các yêu cầu đối với việc giải quyết tranh chấp đất đai và một số giải pháp ngăn ngừa hạn chế phát sinh tranh chấp khiếu nại về đất đai

Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập, thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã

Đổi Thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cácsở y tế công lập, thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân xã

Tài liệu khác

... thôn/xóm ban quản lý khu dân cư sinh sống (đối với trẻ em tuổi không đăng ký thường trú xã/ phường/thị trấn sinh sống địa bàn xã/phường/thị trấn) Số hồ sơ: 01 ( một) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn ... sách định số Thẻ với số Thẻ cấp lần đầu, điền đầy đủ thông tin vào Thẻ khám chữa bệnh chuyển đến Uỷ ban nhân dân cấp xã ký tên, đóng dấu Phòng LĐTBXH kiểm tra , xác định số Thẻ với số Kiểm tra ... Danh sách trẻ em từ – đươi đủ 72 Thông tư số tháng tuổi yêu cầu cấp (lần đâu), cấp lại đổi 29/2008/TT- thẻ khám bệnh, chữa bệnh BLĐTBX Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Trẻ em...
 • 5
 • 483
 • 0
Thông tư liên tịch số 01-2012/TTLT-BYT-BTC về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế

Thông tư liên tịch số 01-2012/TTLT-BYT-BTC về hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cácsở y tế

Tư liệu khác

... khác để mua thuốc với số lượng hạn chế; cụ thể sau: Các trường hợp mua thuốc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu khác a) Thuốc thuộc danh mục thuốc phát sinh đột xuất theo nhu cầu đặc trị Bộ Y ... năm không 20% số lượng thuốc trúng thầu Hạn mức tất mặt hàng thuốc mua vượt kế hoạch năm bệnh viện tùy thuộc vào hạng bệnh viện theo phân hạng Bộ Y tế; cụ thể: Các bệnh viện hạng 3, hạng mua không ... triệu đồng; bệnh viện hạng 1, hạng không 01 (một) tỷ đồng; bệnh viện hạng đặc biệt không 02 (hai) tỷ đồng Yêu cầu mua sắm a) Hội đồng Thuốc Điều trị đơn vị xem xét, đề xuất văn với thủ trưởng đơn...
 • 13
 • 305
 • 1
Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV về tiêu chuẩn nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV về tiêu chuẩn nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

Tư liệu khác

... Điều Cách xếp lương Chức danh nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật hạng IV (mã số V.07.06.16) quy định Thông tư liên tịch áp dụng hệ số lương viên chức loại B (từ hệ số lương 1,86 đến hệ số ... nhiệm, tận tụy với công việc, tích cực cải tiến, đúc rút kinh nghiệm thực nhiệm vụ giao; b) Thương yêu, tôn trọng đối xử công người khuyết tật; hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người khuyết ... tật theo yêu cầu quy định đơn vị; b) Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân cho người khuyết tật; c) Hỗ trợ người khuyết tật học tập rèn luyện kĩ đặc thù, kĩ sống phù hợp với khả nhu cầu người...
 • 7
 • 428
 • 0
Tham mưu giải quyết hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Xây dựng xác minh đề xuất docx

Tham mưu giải quyết hồ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Xây dựng xác minh đề xuất docx

Thủ tục hành chính

... định, biên làm việc, đối thoại…;  Các tài liệu khác có liên quan Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn tố cáo Yêu cầu Văn qui định Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT Yêu cầu điều kiện để ... Đối tượng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Thông báo kết luận Các bước Tên bước Bước Mô tả bước Người dân chuẩn ... thẩm quyền Cán tiếp công dân hướng dẫn cho người dân đến nộp đơn quan có thẩm quyền giải Bước Khi nội dung đơn giải xong, người dân nhận kết qua đường bưu điện Hồ Thành phần hồ Đơn tố cáo...
 • 5
 • 378
 • 0
Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Chi hỗ trợ cho trẻ em lang thang ,trẻ em lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm sau khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện

