các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động mô giới của công ty chứng khoán

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN HABUBANK

Tài chính - Ngân hàng

... chức Hoạt động môi giới có hiệu quả, thị phần doanh thu từ hoạt động môi giới đóng góp vào doanh thu toàn công ty phải tăng ổn định 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động môi giới CTCK ... dịch vụ hỗ trợ cách tốt cho việc nâng cao chất lượng hoạt động môi giới công ty 3.2.4 Thúc đẩy trình cổ phần hoá công ty Hiện nay, CTCK Habubank tổ chức theo hình đa phần, công ty trách nhiệm ... trường chứng khoán phái sinh phát triển Có vậy, hoạt động CTCK nói chung hoạt động môi giới nói riêng có nhiều hội nâng cao chất lượng 3.3.2 Với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước Uỷ ban chứng khoán...
 • 14
 • 456
 • 0
Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Habubank.DOC

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Habubank.DOC

Kinh tế - Thương mại

... việc nâng cao chất lượng hoạt động giới công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan Đây xuất phát từ nội công ty, từ chất hoạt động môi giới công ty tự điều chỉnh hay khắc phục cách tác động ... để đạt tới chất lượng tốt nhất, chuyên nghiệp tạo uy tín thị trường 1.2.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán Chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán ... động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động môi giới Theo Luật chứng khoán - văn luật cao quy định chứng khoán thị trường chứng khoán “Môi giới chứng khoán việc công ty...
 • 84
 • 450
 • 0
Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty Chứng khoán Habubank

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty Chứng khoán Habubank

Kinh tế - Thương mại

... nghiệp vụ môi giới chứngkhoán điều làm giảm doanh thu từ hoạt động cho CTCK 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động giới công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan ... rõ hoạt động môi giới, đề tài tiếp tục nghiên cứu phần sau 1.2 Chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1 Hoạt động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động ... thuyết hoạt động môi giới công ty chứng khoán - Tìm hiểu, đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán Habubank - Từ kết đánh giá hoạt động môi giới nói riêng hoạt động...
 • 84
 • 428
 • 0
Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Habubank

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty chứng khoán Habubank

Tài chính - Ngân hàng

... nâng cao chất lượng hoạt động giới công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan Đây xuất phát từ nội công ty, từ chất hoạt động môi giới công ty tự điều chỉnh hay khắc phục cách tác động ... từ tiến tới sử dụng dịch vụ cách có hiệu 1.2.2 Chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán 1.2.2.1 Khái niệm chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán Khi thị trường chứng khoán đời ... động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động môi giới Theo Luật chứng khoán - văn luật cao quy định chứng khoán thị trường chứng khoán “Môi giới chứng khoán việc công ty...
 • 81
 • 322
 • 0
nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán habubank

nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán habubank

Kinh tế - Quản lý

... CTCK 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động giới công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan Đây xuất phát từ nội công ty, từ chất hoạt động môi giới công ty tự điều ... để đạt tới chất lượng tốt nhất, chuyên nghiệp tạo uy tín thị trường 1.2.2.2 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán Chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán ... động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động môi giới Theo Luật chứng khoán - văn luật cao quy định chứng khoán thị trường chứng khoán “Môi giới chứng khoán việc công ty...
 • 81
 • 435
 • 0
giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán ngân hàng công thương

Kinh tế - Quản lý

... thành công ty sau: - Công ty Môi giới chứng khoán: Là 0công ty chuyên hoạt động lĩnh vực Môi giới chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng Theo tiêu chí ta chia tiếp thành: Công ty Môi giới ... nhiều nhân viên, nỗ lực nhân viên môi giới điều kiện tốt nâng cao chất lượng hoạt động môi giới d) Đặc điểm nghề môi giới • Có khả làm việc độc lập cao: Khả làm việc độc lập thể rõ hoạt động nhà môi ... NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN: 1.2.1 Khái niệm, chức nét đặc trưng hoạt động Môi giới chứng khoán: a) Khái niệm: Môi giới chứng khoán nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán công ty chứng khoán đại...
 • 76
 • 386
 • 1
nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán đại dương

nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại công ty chứng khoán đại dương

Kinh tế - Thương mại

... VĂN TỐT NGHIỆP 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động giới công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan Đây xuất phát từ nội công ty, từ chất hoạt động môi giới công ... người môi giới đòi hỏi để đạt tới chất lượng tốt nhất, chuyên nghiệp tạo uy tín thị trường 1.2.4 Các tiêu đánh giá chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán Chất lượng hoạt động môi giới công ... quy hoạt động toàn công ty hoạt động nghiệp vụ 1.3. 2Các nhân tố khách quan Đây nhân tố bên công ty, tác động đến toàn công ty tham gia thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán Công ty...
 • 73
 • 215
 • 0
phân tích Nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

phân tích Nhóm các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Kinh tế - Thương mại

