các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp và rôma

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HY LẠP VÀ RÔMA - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHY LẠP RÔMA - Giáo án lịch sử lớp 9 pptx

Khoa học xã hội

... vào chỗ chấm: - Các quốc gia cổ đãi phương Đông hình thành - Thời gian hình thành Nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông - Đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông - Giai cấp xã hội ... triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy lạp, Rôma nào? Thế thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ cộng hoà sao? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu cư dân cổ đại Hy lạp, Rôma để lại cho loài ... thời gian cho HS thảo luận lớp, không thời gian , GV cho HS nhà suy nghĩ) Tiết (Dành cho mục văn hoá cổ đại hy  Văn hoá cổ đại Hy Lạp lạp Rôma) - Kiểm tra cũ: Câu hỏi mục GV dẫn dắt HS vào mới:...
 • 15
 • 1,631
 • 3
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY – HY LẠP VÀ RÔMA pot

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂYHY LẠP RÔMA pot

Khoa học xã hội

... vào chỗ chấm: - Các quốc gia cổ đãi phương Đông hình thành - Thời gian hình thành Nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông - Đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông - Giai cấp xã hội ... triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy lạp, Rôma nào? Thế thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ cộng hoà sao? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu cư dân cổ đại Hy lạp, Rôma để lại cho loài ... thời gian cho HS thảo luận lớp, không thời gian , GV cho HS nhà suy nghĩ) Tiết (Dành cho mục văn hoá cổ đại hy  Văn hoá cổ đại Hy Lạp lạp Rôma) - Kiểm tra cũ: Câu hỏi mục GV dẫn dắt HS vào mới:...
 • 15
 • 1,229
 • 0
Bài 4. các QUỐC GIA cổ đại PHƯƠNG tây – HY lạp và RÔMA

Bài 4. các QUỐC GIA cổ đại PHƯƠNG tâyHY lạp RÔMA

Lịch sử

... tranh đó? (Câu hỏi thời gian cho HS thảo luận lớp, không thời gian , GV cho HS nhà suy nghĩ) Tiết (Dành cho mục văn hoá cổ đại hy lạp Rôma)  Văn hoá cổ đại Hy Lạp Rôma - Kiểm tra cũ: Câu hỏi ... hoá tiêu biểu cư dân cổ đại Hy lạp, Rôma để lại cho loài người? So sánh với quốc gia cổ đại phương Đông? Chúng ta tìm hiểu học hôm để trả lời cho vấn đề Tổ chức hoạt động lớp Các hoạt động thầy ... Trên sở đó, Hy Lạp Rôma phát triển cao kinh tế xã hội làm sở cho văn hoá rực rỡ Để hiểu điều kiện tự nhiên chi phối phát triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy lạp, Rôma nào? Thế thị quốc? Sự hình...
 • 6
 • 1,428
 • 1
bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hy Lạp và Rôma

bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hy Lạp Rôma

Lịch sử

... Thuân lợi: quốc gia cổ đại biển- nhiều hải cảng, giao thông Địa Trungdàng, biển dễ Hải hàng so cónghềphát triển với kháchải sớm +các quốc Đất cổ Khó khăn: gia canh tác xấu đại phương nên thích ... nghệ thuật.ma phát triển - Thể chế dân chủ cổ đại văn hoá thế? * Bài tập Lập bảng so sánh đặc điểm phát triển quốc gia cổ đại phương Đông phương Tây ( Hy Lạp, Rô-ma ) theo mẫu sau: Đặc điểm Điều ... Đặc điểm Điều kiện tự nhiên Kinh tế Xã hội Chính trị Thành tựu văn hoá Quốc gia cổ đại phương Đông Quốc gia cổ đại phươg Tây ...
 • 9
 • 644
 • 2
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp Rô - ma

