các vấn đề cơ bản của quản trị doanh nghiệp

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... chung, quản trị là một hình thức phức tạp mà các nhà quản trị kinh doanh phải quản trị từ khâu đầu đến khâu cuối của một chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực chất của quản trị kinh doanh ... chức của doanh nghiệp, người làm quản trị ở cấp này là các trưởng, phó phòng; ban; các quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng Nội dung quản trị: tổ chức quản trị các hoạt động chức năng, nghiệp ... con người ? 10. Vai trò của nhà quản trị ngày nay ? Yêu cầu lựa chọn nhà quản trị ? 11. Nội dung bản của các lý thuyết quản trị : quản trị khoa học, quản trị hành chính, lý thuyết tâm lý...
 • 44
 • 468
 • 0

Tài liệu CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP docx

Tài liệu CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP docx

Cao đẳng - Đại học

... chung, quản trị là một hình thức phức tạp mà các nhà quản trị kinh doanh phải quản trị từ khâu đầu đến khâu cuối của một chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thực chất của quản trị kinh doanh ... con người ? 10. Vai trò của nhà quản trị ngày nay ? Yêu cầu lựa chọn nhà quản trị ? 11. Nội dung bản của các lý thuyết quản trị : quản trị khoa học, quản trị hành chính, lý thuyết tâm ... trên 3 áp dụng bảnquản trị khoa học, quản trị tác nghiệpquản trị hệ thống thông tin. 3.1 Quản trị khoa học: Một trong những áp dụng chính của trường phái này là quản trị khoa học,...
 • 40
 • 667
 • 1

Các vấn đề bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Các vấn đề cơ bản của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ.doc.DOC

Kế toán

... lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Chơng I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụI. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ ... đôn đốc thanh toán Các khách hàng là quan hành chính sự nghiệp phải thanh toán tiền cớc điện thoại qua kho bạcKhách hàng là các doanh nghiệp nhà nớc, các tổ chức doanh nghiệp khác và ngời ... doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật chất cụ thể mà quá trình sản xuất tạo ra giá trị và giá trị...
 • 76
 • 1,120
 • 12

Những vấn đề bản của quản trị hệ thống bán hàng

Những vấn đề cơ bản của quản trị hệ thống bán hàng

Quản trị kinh doanh

... của mọi hoạt động kinh Những vấn đề bản của quản trị hệ thống bán hàng1.1. Vai trò của hệ thống bán hàng với các doanh nghiệp thương mại.1.1.1. Khái quát chung về hệ thống bán hàng của ... năng bản của doanh nghiệp thương mại.Thứ hai bán hàng là sở để doanh nghiệp kinh doanh thương mại thực hiện mục tiêu kinh doanh của mình. Bán được hàng mới thu hồi được vốn, doanh nghiệp ... một doanh nghiệp được thành lập.1.2. Nội dung của quản trị hệ thống bán hàng của doanh nghiệp thương mại. Quản trị hệ thống bán hàng là hoạt động bao trùm toàn bộ hệ thống bán hàng, quản trị...
 • 16
 • 480
 • 0

Tài liệu Những vấn đề bản của quản trị học doc

Tài liệu Những vấn đề cơ bản của quản trị học doc

Cao đẳng - Đại học

... Những vấn đề bản của quản trị học 1...
 • 2
 • 750
 • 3

Tài liệu CHƯƠNG IX CÁC VẤN ĐỀ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPQUẢN TRỊ TÀI CHÍNH potx

Tài liệu CHƯƠNG IX CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH potx

Quản trị kinh doanh

... Vai trò của QTTC Quản trị tài chính giúp đảm bảo nguồn vốn trong doanh nghiệp  Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp  Kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp 1.5. Các nguyên ... Tổng quan về nguồn tài trợ của doanh nghiệp  Khái niệm Nguồn tài trợ của doanh nghiệp chính là nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để tài trợ cho tài sản của doanh nghiệp, hay còn gọi là nguồn ... bảo hiểm nhân thọ… Giá trị tương lai của chuỗi tiền đều cuối kỳ hạnGiá trị tương lai của một chuỗi tiền đều là tổng giá trị các giá trị tương lai của các dòng tiền cấu thànhtại từng kỳ hạn:FVAn=...
 • 21
 • 433
 • 0

những vấn đề bản về quản trị tài sản của Ngân hàng thương mại

những vấn đề cơ bản về quản trị tài sản có của Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

... cho NH. Trên bảng tổng kết TS chỉ thể hiện giá trị ghi sổnhững vấn đề bản về quản trị tài sảncó của Ngân hàng thơng mại.1.1. khái quát về tài sản có1.1.1. Khái niệm tài sản của ngân hàng ... chính của quản trị TS là việc đa ra các quyết định, tổ chứcthực hiện và kiểm tra thực hiện các quyết định liên quan đến việc xác định quymô, cấu của TS nhằm đạt đợc mục tiêu bản của ... định của các nhà quản trị NH vì việc đạt đợc đồng thời cả ba mục tiêu trên. Chung quy lạichính là duy trì và tăng TS ròng của NH.Hớng tới những mục tiêu bản đó, những nhiệm vụ bản của...
 • 24
 • 1,896
 • 4

