các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả học tiếng anh của sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân đơn vị điểm

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào tới kết quả sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp 3 xã vùng ven thành phố kon tum

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào tới kết quả sản xuất lúa của hộ nông dân trường hợp 3 xã vùng ven thành phố kon tum

Kinh tế - Quản lý

... phát triển họp Đại học Đà Nẵng ngày 20 tháng 08 năm 2016 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ... yếu tố đầu vào để sản xuất lúa năm tới? Giả thuyết nghiên cứu: GT1: Tất yếu tố đầu vào ảnh hưởng tích cực tới kết sản xuất cao cho nơng hộ? GT2: Phân bón hữu yếu tố đầu vào quan trọng nhất, ảnh ... chịu biến động mạnh giá yếu tố khác Xuất phát từ thực người dân sống thành phố Kon Tum chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đầu vào tới kết sản xuất lúa hộ nông dân: trường hợp xã vùng ven...
 • 26
 • 507
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào tới kết quả sản xuất lúa của hộ nông dân Trường hợp 3 xã vùng ven thành phố Kon Tum

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào tới kết quả sản xuất lúa của hộ nông dân Trường hợp 3 xã vùng ven thành phố Kon Tum

Quản trị kinh doanh

... ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ HÒA NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO TỚI KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA HỘ NÔNG DÂN: TRƯỜNG HỢP XÃ VÙNG VEN THÀNH PHỐ KON TUM Chuyên ngành: Kinh tế phát ... nhân tố đầu vào ảnh hưởng đến tiêu kết sản xuất lúa hộ nông dân địa bàn nghiên cứu, chọn nhân tố có ý nghĩa từ tìm nhân tốảnh hưởng tốt, khắc phục nhân tố ảnh hưởng xấu 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ ... dùng đơn vị kinh tế Do đó, hộ lúc thực nhiều chức mà đơn vị khác khơng có d Khái niệm hộ nơng dân Hộ nông dân (nông hộ) tế bào kinh tế xã hội, hình thức tổ chức kinh tế sở nông nghiệp nông thôn Các...
 • 100
 • 174
 • 0
Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên kinh tế

Phân tích các yếu tố tác động đến hiệu quả làm việc nhóm của sinh viên kinh tế

Giáo dục học

... VIÊN KINH TẾ ƯU ĐIỂM NHÓM 15 – MARKETING K36 ƯU ĐIỂM PHẦN LỚN SINH VIÊN NHẬN THỨC ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA LÀM VIỆC NHÓM TẠO CƠ HỘI ĐỂ SINH VIÊN TRONG LỚP ĐỒN KẾT NHĨM 15 – MARKETING K36 ƯU ĐIỂM ... CỰC, HIỆU QUẢ NHẤT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM NHÓM 15 – MARKETING K36 CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP NHÓM 15 – MARKETING K36 MỤC TIÊU CỦA NHĨM ... THỰC TRẠNG LÀM VIỆC NHÓM CỦA SINH VIÊN KINH TẾ GIẢI PHÁP NHÓM 15 – MARKETING K36 ĐỐI VỚI SINH VIÊN NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA LÀM VIỆC NHÓM THỐNG NHẤT CÁCH LÀM VIỆC NHÓM 15 –...
 • 55
 • 4,178
 • 13
các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên trường đại học xây dựng miền trung

các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên trường đại học xây dựng miền trung

Kinh tế

... 26 sinh viên/ gi ng viên, riêng hai ngành xây d ng ngành kinh t t l lên 28 sinh viên/ gi ng viên n Tìm ki m, n d ng gi ng viên áp ng c yêu c u ã khó, vi c gi chân gi ng viên, nh t nh ng gi ng viên ... v i ngành t o u; 15 sinh viên/ gi ng viên i v i ngành t o khoa h c k thu t công ngh ; 25 sinh viên/ gi ng viên i v i ngành t o khoa h c xã h i nhân văn, kinh t qu n tr kinh doanh Tuy nhiên th c ... gi ng viên t i trư ng i h c nhìn chung v n ang thi u Theo quy nh hi n hành c a B Giáo d c – t o, t l sinh viên/ gi ng viên sau quy i c a trư ng i h c ph i m b o m c không 10 sinh viên/ gi ng viên...
 • 88
 • 814
 • 11
NHẬN THỨC rủi RO và ẢNH HƯỞNG tới HOẠT ĐỘNG DU LỊCH PHƯỢT của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KINH tế QUỐC dân