Lịch sử

... cư dân phương Đông cổ đại ngày Trả lời : Hiểu biết cư dân Địa Trung Hải Trái Đất lịch tiến nhiều so với cư dân phương Đông cổ đại gần với hiểu biết ngày Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ... Nội dung học , Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rô ma a, Lịch chữ viết b, Sự đời khoa học c, Văn học d, Nghệ thuật Nhiệm vụ : Tìm hiểu thành tựu văn hóa cư dân Hi lạp - Rôma cổ đại , ý nghĩa tác dụng thành ... đồ giới Bài (Tiếp) , Văn hóa cổ đại Hi lạp Rô ma c, Văn học : Câu hỏi : Thời kỳ cổ đại phương Đông , người Ai cập , Lưỡng hà loại văn học Câu hỏi : Đến thời Hi lạp Rô ma văn học phát triển...
 • 12
 • 12,819
 • 68
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp và Rô - ma

Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây: Hy - lạp Rô - ma

Lịch sử

... NGƯỜI ĐẢM BẢO SỰ SỐNG,SỰ TỒN TẠI PHÁT TRIỂN CỦA THỊ QUỐC LÀ : A-Nông dân công xã B-Nô lệ C-Công dân tự D-Câu A B sai 3)VĂN HÓA CỔ ĐẠI HY- LẠP –RÔ-MA Hi lạp cổ đại a) Lòch sử & chữ viết * Lòch: ... hiểu biết khoa học người Hy- Lạp, Rô-ma cổ đại thực khoa học : +Họ vượt lên việc ghi chép giải toán riêng biệt +Họ để lại đònh lí,đònh đe àcó giá trò khái quát hóa cao *Các nhà khoa học tiếng : ... Nghệ thuật _ Người Hy Lạp cổ để lại nhiều tượng đền đài : + Đền Pác-tê-nông + Tượng thần vệ nữ A-tê-na + Tượng lực só ném đóa Nữ thần Athéna Lực só ném dóa Nhà hát kòch Hy lạp Thần Venus THẦN...
 • 36
 • 4,854
 • 18
CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HY LẠP VÀ RÔ-MA - Lịch sử lớp 10 pptx

CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HY LẠP RÔ-MA - Lịch sử lớp 10 pptx

Khoa học xã hội

... nghiệm: Hãy điền vào chỗ trống: Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành Thời gian hình thành Nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông Đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông Gia cấp trị ... triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đại Hy Lạp, Rô-ma nào? Thế thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ cộng hòa sao? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu cư dân cổ đại Hy Lạp, Rô-ma để lại cho ... Điều kiện tự nhiên GV gợi lại học quốc gia cổ đại phương đời sống người Đông hình thành sớm nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi Còn điều kiện tự nhiên quốc gia cổ đại Địa Trung Hải thuận lợi khó...
 • 19
 • 11,303
 • 44
Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HY LẠP VÀ RÔ MA pot

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HY LẠP RÔ MA pot

Khoa học xã hội

... - Các quốc gia cổ đại phương Đông hình thành ………… - Thời gian hình thành Nhà nước quốc gia cổ đại phương Đông………………… - Đặc điểm kinh tế quốc gia cổ đại phương Đông…………… - Giai cấp xã ... triển kinh tế xã hội quốc gia cổ đai Hy Lạp Rô- ma nào? Thế thị quốc? Sự hình thành thể chế Nhà nước dân chủ – cộng hoà sao? Những thành tựu văn hoá tiêu biểu cư dân cổ đai Hy Lạp Rô- ma để lại ... nhân 1.Thiên nhiên đời Gv gợi lại học quốc gia cổ đại sống người phương Đông hình thành sớm nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi Còn điều kiện tự nhiên quốc gia cổ đại Địa Trung Hải thuận lợi khó...
 • 8
 • 5,395
 • 8
Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp và La Mã

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây Hy Lạp La Mã

Lịch sử

... tế phương Tây Nền kinh tế nước vùng Địa Trung Hải (Hy Lạp La Mã) phát triển mau lẹ công cụ sắt xuất mở trình độ kỹ thuật cao toàn diện Đế quốc La Mã Hy Lạp cổ đại Hephaestus (Thần Thợ rèn Hy Lạp) ... Tượng nô lệ da đen Hy Lạp Hình vẽ chợ buôn bán nô lệ (La Mã) Thuyền buôn Hy Lạp cổ đại (phục chế) - Các nhà buôn nhiều vốn thường dùng thuyền lớn để chở hàng hóa - Mỗi thị quốc đồng tiền ... tiếng: đồ gốm tráng men … Bình gốm Hy Lạp Thương nghiệp - Sản xuất hàng hóa tăng nhanh, thương mại đường biển mở rộng : Thuyền buôn La Mã Thuyền buôn Hy Lạp cổ Bình chứa rượu nho • Bán rượu nho,...
 • 126
 • 1,717
 • 1
cac quoc gia co dai phuong tay hy lap va ro ma

