các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước suối

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm nước suối vĩnh hảo

đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm nước suối vĩnh hảo

Kinh tế - Thương mại

... hài lòng khách hàng sản phẩm nước suối Vĩnh Hảo - Xác định nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng sản phẩm nước suối Vĩnh Hảo - Đề xuất số định hướng giải pháp để nâng cao hài lòng ... công ty… - Các yếu tố liên quan đến thân sản phẩm như: chất lượng sản phẩm, tiện dụng, giá cả, kiểu dáng sản phẩm tất yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng sản phẩm nước suối b) Yếu tố bên ... lượng sp cty nước khoáng VH hoàn toàn không Hơi hài hài không hài hài hài lòng lòng lòng lòng lòng Tổng số Tỷ lệ Hoàn toàn không hài lòng Không hài lòng Hơi hài lòng Hài lòng Rất hài lòng Tổng số...
 • 41
 • 1,019
 • 4

Đo lường sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.doc

Đo lường sự hài lòng của khách hàng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam.doc

Tài chính - Ngân hàng

... Những yếu tố tác động đến mức độ hài lòng khách hàng giao dịch với Ngân hàng Tác động biên yếu tố đến mức độ hài lòng khách hàng 2) CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1) Lý thuyết hài lòng khách hàng: Sự hài lòng khách ... ngân hàng Để đạt đến mức độ hài lòng cao khách hàng quan trọng ngân hàng, khách hàng hài lòng ảnh hưởng lớn đến lòng trung thành họ ngân hàng Nếu khách hàng thấy thỏa mãn với sản phẩm, dịch vụ cung ... ngân hàng định hướng theo khách hàng, hài lòng khách hàng vừa mục tiêu, vừa yếu tố thành công ngân hàng Trong bối cảnh cạnh tranh hài lòng khách hàng có ý nghĩa quan trọng đến phát triển ngân hàng...
 • 6
 • 2,827
 • 117

Ppnckd-đo lường sự hài lòng của khách hàng dùng thẻ vietcombank.doc

Ppnckd-đo lường sự hài lòng của khách hàng dùng thẻ vietcombank.doc

Quản trị kinh doanh

... lường hài lòng khách hàng vấn đề then chốt hoạt động doanh nghiệp Chỉ cách đo lường hài lòng khách hàng doanh nghiệp biết làm để làm hài lòng khách hàng, trì lòng trung thành khách hàng thu hút khách ... đợi khách hàng không đáp ứng, họ không hài lòng họ kể người khác nghe điều Trung bình khách hàng gặp cố kể cho người khác nghe cố 4% khách hàng không hài lòng phàn nàn Sự hài lòng khách hàng ... thành yếu tố quan trọng tạo nên lợi cạnh tranh Mức độ hài lòng cao đem lại nhiều lợi ích bao gồm: • Lòng trung thành: khách hàng có mức độ hài lòng cao khách hàng trung thành Một khách hàng hài lòng...
 • 28
 • 1,419
 • 19

đo lường sự hài lòng của khách hàng qua servey

 đo lường sự hài lòng của khách hàng qua servey

Kỹ năng bán hàng

... không hài lòng • Mức độ hài lòng dịch vụ kèm với sản phẩm FPTshop : bảo hành, giao hàng, thanh toán… • Lý dẫn đến hài lòng / không hài lòng • Mong muốn sản phẩm lý tưởng • Mức độ hài lòng tinh ... số hài lòng châu Âu (ECSI) có số khác biệt định So với ACSI, hình ảnh sản phẩm, thương hiệu có tác động trực tiếp đến mong đợi khách hàng Khi đó, hài lòng khách hàng tác động tổng hoà nhân tố ... hiệu mắt khách hàng • Nguồn liệu khách hàng (khách hàng đến từ hình thức nào, kênh nào, vùng miền nào, khách hàng hay quen thuộc, giá trị tạo từ khách hàng đó…) • Nhận biết thỏa mãn lòng trung...
 • 5
 • 2,568
 • 21

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BÁNH MẶN AFC CỦA CÔNG TY KINH ĐÔ

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI BÁNH MẶN AFC CỦA CÔNG TY KINH ĐÔ