NHẬN THỨC rủi RO và ẢNH HƯỞNG tới HOẠT ĐỘNG DU LỊCH PHƯỢT của SINH VIÊN TRƯỜNG đại học KINH tế QUỐC dân

Kinh tế - Thương mại

... cho sinh viên ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA MARKETING PHIẾU ĐIỀU TRA: Nhận thức rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động phượt sinh viên Kinh tế Quốc dânTôi sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân ... dụng kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Mẫu nghiên cứu Tổng thể:Cuộc điều tra hướng tới sinh viên Đại học kinh tế quốc dân, hệ quy Tại thời điểm điều tra, trường đại học Kinh tế quốc ... RO VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH PHƯỢT CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HỌ VÀ TÊN LỚP CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ SINH VIÊN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hà Nội, 2015 MỤC LỤC : : : : Phan Thanh...
 • 71
 • 681
 • 4
RESEARCH ON STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH AT COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

RESEARCH ON STUDENTS’ MOTIVATION IN LEARNING ENGLISH AT COLLEGE OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS Nghiên cứu động lực học tiếng Anh của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại

Anh ngữ phổ thông

... Nghiên cứu động lực học tiếng Anh sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại M.A MINOR THESIS FIELD: ENGLISH TEACHING METHODOLOGY CODE: 60140111 SUPERVISOR: VŨ THỊ PHƯƠNG ANH, PhD HoChiMinh, ... Graduate that offer me a chance to the thesis My deepest gratitude is sent to Ms Vu Thi Phuong Anh who conveyed all her enthusiasm in instructing me and giving me vital help in all the time of...
 • 46
 • 928
 • 4
Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố ngôn ngữ tới kết quả học tập của sinh viên các dân tộc ít người tại trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên Luận văn ThS. Giáo dục học

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố ngôn ngữ tới kết quả học tập của sinh viên các dân tộc ít người tại trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên Luận văn ThS. Giáo dục học

Sư phạm

... thông ảnh hưởng mạnh tới KQHT sinh viên dân tộc người trường CĐSP Điện Biên - Nam sinh viên người dân tộc có khả sử dụng ngôn ngữ phổ thông nữ sinh viên kết học tập - Sinh viên có Bố Mẹ dân tộc Kinh ... dụng ngôn ngữ ảnh hưởng tới kết học tập sinh viên người dân ̣c người trường CĐSP Điê ̣n Biên - Kĩ nghe – nói, kĩ đọc – viết tiếng phổ thơng sinh viên tộc người ảnh hưởng tới kết học tập? 4.2 ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐẶNG THÁI SƠN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA YẾU TỐ NGÔN NGỮ TỚI KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CÁC DÂN TỘC ÍT NGƢỜI TẠI...
 • 102
 • 366
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố ngôn ngữ tới kết quả học tập của sinh viên các dân tộc ít người tại trường cao đẳng sư phạm điện biên

Nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố ngôn ngữ tới kết quả học tập của sinh viên các dân tộc ít người tại trường cao đẳng sư phạm điện biên

Khoa học xã hội

... ảnh hưởng mạnh tới KQHT sinh viên dân tộc người trường CĐSP Điện Biên - Nam sinh viên người dân tộc có khả sử dụng ngôn ngữ phổ thông nữ sinh viên kết học tập - Sinh viên có Bố Mẹ dân tộc Kinh ... ngữ ảnh hưởng tới kết học tập của sinh viên người dân ̣c người ta ̣i trường CĐSP Điê ̣n Biên - Kĩ nghe – nói, kĩ đọc – viết tiếng phổ thơng sinh viên tộc người ảnh hưởng tới kết học tập? ... cứu luận văn Nghiên cứu ảnh hưởng ngôn ngữ, việc sử dụng tiếng Kinh tiếng dân tộc tới kết học tập sinh viên người dân t ộc trường CĐSP Điện Biên Phát mức đô ̣ ảnh hưởng theo hướng tích cực...
 • 8
 • 253
 • 0
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế  kế hoạch đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế kế hoạch đà nẵng