cac quoc gia co dai phuong tay hy lap va ro ma

Lịch sử

... cơng cụ sắt giai cấp chính: chủ nơ nơ lệ Nhà nước dân chủ chủ nơ TiẾt : C¸c qc gia cỉ ®¹i ph­¬ng t©y hy l¹p vµ r« ma (tiÕt 2) CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY RƠ -M A HY LẠP “Người Hy Lạp bị người ... KIỂM TRA BÀI CŨ Nội dung Các quốc gia Cổ đại Phương Đơng Các quốc gia Cổ đại Hy Lạp Rơ-ma Vị trí đời Ven sơng lớn giới Ven bờ biển Địa Trung Hải Điều ... lại chinh phục trở lại kẻ chinh phục Văn học nghệ thuật Hy Lạp tràn sang đất La tinh hoang dã”(Hơratiut) Lược đồ Hy Lạp Rơ-ma BIỂN ĐẠI TÂY DƯƠNG BIỂN ĐEN BIỂN ĐỊA TRUNG HẢI • Arixtac (310-230...
 • 28
 • 384
 • 0
Các quốc gia cổ đại phương tây  hy lạp và rô ma

Các quốc gia cổ đại phương tây hy lạp rô ma

Lịch sử

... nhiều hải cảng, giao thông biển dễ dàng, nghề hàng hải phát triển Khó khăn: đất xấu, nên thích hợp trồng loại lâu năm Do lương thực thiếu phải nhập CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HY LẠP RÔ MA ( ... KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: -Nêu điều kiện tự nhiên quốc gia cổ đại Phương Đông ? Tại Hy Lạp, Rô-ma kinh tế phát triển ? Trả lời: -Hy Lạp, Rô-ma nằm ven biển Đòa Trung Hải, nhiều đảo, đất ... GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY HY LẠP RÔ MA ( TIẾT 2) Văn hóa cổ đại Hy Lạp Rô-ma a.Lòch chữ viết : - Lòch : H:- Nhữ nănmg hiể365 u biế ngà t củ ya vàcư1/4 dâchia n Đòa làm Trung 12 thá Hả nig lòch chữ...
 • 15
 • 447
 • 0
hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10  tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây – hi lạp và rôma (tiếp theo)

hồ sơ dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn lịch sử lớp 10 tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây – hi lạp rôma (tiếp theo)

Trung học cơ sở - phổ thông

... ……………… Dựa vào nội dung học quốc gia cổ đại phương Đông quốc gia cổ đại phương Tây hoàn thành bảng tổng kết sau: Nội dung Các quốc gia cổ đại phương Các quốc gia cổ đại phương Đông Tây Thời gian đời ... văn hóa cổ đại Hi Lạp Rôma lại đạt thành tựu rực rỡ đến - So sánh phát triển văn hóa quốc gia cổ đại phương Đông với quốc gia Hi Lạp Rôma cổ đại - Đánh giá đóng góp văn hóa Hi Lạp Rôma cổ đại nhân ... trúc tiêu biểu quốc gia cổ đại phương Đông lại đến ngày gì? - Kim Tự tháp Ai Cập Thời gian đời quốc gia cổ đại phương Tây nào? - TNK I TCN Kinh tế chủ yếu quốc gia cổ đại phương Tây ngành gì?...
 • 44
 • 3,133
 • 9
Tiết 5,6: Các quốc gia cổ đại phương Tây-Hi Lạp và Rô-Ma

