các phương pháp toán kinh tế và ứng dụng công nghệ tin học trong quy hoạch sử dụng đất đai

Các phương pháp toán kinh tế (Giáo trình dàn cho ngành tin học công nghệ thông tin)

Các phương pháp toán kinh tế (Giáo trình dàn cho ngành tin học và công nghệ thông tin)

Cao đẳng - Đại học

... CÁC PHƯƠNG PHÁP TOÁN KINH T TRONG KINH T TOÁN 11 11 1.1 Khái ni m v kinh t toán 11 1.2 Phân lo i phương pháp toán kinh t 12 1.3 So sánh kinh t toán v i kinh t lư ng 13 CÁC Y U T C A MÔ HÌNH KINH ... i – Giáo trình Các phương pháp toán kinh t Chương I M ð U Các phương pháp toán kinh t kinh t toán 1.1 Khái ni m v kinh t toán Không gi ng tài công hay thương m i qu c t , kinh t toán (mathematical ... phương pháp t i ưu hoá, lí thuy t trò chơi Trong phân tích kinh t , vi mô vĩ mô, phương pháp toán h c ñư c g i phương pháp toán kinh t (mathematical methods for economics) Hi n phương pháp toán...
 • 188
 • 1,101
 • 0

Giáo trình các phương pháp toán kinh tế. Phần II - Kinh tế lượng, Lý thuyết phục vụ đám đông, lý thuyết điều khiển dự trữ

Giáo trình các phương pháp toán kinh tế. Phần II - Kinh tế lượng, Lý thuyết phục vụ đám đông, lý thuyết điều khiển dự trữ

Cao đẳng - Đại học

... tn g tru o n g kinh uY V Da vo sụ liu thừng kú ta tinh dur s V, /, n v su ôlng chỳng vo cong th ỳ c (8); (9); (10); (11) ú phan tteh tinh hỡnh kinh từ v quy t nh cỏc chinh sỏch kinh to Dựng cỏc ... thc ũi tng nghiờn cu cua kinh t lng l nghiờn cu kinh tờ v m t lng T h u t ng "Kinh t lng" cú ngha l o lng kinh te ố cú th hiốu v giai thớch rừ rng cõu trỳc cua c chờ kinh tờ, nm chinh xỏc cỏc ... kinh dnanh" dom lai Tin du : ll m san xuat dura cc nuit' san lutrng dutrc tao lxri eac lutrng du vo khc Mue sn lupng du (sn pham/luan) Bau vo l tu-lieu tao dụng (sụ luong mõy)* Bau vo l lao dụng...
 • 183
 • 304
 • 0

đồ án :Các phương pháp bù tán sắc ứng dụng bù tán sắc trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao

đồ án :Các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng bù tán sắc trong các hệ thống thông tin quang tốc độ cao

Điện - Điện tử - Viễn thông

... khoảng cách 100 km, sử dụng sợi tiêu chuẩn loại máy phát Đồ án tốt nghiệp Chương III: Các phương pháp bù tán sắc 3.2.2 Các kỹ thuật mã hóa a) Phương pháp truyền dẫn hỗ trợ tán sắc Phương pháp ... ứng dụng nhiều giới Đồ án tốt nghiệp Chương III: Các phương pháp bù tán sắc CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP BÙ TÁN SẮC ỨNG DỤNG BÙ TÁN SẮC TRONG HỆ THỐNG WDM 3.1 Sự cần thiết phải quản lý tán ... tính toán phương trình (3.2) thấy khoảng cách truyền dẫn cải thiện có hệ số lớn tạo sở ứng dụng kỹ thuật FSK Đồ án tốt nghiệp Chương III: Các phương pháp bù tán sắc Hình 3.3 Bù tán sắc sử dụng...
 • 97
 • 1,559
 • 7

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾN HOÁ ONTOLOGY ỨNG DỤNG XÂY DỰNG ONTOLOGY PROFILE CÁ NHÂN

NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TIẾN HOÁ ONTOLOGY VÀ ỨNG DỤNG XÂY DỰNG ONTOLOGY PROFILE CÁ NHÂN

Hệ thống thông tin

... xem xét: Phương pháp tạo giải pháp thích hợp Xác định giải pháp thích hợp Cách kiểm tra giải pháp thích hợp Các khía cạnh giải theo cách sau: Phương pháp tạo giải pháp thích hợp tương ứng với ... hướng tần số xuất - áp dụng chiến lược tiến hoá sử dụng thường xuyên gần 2.4.2 Phương pháp tiếp cận khai báo với ngữ nghĩa thay đổi Do thay đổi miền ứng dụng yêu cầu người sử dụng ontology tiến hoá ... tri thức lý tưởng cho ứng dụng truy hồi thông tin Tuy nhiên, để áp dụng ứng dụng có tính thực tế, ontology xây dựng sơ phòng thí nghiệm cần bổ sung nhiều kiến thức thực tế, chí có thay đổi mang...
 • 64
 • 664
 • 5