... cần có giải pháp nâng cao trình độ tạo việc làm cho người lao động Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới phát triển kinh tế - xã hội huyện 2.1.2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật Cơ sở vật chất kỹ thuật đóng ... mà thực hoạt động trợ giúp người đói, nghèo Các hoạt động chủ yếu cung cấp tổ chức công đoàn, hội phụ nữ, hội niên, nhà tài trợ nhân đạo thuộc tổ chức phi Chính phủ tổ chức trợ giúp hoạt động theo ... giúp họ yên tâm công tác Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 học tập, từ tác động lớn tới việc nâng cao suất lao độngnhân suất lao động xã hội; góp...
 • 126
 • 273
 • 0
CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tài chính - Ngân hàng

... nghiệp vụ môi giới chứngkhoán điều làm giảm doanh thu từ hoạt động cho CTCK 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng hoạt động giới công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan ... rõ hoạt động môi giới, đề tài tiếp tục nghiên cứu phần sau 1.2 Chất lượng hoạt động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1 Hoạt động môi giới công ty chứng khoán 1.2.1.1 Khái niệm, đặc điểm hoạt động ... động môi giới nâng cao Thứ hai, ta xét tới số lượng tài khoản mở công ty chứng khoán Đây tiêu phản ánh tổng quan chất lượng hoạt động môi giới mức độ Một công ty chứng khoán hoạt hoạt động ổn...
 • 24
 • 376
 • 0
Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) chi nhánh tại Hồ Chí Minh

Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động môi giới của công ty chứng khoán Ngân hành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agriseco) chi nhánh tại Hồ Chí Minh

Tài chính - Ngân hàng

... :THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO 24 2.1 Sơ lược hoạt động môi giới công ty chứng khoán Việt Nam nay: 24 2.2 Giới thiệu hoạt động môi giới Agriseco ... thực tiễn xuất phát từ hoạt động thực tế sau nhiều năm hoạt độngCông nghệ: Sự ảnh hưởng công nghệ công ty chứng khoán lớn Các hoạt động môi giới chứng khoán ngày dựa tảng công nghệ hiển thị, ... CHỨNG KHOÁN AGRISECO Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN AGRISECO Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NÔNG...
 • 66
 • 291
 • 0
Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long

Tài chính - Ngân hàng

... lượng hoạt động môi giới công ty tốt thu hút ý nhiều từ NĐT 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động môi giới Công ty chứng khoán 1.3.1 Các nhân tố chủ quan Là yếu tố xuất phát từ thân công ... chuyên đề tốt nghiệp đề tài: Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long” hoạt động môi giới hoạt động Công ty chứng khoán, tất yếu hoạt động hoạt động có cạnh ... ty chứng khoán Chương II: Thực trạng chất lượng hoạt động môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới Công ty Cổ phần Chứng khoán...
 • 63
 • 334
 • 0
Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.DOC

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội.DOC

Kế toán

... cỏc tnh v thnh ph c nc Biu 1: S t chc Chủ tịch công ty Giám đốc công ty KIểM TRA, KIểM SOáT Nội Phó giám đốc1 Trụ sở Hà Nội Phòng Môi giới chứng khoán Phòng Kinh doanh Phó giám đốc Trụ sở Hà Nội ... cụng ty - - Chin lc kinh doanh ca cụng ty Hot ng mụi gii l mt nhng hot ng ca cụng ty nờn nú cng nm chin lc kinh doanh chung ca cụng ty Chin lc kinh doanh ca cụng ty l nhng k hoch di hn m cụng ty ... ca cụng ty u l nhng ngi cú trỡnh chuyờn mụn cao, cú nng lc v trỏch nhim vi cụng vic, yờu ngh, sc kho tt, cú kh nng em li hiu qu kinh doanh cao cho cụng ty Qua quỏ trỡnh lm vic ti cụng ty, cỏc...
 • 81
 • 617
 • 4
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Công thương.doc

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán Công thương.doc

Quản trị kinh doanh

... 1.2.1.2 Các loại công ty chứng khoán Các công ty chứng khoán thờng đợc phân loại theo hình thức kinh doanh mà công ty tiến hành Công ty môi giới : Loại công ty đợc gọi công ty thành viên thành ... tài có ảnh hởng lớn đến Công ty chứng khoán, đến chuyên môn, sản phẩm, dịch vụ khả thu lợi nhuận công ty Mọi hoạt động quản lý chuyên môn công ty chứng khoán diễn bối cảnh thị trờng chứng khoán ... trờng chứng khoán, thực nhiều nghiệp vụ lĩnh vực Hiện giới có hai hình phổ biến công ty chứng khoán sau: hình công ty chuyên doanh chứng khoán: Theo hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán...
 • 70
 • 632
 • 0
Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội

Nâng cao chất lượng hoạt động môi giới tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

... cỏc tnh v thnh ph c nc Biu 1: S t chc Chủ tịch công ty Giám đốc công ty KIểM TRA, KIểM SOáT Nội Phó giám đốc1 Trụ sở Hà Nội Phòng Môi giới chứng khoán Phòng Kinh doanh Phó giám đốc Trụ sở Hà Nội ... cụng ty - Chin lc kinh doanh ca cụng ty Hot ng mụi gii l mt nhng hot ng ca cụng ty nờn nú cng nm chin lc kinh doanh chung ca cụng ty Chin lc kinh doanh ca cụng ty l nhng k hoch di hn m cụng ty ... nhun cho chớnh cụng ty t ngun s hu ca chớnh cụng ty qua hot ng mua bỏn chng khoỏn Hot ng t doanh tht s cn thit i vi Cụng ty chng khoỏn vỡ hin nú l ngun thu chớnh cho cỏc Cụng ty chng khoỏn ng thi...
 • 81
 • 330
 • 0
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG

Tài chính - Ngân hàng

... triển từ hoạt động môi giới lên cao thiết phải đưa vào hoạt động hoạt động quản lý danh mục đầu tư Hoạt động hoạt động mà người môi giới theo dõi tài khoản cho khách hàng số lượng chứng khoán, tiền ... doanh thu cao cho công ty Việc khen thưởng việc khích lệ nhân viên làm việc, đồng thời tạo cạnh tranh nhân viên môi giới Điều làm cho nhân viên không ngừng cố gắng nâng cao hoạt động chuyên môn thu ... công ty tốt họ giới thiệu cho người thân bạn bè đến mở tài khoản Một cách khác môi giới tìm cách thu hút khách hàng từ công ty chứng khoán khác Thế với cách thức lượng khách hàng mà công ty thu...
 • 12
 • 393
 • 2
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán công thương

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán công thương

Thạc sĩ - Cao học

... 1.2.1.2 Các loại công ty chứng khoán Các công ty chứng khoán thờng đợc phân loại theo hình thức kinh doanh mà công ty tiến hành Công ty môi giới : Loại công ty đợc gọi công ty thành viên thành ... tài có ảnh hởng lớn đến Công ty chứng khoán, đến chuyên môn, sản phẩm, dịch vụ khả thu lợi nhuận công ty Mọi hoạt động quản lý chuyên môn công ty chứng khoán diễn bối cảnh thị trờng chứng khoán ... trờng chứng khoán, thực nhiều nghiệp vụ lĩnh vực Hiện giới có hai hình phổ biến công ty chứng khoán sau: hình công ty chuyên doanh chứng khoán: Theo hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán...
 • 60
 • 134
 • 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG.

Kinh tế - Thương mại

... công ty + Tình hình hoạt động năm 2012 * Môi giới chứng khoán :Môi giới chứng khoán hoạt động trọng tâm quan trọng hàng đầu nghiệp vụ kinh doanh Công ty Cùng với việc cấu lại mạng lưới hoạt động ... chứng khoán Việc bù trừ giao dịch chứng khoán thực việc in chứng từ toán Các chứng từ gửi cho công ty chứng khoán sở để thực toán giao nhận công ty chứng khoán Bước 6: Thanh toán nhận chứng khoán ... hoạt động Công ty ,số lượng nhân viên môi giới môi giới tập 98 người giảm so với năm 2011, nhiên năm 2012 ,tình hình hoạt động môi giới lại có khởi sắc mạnh mẽ doanh thu hoạt động môi giới 13.62...
 • 55
 • 479
 • 0
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán an bình

nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán an bình

Thạc sĩ - Cao học

... gii cao chng t hot ng mụi gii ca cụng ty hot ng khỏ hiu qu - S ti khon m ti cụng ty: S ti khon m ti cụng ty th hin uy tớn cng nh hiu qu hot ng mụi gii ca cụng ty S lng ti khon m ti cụng ty tng ... hỡnh cụng ty thớch hp vi cỏc cụng ty cú quy mụ va v nh Cụng ty c phn Cụng ty c phn l mt phỏp nhõn c lp vi ch s hu l cỏc c ụng C ụng ch chu trỏch nhim v n v cỏc ngha v ti sn khỏc ca cụng ty phm ... trng 1.1.3 Cỏc loi hỡnh t chc ca cụng ty chng khoỏn Cỏc CTCK c t chc thnh loi hỡnh ch yu sau: Cụng ty hp danh, cụng ty trỏch nhim hu hn v cụng ty c phn Cụng ty hp danh õy l loi hỡnh doanh nghip...
 • 85
 • 435
 • 9

Xem thêm