Quản trị kinh doanh

... thiết ảnh hưởng gia tri dinh dưỡng cao đến hài lòng khách hàng Ho: Giá trị dinh dưỡng cao ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng (µ≥3.8) H1: Giá trị dinh dưỡng cao không ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng ... tỷ lệ khách hàng trì • Đo lường mức độ hài lòng thị trường có, nhận định đặc điểm sản phẩmkhách hàng hài lòng chưa hài lòng • Biết nguyên nhân làm giảm hài lòng khách hàng, ảnh hưởng đến doanh ... rộng khắp đến hài lòng khách hàng: Ho: Hệ thống phân phối rộng khắp ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng (µ≥3.8) H1: Hệ thống phân phối rộng khắp không ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng
 • 43
 • 2,069
 • 18

NGHIÊN cứu mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với TRUNG tâm đào tạo QUẢN TRỊ MẠNG ATHENA từ kết QUẢ NGHIÊN cứu đưa RA GIAỈ PHÁP HOÀN THIỆN TĂNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG

NGHIÊN cứu mức độ hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với TRUNG tâm đào tạo QUẢN TRỊ MẠNG ATHENA từ kết QUẢ NGHIÊN cứu đưa RA GIAỈ PHÁP HOÀN THIỆN TĂNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG

Quản trị kinh doanh

... khách hàng hài lòng (Lin, 2003) Sự hài lòng khách hàng vấn đề chủ yếu thành công hệ thống doanh nghiệp, truyềnt thống, trực tuyến (Ho, Wu 1999) Sự hài lòng khách hàng nghĩa nhu cầu thỏa mãn khách ... định hài lòng là: Sự đánh giá khách hàng sản phẩm dịch vụ suốt khoảng thời gian sản phẩm dịch vụ thỏa mãn nhu cầu mong muốn họ 1.3.2 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng Sự hài lòng khách hàng ... lòng khách hàng xem nhân tố cốt yếu thiết lập mối quan hệ với khách hàng (Patterson et al., 1997) Trong ngành, khách hàng quan trọng ảnh hưởng đến thành công công ty Sự hài lòng khách hàng kết...
 • 93
 • 1,276
 • 8

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu và mô hình thể hiện sự hài lòng của khách hàng đôi với siêu thị Co.op Mart

Đo lường mức độ nhận biết thương hiệu và mô hình thể hiện sự hài lòng của khách hàng đôi với siêu thị Co.op Mart

Quản trị kinh doanh

... loại hài lòng khách hàng mức độ hài lòng ảnh hưởng lớn đến hành vi khách hàng Chỉ khách hàng có mức độ hài lòng cao “rất hài lòng họ chắn khách hàng trung thành.Vì vậy, nghiên cứu hài lòng khách ... Phân tích nhân tố mô hình hồi quy yếu tố ảnh hưởng tới hài lòng khách hàng mua sắm Co.op Mart 43 3.3.1 Mô hình nghiên cứu giả thuyết nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng ... họ kỳ vọng Khách hàng có cấp độ hài lòng khác Nếu hiệu sản phẩm mang lại thấp so với kỳ vọng, khách hàng bất mãn Nếu hiệu sản phẩm khớp với kỳ vọng, khách hàng hài lòng Nếu hiệu sản phẩm mang...
 • 77
 • 2,021
 • 18

Đo lường sụ hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ ATM

Đo lường sụ hài lòng của khách hàng sử dụng thẻ ATM

Ngân hàng - Tín dụng

... lường hài lòng khách hàng vấn đề then chốt hoạt động doanh nghiệp Chỉ cách đo lường hài lòng khách hàng doanh nghiệp biết làm để làm hài lòng khách hàng, trì lòng trung thành khách hàng thu hút khách ... đợi khách hàng không đáp ứng, họ không hài lòng họ kể người khác nghe điều Trung bình khách hàng gặp cố kể cho người khác nghe cố 4% khách hàng không hài lòng phàn nàn Sự hài lòng khách hàng ... thành yếu tố quan trọng tạo nên lợi cạnh tranh Mức độ hài lòng cao đem lại nhiều lợi ích bao gồm: • Lòng trung thành: khách hàng có mức độ hài lòng cao khách hàng trung thành Một khách hàng hài lòng...
 • 8
 • 465
 • 0

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THU NGÂN tại SIÊU THỊ CO OPMART BIÊN hòa

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG đối với DỊCH vụ THU NGÂN tại SIÊU THỊ CO OPMART BIÊN hòa

