các nguyên tố phóng xạ tự nhiên trong nước

các nguyên tố phóng xạ và ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiên

các nguyên tố phóng xạ và ảnh hưởng của bức xạ gamma trong tự nhiên

Vật lý

... 06 năm 2003 ch¬ng I ngun tố phóng xạ ảnh hưởng xạ gamma nhiên I.1 Các nguyênphóng xạ tự nhiên Trong tự nhiên có sẵn đồng vị có tính phóng xạ, đồng vị phóng xạ tự nhiên Về nguồn gốc phát ... cân phóng xạ Khi tượng xảy ra, hoạt độ phóng xạ nguyên tố dãy Ta có phương trình cân phóng xạ sau: λ1N1 = λ2N2 = = λ1Ni Trong đó: λi số phân rã phóng xạ nguyên tố thứ i N1 hoạt độ phóng xạ nguyên ... nguyên tố thứ i Khi biết hoạt độ phóng xạ nguyên tố dãy, suy hoạt độ phóng xạ hạt nhân khác, biết hàm lượng nguyên tố dãy Trong địa chất quan tâm đến hàm lượng nguyên tố U, Th, K Trong dãy phóng xạ...
 • 46
 • 920
 • 0
CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA TRONG TỰ NHIÊN

CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA TRONG TỰ NHIÊN

Quản trị kinh doanh

... CHƯƠNG I CÁC NGUN TỐ PHÓNG XẠ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BỨC XẠ GAMMA TRONG TỰ NHIÊN KIL OBO OKS CO M Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên Trong tự nhiên có sẵn đồng vị có tính phóng xạ, đồng vị phóng xạ tự nhiên ... Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên 1.1.1 Đồng vị phóng xạ Kali -40K 1.1.2 Các đồng vị phóng xạ Thori Uran 232Th, 235U,238U 1.1.3 Đặc điểm dãy phóng xạ tự nhiên tượng cân phóng xạ ... phóng xạ nguyên tố phóng xạ phát xạ gamma có mẫu đất .3.2 Phơng xạ gamma Trong tất loại đất đá thuộc vỏ trái đất chứa nguyên tố phóng xạ tự nhiên Uran, Thori, Kali Rubidi với hàm lượng khác Trong...
 • 48
 • 275
 • 0
Các nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ trong tự nhiên

Các nguyên tố phóng xạ và đồng vị phóng xạ trong tự nhiên

Hóa học

... Bảng 9.1 Các đồng vị phóng xạ thiên nhiên ngun tố hóa học khơng phóng xạ §2 Các đồng vị phóng xạ sản phẩm trình hạt nhân tự nhiên Ngồi phân rã phóng xạ dẫn tới tạo thành đồng vị phóng xạ thành ... cacbon phóng xạ rơi xuống nước bị thực vật hấp thụ Vỏ trái đất tác dụng hạt tạo thành phân rã nguyên tố phóng xạ tự nhiên diễn hàng loạt phản ứng hạt nhân kết tạo đồng vị phóng xạ Ví dụ đồng vị phóng ... §4 Phân tích hóa phóng xạ đối tƣợng tự nhiên Trong mục phân tích hóa phóng xạ nêu phương pháp đối tượng tự nhiên có chứa đồng vị phóng xạ nhân tạo thu từ vụ nổ hạt nhân, xử lý nhiên liệu hạt nhân,...
 • 77
 • 682
 • 0
Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Đề tài Nghiên cứu xác định độ phóng xạ tự nhiên trong các loại vật liệu xây dựng chủ yếu và bước đầu đánh giá liều chiếu do chúng gây ra.

Báo cáo khoa học

... DỰNG 1.3.1 Các đồng vị phóng xạ tự nhiên 1.3.2 Hoạt độ đồng vị phóng xạ tự nhiên 1.4 NỒNG ĐỘ RADON TRONG KHƠNG KHÍ 1.5 LIỀU BỨC XẠ DO CÁC ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN 1.6 SUẤT XẢ KHÍ RADON TRONG VẬT ... rã chuỗi U-238, U-235 Th-232 1.3.2 Hoạt độ đồng vị phóng xạ tự nhiên Cử nguyên tố phóng xạ tự nhiên đất, đá: Hàm lượng nguyên tố phóng xạ tự nhiên đá, đất qui định hoạt độ đá mẹ tập hợp trình ... chiếu xạ trong) nguồn phóng xạ tự nhiên nhân tạo với liều trung bình khoảng 2,96 mSv/năm; có đến 2,42 mSv/năm (khoảng 82%) gây đồng vị phóng xạ tự nhiên (Hình 5) Các đồng vị phóng xạ tự nhiên...
 • 213
 • 1,682
 • 2
Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt

