các trang web ôn thi đại học trực tuyến

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

Hóa học

... cơ và B tác dụng với NaOH hay H2SO4 cũng điều tạo thành khí vô cơ. Xác định các CTCT của X,Y,Z và viết các PTPƯ.3 hợp chất hữu cơ X,Y,Z3 hợp chất hữu cơ X,Y,Z dd AgNO3/NH3 Lấy ... R(COONH4)n+ NH4NO3+ Ag↓ 2n Cách 2:2n2n3n nCHOCHOCOONHCOONH44Cần nhớ 2: nAgn hchc(pư)=2n = 2. Số nhóm-CHO  Ví dụ 4: Viết các pứa. HCHO + Ag2OddAgNOddAgNO33 ... Viết các pứa. HCHO + Ag2OddAgNOddAgNO33 NHNH33(dö)(dö)b. HCOOH + Ag2OddAgNOddAgNO33 NHNH33(dö)(dö)c. Glucoâzô + Ag2O GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi...
 • 17
 • 468
 • 0
Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... (III) với các kim loại trong dãy điện hoá thì điều không đúng là: A.ion Fe3+ bị các kim loại từ Fe đến Cu khử thành Fe2+. B.ion Fe3+ không oxihoa được các kim loại Ag trở đi. C .các kim ... HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌCA. Lý ThuyếtCâu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p6. Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các ... hợp chất cao phân tử thi n B. Chúng đều có trong tế bào thực vậtC. Cả hai đều không tan trong nước D. Chúng đều là nhứng polime có mạch không phân nhánhCâu 17: Tính chất không phải của xenlulozơ...
 • 70
 • 1,915
 • 10
Các chuyên đề ôn thi đại học 2009

Các chuyên đề ôn thi đại học 2009

Tư liệu khác

... đặt ẩn phụ thông thường.-Nếu bài toán có chứa ( )f x và ( )f x khi đó đặt ( )t f x= (với điều kiện tối thi u là 0t ≥. đối với các phương trình có chứa tham số thì nhất thi t phải tìm ... Chúng ta đã biết cách giải phương trình: 2 20u uv vα β+ + = (1) bằng cách Xét 0v ≠ phương trình trở thành : 20u uv vα β   + + = ữ ữ 0v= th trực tiếp Các trường hợp sau ... +. Đến đây bài toán được giải quyết . Các em hãy tự sáng tạo cho mình những phương trình vô tỉ “đẹp “ theo cách trên 3. Phương pháp đặt ẩn phụ không hoàn toàn  Từ những phương trình tích...
 • 34
 • 556
 • 1
CAC CHU DE ON THI DAI HOC.zip

CAC CHU DE ON THI DAI HOC.zip

Toán học

... bằng không và gia tốc bằng không B. vận tốc bằng không và gia tốc cực đại Sở GD & ĐT Hà tĩnhTrờng THpT cao thắng(Đề thi gồm 5 trang) Đề thi thử đại học cao đẳngMôn thi: Vật lí - không phân ... đơn vị MeV/nuclôn là: Sở GD & ĐT Hà tĩnhTrờng THpT cao thắng(Đề thi gồm 5 trang) Đề thi thử đại học cao đẳngMôn thi: Vật lí - không phân banThời gian làm bài: 90 phútĐề thi có 50 câuHọ ... laứ:MÃ đề thi: 122 Sở GD & ĐT Hà tĩnhTrờng THpT cao thắng(Đề thi gồm 5 trang) Đề thi thử đại học cao đẳngMôn thi: Vật lí - không phân banThời gian làm bài: 90 phútĐề thi có 50 câuHọ...
 • 40
 • 383
 • 0
TUYỂN TẬP CÁC BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC I

TUYỂN TẬP CÁC BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC I

Vật lý

... GIA IIĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2008-2009MÔN VẬT LÝ LỚP 12 (KHỐI A) Câu 1. Chiếu lần lượt các bức xạ có tần số f, 3f, 5f vào catốt của tế bào quang điện thì vận tốc ban đầu cực đại của ... 1202cos(100πt)V và điều chỉnh R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng bao nhiêu?A. 360W B. 180W C. 270W D. không tính được vì không biết giá trị R33. Người ... 1202cos(100πt)V và điều chỉnh R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng bao nhiêu?A. 180W B. 270W C. không tính được vì không biết giá trị R D. 360W12. Tại...
 • 70
 • 587
 • 0
PHIẾU cac chuyen de on thi dai hoc

PHIẾU cac chuyen de on thi dai hoc

Toán học

... Tìm quỹ tích giao điểm các tiếp tuyến đó khi m thay đổi. c. Khảo sát hàm số khi m = 3. d. Gọi đồ thị hàm số vừa vẽ là (C). Hãy xác định các giá trị của a để các điểm cực đại và cực tiểu của (C) ... của M vuông góc với nhau.2. Viết phương trình của (E) có các tiêu điểm trùng với các tiêu điểm của hypebol và ngoại tiếp hình chữ nhật cơsở của hypebol. 3. Viết phương trình các tiếp tuyến của ... Trong không gian với hệ trục toạ độ Đề các vuông góc Oxyz, cho bốn điểm A(1;2;2), B(-1;2;1), C(1;6;-1), D(-1;6;2)a. CMR: ABCD là tứ diện có các cặp cạnh đối bằng nhau. b. Tính khoảng cách giữa...
 • 48
 • 477
 • 1
Tài liệu dành cho các bạn tự ôn thi đại học