Các phương pháp ca kiểm thử ứng dụng

Các phương pháp ca kiểm thử và ứng dụng

Công nghệ thông tin

... thử, phương pháp, kỹ thuật kiểm thử ứng dụng - Nghiên cứu phương pháp thiết kế ca kiểm thử ứng dụng, vấn đề cần lưu ý thiết kế, kiểm thử ứng dụng sản phẩm 9 - Ứng dụng thử nghiệm phương pháp ... là: Các phương pháp ca kiểm thử ứng dụng Mục đích nghiên cứu - Xác định vai trò phương pháp ca kiểm thử ứng dụng nghiên cứu khoa học chế tạo sản phẩm Trên sở nghiên cứu phân tích giải pháp ... trao đổi, phương thức quản lý nhằm mang lại hiệu cao trình đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết tổng quan phương pháp ca kiểm thử ứng dụng: Các khái niệm...
 • 79
 • 406
 • 0

Luận văn các phương pháp ca kiểm thử ứng dụng

Luận văn các phương pháp ca kiểm thử và ứng dụng

Sư phạm

... thử, phương pháp, kỹ thuật kiểm thử ứng dụng - Nghiên cứu phương pháp thiết kế ca kiểm thử ứng dụng, vấn đề cần lưu ý thiết kế, kiểm thử ứng dụng sản phẩm 9 - ứ n g dụng thử nghiệm phương pháp ... là: Các phương pháp ca kiểm thử ứng dụng Mục đích nghiên cứu - Xác định vai trò phương pháp ca kiểm thử ứng dụng nghiên cứu khoa học chế tạo sản phẩm Trên sở nghiên cứu phân tích giải pháp ... trao đổi, phương thức quản lý nhằm mang lại hiệu cao trình đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tế Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết tổng quan phương pháp ca kiểm thử ứng dụng: Các khái niệm...
 • 78
 • 353
 • 0

tính toán kinh tế lựa chọn công nghệ

tính toán kinh tế và lựa chọn công nghệ

Công nghệ - Môi trường

... 1.220.600.0000 Chương III: B 4.1.3 TÍNH KINH TẾ VẢ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ TÍNH TỔNG CHI PHÍ PHƯƠNG ÁN Phần xây dựng Bảng 4.2: STT Dự toán chi phí phần xây dựng Công trình đơn vò Số lượng Vật liệu Thể ... TÍNH KINH TẾ VẢ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ Về hiệu xử lý, ta thấy phương án không đạt hiệu xử lý cao phươn án 1, phải tốn hóa chất cho việc tăng pH, phương án không cần pH sau xử lý đạt 4.2.1 Lựa chọn công ... Về kinh phí xây dựng, tính ta thấy kinh phí xây dựng cho hai phương án chênh lệch không nhiều Nhưng so với phương án 1, phương án có nhiều bể, đường ống phưc tạp , vận hành phức tạp so với phương...
 • 5
 • 356
 • 0

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh phát triển công nghệ tin học cát tường

Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh và phát triển công nghệ tin học cát tường

Quản trị kinh doanh

... Thị Quy n www.kinhtehoc.net Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Cát Tường CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh ... 2.2.2 Phương pháp phân tích 13 CHƯƠNG 16 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TIN HỌC CÁT TƯỜNG 16 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG ... chị Công ty) thứ cấp công ty bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh từ phòng kế toán số tài liệu khác Công ty 2.2.2 Phương pháp phân tích * Phương pháp so sánh - Là phương...
 • 91
 • 335
 • 1

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện biên và ứng dụng vào bài toán robot di chuyển dọc theo hành lang luận văn thạc sĩ