Tiết 5,6: Các quốc gia cổ đại phương Tây-Hi Lạp Rô-Ma

Lịch sử

... CỦA CÁC QUỐC GIA ĐỊA TRUNG HẢI? • 2.HÃY GIẢI THÍCH THỊ QUỐC LÀ GÌ ? Đế quốc HY LẠP thời ALEXANDRE Các quốc gia cổ đại Đòa Trung Hải : Hi lạp- Roma Hi lạpRôma Hi lạp cổ đại Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â ... 2: XÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-HI LẠP RÔ-MA Lịch sử gắn liền với ngành khoa học khác hay khơng ? ? • KIỂM TRA BÀI CŨ: • 1.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN THUẬN LI KHÓ KHĂN ... Lạp) â Các quốc gia cổ đại Đòa Trung Hải : Hi lạp- Roma Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â Thò quốc Xã hội chiếm nô Chủ nô Người bình dân Nô lệ Nêu thành tựu lòch chữ viết người Rô-ma & Hy Lạp? 3- Văn hoá cổ đại...
 • 53
 • 5,318
 • 18
Lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp và rô ma (giáo án lịch sử )

Lịch sử các quốc gia cổ đại phương tây Hi lạp rô ma (giáo án lịch sử )

Lịch sử

... Acropolis, HyLap Hiểu biết em Đền Pa-tê-nơng ? - Đền Parthenon Pêricơlét – khách tiếng Hy Lạp cổ đại người đứng đầu thành bang Aten vào kỷ V trướcCN định xây dựng Athen thành thành bang đẹp Hy Lạp ... Pi-rê (Hi Lạp) hàng hóa -tiền tệ sớm xuất Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rơ-ma Thị quốc Địa Trung Hải * Ngun nhân đời: Đất đai phân tán nhỏ Cư dân sống nghề TC TN nên hình thành thị quốc * Tổ ... trị Đại hội cơng dân HĐ 500 (Quốc hội) => Nhận xét: HĐ 10 (Chính phủ- Nhiệm kỳ năm) Bản chất dân chủ Hi lạp Rơma ? Đây dân chủ chủ nơ Tuy nhiên bước phát triển cao so với thể chế trị quốc gia cổ...
 • 38
 • 1,672
 • 11
bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp và rô ma

bài giảng lịch sử 10 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây - hi lạp rô ma

Tin học

... tối, qua đói lạnh, qua thời gian Dẫn đi, dũng cảm lên, Xpác-tác! CỦNG CỐ BÀI HỌC Lập bảng theo mẫu sau: Nội dung Các quốc gia Cổ đại Phương Đông Các quốc gia Cổ đại Hy Lạp Rô-ma Vị trí đời Ven sông ... NGHIỆP Bình gốm cổ Hy Lạp Xưởng chế biến dầu ô liu Nam Italia Vò gốm cổ Hy Lạp THƯƠNG NGHIỆP Hải cảng Pi-rê (Hi Lạp) Đồng tiền cổ Hy Lạp Đồng tiền cổ Rô-ma => Trên sở nhà nước đời 2 Thị quốc Địa Trung ... công xã quý tộc giai cấp chính: chủ nô nô lệ Nhà nước chuyên chế cổ đại Nhà nước dân chủ chủ nô SƯU TẦM TÀI LIỆU, TRANH ẢNH VỀ CÁC THÀNH TỰU VĂN HÓA CỦA CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY ...
 • 40
 • 5,666
 • 2
skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

Báo cáo khoa học

... hoá cổ đại Hi Lạp- Rôma Các quốc gia cổ đại phơng Tây Hi lạp Rô Ma (tiết 3) Qua đề tài muốn làm rõ vấn đề: - Những t liệu liên môn cần thiết dạy tiết bài: Các quốc gia cổ đại phơng Tây Hi lạp ... thuật Hi Lạp Rôma để đa đánh giá Phát triển kỹ khai thác tranh ảnh III Kết luận: Trang 12 Vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn học lịch sử, cụ thể Các quốc gia cổ đại Phơng Tây Hi lạp Rôma (tiết ... văn học ngời Phơng Đông cổ đại, mà ngời Phơng Tây cổ đại nâng hiểu biết thiên văn học lên cao Gv đặt câu hỏi: + Những thành tựu tiêu biểu thiên văn học ngời Phơng Tây cổ đại? + ý nghĩa hiểu biết...
 • 14
 • 1,337
 • 8
skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

skkn vận dụng nguyên tắc dạy học liên môn trong dạy mục 6 văn hoá cổ đại hi lạp- rôma trong bài các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