Vật lý

... xạ 13 1.2 Các chuỗi phóng xạ tự nhiên 15 1.2.1 Chuỗi phóng xạ đồng vị 238U 15 1.2.2 Chuỗi phóng xạ đồng vị 235U 19 1.2.3 Chuỗi phóng xạ đồng vị 232Th ... PHĨNG XẠ CỦA MẪU THỰC VẬT 1.1 Hiện tƣợng qui luật phân rã phóng xạ 1.1.1.Quy luật phân rã phóng xạ 1.1.2 Chuỗi nhiều phân rã phóng xạ 11 1.1.3 Hiện tượng cân phóng xạ ... Đặc điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực...
 • 5
 • 1,586
 • 4
Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma

Vật lý

... lượng nguyên tố phóng xạ phát xạ gamma có mẫu Hầu hết nguyên tố phóng xạ hai dãy uran thơri tồn trạng thái cân Ở trạng thái cân phóng xạ độ phóng xạ nguyên tố dãy hoạt độ phóng xạ nguyên tố mẹ ... phóng xạ tự nhiên Hạt nhân phóng xạ tự nhiên thường có hoạt độ phóng xạ riêng thấp chủ yếu có nguồn gốc từ họ U, Th, 40 K hay gọi hạt phóng xạ ngun thủy trái đất[9] Các hạt nhân phóng xạ tự nhiên ... thạc sĩ khoa học MỞ ĐẦU Trong môi trường tự nhiên ln tồn đồng vị phóng xạ Các đồng vị phóng xạ chia làm hai loại: thứ nguồn phóng xạ tự nhiên gồm có đồng vị phóng xạ nguyên thủy có thời gian...
 • 69
 • 832
 • 1
nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạnguyên

Công nghệ - Môi trường

... tích khảo sát III.1.3 Sự phát tán nguyên tố phóng xạ nước: Để đánh giá phát tán nguyên tố phóng xạ nước lấy số mẫu nước để phân tích Ở khu vực huyện Phong Thổ, mẫu nước lấy dọc theo suối Nậm Xe đoạn ... học Tự nhiên Hà Nội chủ trì Trong cơng trình trọng đến đánh giá tiềm trạng -36- phóng xạ khu mỏ có chứa phóng xạ việc nghiên cứu mơi trường phóng xạ tác động tới sức khoẻ người mức độ phát tán nguyên ... phóng xạ lớn 50µR/h, thành tạo chứa quặng phân bố khu vực mỏ đất - phóng xạ (Nậm Xe, Thèn Sin, Đơng Pao) I.3.5.2 Mơi trường phóng xạ Trong vùng nghiên cứu có kết nghiên cứu mơi trường phóng xạ...
 • 103
 • 826
 • 0
nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ , nông sơn -quảng nam, hàm tân -bình thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạ và nguyên tố đi kèm v

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ , nông sơn -quảng nam, hàm tân -bình thuận và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng trường phóng xạ và ô nhiễm các nguyên tố phóng xạnguyên tố đi kèm v

Công nghệ - Môi trường

... γ(gamma) từ chất phóng xạ đất, nước, khơng khí tia vũ trụ Mơi trường phóng xạ tự nhiên hình thành từ nguồn xạ khác tồn điều kiện tự nhiên biến đổi Sự biến đổi môi trường phóng xạ tự nhiên làm tăng ... đo suất liều chiếu xạ (cường độ phóng xạ nguồn) Ht tính tốn từ số liệu phân tích nồng độ Rn, bụi phóng xạ hàm lượng nguyên tố phóng xạ nước, thực phẩm Theo Ủy ban An tồn Phóng xạ Quốc tế (ICRP), ... trường phóng xạ Mơi trường phóng xạ tự nhiên hình thành từ nguồn xạ khác tồn điều kiện tự nhiên biến đổi Sự biến đổi môi trường phóng xạ tự nhiên làm tăng nguy gây nhiễm phóng xạ giảm thiểu tác động...
 • 159
 • 634
 • 0
nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng phóng xạ và ô nhiễm, các nguyên tố phóng xạ và nguyên tố đi

nghiên cứu đánh giá mức độ ô nhiễm phóng xạ tại ba huyện phong thổ (lai châu), nông sơn (quảng nam), hàm tân (bình thuận) và đề xuất biện pháp phòng ngừa - đặc trưng phóng xạ và ô nhiễm, các nguyên tố phóng xạnguyên tố đi