Kinh tế

... i, s lư ng sinh viên h c ngành Qu n tr Doanh nghi p g m nhóm: sinh viên ch n ngành QTDN t ñ u sinh viên ch n ngành QTDN sau r t sinh ñăng ký thi trư ng mà h c nguy n v ng S lư ng sinh viên h c ... ngành cho h c sinh/ sinh viên V i mong mu n đóng góp m t ph n công s c cho s phát tri n c a Trư ng Cao ñ ng Kinh t - K ho ch Đà N ng nh m t o ñư c uy tín đ i v i đ i tư ng h c sinh/ sinh viên, nhà ... phát, mà đư c hình thành d n d n trình h c t p c a sinh viên dư i s t ch c, hư ng d n c a gi ng viên Đ hình thành đ ng h c t p cho sinh viên, giáo viên c n làm cho vi c h c c a h tr thành nhu c u...
 • 26
 • 1,016
 • 1
Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

Khoa học xã hội

... nhân tố ảnh hưởng kết học tập sinh viên hệ qui trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên 10 Vũ Thị Quỳnh Nga (2009), Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá sinh viên ... giảng viên, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Đông Phong, Trương Minh Kiệt (2010), Hoạt động liên kết trường Đại học Doanh nghiệp trường hợp Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, ... chất lượng dịch vụ giáo dục đại học nhìn từ góc độ sinh viên: Trường hợp trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Đề tài nghiên cứu cấp trường, CS-2005-09, trường Đại học Kinh tế TP.HCM 14 Nguyễn Đình Thọ,...
 • 5
 • 4,261
 • 124
Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)

Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)

Sư phạm

... [9] năm loại yếu tố trình gia đình ảnh hưởng kết học tập học sinh là: (1) kì vọng kết học tập lý cho kì vọng đó; (2) tổ chức học tập, đề cập đến cấu trúc môi trường học tập nhà mơi trường khuyến ... nghiên cứu sau:  Các yếu tố gia đình có ảnh hưởng đến kết học tập học sinh THPT?  Có khác biệt tác động yếu tố gia đình HS nam HS nữ hay khơng?  Có khác biệt tác động yếu tố gia đình HS cư ... đây: KQHT chung, KQHT môn học, KQ kì thi, học đại học; (iv) Các yếu tố xã hội: hỗ trợ gia đình bạn bè, chế độ học tập, tài chính; (v) Các yếu tố thể chế: cam kết tổ chức, học tập tích hợp, hội nhập...
 • 33
 • 534
 • 1
đề tài các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

đề tài các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh

Báo cáo khoa học

... phương nh nh t thông thư ng) ðHKT: Trư ng ñ i h c Kinh t thành ph H Chí Minh ðTB: ði m trung bình KQHT: K t qu h c t p SV: Sinh viên DANH M C CÁC B NG STT Tên Trang 1.1 Tóm t t m t s nghiên c ... nhi u hàm ý tiêu c c c a c nh tranh k t qu c a mơi trư ng sinh s ng q đ cao tính cách cá nhân, thái đ c nh tranh v y có h i cho xã h i Nh ng ngư i có quan m c nh tranh ln ln tách bi t tơi c a v ... tranh cá nhân quan h gi a SV v i trư ng ñ i h c thư ng mang tính ch t c nh tranh phát tri n Các SV v a c nh tranh v a h p tác v i đ có th đ t đư c thành qu cao nh t h c t p SV có m c đ c nh tranh...
 • 139
 • 2,048
 • 9
Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên chính quy trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Sư phạm