Tài liệu khác

... phòng LDTBXH giải - Đối với trường hợp trẻ em sống sở bảo trợ Tên bước Mô tả bước xã hội Đơn đề nghị gửi đến giám đốc sở bảo trợ xã hội xem xét giải theo quy định thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ... Văn qui định Mẫu tờ khai 1: Đơn đề nghị chi hỗ trợ cho trẻ Thông tư liên tịch số em thuộc Chương trình 19 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không 86/2008 ... em sống sở bảo trợ xã hội Đơn đề nghị gửi Giám đốc sở bảo trợ xã hội xem xét giải theo quy định Thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 06/10/2008 văn hướng dẫn thực Nghị định số...
 • 5
 • 468
 • 0
Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng LDTBXH cấp Huyện

Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng LDTBXH cấp Huyện

Tài liệu khác

... tờ khai Văn qui định Biểu mẫu 1: Hồ trẻ em (Phụ lục 01 Thông tư liên tịch số TTLT 86/2008) 86/2008 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC:Lập hồ trẻ em Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan Lao động - Thương binh Xã ... theo mẫu quy định(Phụ lục thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 06/10/2008 Thành phần hồ )do quan LDTBXH nơi trẻ em đến lập Số hồ sơ: 01 (một) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định...
 • 4
 • 381
 • 0
Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương xã hội

Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương xã hội

Tài liệu khác

... bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Biểu mẫu 1: Hồ trẻ em Văn qui định Thông tư liên tịch số 86/2008 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC:Lập hồ trẻ em Các bước Tên bước Mô tả bước - Sở quan Lao động - Thương binh ... theo mẫu quy định(Phụ lục thông tư liên tịch số 86/2008/TTLT-BTC-BLDTBXH ngày 06/10/2008) Thành phần hồ quan LDTBXH nơi trẻ em đến lập Số hồ sơ: 01 (một bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Biểu mẫu...
 • 4
 • 374
 • 0
Tài liệu Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương pdf

Tài liệu Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương pdf

Tài liệu khác

... đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Mẫu “Đơn xin cấp giấy phép hoạt động Quyết định số phạm vi BVCTTL” 55/2004/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ... đến việc vận hành an toàn công trình thủy lợi; Văn thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; Văn thỏa thuận sử dụng đất lâu dài có thời hạn với chủ ... lâu dài có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật Số hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu...
 • 4
 • 530
 • 1
Tài liệu Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐBNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiêp và PTNT ppt

Tài liệu Quy định về việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi được quy định tại khoản 1, 2, 6, 7, 8, 10 Điều 1 Quyết định 55/2004/QĐBNN ngày 01/11/2004 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nông nghiêp PTNT ppt

Tài liệu khác

... theo quy định pháp luật Số hồ sơ: Chưa quy định cụ thể Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn xin cấp giấy phép hoạt động phạm Quyết định số 55/2004/QĐ- vi BVCTTL BNN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện ... thủy lợi; Văn thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; Văn thỏa thuận sử dụng đất lâu dài có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp; Báo cáo đánh giá ... Các bước Mô tả bước Tên bước Nộp hồ Tổ chức, cá nhân nộp hồ Cục Thuỷ lợi Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Hoàn chỉnh hồ...
 • 4
 • 541
 • 0
thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với tranh chấp kinh doanh thương mại

thẩm quyền giải quyết của tòa án đối với tranh chấp kinh doanh thương mại

Luật thương mại

... nhánh giải 3) Nếu tranh chấp chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng nguyên đơn yêu cầu Toà án nơi hợp đồng thực giải quyết; 4) Nếu bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở nhiều nơi khác nhau, nguyên đơn yêu ... Thẩm quyền theo vụ việc Yêu cầu liên quan đến việc giải tranh chấp trọng tài thương mại Việt Nam Yêu cầu công nhận không công nhận cho thi hành án, định tòa án nước Việt Nam Yêu cầu công nhận cho ... bổ sung năm 2011 Giải tranh chấp KD, TM tòa án Ưu điểm Nhược điểm Thẩm quyền theo vụ việc Những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải Toà án: Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh...
 • 12
 • 2,064
 • 5
Giải quyết hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng ppt

Giải quyết hồ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng ppt

Thủ tục hành chính

... giải khiếu nại (nếu có);  Các tài liệu khác có liên quan Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn khiếu nại Yêu cầu Văn qui định Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: ... theo đơn khiếu nại (bản có xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền); Thành phần hồ  Biên thẩm tra, xác minh, kết luận, kết giám định, biên làm việc, đối thoại…;  Quyết định giải khiếu nại (nếu ... xong, người dân nhận kết qua đường bưu điện Hồ Thành phần hồ - Đơn khiếu nại (bản chính) biên ghi nội dung khiếu nại có chữ ký đương sự; Bản chứng minh nhân dân, hộ thường trú giấy tờ tùy...
 • 5
 • 520
 • 0
Giải quyết hồ sơ khiếu nại đòi lại nhà do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố pps