Công nghệ - Môi trường

... trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn 30 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn 31 Đặc trng trờng phóng xạ ô nhiễm ... trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn CHNG III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 3.1 ĐẶC ĐIỂM MƠI TRƯỜNG PHĨNG XẠ 3.1.1 ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁC NGUYÊN TỐ PHÓNG XẠ Nguyên tố phóng xạ ... trờng phóng xạ ô nhiễm cỏc nguyên tố phóng xạ nguyên tố kèm vùng Nông Sơn CHƯƠNG I CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, HỘI ẢNH HƯỞNG TỚI MƠI TRƯỜNG PHĨNG XẠ VÙNG NGHIÊN CỨU 1.1- Đặc điểm địa lý tự nhiên...
 • 124
 • 497
 • 0
CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

CÁC NGUỒN PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN

Khoa học tự nhiên

... 86 họ phóng xạ nhân tạo neptunium khơng có thành viên khí phóng xạ Sự có mặt khí phóng xạ ba họ phóng xạ tự nhiên lý gây nên phơng phóng xạ tự nhiên mơi trường Trong ba loại khí phóng xạ radon ... xạ tự nhiên (natural radioactive source) nguồn phóng xạ nhân tạo (artificial radioactive source) Nguồn phóng xạ tự nhiên, mà người ta thường gọi phơng phóng xạ tự nhiên, chất đồng vị phóng xạ ... đất, nước bầu khí Còn nguồn phóng xạ nhân tạo người chế tạo cách chiếu chất lò phản ứng hạt nhân hay máy gia tốc I Phân bố nguồn phóng xạ tự nhiên: I.1 Các nhân phóng xạ vỏ trái đất Phơng phóng xạ...
 • 22
 • 1,520
 • 9
Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Đánh Giá Chi Tiết Các Vùng Ô Nhiễm Phóng Xạ Tự Nhiên

Xây Dựng Quy Trình Công Nghệ Đánh Giá Chi Tiết Các Vùng Ô Nhiễm Phóng Xạ Tự Nhiên

Báo cáo khoa học

... khoảng 1,7g/kg) 1.2.2 Các nhân phóng xạ phổ biến tự nhiên Trong tự nhiên có nhiều đồng vị phóng xạ (chẳng hạn loạt đồng vị phóng xạ xuất họ phóng xạ tự nhiên) , nhiên nhân phóng xạ phổ biến vỏ trái ... trường phóng xạ tự nhiên - Các thành phần mơi trường phóng xạ tự nhiên Mơi trường phóng xạ hình thành từ nguồn xạ khác tồn điều kiện tự nhiên biến đổi Sự biến đổi môi trường phóng xạ tự nhiên ... Ô NHIỄM MƠI TRƯỜNG CỦA CÁC NGUỒN PHĨNG XẠ TỰ NHIÊN Chương 1: Nguồn phóng xạ tự nhiên mơi trường phóng xạ tự nhiên Chương 2: Khái quát đặc điểm địa chất nguồn phóng xạ tự nhiên Việt Nam Chương...
 • 125
 • 608
 • 3
Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định mức độ ô nhiễm môi trường của các nguồn phóng xạ tự nhiên để xây dựng quy trình công nghệ đánh giá chi tiết các vùng ô nhiễm phóng xạ tự nhiên