Quản trị kinh doanh

... khách hàng: 13 1.3.1 Khái niệm hài lòng khách hàng: 13 1.3.2 Vì cần đo lƣờng hài lòng khách hàng? 13 1.3.3 Mục tiêu đo lƣờng hài lòng khách hàng: 14 1.3.4 Các yếu tố hài lòng ... khách hàng tốt làm hài lòng khách hàng khách hàng toán quầy thu ngân, siêu thị cần phải xác định đƣợc khách hàng nhận thức chất lƣợng dịch vụ bao gồm nhân tố chúng có ảnh hƣởng đến hài lòng khách ... hài lòng khách hàng Có nhiều quan điểm khác hài lòng khách hàng: theo Oliver (1997), hài lòng khách hàng đƣợc xem nhƣ so sánh mong đợi trƣớc sau mua sản phẩm dịch vụ Bachelet (1995) cho hài lòng...
 • 113
 • 730
 • 2

Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán máy bayvietnam airlines trên địa bàn tỉnh đồng nai thông qua hệ thống đại lý tại thành phố biên hòa

Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán vé máy bayvietnam airlines trên địa bàn tỉnh đồng nai thông qua hệ thống đại lý tại thành phố biên hòa

Quản trị kinh doanh

... dành cho khách hàng Giá trị khách hàng tạo hài lòng khách hàng. ” Theo Bachelet (2008): Sự hài lòng khách hàng phản hồi người tiêu dùng, nhận xét đặc tính sản phẩm, dịch vụ hay thân sản phẩm, dịch ... cảm nhận chung khách hàng tất yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng mua Vietnam Airlines đại lý địa bàn TP Biên Hòa việc xem xét giá trị trung bình yếu tố phản ánh khách hàng cảm nhận dịch ... phần phụ thuộc: hài lòng khách hàng (1) Phương tiện hữu hình, gồm biến quan sát: thang đo dùng để đo lường cảm nhận khách hàng sở vật chất đại lý ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng đến mua máy...
 • 84
 • 1,260
 • 4

Tài liệu Đề tài:Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông qua sự hài lòng của khách hàng bằng thang đo SERVQUAL ppt

Tài liệu Đề tài:Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông qua sự hài lòng của khách hàng bằng thang đo SERVQUAL ppt

Tài chính - Ngân hàng

... giúp ngân hàng nhắm đến nhiều đối tượng khách hàng, nhiều lĩnh vực kinh doanh Về phía khách hàng: Khách hàng cung cấp thông tin hai chiều cách nhanh nhất, tiện lợi Thông qua dịch vụ, khách hàng nắm ... CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ NHĐT CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Khái quát Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng thương mại cổ phần ... gắng để cung cấp dịch vụ tốt tới khách hàng điều đ chưa ao dễ dàng với ngân hàng Muốn thành công ngân hàng phải có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi: khách hàng có thực hàng lòng với dịch vụ h hay...
 • 78
 • 1,110
 • 8

Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi nhánh khánh hòa( scb khánh hòa)

Đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn chi nhánh khánh hòa( scb khánh hòa)

Kinh tế

... bao gồm chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, giá, yếu tố tình yếu tố cá nhân -32- Chất lượng dịch vụ Các yếu tố tình Chất lượng sản phẩm Sự hài lòng khách hàng Các yếu tố cá nhân Giá Hình ... mua sản phẩm và/hoặc giới thiệu sản phẩm so với khách hàng mức độ hài lòng Lòng trung thành khách hàng tăng 5% tăng lợi nhuận 25%-85% - Tiếp tục mua thêm sản phẩm: khách hàng có mức độ hài lòng ... độ hài lòng khách hàng cao đem lại nhiều lợi ích, bao gồm: - Lòng trung thành: Một khách hàng có mức độ hài lòng cao khách hàng trung thành Một khách hàng hài lòng khả gấp lần trở thành khách hàng...
 • 135
 • 2,059
 • 10

Nghiên cứu thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị, mức độ ảnh hưởng củađến sự hài lòng của khách hàng

Nghiên cứu thang đo chất lượng dịch vụ siêu thị, mức độ ảnh hưởng của nó đến sự hài lòng của khách hàng