Các vấn đề bản của Marketing trong nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ

Các vấn đề cơ bản của Marketing trong nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ

Quản trị kinh doanh

... 0918.775.368Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật chất cụ thể mà quá trình sản xuất tạo ra giá trị và ... mà hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tạo ra phụ thuộc rất cao và chất lợng tiếp xúc, sự tơng tác qua lại giữa ngời làm dịch vụ và ngời đợc phục vụ. II. Các vấn đề của Marketing ... trọng của việc thu hút, thúc đẩy, đào tạo và duy trì đội ngũ lao động kỹ năng tạo ra chế thoả mÃn các nhu cầu của các thành viên cùng với sự tổ chức phối hợp giữa các thành viên trong doanh...
 • 76
 • 628
 • 0

Chương I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụ

Chương I Các vấn đề cơ bản của của Marketing  trong doanh nghiệp dịch vụ

Kế toán

... các vấn đề lớn nh sau:Chơng I Các vấn đề bản của của Marketing trong doanh nghiệp dịch vụI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ I. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ ... điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụTheo đà phát triển của nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp cũng ồ ạt tăng theo. Tuy nhiên, rất nhiều ngời hiểu không đúng vê định nghĩa doanh nghiệp. ... NN.Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật chất cụ thể mà quá trình sản xuất tạo ra giá trị và...
 • 17
 • 353
 • 0

Những vấn đề bản về quản trị rủi ro tín dụng

Những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng

Tài chính - Ngân hàng

... còn lại của khoản nợ d : cấu vốn của người vay, giá trị thị trường của các khoản nợ được tính tại mức lãi suất i, lãi suất ko rủi ro.N(h) : giá trị được tính từ bảng thống kê của dạng ... gửi, hoặc mua thông tin từ các nguồn bên ngoài như các tổ chức phân loại và đánh : Những vấn đề bản về quản trị rủi ro tín dụng 1.1. Khái niệm về hoạt động tín dụng của ngân hàng :Tín dụng ... phản ánh mức độ quan trọng của chỉ tiêu thứ j ( ví dụ cấu vốn ) trong việc giải thích quá khứ chi trả của người vay. Lấy các giá trị của βј nhân với các nhân tố Xij của một người vay mới chúng...
 • 20
 • 660
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Quản trị kinh doanh

... Những vấn đề bản về quản trị tài chính doanh nghiệp và hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1. sở lý luận về quản trị tài chính doanh nghiệp 1.1.1. Khái niệm về quản trị tài chính doanh ... động của doanh nghiệp nhằm đạt đợc các mục tiêu, mục đích của doanh nghiệp đề ra. Quản trị tài chính quan hệ chặt chẽ với quản trị doanh nghiệp và giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong quản trị ... thu nhập của doanh nghiệp, phân phối quỹ khen thởng, quỹ lơng, thực hiện các hợp đồng kinh tế.1.1.3. Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp...
 • 23
 • 1,141
 • 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG

Kế toán

... mặt hàng mà các doanh nghiệp cùng kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành mua tập chung của các doanh nghiệp sản xuất rồi phân phối lại cho các cửa hàng. Điều này giúp giá cả đầu vào của các mặt hàng ... cho doanh nghiệp bản thu chi để doanh nghiệp nắm bắt được tình hình bán hàng, mua hàng của tường cửa hàng doanh nghiệp đưa ra các chính sách vĩ mô cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Cuối ... MẠNG LƯỚI BÁN HÀNGI. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI1. Bản chất của bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường. Trước...
 • 24
 • 446
 • 0

CÁC VẤN ĐỀ BẢN CỦA CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ

Kế toán

... iờKhôngđồng nhấtMauh ngỏCÁC VẤN ĐỀ BẢN CỦA CỦA MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP DỊCH VỤI. Đặc điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụI. 1. Bản chất của dịch vụ* Khái niệm: Dịch vụ là một ... điểm của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụTheo đà phát triển của nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp cũng ồ ạt tăngtheo. Tuy nhiên, rất nhiều người hiểu không đúng vê định nghĩa doanh nghiệp. Hiện ... NN.Còn doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ là doanh nghiệp là một doanh nghiệp kinh doanh đặc thù, sản phẩm mà nó sản xuất ra không phải là vật chất cụ thể màquá trình sản xuất tạo ra giá trị và giá trị...
 • 19
 • 762
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Kế toán

... trường kinh doanh, nhằm đạt các mục tiêu bản của Ngân hàng.Nội dung bản của Quản trị Tài sản Nợ là việc ra và tổ chức thực hiện các quyết định, cũng như kiểm tra việc thực hiện các quyết ... chứng khoán một cách lànhmạnh và linh hoạt. Quy trình này gồm các khâu bản sau: Xác định các mục tiêu của danh mục đầu tư chứng khoán:Những mục tiêu bản của nhà Quản trị danh mục chứng ... trọngvốn tự của các doanh nghiệp công nghiệp hoặc thương mại khác. Tuy nhiên vốntự Ngân hàng cũng vẫn đảm nhận chức năng bản của vốn tự doanh nghiệp nói dung. Vốn tự của Ngân hàng...
 • 43
 • 1,263
 • 8

Xem thêm