Giải quyết hồ khiếu nại đòi lại nhà do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố pps

Thủ tục hành chính

... làm việc (kể từ ngày nhận đủ hs) vụ việc đơn giản - 39 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hs) vụ việc phức tạp Đối tượng thực hiện: Tất TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết ... theo đơn khiếu nại (bản có xác nhận quan nhà nước có thẩm quyền); - Biên thẩm tra, xác minh, kết luận, kết giám định, biên làm việc, đối thoại…; - Quyết định giải khiếu nại (nếu có); - Các tài ... (nếu có); - Các tài liệu khác có liên quan Số hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn khiếu nại Văn qui định Quyết định số 1131/2008/QĐ-TT Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 5
 • 543
 • 0
Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện ppt

Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động- Thương binh Xã hội cấp huyện ppt

Thủ tục hành chính

... Bưu điện Trụ sở quan hành Thời hạn giải quyết: Chậm 30 ngày Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Bước ... lang thang hồi gia Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cho hỗ trợ cho trẻ em lang thang Thông tư liên tịch số hồi gia 86/2008 Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực ... TB&XH nơi có trẻ em quản lý Cơ quan Lao động-TB&XH nơi có trẻ em tổ chức đón em, Bước đưa em trở với gia đình nơi cư trú thực sách chi hỗ trợ cho trẻ em theo quy định (Hồ lưu UBND xã phường...
 • 4
 • 255
 • 0
Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh pptx

Chi hỗ trợ cho trẻ em thuộc Chương trình 19 trước khi trở về gia đình hoặc nơi cư trú thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh Xã hội tỉnh pptx

Thủ tục hành chính

... Thời hạn giải quyết: Chậm 30 ngày Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết việc thực TTHC: Bản cam kết Giấy xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước ... Số hồ sơ: 02 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị cho hỗ trợ cho trẻ em lang thang Thông tư liên tịch số hồi gia 86/2008 Yêu cầu Yêu cầu ... quản lý Mô tả bước Tên bước Cơ quan Lao động-TB&XH nơi có trẻ em tổ chức đón em, Bước đưa em trở với gia đình nơi cư trú thực sách chi hỗ trợ cho trẻ em theo quy định (Hồ lưu UBND xã phường...
 • 4
 • 369
 • 0
MẪU QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………. doc

MẪU QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………. doc

Biểu mẫu

... Trình tự thực Cách thức thực Thành phần, số lượng hồ Thời hạn giải Đối tượng thực thủ tục hành Cơ quan thực TTHC Kết việc thực TTHC Phí, lệ phí (nếu có) Tên mẫu đơn, mấu tờ khai Yêu cầu điều kiện ... THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ……………………………… (Kèm theo Quyết đinh số /QĐ-CT ngày… tháng… năm ) PHẦN I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH STT Lĩnh vực: Tên thủ tục hành Ban hành kèm theo định số 35/2011/QĐ-UBND ... hành Ban hành kèm theo định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2011 quy định trách nhiệm ngành, cấp công tác kiểm soát, công bố, công khai thực thủ tục hành Căn pháp lý thủ tục hành ...
 • 4
 • 400
 • 0
MẪU QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………. potx

MẪU QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………. potx

Biểu mẫu

... CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ TỈNH VĨNH PHÚC SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA……………… (Kèm theo Quyết đinh số /QĐ-CT ngày… tháng… năm) Số Số hồ TT TTHC Tên thủ tục hành Lĩnh Nội dung sửa đổi,...
 • 4
 • 315
 • 0
Mẫu QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………. pptx

Mẫu QUYẾT ĐỊNH Công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ………………………. pptx

Biểu mẫu

... TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ TỈNH VĨNH PHÚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA……………… (Kèm theo Quyết đinh số /QĐ-CT ngày… tháng… năm ) Số Số hồ TT TTHC Tên thủ tục hành Lĩnh vực Lý bãi bỏ ...
 • 3
 • 353
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25