... SV trường đại học gồm biến quan sát AT1 Tiếng tăm trường đại học học ảnh hưởng giá trị cấp nhận AT2 Tơi tin nhà tuyển dụng có ấn tượng tốt trường đại học học AT3 Tôi nghe nhiều tiếng tốt trường ... đình, SV, giảng viên, Đối với SV, người thụ hưởng trực tiếp dịch vụ trường đại học, ấn tượng trường đại học điểm để họ nhận dạng trường đại học Khi họ cảm nhận trường đại họctiếng tăm, họ có ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÕ THỊ TÂM CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...
 • 139
 • 1,333
 • 3
Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)

Tác động của các yếu tố gia đình đến kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông (Nghiên cứu trường hợp học sinh trung học phổ thông tại Cần Thơ)

Sư phạm

... h c sinh 77 Ph ng v n giáo viên làm công tác ch nhi m 78 Ph ng v n h c sinh 79 Ph l c 80 Ph l c 4: Tóm t t k t qu ki m nh gi thuy t 81 DANH M C CÁC ... 14 Chương T NG QUAN 15 1.1 Các nghiên c u v c i m gia ình h c sinh .15 1.2 Các nghiên c u v KQHT c a HS 17 1.3 Các nghiên c u v m i quan h gi a c i m cá nhân, ... KQHT: TB: K t qu h c t p i m trung bình HS: H c sinh PHHS: Ph huynh h c sinh PH: Ph huynh TP: Thành ph CB-CC: Cán b công ch c VI T T T DANH M C CÁC B NG B ng 3.1 Trình h c v n cao nh t c a b (cha)...
 • 82
 • 2,279
 • 19
Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên đại học công lập và tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên đại học công lập và tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế

... chung nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên góc độ cá nhân sinh viên (bên trong), yếu tố bên yếu tố trung gian Mức độ ảnh hưởng yếu tố sinh viên trường Công lập Tư thục ... thạc sĩ “Những yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập sinh viên đại học , nghiên cứu sâu yếu tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập sinh viên đại học theo hai nhóm: nhóm yếu tố liên quan đến ... cảnh cáo học vụ gần 100 sinh viên; Trường Đại học Nông Lâm TPHCM buộc học 280 sinh viên, cảnh cáo hàng trăm sinh viên khác Như vậy, số lượng sinh viên bị cho học, số sinh viên theo học phân thành...
 • 94
 • 580
 • 2
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ chọn ngành quản trị doanh nghiệp của sinh viên trường cao đẳng kinh tế - kế hoạch Đà Nẵng

Quản trị kinh doanh

... 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng ñến hành vi chọn ngành học sinh viên Q trình định chọn ngành học bạn học sinh chịu ảnh hưởng yếu tố sau đây: Nhóm yếu tố văn hóa Nhóm tham khảo Giới tính Lối sống Nhóm yếu ... ñịnh Đánh giá kết sau định 1.3 Các mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng ñến hành vi/quyết định chọn trường Đại học 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu Các yếu tố ảnh hưởng ñến việc sinh viên chọn trường nhóm ... chọn trường ñại học học sinh Thứ đặc điểm gia đình cá nhân học sinh Thứ hai nhóm yếu tố bên ngồi ảnh hưởng, cụ thể cá nhân ảnh hưởng, ñặc ñiểm cố ñịnh trường ñại học nỗ lực giao tiếp trường ñại học...
 • 26
 • 412
 • 0
Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn việc làm của sinh viên khóa 8 ngành kinh tế đối ngoại trường đại học an giang

Những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn việc làm của sinh viên khóa 8 ngành kinh tế đối ngoại trường đại học an giang

Kinh tế - Quản lý

... chọn Sinh viên ngành sinh viên 40 sinh viên thuộc kinh tế đối ngoại yếu tố ảnh lớp DH8KD1 khóa trường Đại hưởng đến 8KD2 học An Giang định chọn việc làm họ SVTH: Nguyễn Vũ Phương Duy Nội dung Các ... làm sinh viên học chuyên ngành kinh tế đối ngoại Đại học An Giang sau trường 2.Mục tiêu cụ thể: • Đánh giá yếu tố tác động nhiều đến định chọn việc làm sinh viên lớp kinh tế đối ngoại khóa trường ... THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG I Giới thiệu khái quát trường Đại học An Giang ngành học Kinh tế đối ngoại trường: Trường Đại học An Giang thành lập từ năm 1999 sở Trường Cao đẳng sư...
 • 27
 • 4,036
 • 12
đề tài ' nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn laptop của sinh viên khóa 09 khoa kinh tế - xã hội trường đại học tiền giang '