Tài liệu dành cho các bạn tự ôn thi đại học

Sinh học

... cho các thầy cô giáo dạy bộ môn Sinh học. Chúng tôi trân trọng giới thi u tới các em học sinh, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo bộ sách hay Tự ôn thi Tốt nghiệp, đại học môn Sinh học, ... yêu cầu học sinh học công thức, nhưng anh lại “cấm” học sinh học công thức. Anh đã hướng dẫn một cách tỉ mỉ, bản chất sinh học của các công thức giúp cho học sinh vừa nhớ lý thuyết, thông qua ... có tối thi u 2 cặp nu. Không chỉ vậy với các cơ chế các em nên tập vẽ lại. Không quan trọng xấu đẹp, quan trọng là em nhìn vào em hiểu em đã vẽ Tự ôn thi Tốt nghiệp, Đại học môn Sinh học Th.s...
 • 33
 • 900
 • 0
CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

Toán học

... Cπ− + − + =b) 1 3 5 72 2 sin4nn n n nnC C C Cπ− + − + = 5 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 1 : Gi i các ph ng trình :ả ươ a. sin 2 3 / 2=xb.0cos(2 25 ) 2 / 2x + = −c. tan(3 ... các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 10 : Vi t ế1 i+ d i d ng l ng giác, tính ướ ạ ượ( )1ni+ và CMR : a) ... đ/ki n đ/v i a,b,cệ ớC∈ sao cho :( )2; 1f t at bt c R t C t= + + ∈ ∀ ∈ = 4 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học A - Ph ng trình – b t Ph ng trình ch a d u giá tr tuy t iươ ấ ươ ứ ấ ị ệ đốBài...
 • 5
 • 960
 • 6
tuyển tập các dạng toán ôn thi đại học: Mũ logarit

tuyển tập các dạng toán ôn thi đại học: Mũ logarit

Toán học

... III: Giải các ph-ơng trình: 19. x x x3 4 5+ = 20. x3 x 4 0+ - = 21. 2 x xx (3 2 )x 2(1 2 ) 0- - + - = 22. 2x 1 2x 2x 1 x x 1 x 22 3 5 2 3 5- + + ++ + = + + Bài IV: Giải các hệ ... 50 x= - 12 87. Tìm m để tổng bình ph-ơng các nghiệm của ph-ơng trình ()()02log422log22221224=-++-+- mmxxmmxxlớn hơn 1. 88. Tìm các giá trị của m để ph-ơng trình sau có nghiệm ... ))4ln(32ln4ln32ln22xxxx -+-=-+- 123. ( ) ( )xxxxxxx2log22421412127222+ Êữứửỗốổ-+-+ 124. Trong các nghiệm (x, y) của bất ph-ơng trình ( )1log22++yxyx hÃy tìm nghiƯm cã tỉng x+2y lín...
 • 14
 • 619
 • 4
các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Phản ứng nhiệt luyện tham khảo

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Phản ứng nhiệt luyện tham khảo

Hóa học

... CO CO không pứ với ddCa(OH)ddCa(OH)22 GV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) GV. NGUYỄN TẤN TRUNGGV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất ... Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A +H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;COĐiều kiện KL A phải đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K, ... Lượng Cao VĨNH VIỄN)(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)  Bài tập áp dụng 1Khử hết 6,4 gam MxOy , thấy cần 2,688 lit CO (đkc)Tìm công thức của oxit ?Pứ: MxOy + CO...
 • 17
 • 519
 • 0
Tài liệu các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo hay

Tài liệu các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo hay

Hóa học

... pháp hoàn thi n công tác quản lý chất lượng giáo dục cho Trường ĐHKT - Đại học Huế 3.1. Quan điểm thực hiện giải pháp 3.2. Mô hình quản lý chất lượng đề xuất cho Đại học Kinh tế - Đại học Huế ... Đại học Huế Phan Thị Minh Lý MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: Tìm ra những giải pháp nâng cao động lực làm việc của giảng viên Đại học Huế góp phần thực hiện thực hiện thành công sứ mạng của Đại học ... làm việc của giảng viên đại học. 1.1. Động lực làm việc của nhân viên và của giảng viên trong các trường đại học. 1.2. Các hoạt động QTNL trong trường - Sản phẩm khoa học: + Bài báo đăng TC...
 • 8
 • 372
 • 0
Tuyển tập các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo

Tuyển tập các bài toán ôn thi đại học môn hóa học tham khảo

Hóa học

... nguồn, không sử dụng trong mục đích thương mi.ã Email: nguyendunghus@gmail.com.ã Mathematical blog: http://nguyendungtn.tk1& ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008ĐỀ DỰ BỊ 1 MÔN TOÁN ... hình chiếu vuông góc của S trên M C. Tính thể tích của khối tứ diện EHIJ theo a, α và tìm αđể thể tích đó lớn nhất.2 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008ĐỀ DỰ BỊ 1 MÔN TOÁN KHỐI BPHẦN ... và SA vuông góc vớimặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai đường thẳngSB, AC.4 ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008ĐỀ DỰ BỊ 2 MÔN TOÁN...
 • 6
 • 532
 • 0

Xem thêm