Báo cáo khoa học

... liệu an tồn phóng xạ Việt Nam nước ngồi, số khái niệm đưa để thống nghiên cứu mơi trường phóng xạ tự nhiên Điều 1: Phông xạ tự nhiênxạ ion hóa gồm xạ vũ trụ xạ chất phóng xạ tự nhiên (có lớp ... trường phóng xạ tự nhiên phải có tài liệu địa chất, phóng xạ, địa hố…thể khu vực có phân vị địa chất chứa phóng xạ cao, thân quặng chứa phóng xạ, đới khí phóng xạ diện tích nhiễm phóng xạ xác ... TRƯỜNG PHÓNG XẠ TỰ NHIÊN Điều 12: Yêu cầu đề án điều tra chi tiết mơi trường phóng xạ tự nhiên Đề án đánh giá chi tiết môi trường phóng xạ tự nhiên gồm phần sau: - Mở đầu - Chương Điều kiện tự nhiên, ...
 • 27
 • 854
 • 0
Báo cáo:

Báo cáo: "Các nguồn phóng xạ tự nhiên" pot

Cao đẳng - Đại học

... LỤC Các nhân phóng xạ nguyên thủy Tia vũ trụ Tia vũ trụ Phân bố phóng xạ đất, đá Những vùng phông tự nhiên cao Sự phân bố nguồn phóng xạ tự nhiên Vỏ trái đất Thực Phẩm Tia vũ trụ NGUỒN PHÓNG XẠ ... thải khí khoảng 1,1.1011 MBq (3MCi) 2) Các nhân phóng xạnước biển Toàn nước trái đất, kể nước biển, chứa nhân phóng xạ Nhân phóng xạ Hoạt độ dùng để tính tốn Thái bình dương 6,549x1017 m3 Đại ... phơng phóng xạ tự nhiên mơi trường Họ 4n Thorium (Th232) Họ 4n+2 Uranium (U238) Họ 4n+3 Actinium (U235) Ngoài đồng vị phóng xạ ba họ thorium, uranium actinium, tự nhiên tồn số đồng vị phóng xạ với...
 • 29
 • 693
 • 0
Báo Cáo Thực tập Địa Vật Lý Phóng xạ, Từ, Điện, Trọng Lực với việc sử dụng các máy đo Địa Vật Lý

Báo Cáo Thực tập Địa Vật Lý Phóng xạ, Từ, Điện, Trọng Lực với việc sử dụng các máy đo Địa Vật Lý

Vật lý

... chất Trong thăm dò phóng xạ nguồn trường phóng xạ đồng vị phóng xạtự nhiên 1.1.1 Cơ sở vật lý: - Hiện tượng phóng xạ: tượng hạt nhân nguyên tử số nguyên tố tự phân rã biến thành hạt nhân nguyên ... dò phóng xạ phương pháp địa vật lý khảo sát trường phóng xạ tự nhiên phát từ đất đá để giải nhiệm vụ đo vẽ đồ địa chất, tìm quặng phóng xạ quặng khơng phóng xạ cộng sinh với ngun tố phóng xạ ... Dựa vào đặc điểm loại phóng xạ mà ta đưa phương pháp nghiên cứu hợp lý,phù hợp với công tác chuyên môn 1.1.2 Cơ sở địa chất : - Các nguyên tố phóng xạ phân bố rộng rãi tự nhiên thường Uran, Thori,...
 • 38
 • 698
 • 0
Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực Hòa Bình

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực Hòa Bình

Khoa học tự nhiên

... lượng nguyên tố phóng xạ phát xạ gamma có mẫu Hầu hết nguyên tố phóng xạ hai dãy uran thôri tồn trạng thái cân Ở trạng thái cân phóng xạ độ phóng xạ nguyên tố dãy hoạt độ phóng xạ nguyên tố mẹ ... người chứa chất phóng xạ tự nhiên Hạt phóng xạ tự nhiên thường có nồng độ thấp chủ yếu có nguồn gốc từ họ U, Th, 40K hay gọi hạt phóng xạ ngun thủy Trái đất[9] Các hạt phóng xạ tự nhiên hình thành ... hàm lượng nguyên tố phóng xạ U, Th, K đồng vị phóng xạ khác xác định theo phương pháp phổ gamma Các xạ gamma nguyên tố phóng xạ phát có phổ gián đoạn Mỗi hạt nhân phóng xạ gamma phát xạ gamma...
 • 59
 • 1,017
 • 3
Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013