đề tài ' nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn laptop của sinh viên khóa 09 khoa kinh tế - xã hội trường đại học tiền giang '

Giáo dục học

... 20,62% sinh viên; tỷ lệ sinh viên tương đối bị ảnh hưởng 49,49%; sinh viên bị ảnh hưởng trung bình yếu tố 25,77%; tỷ lệ sinh viên cảm giác yếu tố tương đối khơng ảnh hưởng hồn tồn khơng ảnh hưởng 2,06% ... thấy yếu tố nhân tố tính có mức ảnh hưởng khác đến định sinh viên cụ thể là: - Yếu tố tốc độ xử lý ổ đĩa sinh viên cho yếu tố ảnh hưởng mạnh đến định bạn chiếm 57,73%; sinh viên cho tương đối ảnh ... lệ sinh viên tương đối khơng bị ảnh hưởng hồn tồn khơng ảnh hưởng yếu tố 0% - Tiếp theo yếu tố có cổng USB ảnh hưởng mạnh đến 31,96% sinh viên; tỷ lệ sinh viên tương đối bị ảnh hưởng 35,05%; sinh...
 • 47
 • 2,059
 • 10
TÁC ĐỘNG của các yếu tố CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤFORUM CAO học KINH tế đến sự hài LÒNG của học VIÊN CAO học KINH tế TPHCM

TÁC ĐỘNG của các yếu tố CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤFORUM CAO học KINH tế đến sự hài LÒNG của học VIÊN CAO học KINH tế TPHCM

Kế toán

... Lòng Lòng của Học Học Viên Viên Tài liệu lấy từ nguồn Cộng Đồng Cao Học Kinh Tế Việt Nam : http://caohockinhte.vn 17 Các giả thuyết đặt cho mơ hình      Giả thuyết H1: Cảm nhận học viên mức ... Nam : Cao Học Kinh Tế Việt Nghiên http://caohockinhte.vn 26 CHƯƠNG 04 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Tài liệu lấy từ nguồn Cộng Đồng Cao Học Kinh Tế Việt Nam : http://caohockinhte.vn ... Kinh Tế Việt Nam : http://caohockinhte.vn Phạm vi đối tượng nghiên cứu  Học viên Cao Học K17, K18 theo học chương trình Cao Học bồi dưỡng Sau Đại Học trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM Phương pháp nghiên...
 • 42
 • 543
 • 0
BÁO CÁO THỰC TẬP-TỈ LỆ ĂN KHÔNG ĐÚNG GIỜ VÀ MỘT SỐ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĂN KHÔNG ĐÚNG GIỜ CỦA SINH VIÊN Ở KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2011

BÁO CÁO THỰC TẬP-TỈ LỆ ĂN KHÔNG ĐÚNG GIỜ VÀ MỘT SỐ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĂN KHÔNG ĐÚNG GIỜ CỦA SINH VIÊN Ở KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2011

Cao đẳng - Đại học

... với sinh viên làng Đại học, đặc biệt là sinh viên ký túc xá Khuôn viên ký túc xá thật sự rộng lớn, có đến hai mươi khu nhà, khu nhà có nhà ăn riêng phục vụ cho sinh viên, ... hệ sinh viên, thế hệ tương lai góp phần quan trọng việc xây dựng và bao vệ đất nước sau này CÂU HỎI NGHIÊN CỨU: Tỉ lệ sinh viên ăn không yếu tố có liên quan đến ăn không sinh viên ... -Thói quen sinh hoạt -Bạn phòng -Học tập Sinh viên ăn uống không đúng giờ CHƯƠNG 1: HỒI CỨU Y VĂN - oOo 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN: - Sinh viên: người học bậc đại học hay...
 • 23
 • 391
 • 0

Xem thêm