Kỹ thuật

... DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ ... để định có sử dụng robot công đoạn lắp ráp hay không Trong thực tế, sản phẩm đƣợc thiết kế khéo léo ngƣời công nhân lắp ráp sản phẩm thời gian ngắn (3) Ứng dụng robot nhà máy sản xuất Trong sản ... Dovol thiết kế 1.2 Những ứng dụng điển hình robot Robot đƣợc ứng dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp Những ứng dụng ban đầu bao gồm gắp đặt vật liệu, hàn điểm phun sơn Một công việc suất ngƣời...
 • 81
 • 1,181
 • 0

tìm hiểu các phương pháp tổng hợp, tính chất, ứng dụng của polypropylen trong kĩ thuật đời sống

tìm hiểu các phương pháp tổng hợp, tính chất, ứng dụng của polypropylen trong kĩ thuật và đời sống

Khoa học tự nhiên

... năm thập kỷ 60 công ty khác cải biến công nghệ sản suất PP dựa trình Montecatini Các công nghệ sử dụng xúc tác hệ áp dụng rộng rãi Vào năm 1985 thị phần công nghệ sản xuất PP sử dụng xúc tác hệ ... polyme khỏi dung dịch sử dụng phương pháp, phương pháp kết tủa sử dụng dung môi khác không hòa tan polyme cho vào dung dịch polyme thu phương pháp chưng cất để loại dung môi Phương pháp trùng hợp dung ... sau: Hình : Qui trình sản xuất chung V Các công nghệ sử dụng Công nghệ pha lỏng a.Qui trình công nghệ SPHERIPOL Công nghệ Spheripol hỗ trợ tổ chức R&D mạnh công nghiệp giới Basell sáng chế loại...
 • 47
 • 1,061
 • 4

Mô hình chuỗi cung ứng, Giới thiệu các phương pháp khác. Phân tích xây dựng mô hình ERP vào công ty Cổ phần Tin học Minh Thông

Mô hình chuỗi cung ứng, Giới thiệu các phương pháp khác. Phân tích và xây dựng mô hình ERP vào công ty Cổ phần Tin học Minh Thông

Quản trị kinh doanh

... Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin công ty cổ phần tin học Minh Thông: 4.7 Các giai đoạn đầu tư công nghệ thông tin vào doanh nghiệp: Các doanh nghiệp đầu tư cho công nghệ thông tin (CNTT) ... rộng toàn cầu 4.8 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin công ty cổ phần tin học Minh Thông: Công ty ty cổ phần tin học Minh Thông ứng dụng CNTT giai đoạn với mức ứng dụng mức tác nghiệp rời rạc ... kiện máy tính nhập công ty MTC: 31 4.6 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin công ty cổ phần tin học Minh Thông: 33 4.7 Các giai đoạn đầu tư công nghệ thông tin vào doanh nghiệp:...
 • 40
 • 543
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG

Toán học

... DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ ... để định có sử dụng robot công đoạn lắp ráp hay không Trong thực tế, sản phẩm đƣợc thiết kế khéo léo ngƣời công nhân lắp ráp sản phẩm thời gian ngắn (3) Ứng dụng robot nhà máy sản xuất Trong sản ... Dovol thiết kế 1.2 Những ứng dụng điển hình robot Robot đƣợc ứng dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp Những ứng dụng ban đầu bao gồm gắp đặt vật liệu, hàn điểm phun sơn Một công việc suất ngƣời...
 • 81
 • 420
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG

Lập trình

... DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH PHƢƠNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN ROBOT DI CHUYỂN DỌC THEO HÀNH LANG Chuyên ngành : CÔNG NGHỆ ... để định có sử dụng robot công đoạn lắp ráp hay không Trong thực tế, sản phẩm đƣợc thiết kế khéo léo ngƣời công nhân lắp ráp sản phẩm thời gian ngắn (3) Ứng dụng robot nhà máy sản xuất Trong sản ... Dovol thiết kế 1.2 Những ứng dụng điển hình robot Robot đƣợc ứng dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp Những ứng dụng ban đầu bao gồm gắp đặt vật liệu, hàn điểm phun sơn Một công việc suất ngƣời...
 • 81
 • 434
 • 0

Phương pháp luận kết hợp ứng dụng

Phương pháp luận kết hợp và ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... sử dụng phương pháp phân lớp khai phá liệu ứng dụng phân lớp xu hướng thị trường tài ứng dụng tự động xác định đối tượng đáng quan tâm sở liệu ảnh lớn c Phương pháp hồi quy: Phương pháp hồi quy ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÊ THU HÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN KẾT HỢP ỨNG DỤNG Chuyên ngành: : Khoa học máy tính Mã số: 60 48 01 Luận văn Thạc sỹ Khoa học máy tính NGƯỜI ... dựa vào suy diễn liệu thời Các kỹ thuật gồm có: Phân lớp (classification), hồi quy (regession)… Tuy nhiên, có số phương pháp thông dụng là: Phân cụm liệu, phân lớp liệu, phương pháp hồi quy khai...
 • 69
 • 1,321
 • 1