Khoa học tự nhiên

... khí có chứa chất phóng xạ có ảnh hưởng vô lớn đến đời sống người Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên ngun tố phóng xạ nhân tạo có khơng khí nguyên nhân quan trọng gây chiếu xạ chiếu xạ cho người Theo ... Radon sản phẩm cháu nguồn gốc chủ yếu gây xạ chiếu theo đường hô hấp, ăn uống Nguyên tố phóng xạ tự nhiên có sớm, tuổi với vũ trụ Các chất phóng xạ tự nhiên gồm hạt nhân chuỗi uranium (U), thorium ... phóng xạ có xương Các bắp người chứa Cacbon Potassi phóng xạ Chúng ta bị chiếu xạ từ vũ trụ bị ảnh hưởng xạ tự nhiên chất mà ta ăn uống hàng ngày đặc biệt chất phóng xạ khơng khí sol khí ngun tố phóng...
 • 57
 • 286
 • 3
Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số nguyên tố phóng xạ trong không khí tại hà nội năm 2013

Khoa học tự nhiên

... khí có chứa chất phóng xạ có ảnh hưởng vô lớn đến đời sống người Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên nguyên tố phóng xạ nhân tạo có khơng khí nguyên nhân quan trọng gây chiếu xạ chiếu xạ cho người Theo ... xương Các bắp người chứa Cacbon Potassi phóng xạ Chúng ta bị chiếu xạ từ vũ trụ bị ảnh hưởng xạ tự nhiên chất mà ta ăn uống hàng ngày đặc biệt chất phóng xạ khơng khí sol khí ngun tố phóng xạ khác ... nhiễm phóng xạ khơng khí, tìm hiểu cở vật lý, phương pháp kỹ thuật thực nghiệm xác định hoạt độ phóng xạ riêng số đồng vị phóng xạ khơng khí, cụ thể đồng vị phóng xạ tự nhiên U, Rn, Th, K vài nguyên...
 • 59
 • 252
 • 0
XÁC ĐỊNH HOẠT độ PHÓNG xạ RIÊNG của một số NGUYÊN tố PHÓNG xạ TRONG KHÔNG KHÍ tại hà nội năm 2013

XÁC ĐỊNH HOẠT độ PHÓNG xạ RIÊNG của một số NGUYÊN tố PHÓNG xạ TRONG KHÔNG KHÍ tại hà nội năm 2013

Thạc sĩ - Cao học

... trái đất có ngƣời việc khơng khí có chứa chất phóng xạ có ảnh hƣởng vơ lớn đến đời sống ngƣời Các nguyên tố phóng xạ tự nhiên nhƣ nguyên tố phóng xạ nhân tạo có khơng khí ngun nhân quan trọng ... Radon sản phẩm cháu nguồn gốc chủ yếu gây xạ chiếu theo đƣờng hô hấp, ăn uống Nguyên tố phóng xạ tự nhiên có sớm, tuổi với vũ trụ Các chất phóng xạ tự nhiên gồm hạt nhân chuỗi uranium (U), thorium ... lớn chất phóng xạ từ bụi đất, từ công nghệ hạt nhân vào không khí gây nhiễm bẩn phóng xạ khơng khí 11 Trong đồng vị phóng xạ khơng khí đồng vị phóng xạ radon đƣợc tạo thành dãy phóng xạ U238,...
 • 13
 • 252
 • 0
Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực hòa bình

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của một số đồng vị phóng xạ tự nhiên và nhân tạo trong chè và đất đá dưới chân núi ở khu vực hòa bình

Thạc sĩ - Cao học

... Dãy phóng xạ tự nhiên 238U 13 Bảng 1.2 Dãy phóng xạ tự nhiên 235U 14 Bảng 1.3 Dãy phóng xạ tự nhiên 232Th 15 Bảng 1.4 Hoạt độ phóng xạ riêng số mẫu thực vật số 18 điều kiện khác Bảng 2.1 Các ... sống với xạ ấy, lựa chọn đảm bảo cho mơi trường phóng xạ hợp lý Quả vậy, khắp nơi có chất phóng xạ Các chất phóng xạ tia xạ đến Trái Đất từ miền xa xơi vũ trụ bao la Đó chất phóng xạ tự nhiên Chúng ... tượng cân phóng xạ 1.2 Các chuỗi phóng xạ tự nhiên 11 1.2.1 Chuỗi phân rã đồng vị 238U 11 1.2.2 Chuỗi phóng xạ đồng vị 235U 13 1.2.3 Chuỗi phóng xạ đồng vị...
 • 12
 • 286
 • 0

Xem thêm