Quản trị kinh doanh

... Dependent Variable hài lòng Kết cuối cho thấy có nhân tố thực ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng siêu thị: phục vụ nhân viên, dịch vụ động viên khách hàng, an toàn siêu thị, thành phần hàng hóa siêu ... chương trình động viên khách hàng: Hiện tại, hình thức động viên khách hàng mà ta nghiên cứu hệ thống siêu thị Big_C không ảnh hưởng trực tiếp đến hài lòng khách hàng yếu tố tạo nên chất lượng ... siêu thị, thành phần hàng hóa siêu thị, cách trưng bày siêu thị, giá cảm nhận cao hài lòng họ siêu thị cao Trong yếu tố phục vụ nhân viên tác động mạnh đến hài lòng khách hàng siêu thị Từ ta có...
 • 48
 • 1,267
 • 2

tiểu luận đo lường sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại hệ thống co.opmart tp.hcm dịp cao điểm tết tân mão 2011

tiểu luận đo lường sự hài lòng của khách hàng khi mua sắm tại hệ thống co.opmart tp.hcm dịp cao điểm tết tân mão 2011

Quản trị kinh doanh

... tiêu dùng mua hàng hóa với kết hợp để tối đa hóa thỏa mãn 5.2 Lý thuyết hài lòng khách hàng 5.2.1 Định nghĩa hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng tâm trạng cảm giác khách hàng công ty mong ... HỎI NGHIÊN CỨU - Hàng hóa có phải nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng hay không? - Khả phục vụ nhân viên siêu thị có ảnh hưởng nhiều hay đến hài lòng khách hàng? - Khi khách hàng cảm thấy thoải ... làm hài lòng khách hàng Sự hài lòng khách hàng góp phần làm tăng lợi nhuận làm tăng lợi cạnh tranh doanh nghiệp Ta kể đến vài lợi ích mà mức độ hài lòng đem lại: (1) Sự tiếp tục mua sản phẩm: Khách...
 • 32
 • 657
 • 0

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với bánh mặn AFC của công ty kinh đô

nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với bánh mặn AFC của công ty kinh đô

Kinh tế - Thương mại

... hỏi nghiên cứu • Các tiêu chí thuộc sản phẩm chất lượng tốt, giá trị dinh dưỡng cao, có ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng hay không? Khách hàng hài lòng mức độ mỗi yếu tố sản phẩm, giá cả, kênh ... Các tiêu chí thuộc sản phẩm chất lượng tốt, giá trị dinh dưỡng cao, ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng • Hệ thống phân phối sản phẩmảnh hưởng quan trọng đến hài lòng khách hàng Nên trọng đẩy ... trì • Đo lường mức độ hài lòng thị trường có, nhận định đặc điểm sản phẩmkhách hàng hài lòng chưa hài lòng • Biết nguyên nhân làm giảm hài lòng khách hàng, ảnh hưởng đến doanh số lợi nhuận...
 • 51
 • 769
 • 0

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG sử DỤNG THẺ ATM tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG sử DỤNG THẺ ATM tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

Kinh tế - Quản lý

... s hài lòng khách hàng c a NBRI, m c lòng cao có th · Lòng trung thành: m t khách hàng có m c hài em l i nhi u l i ích bao g m: hài lòng cao m t khách hàng trung thành M t khách hàng r t hài lòng ... bi t hài lòng; tìm cách th c làm th hài lòng khách hàng, trì c lòng trung thành c a khách hàng thu hút c khách hàng m i Vì v y, nghiên c u s hài lòng c a khách hàng i v i d ch v Ngân hàng m t ... ng khách hàng ti m Chi phí có c khách hàng m i cao t trì m t khách hàng cũ [44] n l n so v i ây m t cách nhìn n tiêu chu n hư ng nh hư ng cho s hài lòng c a khách hàng Ch h bi t cách gi khách hàng...
 • 177
 • 303
 • 4

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG sử DỤNG THẺ ATM tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

ĐO LƯỜNG sự hài LÒNG của KHÁCH HÀNG sử DỤNG THẺ ATM tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH KHÁNH HOÀ

Kinh tế - Quản lý

... i bi t hài lòng; tìm cách th c làm th hài lòng khách hàng, trì c lòng trung thành c a khách hàng thu hút c khách hàng m i Vì v y, nghiên c u s hài lòng c a khách hàng i v i d ch v Ngân hàng m ... k v lòng cao có th o lư ng s hài lòng khách hàng c a NBRI, m c hài em l i nhi u l i ích bao g m: • Lòng trung thành: m t khách hàng có m c hài lòng cao m t khách hàng trung thành M t khách hàng ... i nh ng khách hàng ti m Chi phí có c khách hàng m i cao t trì m t khách hàng cũ [44] n tiêu chu n ây m t cách nhìn hư ng nh hư ng cho s hài lòng c a khách hàng Ch h bi t cách gi khách hàng cũ...
 • 128
 • 561
 • 1

Xem thêm