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp phân cụm mờ và ứng dụng

Thạc sĩ - Cao học

... nơron tƣơng ứng 2.5 Một số thuật toán phân cụm liệu 2.5.1 Các thuật toán phân cụm phân hoạch Thuật toán k-means Thuật toán dựa độ đo khoảng cách đối tƣợng liệu cụm Trong thực tế, đo khoảng cách tới ... với cụm thực tế Trên thực tế chƣa có giải pháp tối ƣu để chọn tham số đầu vào, giải pháp thƣờng đƣợc sử dụng thử nghiệm với giá trị đầu vào k khác sau chọn giải pháp tốt Ngoài thuật toán K-means ... phân cụm phân hoạch bao gồm số thuật toán khac nhƣ: Thuật toán PAM; Thuật toán CLARA; Thuật toán CLARANS 2.5.2 Các thuật toán phân cụm phân cấp Thuật toán CURE Trong hầu hết thuật toán thực phân...
 • 90
 • 1,133
 • 9

Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Chuyển Giao Công Nghệ

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Và Chuyển Giao Công Nghệ

Kế toán

... thứ "i" Sử dụng tỷ giá hạch toán toándùng ngoại tệ: Công ty IET công ty kinh doanh Thương Mại XNK nên việc sử dụng ngoại tệ toán thường xuyên, nhiên thực tế kế toán Công ty không sử dụng tỷ ... Hợp tác kinh tế chuyển giao công nghệ thành lập vào tháng 10 năm 2000 - Khi thành lập, công ty lúc Trung tâm Hợp tác kinh tế chuyển giao công nghệ, thuộc Quản lý Khoa học, Bộ Khoa học Công Nghệ ... sinh sở pháp lý nghiệp vụ + Các chứng từ sử dụng mẫu Bộ tài ban hành, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi đầy đủ, xác vào chứng từ + Các chứng từ kiểm tra, giám sát chặt...
 • 59
 • 482
 • 0

Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế Chuyển Giao Công Nghệ

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hỗ Trợ Đầu Tư Hợp Tác Kinh Tế và Chuyển Giao Công Nghệ

Kế toán

... nghiệp vụ kinh tế phát sinh sở pháp lý nghiệp vụ + Các chứng từ đợc sử dụng mẫu Bộ tài ban hành, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc ghi đầy đủ, xác vào chứng từ + Các chứng ... thành lập, công ty lúc Trung tâm Hợp tác kinh tế chuyển giao công nghệ, thuộc Quản lý Khoa học, Bộ Khoa học Công Nghệ - Tháng 10 năm 2002 ,Trung Tâm Hợp tác kinh tế chuyển giao Công nghệ tham ... có dùng ngoại tệ: Công ty IET công ty kinh doanh Thơng Mại XNK nên việc sử dụng ngoại tệ toán thờng xuyên, nhiên thực tế kế toán Công ty không sử dụng tỷ giá hạch toán để hạch toán ngoại tệ Do...
 • 58
 • 388
 • 1

Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh tại Công ty tnhh hỗ trợ đầu tư hợp tác kinh tế chuyển giao công nghệ ( IET co., ltd

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty tnhh hỗ trợ đầu tư hợp tác kinh tế và chuyển giao công nghệ ( IET co., ltd

Kế toán

... tế phát sinh sở pháp lý nghiệp vụ + Các chứng từ đợc sử dụng mẫu Bộ tài ban hành, thông tin kinh tế nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đợc ghi đầy đủ, xác vào chứng từ + Các chứng từ đợc kiểm ... Trờng đại học kinh doanh & công nghệ hà nội luận văn tốt nghiệp Sử dụng tỷ giá hạch toán toándùng ngoại tệ: Công ty IET công ty kinh doanh Thơng Mại XNK nên việc sử dụng ngoại tệ toán thờng ... vận dụng vào thực tế Công ty Các nhận xét góp phần nhỏ vào hoàn thiện công tác kế toán doanh nghiệp Thời gian thực tập Công ty hội để em vận dụng kiến thức học vào thực tế thời gian Em cố gắng học...
 • 77
 • 468
 • 0

Xem thêm