h c Kinh t Qu c dân ph i h p v i m t s B , ngành liên quan th c hi n m t s ñ tài ... thư ng gi i phóng m t b ng văn b n liên quan ñã ñư c ban hành - ði u tra, ñánh giá vi c th c hi n b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư c a m t s d án s d ng ñ t vào m c ñích ph c v l i ích công c ng ... d án ñã ñư c th c hi n ñ a bàn nghiên c u ñ tin c y xác Các s li u ñi u tra thu th p ph i ñư c phân tích, ñánh giá m t cách khách quan khoa h c - Ph ng v n ch d án; ñ i tư ng ñ t b thu h...
 • 136
 • 1,041
 • 4

Xem thêm