Báo cáo khoa học

... Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi lạp Rô Ma (tiết 3) Qua đề tài muốn làm rõ vấn đề: - Những tư liệu liên môn cần thiết dạy tiết bài: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi lạp Rô ma - Phương pháp vận ... văn học người Phương Đông cổ đại, mà người Phương Tây cổ đại nâng hiểu biết thiên văn học lên cao Gv đặt câu hỏi: + Những thành tựu tiêu biểu thiên văn học người Phương Tây cổ đại? + Ý nghĩa ... Đây đấu tranh số mệnh với đạo đức cách liệt - Phương pháp: Gv nêu đặc điểm văn học Phương Đông cổ đại: thường tác phẩm văn học dân gian, văn học Phương Tây cổ đại nâng lên tầm cao tác phẩm, tác...
 • 18
 • 1,070
 • 2
giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

giáo án tích hợp tiết 6 bài 4 các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

Lịch sử

... Các quốc gia Nội dung Các quốc gia cổ đại phương Tây Các quốc gia cổ đại phương Đông Thời gian đời TNK IV TCN Kinh tế chủ yếu Nông nghiệp Thể chế trị Chuyên chế cổ đại Thành tựu ... thuật • Giá trị văn hóa Hi Lạp Rôma cổ đại Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rôma 3.1 sở hình thành - Kinh tế: Em nhắc lại + Công cụ đồ sắt đặc điểm king tế, + hội thủ quốc gia cổ đại xãSản xuất công thương ... Những đặc điểm văn học, nghệ thuật Hi LạpRôma cổ đại? Văn hóa cổ đại Hi Lạp Rôma 3.1 sở hình thành 3.2 Thành tựu 3.3 Những giá trị văn hóa Hi LạpRôma cổ đại • • • • Đặt móng khai sinh nhiều...
 • 58
 • 1,613
 • 2
Các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp và rô ma

Các quốc gia cổ đại phương tây hi lạp rô ma

Lịch sử

... ĐỜI CỦA CÁC QUỐC GIA ĐỊA TRUNG HẢI? • 2.HÃY GIẢI THÍCH THỊ QUỐC LÀ GÌ ? Các quốc gia cổ đại Đòa Trung Hải : Hi lạp- Roma Hi lạpRôma Hi lạp cổ đại Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â Các quốc gia cổ đại Đòa ... 2: XÃ HỘI CỔ ĐẠI Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY-HI LẠP RÔ-MA Lịch sử gắn liền với ngành khoa học khác hay khơng ? ? • KIỂM TRA BÀI CŨ: • 1.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN THUẬN LI KHÓ KHĂN ... Trung Hải : Hi lạp- Roma Hải cảng Pirê (Hi Lạp) â Thò quốc Xã hội chiếm nô Chủ nô Người bình dân Nô lệ Nêu thành tựu lòch chữ viết người Rô-ma & Hy Lạp? 3- Văn hoá cổ đại Hy lạpRôma a– Lòch chữ...
 • 21
 • 431
 • 0
Cấu tạo SGK lịch sử bậc THPT của cộng hòa Pháp và khả năng vận dụng vào Việt Nam qua nội dung: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp và Rô ma

Cấu tạo SGK lịch sử bậc THPT của cộng hòa Pháp khả năng vận dụng vào Việt Nam qua nội dung: Các quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp Rô ma

Khoa học xã hội

... 2: SO SÁNH CẤU TẠO BÀI “CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY - HI LẠP RÔMA” TRONG SGK THPT CỦA PHÁP VIỆT NAM So sánh cấu tạo Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rôma SGK THPT Pháp Việt ... So sánh cấu tạo Các quốc gia cổ đại phương Tây- Hiy Lạp Rôma SGK lịch sử THPT cộng hòa Pháp Việt Nam Chương 3: Đề xuất biên soạn cấu tạo Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hiy Lạp Rô Ma” sở học ... 2.1 Khái quát vị trí Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô ma” khóa trình lịch sử giới SGK Pháp Việt Nam 2.1.1 Khái quát vị trí Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp Rô ma” khóa trình...
 • 206
 • 323
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25